×
×
Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655Vốn Hóa Thị Trường:  $262,540,803,831Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,351,241,512BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,540,803,831Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $103,351,241,512BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655

YunEx

$14,256,486 USD
1,509 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,493,403
$9,486.74
38.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,168,458
$9,553.05
22.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,257,567
$215.89
8.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$904,040
$215.62
6.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$480,132
$0.010027
3.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$433,024
$0.148678
3.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$345,948
$237.24
2.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$339,535
$0.199542
2.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$320,917
$5.25
2.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$268,103
$0.998283
1.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$259,503
$0.010093
1.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$233,814
$2.60
1.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$229,970
$4.02
1.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$181,512
$44.65
1.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$121,575
$2.65
0.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$61,047
$17.03
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$48,110
$0.016244
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$42,735
$1.16
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$31,006
$0.015041
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$19,622
$0.501361
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$13,921
$0.002547
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$7,187
$0.010286
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$5,020
$6.85
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,900
$9,589.35
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...