TOPBTC

$896,450,055 USD
16,038 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$57,653.72
$206,142,333
23.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$3,535.16
$177,412,738
19.79%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$55,524.43
$117,506,396
13.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,619.76
$108,391,097
12.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$3,418.66
$97,229,388
10.85%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$312.07
$63,028,609
7.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$2.45
$25,945,099
2.89%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$442.10
$16,672,383
1.86%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.01445
$15,088,237
1.68%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.2477
$15,000,387
1.67%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.8102
$9,871,884
1.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.0009554
$5,264,778
0.59%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.03134
$3,813,329
0.43%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$28.78
$3,800,272
0.42%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.3117
$3,670,877
0.41%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$0.00851
$3,658,710
0.41%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.0109
$3,617,287
0.40%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.03889
$3,596,917
0.40%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$0.005776
$3,463,556
0.39%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$0.01446
$3,444,280
0.38%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...