Các loại tiền điện tử: 2.4M+
Trao đổi: 749
Vốn hóa thị trường: 
$2.33T
3.52%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$97.26B
16.25%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 54.2% ETH: 16.1%
 Phí gas trên ETH: 
 Fear & Greed: