Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 747
Vốn hóa thị trường: 
$2.37T
3.53%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$124.02B
22.65%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.3% ETH: 15.9%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: