Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 748
Vốn hóa thị trường: 
$2.3T
0.70%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$120.94B
22.14%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.0% ETH: 16.1%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: