×
×
Các loại tiền điện tử:  7,179Các thị trường giao dịch:  30,018Vốn hóa thị trường:  $339,426,767,598Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,571,397,903BTC Chiếm Ưu Thế:  58.1%
Vốn hóa thị trường:  $339,426,767,598Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $98,571,397,903BTC Chiếm Ưu Thế:  58.1%Các loại tiền điện tử:  7,179Các thị trường giao dịch:  30,018

Switcheo Network

$230,449 USD
22.19046173 BTC

Thông tin về Switcheo Network

Launched on 12 February 2018, Switcheo is a decentralized exchange based in Singapore. It currently supports 60 cross-chain pairs and OTC trading and is certified by Singapore Fintech association as a blockchain and distributed ledger provider.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$78,354
$21.53
34.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$77,221
$0.805295
33.51%
7
Spot
Percentage
Gần đây
3
$26,121
$0.033822
11.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$20,538
$0.695223
8.91%
5
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,102
$0.033667
3.52%
11
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,197
$21.95
1.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,599
$21.07
1.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,817
$0.032559
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,447
$1.68
1.06%
2
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,122
$0.006309
0.92%
2
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,823
$350.73
0.79%
11
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,205
$25,100.70
0.52%
25
Spot
Percentage
Gần đây
13
$750
$0.003455
0.33%
1
Spot
Percentage
Gần đây
14
$360
$351.24
0.16%
13
Spot
Percentage
Gần đây
15
$328
$0.206576
0.14%
2
Spot
Percentage
Gần đây
16
$163
$0.128531
0.07%
2
Spot
Percentage
Gần đây
17
$99
$0.507686
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
18
$47
$4.66
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
19
$41
$3.58
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
20
$38
$0.008323
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
21
$36
$0.003004
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
22
$28
$0.001287
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
23
$7
$0.050404
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
24
$5
$0.000579
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.001094
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.001116
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.000472
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
28
*** $?
*** $0.001094
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.001502
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000129
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$574.21
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.057351
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.226183
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.034943
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.936593
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $?
*** $0.001527
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
37
*** $?
*** $?
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
38
*** $?
*** $?
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$?
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.165961
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$44.85
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$13.80
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$6.76
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$11.45
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $?
*** $0.052519
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$?
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$1.18
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
48
*** $?
*** $0.003579
0.00%
-
Spot
Percentage
445 giờ trước
49
$?
$0.619727
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.009217
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$339.47
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
52
*** $?
*** $0.002101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
*** $?
*** $0.002836
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$8.68
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.065124
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
56
*** $?
*** $0.069676
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$505.63
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
58
*** $?
*** $0.018132
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.012650
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$142.85
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$16.14
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.216379
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$3.57
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
64
*** $?
*** $23.88
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.026435
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
66
*** $?
*** $0.980012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.969888
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.989123
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.065124
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...