Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 747
Vốn hóa thị trường: 
$2.4T
3.68%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$127.11B
41.21%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.8% ETH: 16.1%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: