Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 752
Vốn hóa thị trường: 
$2.27T
1.09%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$87.14B
25.63%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.2% ETH: 16.1%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: