Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 747
Vốn hóa thị trường: 
$2.36T
2.41%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$116.29B
29.97%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.2% ETH: 16.0%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: