×
×
Các loại tiền điện tử:  7,509Các thị trường giao dịch:  31,639Vốn hóa thị trường:  $396,395,916,401Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,068,913,803BTC Chiếm Ưu Thế:  61.3%
Vốn hóa thị trường:  $396,395,916,401Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,068,913,803BTC Chiếm Ưu Thế:  61.3%Các loại tiền điện tử:  7,509Các thị trường giao dịch:  31,639

The Rock Trading

$504,196 USD
38.44498497 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$419,668
$13,176.33
83.24%
223
Spot
Percentage
Gần đây
2
$30,403
$57.73
6.03%
93
Spot
Percentage
Gần đây
3
$29,216
$407.78
5.79%
112
Spot
Percentage
Gần đây
4
$10,492
$57.74
2.08%
120
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,745
$62.52
1.34%
66
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,740
$62.12
0.74%
92
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,496
$13,089.84
0.50%
80
Spot
Percentage
Gần đây
8
$613
$404.37
0.12%
141
Spot
Percentage
Gần đây
9
$354
$268.45
0.07%
54
Spot
Percentage
Gần đây
10
$236
$0.200915
0.05%
19
Spot
Percentage
Gần đây
11
$150
$266.92
0.03%
99
Spot
Percentage
Gần đây
12
$70
$0.102952
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
13
*** $10
*** $2.23
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.000585
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$13,414.77
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$13,124.21
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$381.79
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...