TOKOK

TOKOK

Khối lượng(24 giờ)

₫8,275,245,996,154.66

7,184 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,157,546,639.45

₫6,503,303,734.79₫8,963,167,913.78

₫2,823,789,439,675

34.12%

308

Gần đây

2

Ethereum

₫100,093,504.81

₫5,435,235,037.31₫7,436,555,400.96

₫1,862,656,807,215

22.51%

210

Gần đây

3

Ethereum

₫99,633,169.05

₫13,202,276,326.70₫4,512,783,992.33

₫1,068,739,377,873

12.91%

290

Gần đây

4

USD Coin

*** ₫23,045.00

₫5,411,357,952.91₫19,307,235,409.40

*** ₫440,998,693,705

0.00%

293

Gần đây

5

EOS

₫75,597.82

₫304,452,391.64₫200,829,112.86

₫185,764,265,122

2.24%

37

Gần đây

6

Ethereum Classic

₫907,513.99

₫913,430,207.14₫104,059,254.18

₫163,146,339,930

1.97%

65

Gần đây

7

Neo

₫668,700.68

₫129,938,526.51₫251,667,423.48

₫158,361,768,881

1.91%

4

Gần đây

8

EOS

₫75,472.85

₫79,375,405.88₫57,898,136.24

₫128,473,724,818

1.55%

15

Gần đây

9

XRP

₫18,950.73

₫117,504,042.46₫28,582,084.86

₫128,775,536,718

1.56%

2

Gần đây

10

Ontology

₫17,269.78

₫68,231,199.75₫31,050,684.18

₫120,096,446,305

1.45%

17

Gần đây

11

Bytom

₫1,000.57

₫91,956,865.82₫209,317,563.25

₫116,133,751,881

1.40%

20

Gần đây

12

Filecoin

₫890,219.40

₫229,183,658.55₫186,350,069.07

₫107,125,202,684

1.29%

43

Gần đây

13

Dash

₫3,151,785.08

₫170,879,181.42₫315,830,372.64

₫95,644,032,150

1.16%

59

Gần đây

14

Ethereum Classic

₫908,351.88

₫23,312,034.77₫87,960,686.13

₫89,429,768,283

1.08%

4

Gần đây

15

Bitcoin Cash

₫10,826,472.30

₫307,591,455.15₫750,820,678.14

₫82,788,565,505

1.00%

167

Gần đây

16

Stellar

₫6,536.61

₫8,981,783.59₫4,181,694.45

₫62,809,687,962

0.76%

22

Gần đây

17

EOS

₫75,512.27

₫126,576,039.94₫129,782,875.47

₫60,756,610,446

0.73%

10

Gần đây

18

Bytom

₫989.42

₫4,895,029.47₫3,067,060.83

₫47,995,507,193

0.58%

1

Gần đây

19

Aeternity

₫3,436.06

₫25,862,951.34₫9,846,302.41

₫47,748,531,940

0.58%

1

Gần đây

20

Chainlink

₫447,382.60

₫4,125,685.13₫8,591,448.43

₫44,668,844,279

0.54%

1

Gần đây

21

Zcash

₫4,095,502.45

₫14,060,834.32₫40,332,609.08

₫44,104,863,155

0.53%

1

Gần đây

22

Polkadot

₫647,160.56

₫1,265,163,786.29₫1,278,562,489.28

₫40,343,222,604

0.49%

213

Gần đây

23

Swarm

₫45,479.23

₫35,949,492.55₫22,054,089.08

₫36,832,716,969

0.45%

2

Gần đây

24

Ethereum Classic

₫905,869.61

₫30,407,396.87₫25,110,858.96

₫35,435,046,468

0.43%

4

Gần đây

25

TRON

₫1,985.76

₫17,063,924.88₫7,868,050.78

₫34,481,554,772

0.42%

1

Gần đây

26

Zcash

₫4,102,323.43

₫63,179,413.97₫145,657,610.18

₫34,014,537,828

0.41%

21

Gần đây

27

Uniswap

₫392,436.23

₫13,554,005.54₫8,284,528.12

₫32,839,275,264

0.40%

3

Gần đây

28

Stellar

₫6,603.74

₫44,012,036.11₫67,907,713.57

₫30,732,725,488

0.37%

2

Gần đây

29

Wrapped NXM

₫1,376,542.34

₫2,619,287.66₫6,618,600.42

₫26,838,619,369

0.32%

4

Gần đây

30

Monero

₫4,625,372.54

₫54,969,971.34₫195,485,284.99

₫25,585,795,350

0.31%

10

Gần đây

31

Bitcoin Cash

₫10,837,515.39

₫183,151,149.78₫508,968,599.34

₫24,602,456,735

0.30%

138

Gần đây

32

Cosmos

₫559,441.01

₫53,503,186.08₫16,795,422.10

₫22,271,437,680

0.27%

2

Gần đây

33

Binance USD

₫23,040.39

₫4,864,373,394.05₫3,651,537,913.65

₫22,151,917,912

0.27%

294

Gần đây

34

SushiSwap

₫124,934.74

₫19,908,723.02₫11,234,431.23

₫21,478,773,650

0.26%

3

Gần đây

35

Neo

₫668,430.92

₫136,520,362.05₫114,413,278.89

₫21,279,749,247

0.26%

6

Gần đây

36

yearn.finance

₫539,789,103.34

-₫4,816,160.57

₫19,658,815,782

0.24%

1

Gần đây

37

Zcash

₫4,108,062.68

₫35,755,044.58₫32,608,994.42

₫16,780,655,504

0.20%

2

Gần đây

38

DFI.Money

₫61,155,519.63

₫7,256,406.09₫8,010,986.67

₫16,392,865,952

0.20%

1

Gần đây

39

Compound

₫5,184,664.78

₫10,066,213.81₫8,067,543.34

₫15,721,637,973

0.19%

1

Gần đây

40

OMG Network

₫146,243.06

₫10,584,985.55₫17,784,117.81

₫14,904,664,630

0.18%

1

Gần đây

41

Monero

₫4,630,622.65

₫366,459,085.27₫289,566,896.04

₫14,736,649,844

0.18%

19

Gần đây

42

Tokenlon Network Token

₫40,660.87

₫4,887,292.55-

₫13,789,747,607

0.17%

1

Gần đây

43

Cosmos

₫559,334.92

₫7,547,145.92₫11,857,034.15

₫13,725,487,285

0.17%

1

Gần đây

44

Litecoin

₫3,642,002.15

₫316,499,039.18₫100,301,763.22

₫12,941,271,912

0.16%

63

Gần đây

45

Curve DAO Token

₫86,081.41

₫6,286,966.10₫6,447,883.52

₫12,173,443,676

0.15%

1

Gần đây

46

Stellar

₫6,555.10

₫4,876,962.86₫12,712,516.13

₫11,528,853,168

0.14%

1

Gần đây

47

Horizen

₫1,662,875.13

--

₫11,384,786,478

0.14%

1

Gần đây

48

0x

₫19,654.68

₫7,024,123.21-

₫10,726,724,169

0.13%

1

Gần đây

49

Dai

₫23,038.09

₫437,015,476.94₫630,770,756.05

₫10,565,253,526

0.13%

176

Gần đây

50

Monero

₫4,639,214.06

₫7,255,132.68₫3,449,619.18

₫10,147,721,210

0.12%

1

Gần đây

51

Decentraland

₫88,614.41

--

₫9,910,975,711

0.12%

1

Gần đây

52

XRP

₫18,927.24

₫103,180,795.93₫115,762,747.89

₫9,739,009,960

0.12%

5

Gần đây

53

TOKOK

₫150.09

-₫46,301,929.42

₫9,657,720,991

0.12%

1

Gần đây

54

Polygon

₫51,200.87

-₫3,268,325.88

₫9,566,750,613

0.12%

1

Gần đây

55

Dash

₫3,153,004.99

₫38,316,079.98₫36,899,027.12

₫9,075,330,014

0.11%

2

Gần đây

56

Status

₫1,826.63

--

₫8,940,774,247

0.11%

1

Gần đây

57

Maker

₫60,183,625.62

₫5,534,008.17₫3,603,120.54

₫8,927,927,905

0.11%

8

Gần đây

58

Balancer

₫364,409.51

₫2,878,789.37₫6,056,389.79

₫8,682,158,717

0.10%

2

Gần đây

59

Kusama

₫6,563,443.45

₫3,933,416.96₫2,425,607.13

₫8,646,417,857

0.10%

1

Gần đây

60

Dogecoin

₫4,116.74

₫38,102,732.40₫42,199,622.11

₫8,573,016,006

0.10%

3

Gần đây

61

Aave

₫4,252,573.45

₫47,982,171.67₫51,048,382.57

₫7,338,555,428

0.09%

1

Gần đây

62

Stacks

₫51,039.43

--

₫7,115,857,171

0.09%

1

Gần đây

63

Decentraland

₫88,562.35

₫15,370,745.50₫31,386,380.11

₫7,136,129,955

0.09%

1

Gần đây

64

Kyber Network Crystal v2

₫32,015.27

₫15,139,748.21₫14,690,507.23

₫5,903,395,087

0.07%

1

Gần đây

65

Dash

₫3,142,199.06

₫55,567,605.12₫49,298,909.63

₫5,764,693,187

0.07%

4

Gần đây

66

Loom Network

₫2,143.21

₫4,533,634.72₫19,373,105.58

₫5,574,585,946

0.07%

1

Gần đây

67

Phala Network

₫10,269.51

-₫3,412,670.76

₫5,516,204,588

0.07%

1

Gần đây

68

1inch Network

₫60,809.11

--

₫5,416,272,561

0.07%

1

Gần đây

69

Status

₫1,816.37

₫44,917,097.14₫26,256,572.54

₫4,922,362,961

0.06%

1

Gần đây

70

Bluzelle

₫5,826.41

--

₫4,881,307,932

0.06%

1

Gần đây

71

Storj

₫41,982.41

--

₫4,747,032,305

0.06%

1

Gần đây

72

Celer Network

₫1,661.72

-₫6,172,991.76

₫4,257,413,291

0.05%

1

Gần đây

73

Lambda

₫163.29

--

₫4,133,797,037

0.05%

1

Gần đây

74

Ignis

₫509.05

--

₫3,817,162,883

0.05%

9

Gần đây

75

Darwinia Network

₫1,231.59

₫10,688,396.39₫3,562,019.35

₫3,768,574,422

0.05%

3

Gần đây

76

Serum

₫93,822.14

₫2,816,667.64₫3,433,517.85

₫3,679,822,413

0.04%

1

Gần đây

77

PERL.eco

₫1,928.10

--

₫3,702,008,460

0.04%

1

Gần đây

78

Synthetix

₫136,166.64

-₫2,612,483.61

₫3,336,566,089

0.04%

5

Gần đây

79

Binance Coin

₫13,406,786.63

₫12,722,963.46₫22,529,852.93

₫3,164,921,350

0.04%

2

Gần đây

80

Nxt

₫334.06

--

₫3,207,628,902

0.04%

2

Gần đây

81

Bancor

₫80,399.21

--

₫3,022,945,809

0.04%

1

Gần đây

82

XRP

₫18,955.85

₫224,686,481.82₫210,078,134.30

₫2,997,663,587

0.04%

23

Gần đây

83

Nash

₫19,841.21

₫33,193,655.78₫33,979,053.23

₫2,759,876,475

0.03%

1

Gần đây

84

Neo

₫672,069.09

₫30,876,807.36₫18,602,235.22

₫2,745,349,074

0.03%

2

Gần đây

85

Orchid

₫9,225.38

--

₫2,729,139,916

0.03%

1

Gần đây

86

BiblePay

₫4.00

₫4,897,724.70₫3,223,821.15

₫2,538,194,621

0.03%

1

Gần đây

87

Nash

₫20,913.84

₫31,135,307.56₫76,222,305.82

₫2,279,392,482

0.03%

4

Gần đây

88

Litecoin

₫3,641,224.69

₫116,035,301.01₫191,708,578.03

₫2,285,931,732

0.03%

15

Gần đây

89

Litecoin

₫3,601,438.15

₫318,187,534.35₫176,313,475.00

₫2,067,643,264

0.02%

9

Gần đây

90

Ontology

₫17,308.55

₫4,418,358.63₫4,671,890.89

₫1,743,742,454

0.02%

1

Gần đây

91

Horizen

₫1,649,538.81

₫36,789,819.65₫5,414,418.01

₫1,535,476,997

0.02%

4

Gần đây

92

0x

₫19,627.12

₫5,845,692.67₫10,345,620.04

₫744,485,174

0.01%

15

Gần đây

93

Pascal

₫266.09

--

₫389,416,345

0.00%

1

Gần đây

94

Orient Walt

₫332.11

--

₫220,452,318

0.00%

1

Gần đây

95

Ardor

₫10,005.67

₫3,337,503.56₫4,429,931.68

₫0.00

0.00%

9

Gần đây

96

OneRoot Network

₫364.40

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

97

Catex Token

₫580.33

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

98

EA Token

₫27.82

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện