×
×
Các loại tiền điện tử:  5,500Các thị trường giao dịch:  22,416Vốn Hóa Thị Trường:  $246,549,890,069Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,698,366,390BTC Chiếm Ưu Thế:  65.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $246,549,890,069Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,698,366,390BTC Chiếm Ưu Thế:  65.6%Các loại tiền điện tử:  5,500Các thị trường giao dịch:  22,416

TOPBTC

$636,132,177 USD
72,345 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$185,397,936
$8,969.31
29.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$160,074,923
$206.88
25.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$117,366,563
$8,745.53
18.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$97,347,638
$203.17
15.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$21,355,762
$2.90
3.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$16,160,282
$231.12
2.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$14,806,746
$48.90
2.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$9,707,913
$46.08
1.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,693,533
$0.001613
0.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,012,846
$0.000031
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,569,405
$0.033051
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,203,029
$0.981427
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$966,429
$0.001891
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$853,108
$0.126288
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$283,748
$0.002725
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$261,948
$0.011515
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$242,962
$0.092737
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$223,451
$0.029900
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$221,379
$0.002643
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$204,932
$0.002473
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$200,807
$1.66
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$199,556
$0.004894
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$195,569
$0.003012
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$193,756
$0.011709
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$175,621
$0.000706
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$136,776
$0.000879
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$118,998
$0.000006
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$71,200
$0.000004
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$23,734
$0.004483
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,336
$0.004048
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.089572
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.007032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.000176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.006856
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.894058
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.000202
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.879021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.127810
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.000264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.000028
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.005098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...