×
The Capital is happening now! Check it out here.
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $240,162,147,943Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,137,243,701BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $240,162,147,943Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,137,243,701BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

YunEx

$17,607,053 USD
2,003 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,620,032
$8,885.05
31.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,592,463
$8,797.04
31.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,453,607
$182.28
8.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$895,087
$0.272360
5.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$859,608
$0.141704
4.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$697,812
$186.55
3.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$520,378
$288.44
2.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$488,177
$61.81
2.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$309,140
$3.48
1.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$229,590
$3.82
1.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$198,991
$4.22
1.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$185,093
$3.14
1.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$152,039
$0.982718
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$122,935
$0.047437
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$85,045
$0.031407
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$63,543
$0.031558
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$55,288
$1.37
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$36,609
$0.987834
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$21,228
$0.031415
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$12,752
$0.002704
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,508
$4.91
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,681
$8,927.81
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...