Switcheo Network

$215,248 USD
4.39635969 BTC

Thông tin về Switcheo Network

Launched on 12 February 2018, Switcheo is a decentralized exchange based in Singapore. It currently supports 60 cross-chain pairs and OTC trading and is certified by Singapore Fintech association as a blockchain and distributed ledger provider.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$174,533
$1.45
81.08%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$23,281
$0.03691
10.82%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$11,459
$4.74
5.32%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,332
$0.05829
1.08%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,998
$11.54
0.93%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
*** $824
*** $0.3842
0.38%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$814
$0.003019
0.38%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$760
$0
0.35%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
*** $147
*** $0
0.07%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$51
$0.0001132
0.02%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$11
$0.0001132
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
*** $?
*** $0.01495
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
*** $?
*** $0.005662
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.0006416
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.0004152
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.005813
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.3276
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.001132
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.001359
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$?
$1,775.54
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
*** $?
*** $0.4829
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.4794
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.08265
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$?
$1.71
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $0.006674
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
*** $?
*** $0
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$?
$0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
*** $?
*** $0.2481
0.00%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$?
$196.21
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$?
$29.55
0.00%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
*** $?
*** $29.54
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$?
$29.69
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
*** $?
*** $0.2298
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$?
$30.00
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.04929
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
*** $?
*** $0.003759
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
92 ngày trước
37
$?
$1.09
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.0134
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$?
$1,504.20
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$?
$29.35
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$?
$1,837.46
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.00919
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.004492
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.01241
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
*** $?
*** $97.23
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.2847
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
*** $?
*** $16.38
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$?
$1,782.85
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
*** $?
*** $516.94
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
*** $?
*** $0.001925
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.3061
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$?
$17.05
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
*** $?
*** $8.22
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.02525
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$?
$287.76
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$?
$22.06
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$?
$36,368.06
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
*** $?
*** $3.83
0.00%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.05972
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
*** $?
*** $1.09
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.9874
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.9854
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
*** $?
*** $0.2634
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...