×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,615Vốn Hóa Thị Trường:  $278,121,182,103Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,414,876,880BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $278,121,182,103Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,414,876,880BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,615

TOKOK

$715,354,166 USD
73,042 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$173,833,793
$245.21
24.30%
368
Spot
Percentage
Gần đây
2
$109,458,209
$9,815.64
15.30%
500
Spot
Percentage
Gần đây
3
$86,824,540
$245.62
12.14%
327
Spot
Percentage
Gần đây
4
$52,360,339
$9,810.40
7.32%
655
Spot
Percentage
Gần đây
5
$48,518,269
$245.42
6.78%
267
Spot
Percentage
Gần đây
6
$40,351,058
$260.46
5.64%
225
Spot
Unknown
Gần đây
7
$38,162,009
$47.64
5.33%
87
Spot
Percentage
Gần đây
8
$26,476,545
$47.60
3.70%
67
Spot
Percentage
Gần đây
9
$22,428,062
$2.75
3.14%
103
Spot
Percentage
Gần đây
10
$18,899,667
$12.19
2.64%
56
Spot
Percentage
Gần đây
11
$17,833,987
$47.70
2.49%
68
Spot
Percentage
Gần đây
12
$12,903,757
$196.60
1.80%
243
Spot
Percentage
Gần đây
13
$10,587,441
$47.57
1.48%
63
Spot
Percentage
Gần đây
14
$9,774,740
$6.95
1.37%
58
Spot
Percentage
Gần đây
15
$5,998,129
$12.21
0.84%
59
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,836,958
$2.75
0.54%
56
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,283,567
$0.205209
0.46%
48
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,870,303
$260.06
0.40%
98
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,602,021
$53.91
0.36%
159
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,506,188
$0.596018
0.35%
71
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,402,235
$53.92
0.34%
165
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,224,943
$6.94
0.31%
75
Spot
Percentage
Gần đây
23
$2,166,136
$2.75
0.30%
94
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,099,837
$1.01
0.29%
502
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,981,807
$6.93
0.28%
59
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,722,387
$17.74
0.24%
57
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,044,013
$0.082225
0.15%
73
Spot
Percentage
Gần đây
28
$957,534
$6.13
0.13%
35
Spot
Percentage
Gần đây
29
$872,981
$68.69
0.12%
121
Spot
Percentage
Gần đây
30
$865,275
$0.204949
0.12%
156
Spot
Percentage
Gần đây
31
$777,853
$1.01
0.11%
646
Spot
Percentage
Gần đây
32
$763,017
$79.42
0.11%
170
Spot
Percentage
Gần đây
33
$680,809
$0.018729
0.10%
16
Spot
Percentage
Gần đây
34
$667,077
$79.36
0.09%
110
Spot
Percentage
Gần đây
35
$660,368
$0.002614
0.09%
108
Spot
Percentage
Gần đây
36
$624,556
$0.205571
0.09%
92
Spot
Percentage
Gần đây
37
$607,338
$2.75
0.08%
31
Spot
Percentage
Gần đây
38
$584,021
$3.21
0.08%
39
Spot
Percentage
Gần đây
39
$434,513
$0.017118
0.06%
24
Spot
Percentage
Gần đây
40
$433,404
$0.082234
0.06%
106
Spot
Percentage
Gần đây
41
$389,565
$3.21
0.05%
33
Spot
Percentage
Gần đây
42
$347,991
$0.021699
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
43
$333,158
$68.56
0.05%
120
Spot
Percentage
Gần đây
44
$315,899
$12.22
0.04%
100
Spot
Percentage
Gần đây
45
$308,094
$79.72
0.04%
119
Spot
Percentage
Gần đây
46
$288,646
$0.072490
0.04%
13
Spot
Percentage
Gần đây
47
$197,083
$0.240652
0.03%
23
Spot
Percentage
Gần đây
48
$188,287
$54.09
0.03%
125
Spot
Percentage
Gần đây
49
*** $169,422
*** $0.027801
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
50
$116,012
$0.144242
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
51
$96,824
$89.49
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
52
$92,375
$0.082444
0.01%
46
Spot
Percentage
Gần đây
53
$90,609
$68.65
0.01%
126
Spot
Percentage
Gần đây
54
$74,711
$0.017935
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
55
$70,838
$0.440577
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
56
$69,942
$0.592468
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
57
$67,508
$0.025680
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
58
$33,301
$0.051357
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
59
$28,966
$0.012056
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
60
$25,346
$0.984657
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
61
$18,072
$0.378533
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
62
$17,519
$0.031169
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
63
$14,944
$0.019328
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
64
$14,911
$0.001897
0.00%
9
Spot
Transaction Mining
Gần đây
65
$9,409
$0.025742
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
66
$9,391
$0.379797
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
67
$7,532
$0.334460
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
68
$6,954
$0.000189
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
69
$5,266
$0.002880
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
70
$4,892
$0.012068
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
71
$4,526
$0.033227
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
72
$3,616
$5.45
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
73
$3,619
$0.234708
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
74
$3,480
$1.01
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
75
$3,086
$0.160470
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
76
$2,160
$0.327791
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
77
$2,030
$0.126417
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
78
$1,661
$0.001781
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
79
$1,356
$0.013795
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
80
$1,052
$0.128907
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
81
$941
$0.205410
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
82
$876
$0.126166
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
83
$825
$0.030128
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
84
$650
$0.029895
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
85
$533
$0.025718
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
86
$21
$20.58
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
87
$5
$0.001057
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.000297
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.092556
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.000006
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.011795
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.000014
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...