×
×
Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,610Vốn hóa thị trường:  $340,955,612,263Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,544,351,985BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $340,955,612,263Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,544,351,985BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,610

TOKOK

$480,006,677 USD
45,184 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$164,893,663
$10,622.01
34.35%
793
Spot
Percentage
Gần đây
2
$66,121,559
$353.10
13.78%
322
Spot
Percentage
Gần đây
3
$47,067,740
$10,598.66
9.81%
599
Spot
Percentage
Gần đây
4
$36,953,684
$352.17
7.70%
139
Spot
Percentage
Gần đây
5
$34,893,509
$353.03
7.27%
328
Spot
Percentage
Gần đây
6
$24,864,106
$227.61
5.18%
772
Spot
Unknown
Gần đây
7
$20,633,777
$169.35
4.30%
194
Spot
Percentage
Gần đây
8
$7,122,159
$46.27
1.48%
89
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,075,420
$227.31
1.27%
139
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,815,405
$0.238300
1.21%
155
Spot
Percentage
Gần đây
11
$5,167,748
$0.238166
1.08%
50
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,829,487
$2.55
1.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
13
$4,643,997
$5.32
0.97%
37
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,414,914
$2.55
0.92%
109
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,152,291
$5.32
0.66%
75
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,850,332
$46.27
0.59%
64
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,638,819
$2.55
0.55%
103
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,364,382
$46.30
0.49%
62
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,222,013
$5.11
0.46%
68
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,160,179
$0.238368
0.45%
132
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,718,216
$1.00
0.36%
655
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,628,073
$15.33
0.34%
22
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,442,589
$18.79
0.30%
100
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,399,955
$46.19
0.29%
62
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,317,094
$64.67
0.27%
156
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,304,870
$18.78
0.27%
64
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,291,737
$64.70
0.27%
159
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,027,860
$0.025618
0.21%
23
Spot
Percentage
Gần đây
29
$856,685
$102.75
0.18%
115
Spot
Percentage
Gần đây
30
$829,653
$9.66
0.17%
57
Spot
Percentage
Gần đây
31
$817,598
$68.01
0.17%
175
Spot
Percentage
Gần đây
32
$815,368
$68.09
0.17%
142
Spot
Percentage
Gần đây
33
$805,795
$0.117770
0.17%
51
Spot
Percentage
Gần đây
34
$745,340
$5.32
0.16%
58
Spot
Percentage
Gần đây
35
$739,542
$1.00
0.15%
605
Spot
Percentage
Gần đây
36
$703,764
$0.073062
0.15%
54
Spot
Percentage
Gần đây
37
$649,750
$0.398078
0.14%
53
Spot
Percentage
Gần đây
38
$560,895
$17.71
0.12%
45
Spot
Percentage
Gần đây
39
$526,037
$4.01
0.11%
85
Spot
Percentage
Gần đây
40
$514,834
$0.073041
0.11%
91
Spot
Percentage
Gần đây
41
$509,479
$64.81
0.11%
130
Spot
Percentage
Gần đây
42
$493,074
$68.24
0.10%
117
Spot
Percentage
Gần đây
43
$488,126
$0.194263
0.10%
-
Spot
Percentage
955 giờ trước
44
$485,583
$0.580105
0.10%
37
Spot
Percentage
Gần đây
45
$483,466
$5.46
0.10%
45
Spot
Percentage
Gần đây
46
$481,913
$3.78
0.10%
43
Spot
Percentage
Gần đây
47
$477,531
$5.45
0.10%
43
Spot
Percentage
Gần đây
48
$459,274
$102.80
0.10%
114
Spot
Percentage
Gần đây
49
$437,022
$5.12
0.09%
60
Spot
Percentage
Gần đây
50
$432,749
$27.43
0.09%
45
Spot
Percentage
Gần đây
51
$406,480
$576.09
0.08%
33
Spot
Percentage
Gần đây
52
$401,843
$0.614932
0.08%
78
Spot
Percentage
Gần đây
53
$383,208
$103.04
0.08%
145
Spot
Percentage
Gần đây
54
$373,725
$0.068522
0.08%
17
Spot
Percentage
Gần đây
55
$325,521
$0.952665
0.07%
109
Spot
Percentage
Gần đây
56
$323,493
$0.002626
0.07%
76
Spot
Percentage
Gần đây
57
$303,060
$30.75
0.06%
41
Spot
Percentage
Gần đây
58
$273,753
$0.274992
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
59
$272,950
$0.018983
0.06%
6
Spot
Percentage
Gần đây
60
$260,752
$0.024217
0.05%
19
Spot
Percentage
Gần đây
61
$250,882
$18.78
0.05%
58
Spot
Percentage
Gần đây
62
$236,399
$4.69
0.05%
46
Spot
Percentage
Gần đây
63
$232,960
$0.334834
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
64
$226,159
$0.471329
0.05%
59
Spot
Percentage
Gần đây
65
$220,793
$0.023777
0.05%
38
Spot
Percentage
Gần đây
66
$213,106
$17.11
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
67
$154,687
$0.072979
0.03%
74
Spot
Percentage
Gần đây
68
$154,348
$1.96
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
69
$145,657
$0.061643
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
70
$142,778
$0.034524
0.03%
34
Spot
Percentage
Gần đây
71
$139,344
$0.054638
0.03%
12
Spot
Percentage
Gần đây
72
$131,127
$0.077554
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
73
$128,007
$1.04
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
74
$124,703
$0.001730
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
75
$109,765
$0.077416
0.02%
95
Spot
Percentage
Gần đây
76
$93,971
$0.617231
0.02%
85
Spot
Percentage
Gần đây
77
$93,835
$0.021722
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
78
$91,086
$0.283198
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
79
$82,049
$0.023575
0.02%
65
Spot
Percentage
Gần đây
80
$78,338
$0.021705
0.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
81
$59,625
$0.048742
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
82
$36,091
$0.019965
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
83
$30,548
$0.009239
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
84
$30,393
$0.003363
0.01%
11
Spot
Transaction Mining
Gần đây
85
$20,687
$0.020239
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
86
$18,925
$0.027186
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
87
$18,562
$0.540621
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
88
$13,730
$0.750264
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
89
$11,483
$0.000099
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
90
$10,679
$0.542760
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
91
$9,066
$0.276091
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
92
$8,778
$0.004773
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
93
$8,340
$0.020034
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
94
$7,061
$0.025380
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
95
$5,679
$0.009597
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
96
$4,794
$0.750835
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
97
$4,610
$0.157459
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$3,095
$0.398886
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2,503
$0.289002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2,166
$0.074011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$2,052
$0.148096
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1,587
$0.027292
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1,076
$0.141699
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
104
$852
$0.021789
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$624
$0.019414
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
106
$489
$0.025886
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
107
$11
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$0.282565
$0.001084
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.028613
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.000113
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
*** $?
*** $0.000050
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$2.92
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.001928
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.000106
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...