YunEx

YunEx

Khối lượng(24 giờ)

₫12,636,563,462.73

22 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

XRP

*** ₫23,391.19

--

*** ₫92,802,686,632

0.00%

0

Gần đây

2

Litecoin

*** ₫5,990,950.35

--

*** ₫33,049,811,183

0.00%

0

Gần đây

3

Bitcoin

*** ₫1,053,608,686.82

--

*** ₫40,101,755,901

0.00%

0

Gần đây

4

Huobi Token

*** ₫225,575.23

--

*** ₫14,262,723,835

0.00%

0

Gần đây

5

Snetwork

₫70.17

--

₫3,599,078,544

28.48%

0

Gần đây

6

Tether

₫23,383.61

--

₫8,909,528,293

70.51%

0

Gần đây

7

EOS

*** ₫102,336.44

--

*** ₫15,820,691,329

0.00%

0

Gần đây

8

Loopring

*** ₫16,373.84

--

*** ₫0.00

0.00%

0

Gần đây

9

Grin

₫6,783.44

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

10

Dogecoin

*** ₫3,801.07

--

*** ₫30,833,653,542

0.00%

0

Gần đây

11

BNB

₫6,917,943.02

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

12

OKB

*** ₫565,177.82

--

*** ₫0.00

0.00%

0

Gần đây

13

LinkToken

₫140.35

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

14

TRON

*** ₫2,339.12

--

*** ₫6,278,561,883

0.00%

0

Gần đây

15

Ethereum

₫40,583,706.31

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện