TOKOK

$374,444,842 USD
6,299 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$59,219.04
$123,257,676
32.92%
463
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,119.01
$51,596,190
13.78%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,116.95
$47,580,206
12.71%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$245.25
$25,556,778
6.83%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$269.42
$20,656,040
5.52%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$245.28
$15,101,900
4.03%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$6.50
$8,403,337
2.24%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$61.54
$6,914,564
1.85%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$244.97
$6,339,132
1.69%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$669.20
$6,055,448
1.62%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$6.50
$5,348,103
1.43%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$20.16
$4,340,333
1.16%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.2662
$4,261,785
1.14%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$204.61
$3,434,386
0.92%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.5561
$2,945,009
0.79%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1.94
$2,837,883
0.76%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$6.50
$2,800,722
0.75%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.1801
$2,397,006
0.64%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$281.95
$2,087,773
0.56%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.32
$2,085,788
0.56%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$94.75
$1,941,626
0.52%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$20.16
$1,887,712
0.50%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$292.36
$1,873,353
0.50%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$31.61
$1,796,832
0.48%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$1.00
$1,717,996
0.46%
400
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$21.09
$1,169,790
0.31%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1.00
$980,536
0.26%
359
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.5573
$854,461
0.23%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$174.74
$782,588
0.21%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$2,989.41
$743,857
0.20%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$44,312.61
$738,745
0.20%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$204.97
$710,489
0.19%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$282.90
$692,468
0.18%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$2.14
$685,678
0.18%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$668.95
$604,860
0.16%
91
Giao ngay
Unknown
Gần đây
36
$204.32
$593,506
0.16%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$2,222.63
$569,241
0.15%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$72.94
$555,555
0.15%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.1252
$537,011
0.14%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$446.87
$532,465
0.14%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$10.01
$510,544
0.14%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$61.52
$462,476
0.12%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.1856
$450,161
0.12%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.9961
$430,152
0.11%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$21.06
$424,873
0.11%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$291.23
$417,365
0.11%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.3586
$411,981
0.11%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$50.32
$366,732
0.10%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$3.85
$338,203
0.09%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$0.1854
$326,301
0.09%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.5976
$331,294
0.09%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$7.04
$316,529
0.08%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.5519
$309,847
0.08%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$1.45
$291,491
0.08%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$18.95
$281,542
0.08%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$291.78
$275,392
0.07%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$471.66
$261,622
0.07%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$1.89
$257,820
0.07%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$2.45
$257,479
0.07%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$283.29
$252,313
0.07%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$20.34
$245,262
0.07%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.1483
$227,964
0.06%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.05487
$206,881
0.06%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$0.2212
$198,377
0.05%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.8186
$180,989
0.05%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.001166
$177,927
0.05%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$0.1117
$176,143
0.05%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.009401
$164,866
0.04%
19
Giao ngay
Transaction Mining
Gần đây
69
$0.07566
$159,280
0.04%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.0919
$152,931
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$1.39
$152,361
0.04%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$20.13
$146,566
0.04%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$61.40
$145,318
0.04%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.199
$138,741
0.04%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.9986
$135,239
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$7.10
$92,090
0.02%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.06321
$91,506
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$1.92
$81,149
0.02%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$3.71
$77,242
0.02%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1.31
$70,414
0.02%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$73.00
$70,700
0.02%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$1.32
$69,012
0.02%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1.94
$59,239
0.02%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.0002964
$60,817
0.02%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$0.1055
$50,949
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$1.68
$44,814
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.09368
$41,856
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$0.2013
$39,630
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.2099
$30,474
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.131
$19,773
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
141 giờ trước
91
$2.15
$18,261
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.01431
$1,095
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$0.06474
$899
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.0007005
$20
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.03079
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.01271
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$1.28
$?
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$0.001906
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$26.09
$?
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...