Switcheo Network

Switcheo Network

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Thông tin về Switcheo Network

Launched on 12 February 2018, Switcheo is a decentralized exchange based in Singapore. It currently supports 60 cross-chain pairs and OTC trading and is certified by Singapore Fintech association as a blockchain and distributed ledger provider.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Switcheo

$0.0325

-$666.33

$0.00

-

4

Gần đây

2

Apex

$0.01999

--

$0.00

-

0

Gần đây

3

Gas

$8.20

$183.18-

$0.00

-

5

Gần đây

4

DeepBrain Chain

$0.01262

-$194.55

$0.00

-

1

Gần đây

5

Trinity Network Credit

$0.001968

--

$0.00

-

0

Gần đây

6

THEKEY

$0.001363

--

$0.00

-

0

Gần đây

7

Phoenix Global

$0.0104

$271.61$1,075.58

$0.00

-

0

Gần đây

8

Phantasma

$0.2125

--

$0.00

-

2

Gần đây

9

Bridge Protocol

$0.0003533

-$311.61

$0.00

-

0

Gần đây

10

Master Contract Token

$0.0009588

-$245.94

$0.00

-

0

Gần đây

11

Narrative

$0.0007065

-$299.08

$0.00

-

0

Gần đây

12

Alchemint Standards

$0.0001009

$288.54-

$0.00

-

0

Gần đây

13

Asura Coin

$0.00005048

$132.86$144.24

$0.00

-

0

Gần đây

14

Maker

$3,078.16

$274,989.69$265,460.86

$0.00

-

59

Gần đây

15

Celsius

$5.51

$28,270.68$25,823.59

$0.00

-

46

Gần đây

16

Leverj

$0.816

--

$0.00

-

0

Gần đây

17

Basic Attention Token

$1.67

$29,850.85$10,777.98

$0.00

-

53

Gần đây

18

Loom Network

$0.1397

$158.92$748.36

$0.00

-

0

Gần đây

19

Kyber Network Crystal Legacy

$3.07

$10,281.50$10,847.32

$0.00

-

51

Gần đây

20

Holo

$0.01128

--

$0.00

-

0

Gần đây

21

Neo

$0

-$432.18

$0.00

-

0

Gần đây

22

Switcheo

$0

-$117.13

$0.00

-

0

Gần đây

23

Alchemint Standards

$0

-$359.28

$0.00

-

0

Gần đây

24

Enjin Coin

$3.22

$40,863.60$92,176.09

$0.00

-

54

Gần đây

25

Binance Coin

$331.35

$2,568.74$2,653.75

$0.00

-

22

Gần đây

26

Augur

$49.92

$581.21$769.71

$0.00

-

31

Gần đây

27

Huobi Token

$49.92

--

$0.00

-

0

Gần đây

28

Nash

$1.02

$252.36-

$0.00

-

6

Gần đây

29

Chainlink

$41.38

$306,791.39$450,030.95

$0.00

-

55

Gần đây

30

NKN

$0.388

--

$0.00

-

0

Gần đây

31

Nash

$0

$203.85-

$0.00

-

0

Gần đây

32

Neo

$50.70

--

$0.00

-

0

Gần đây

33

Switcheo

$0.08329

--

$0.00

-

0

Gần đây

34

Effect.AI

*** $0.003759

--

*** $0.00

-

0

193 ngày trước

35

BOMB

$10.40

$1,815.82$6,083.14

$0.00

-

2

Gần đây

36

LiquidApps

$0.019

--

$0.00

-

0

Gần đây

37

Ethereum

$1,936.39

$897,087.73$928,788.62

$0.00

-

66

Gần đây

38

Neo

$24.12

--

$0.00

-

0

Gần đây

39

Ethereum

$1,511.17

$1,172,894.81$1,684,083.65

$0.00

-

36

Gần đây

40

Uranus

$0.01552

--

$0.00

-

0

Gần đây

41

TranslateMe Network Token

$0.002019

-$635.05

$0.00

-

0

Gần đây

42

Bitsdaq

$0.02096

--

$0.00

-

0

Gần đây

43

Quant

$164.25

$402.23$4,598.24

$0.00

-

0

Gần đây

44

Dusk Network

$0.4811

$340.77$3,237.25

$0.00

-

0

Gần đây

45

Neo

$16.37

--

$0.00

-

0

Gần đây

46

Ethereum

$2,402.50

$275,817.43$415,038.91

$0.00

-

61

Gần đây

47

Maker

$516.62

$148,261.65$294,783.19

$0.00

-

54

Gần đây

48

Guard

$0.0004038

--

$0.00

-

0

Gần đây

49

Blockzero Labs

$0.3362

$314.79$340.26

$0.00

-

17

Gần đây

50

Synthetix

$30.47

$170.53$1,509.17

$0.00

-

21

Gần đây

51

Aragon

$13.89

$291.28$13,649.30

$0.00

-

42

Gần đây

52

Switcheo

$0.02524

--

$0.00

-

0

Gần đây

53

Reserve Rights

$0.09433

$7,227.17$426.50

$0.00

-

109

Gần đây

54

Compound

$486.30

$33,587.25$34,548.70

$0.00

-

48

Gần đây

55

Balancer

$83.03

$135.79$901.12

$0.00

-

4

Gần đây

56

yearn.finance

$61,459.74

$30,774.38$31,873.47

$0.00

-

54

Gần đây

57

mStable Governance Token: Meta (MTA)

$6.47

$7,215.42$11,741.83

$0.00

-

28

Gần đây

58

Request

$0.141

-$128,948.76

$0.00

-

4

Gần đây

59

SDUSD

$1.09

--

$0.00

-

0

Gần đây

60

Tether

$1.02

$517,946.87$252,044.97

$0.00

-

56

Gần đây

61

USD Coin

$0.9867

$517,603.73$503,817.20

$0.00

-

53

Gần đây

62

Jarvis Network

$0.4449

--

$0.00

-

0

Gần đây

63

Flamingo

$0.3978

--

$0.00

-

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện