×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $262,993,531,341Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,958,108,001BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,993,531,341Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,958,108,001BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

Tokenomy

$65,080.75 USD
6.90837319 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$6,857
$218.23
10.54%
1
Spot
Percentage
Gần đây
2
$6,602
$68.03
10.15%
1
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,084
$45.77
9.35%
0
Spot
Percentage
Gần đây
4
$5,096
$234.29
7.83%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,708
$9,306.92
7.23%
2
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,161
$216.49
6.39%
1
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,020
$0.023030
6.18%
1
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,587
$0.023368
5.51%
4
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,448
$45.66
5.30%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,120
$7.41
4.79%
0
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,894
$531.25
4.45%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,800
$0.014699
4.30%
1
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,745
$9,494.73
4.22%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,475
$0.069154
3.80%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,401
$0.006784
3.69%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,149
$0.506565
3.30%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,158
$0.070199
1.78%
2
Spot
Percentage
Gần đây
18
$756
$0.001979
1.16%
1
Spot
Percentage
Gần đây
19
$21
$0.006596
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.028362
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...