×
×
Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,049Vốn hóa thị trường:  $342,169,950,142Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,770,291,060BTC Chiếm Ưu Thế:  57.7%
Vốn hóa thị trường:  $342,169,950,142Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,770,291,060BTC Chiếm Ưu Thế:  57.7%Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,049

Tokenomy

$401,615 USD
38.67243773 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
BTC/USDT
$105,163
$10,686.73
26.19%
6
Spot
Percentage
Gần đây
2
IDK/USDT
$61,476
$0.066785
15.31%
3
Spot
Percentage
Gần đây
3
BTC/IDK
$59,915
$10,720.90
14.92%
13
Spot
Percentage
Gần đây
4
TEN/BTC
$22,889
$0.021567
5.70%
11
Spot
Percentage
Gần đây
5
TEN/IDK
$22,332
$0.021629
5.56%
1
Spot
Percentage
Gần đây
6
XMR/BTC
$14,517
$94.93
3.61%
2
Spot
Percentage
Gần đây
7
SNX/IDK
$13,917
$5.13
3.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
COMP/IDK
$12,515
$139.38
3.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
BCHABC/BTC
$12,216
$218.87
3.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
10
ONT/BTC
$12,018
$0.669419
2.99%
3
Spot
Percentage
Gần đây
11
MKR/IDK
$11,860
$510.25
2.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
LINK/IDK
$11,360
$10.17
2.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
XTZ/IDK
$9,118
$2.14
2.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
BAL/IDK
$7,677
$15.18
1.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
SIX/BTC
*** $7,172
*** $0.033204
1.79%
1
Spot
Percentage
Gần đây
16
LTC/BTC
$4,042
$45.59
1.01%
79
Spot
Percentage
Gần đây
17
DAI/IDK
$3,921
$1.02
0.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
ETH/IDK
$2,313
$355.64
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
ETH/USDT
$2,313
$354.31
0.58%
4
Spot
Percentage
Gần đây
20
TRX/BTC
$1,954
$0.026371
0.49%
2
Spot
Percentage
Gần đây
21
ZEC/BTC
$1,674
$55.26
0.42%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
VEX/BTC
$1,080
$0.003203
0.27%
1
Spot
Percentage
Gần đây
23
HNST/BTC
$34
$0.008862
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
24
ETH/BTC
$?
$346.55
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
25
TEN/USDT
$?
$0.038350
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
26
LRC/BTC
$?
$0.213531
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
ETC/BTC
$?
$6.03
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
28
XLM/BTC
$?
$0.075590
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
29
EOS/BTC
$?
$2.88
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...