Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 742
Vốn hóa thị trường: 
$2.6T
3.12%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$98.53B
4.85%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 52.4% ETH: 16.3%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: