Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 752
Vốn hóa thị trường: 
$2.22T
1.75%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$89.76B
21.08%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.0% ETH: 16.0%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: