×
×
Các loại tiền điện tử:  5,534Các thị trường giao dịch:  22,715Vốn Hóa Thị Trường:  $270,886,303,541Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,794,226,134BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $270,886,303,541Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,794,226,134BTC Chiếm Ưu Thế:  65.1%Các loại tiền điện tử:  5,534Các thị trường giao dịch:  22,715

Switcheo Network

$74,556.96 USD
7.76522492 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$27,811
$0.977111
37.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$12,120
$0.246081
16.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,413
$12.48
9.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$5,942
$0.003435
7.97%
0
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,442
$12.22
5.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,409
$453.50
4.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,865
$1.89
3.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,567
$11.96
3.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,405
$0.007107
1.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,115
$1.15
1.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,058
$0.004357
1.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,045
$242.97
1.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$810
$6.52
1.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$716
$0.003309
0.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$577
$4.30
0.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$558
$0.003342
0.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$376
$0.043441
0.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$223
$0.001120
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$88
$1.54
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$50
$0.000236
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$12
$0.000162
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$8
$0.000660
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$7
$10.56
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$0.359019
$0.031273
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.001934
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$1.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.003426
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$4.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.000124
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.001556
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$14.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.001432
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$30.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.000062
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$240.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.166839
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.000647
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.000932
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$1.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$234.18
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.004456
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.000187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.778103
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.009781
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.079401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.001041
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$484.36
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.003797
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.771420
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.003952
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.021147
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.000971
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.044165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.242978
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.000747
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$9,246.96
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.746747
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.015085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.035802
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...