Vebitcoin

$72,205,663 USD
1,476 BTC

Thông tin về Vebitcoin

Founded in August 2017, Vebitcoin is a digital asset trading platform based in Turkey. It has a variety of cryptocurrencies and aims to give users the opportunity to chart their financial path in Turkey and around the world. It has three language option; Russian, Turkish and English.

All information on the market can be accessed without registration. It is a customer-oriented platform. You can contact the support team 24/7. It supports the parity of trading with the Turkish Lira.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$37,512,940
$48,989.17
51.95%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$7,227,027
$0.4624
10.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$5,754,594
$0.4103
7.97%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$4,163,958
$1.08
5.77%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$3,855,428
$1,541.69
5.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
*** $3,686,403
*** $3.86
5.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$3,450,546
$184.34
4.78%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,410,301
$1.23
3.34%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1,630,846
$28.12
2.26%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1,445,370
$3.77
2.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$826,388
$0.003302
1.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$758,416
$211.39
1.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$719,911
$1.01
1.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$704,460
$0.05093
0.98%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$590,264
$0.6805
0.82%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$585,531
$122.14
0.81%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$319,049
$0.001727
0.44%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$249,747
$0.001983
0.35%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$6,586
$0.0179
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
989 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...