Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 747
Vốn hóa thị trường: 
$2.63T
0.77%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$78.74B
15.10%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 53.0% ETH: 16.1%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: