×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,469,838,062Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,683,722,949BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,469,838,062Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,683,722,949BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

TOPBTC

$674,345,226 USD
61,509 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$199,877,446
$11,168.98
29.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$169,855,091
$387.62
25.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$117,458,104
$10,921.64
17.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$97,639,942
$382.32
14.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$22,762,141
$2.96
3.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$21,986,546
$391.64
3.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$14,159,918
$62.05
2.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$11,133,205
$62.98
1.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
*** $4,957,310
*** $0.001662
0.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,094,366
$0.000026
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,920,916
$0.130947
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,788,745
$0.059734
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
*** $1,440,304
*** $1.91
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,374,190
$0.007766
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$971,117
$0.000620
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$499,699
$0.020037
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$437,078
$4.48
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$423,497
$0.032982
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$417,563
$0.004033
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
*** $396,357
*** $0.004205
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$339,913
$0.003178
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$341,438
$0.019991
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$334,019
$0.001874
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$336,068
$0.000008
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$322,090
$0.004212
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$293,452
$0.003397
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$293,890
$0.077253
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$194,260
$0.000011
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$169,190
$0.001205
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$96,032
$0.006366
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$30,901
$0.008876
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
*** $438
*** $0.195050
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.006356
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
*** $?
*** $1.10
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
*** $?
*** $0.942532
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $?
*** $0.000329
0.00%
-
Spot
Percentage
846 giờ trước
37
*** $?
*** $0.008547
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
*** $?
*** $0.008766
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
*** $?
*** $0.438315
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
*** $?
*** $0.000053
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
*** $?
*** $0.000038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...