Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 749
Vốn hóa thị trường: 
$2.31T
0.13%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$94.79B
16.55%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.2% ETH: 16.0%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: