×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $241,338,878,693Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $64,286,366,457BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $241,338,878,693Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $64,286,366,457BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

Trade Satoshi

$76,426.47 USD
8.66659443 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$16,792
$1.76
21.97%
$628
Spot
Percentage
Gần đây
2
$9,580
$0.025405
12.54%
$251
Spot
Percentage
Gần đây
3
$9,483
$0.005313
12.41%
$5,301
Spot
Percentage
Gần đây
4
$9,390
$0.028965
12.29%
$642
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,094
$0.030824
7.97%
$116
Spot
Percentage
Gần đây
6
$5,578
$0.029985
7.30%
$110
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,101
$0.233942
5.37%
$21,767
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,197
$0.002646
4.18%
$18,099
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,303
$0.001764
3.01%
$610
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,730
$0.004675
2.26%
$35,070
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,457
$0.192940
1.91%
$76
Spot
Percentage
Gần đây
12
$890
$4.84
1.16%
$5,679
Spot
Percentage
Gần đây
13
$878
$8,647.15
1.15%
$3,580
Spot
Percentage
Gần đây
14
$407
$0.028669
0.53%
$1,194
Spot
Percentage
Gần đây
15
$356
$186.57
0.47%
$910
Spot
Percentage
Gần đây
16
$349
$0.003705
0.46%
$2,780
Spot
Percentage
Gần đây
17
$252
$0.002706
0.33%
$303
Spot
Percentage
Gần đây
18
$240
$0.000003
0.31%
$1,606
Spot
Percentage
Gần đây
19
$203
$0.282283
0.27%
$945
Spot
Percentage
Gần đây
20
$198
$5.82
0.26%
$113
Spot
Percentage
Gần đây
21
$193
$189.87
0.25%
$200
Spot
Percentage
Gần đây
22
$168
$0.003970
0.22%
$1,128
Spot
Percentage
Gần đây
23
$160
$0.020113
0.21%
$1,393
Spot
Percentage
Gần đây
24
$159
$0.000882
0.21%
$528
Spot
Percentage
Gần đây
25
$153
$0.050987
0.20%
$414
Spot
Percentage
Gần đây
26
$143
$0.002665
0.19%
$2,568
Spot
Percentage
Gần đây
27
$134
$0.003933
0.17%
$346
Spot
Percentage
Gần đây
28
$125
$0.000970
0.16%
$2,034
Spot
Percentage
Gần đây
29
$123
$0.006969
0.16%
$1,579
Spot
Percentage
Gần đây
30
$108
$0.008116
0.14%
$735
Spot
Percentage
Gần đây
31
$106
$0.044460
0.14%
$585
Spot
Percentage
Gần đây
32
$99
$0.772661
0.13%
$405
Spot
Percentage
Gần đây
33
$98
$0.002735
0.13%
$5,832
Spot
Percentage
Gần đây
34
$89
$0.016231
0.12%
$2,794
Spot
Percentage
Gần đây
35
$86
$62.04
0.11%
$431
Spot
Percentage
Gần đây
36
$85
$0.000017
0.11%
$2,554
Spot
Percentage
Gần đây
37
$56
$0.064749
0.07%
$942
Spot
Percentage
Gần đây
38
$46
$0.942208
0.06%
$5,076
Spot
Percentage
Gần đây
39
$46
$0.000999
0.06%
$476
Spot
Percentage
Gần đây
40
$44
$0.005484
0.06%
$519
Spot
Percentage
Gần đây
41
$40
$0.054516
0.05%
$897
Spot
Percentage
Gần đây
42
$39
$0.020154
0.05%
$126
Spot
Percentage
Gần đây
43
$38
$64.83
0.05%
$384
Spot
Percentage
Gần đây
44
$35
$66.43
0.05%
$665
Spot
Percentage
Gần đây
45
$33
$0.201921
0.04%
$390
Spot
Percentage
Gần đây
46
$31
$71.34
0.04%
$435
Spot
Percentage
Gần đây
47
$30
$0.000003
0.04%
$491
Spot
Percentage
Gần đây
48
$28
$0.000706
0.04%
$363
Spot
Percentage
Gần đây
49
$28
$0.004587
0.04%
$1,253
Spot
Percentage
Gần đây
50
$27
$0.007410
0.04%
$260
Spot
Percentage
Gần đây
51
$23
$0.006651
0.03%
$288
Spot
Percentage
Gần đây
52
$23
$62.07
0.03%
$426
Spot
Percentage
Gần đây
53
$23
$0.007498
0.03%
$476
Spot
Percentage
Gần đây
54
$23
$0.277730
0.03%
$163
Spot
Percentage
Gần đây
55
$17
$0.274719
0.02%
$343
Spot
Percentage
Gần đây
56
$17
$0.021436
0.02%
$369
Spot
Percentage
Gần đây
57
$16
$0.000529
0.02%
$1,370
Spot
Percentage
Gần đây
58
$16
$8.64
0.02%
$1,322
Spot
Percentage
Gần đây
59
$15
$19,848.03
0.02%
$1,080
Spot
Percentage
Gần đây
60
$15
$5.09
0.02%
$627
Spot
Percentage
Gần đây
61
$14
$0.002232
0.02%
$404
Spot
Percentage
Gần đây
62
$12
$1.08
0.02%
$1,373
Spot
Percentage
Gần đây
63
$11
$21.35
0.01%
$1,767
Spot
Percentage
Gần đây
64
$11
$4.78
0.01%
$274
Spot
Percentage
Gần đây
65
$11
$0.012438
0.01%
$5,068
Spot
Percentage
Gần đây
66
$10
$294.05
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$10
$0.000028
0.01%
$131
Spot
Percentage
Gần đây
68
$10
$60.95
0.01%
$322
Spot
Percentage
Gần đây
69
$10
$131.81
0.01%
$1,331
Spot
Percentage
Gần đây
70
$8
$61.39
0.01%
$2,809
Spot
Percentage
Gần đây
71
$7
$37.33
0.01%
$1,106
Spot
Percentage
Gần đây
72
$6
$0.231083
0.01%
$1,180
Spot
Percentage
Gần đây
73
$6
$182.46
0.01%
$2,125
Spot
Percentage
Gần đây
74
$6
$1.04
0.01%
$35
Spot
Percentage
Gần đây
75
$5
$21.01
0.01%
$96
Spot
Percentage
Gần đây
76
$5
$0.015978
0.01%
$108
Spot
Percentage
Gần đây
77
$5
$0.031228
0.01%
$877
Spot
Percentage
Gần đây
78
$5
$132.62
0.01%
$330
Spot
Percentage
Gần đây
79
$5
$0.004622
0.01%
$52
Spot
Percentage
Gần đây
80
$5
$0.020317
0.01%
$112
Spot
Percentage
Gần đây
81
$5
$0.006820
0.01%
$147
Spot
Percentage
Gần đây
82
$4
$0.003782
0.01%
$706
Spot
Percentage
Gần đây
83
$4
$0.286195
0.00%
$101
Spot
Percentage
Gần đây
84
$4
$0.067748
0.00%
$1,010
Spot
Percentage
Gần đây
85
$3
$0.000015
0.00%
$3,298
Spot
Percentage
Gần đây
86
$3
$4.55
0.00%
$296
Spot
Percentage
Gần đây
87
$3
$0.002205
0.00%
$55
Spot
Percentage
Gần đây
88
$3
$0.003867
0.00%
$73
Spot
Percentage
Gần đây
89
$3
$0.001411
0.00%
$189
Spot
Percentage
Gần đây
90
$3
$0.020094
0.00%
$205
Spot
Percentage
Gần đây
91
$3
$64.64
0.00%
$131
Spot
Percentage
Gần đây
92
$3
$0.821708
0.00%
$123
Spot
Percentage
Gần đây
93
$3
$0.000015
0.00%
$3,704
Spot
Percentage
Gần đây
94
$3
$0.000004
0.00%
$292
Spot
Percentage
4 giờ trước
95
$2
$0.151551
0.00%
$383
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2
$36.75
0.00%
$109
Spot
Percentage
Gần đây
97
$2
$0.004850
0.00%
$70
Spot
Percentage
Gần đây
98
$2
$0.000024
0.00%
$376
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2
$0.012721
0.00%
$113
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2
$0.774101
0.00%
$30
Spot
Percentage
Gần đây
101
$2
$1.00
0.00%
$41
Spot
Percentage
Gần đây
102
$2
$71.37
0.00%
$100
Spot
Percentage
Gần đây
103
$2
$0.002646
0.00%
$423
Spot
Percentage
Gần đây
104
$2
$37.89
0.00%
$87
Spot
Percentage
Gần đây
105
$2
$0.007012
0.00%
$71
Spot
Percentage
Gần đây
106
$2
$0.005293
0.00%
$592
Spot
Percentage
Gần đây
107
$1
$129.56
0.00%
$402
Spot
Percentage
Gần đây
108
$1
$0.005181
0.00%
$25
Spot
Percentage
Gần đây
109
$1
$0.004611
0.00%
$3,025
Spot
Percentage
Gần đây
110
$1
$129.54
0.00%
$357
Spot
Percentage
Gần đây
111
$1
$0.016856
0.00%
$10
Spot
Percentage
Gần đây
112
$1
$0.000441
0.00%
$1,050
Spot
Percentage
Gần đây
113
$1
$65.28
0.00%
$56
Spot
Percentage
Gần đây
114
$0.868728
$0.012562
0.00%
$61
Spot
Percentage
Gần đây
115
$0.791980
$0.002999
0.00%
$259
Spot
Percentage
Gần đây
116
$0.761870
$37.30
0.00%
$139
Spot
Percentage
Gần đây
117
$0.590942
$0.019848
0.00%
$1,211
Spot
Percentage
Gần đây
118
$0.572193
$0.016392
0.00%
$15
Spot
Percentage
Gần đây
119
$0.503477
$0.003607
0.00%
$83
Spot
Percentage
Gần đây
120
$0.502287
$0.002558
0.00%
$1,392
Spot
Percentage
Gần đây
121
$0.458397
$73.90
0.00%
$93
Spot
Percentage
Gần đây
122
$0.443830
$5.15
0.00%
$62
Spot
Percentage
Gần đây
123
$0.363659
$4.97
0.00%
$92
Spot
Percentage
Gần đây
124
$0.336097
$0.000484
0.00%
$39
Spot
Percentage
Gần đây
125
$0.278645
$0.139291
0.00%
$11
Spot
Percentage
Gần đây
126
$0.248917
$0.003880
0.00%
$58
Spot
Percentage
Gần đây
127
$0.232211
$20.88
0.00%
$111
Spot
Percentage
Gần đây
128
$0.153329
$0.000905
0.00%
$237
Spot
Percentage
Gần đây
129
$0.149786
$0.000794
0.00%
$201
Spot
Percentage
Gần đây
130
$0.141507
$0.220569
0.00%
$720
Spot
Percentage
Gần đây
131
$0.122566
$0.984615
0.00%
$101
Spot
Percentage
Gần đây
132
$0.096971
$0.000050
0.00%
$357
Spot
Percentage
Gần đây
133
$0.038978
$0.000005
0.00%
$320
Spot
Percentage
Gần đây
134
$0.013946
$0.708651
0.00%
$36
Spot
Percentage
Gần đây
135
$0.008737
$0.000459
0.00%
$28
Spot
Percentage
Gần đây
136
$0.008065
$0.007052
0.00%
$19
Spot
Percentage
Gần đây
137
$0.002028
$0.001034
0.00%
$238
Spot
Percentage
Gần đây
138
$0.001987
$0.000042
0.00%
$395
Spot
Percentage
Gần đây
139
$0.000140
$0.002957
0.00%
$51
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.156314
0.00%
$227
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.000461
0.00%
$34
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$4.74
0.00%
$41
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$8.18
0.00%
$737
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.000415
0.00%
$21
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.006594
0.00%
$58
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.000353
0.00%
$913
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.010787
0.00%
$21
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.008686
0.00%
$31
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.000338
0.00%
$13
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.034874
0.00%
$81
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.100471
0.00%
$26
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.752142
0.00%
$41
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.000361
0.00%
$242
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.028518
0.00%
$54
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.000420
0.00%
$39
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.003914
0.00%
$20
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.000382
0.00%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.189101
0.00%
$726
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.073967
0.00%
$174
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.009001
0.00%
$42
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.000353
0.00%
$388
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.026397
0.00%
$38
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.008674
0.00%
$50
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.000176
0.00%
$147
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000010
0.00%
$24
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.000267
0.00%
$22
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$1.04
0.00%
$194
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.004220
0.00%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$69.34
0.00%
$81
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.000016
0.00%
$2,348
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.002823
0.00%
$1,210
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$9.50e-7
0.00%
$237
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.005484
0.00%
$1,496
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.000854
0.00%
$716
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.029110
0.00%
$111
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.032058
0.00%
$21
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$8.54e-7
0.00%
$401
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.000043
0.00%
$848
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.002876
0.00%
$42
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$280.31
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.002646
0.00%
$406
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.053900
0.00%
$132
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$58.91
0.00%
$42
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.000265
0.00%
$164
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.000551
0.00%
$66
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.000294
0.00%
$49
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$264.59
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.108227
0.00%
$45
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$65.62
0.00%
$75
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$25,768.36
0.00%
$83
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.002646
0.00%
$286
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.025494
0.00%
$669
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.000834
0.00%
$28
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.000010
0.00%
$288
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$4.86
0.00%
$33
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.005076
0.00%
$33
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.013484
0.00%
$423
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.239277
0.00%
$242
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.223421
0.00%
$286
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.512785
0.00%
$683
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.001904
0.00%
$105
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.001507
0.00%
$786
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.002269
0.00%
$16
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.209824
0.00%
$13
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.000814
0.00%
$87
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.000251
0.00%
$18
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.000594
0.00%
$94
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.029373
0.00%
$22
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.001411
0.00%
$1,475
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.002117
0.00%
$143
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.217711
0.00%
$127
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.001235
0.00%
$106
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.000815
0.00%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.013915
0.00%
$94
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.000794
0.00%
$232
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.085924
0.00%
$53
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$20.11
0.00%
$232
Spot
Percentage
Gần đây
219
$?
$0.002269
0.00%
$1,415
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.160753
0.00%
$140
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.000580
0.00%
$41
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.115356
0.00%
$16
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.013562
0.00%
$8
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$30,546.88
0.00%
$619
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.000265
0.00%
$51
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$18.34
0.00%
$79
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.052747
0.00%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$8.38
0.00%
$155
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.039572
0.00%
$77
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$4.18
0.00%
$14
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...