Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Stellar Decentralized Exchange Stellar Decentralized Exchange

$192,680 USD
23.92 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Smartlands SLT/XLM $98,411 $0.004204 51.07% Spot Percentage Gần đây
2 Ternio TERN/XLM $41,508 * $0.635517 21.54% Spot Percentage Gần đây
3 Stronghold Token SHX/XLM $14,402 $40.02 7.47% Spot Percentage Gần đây
4 Stellar Gold XLMG/XLM $10,629 $2.12 5.52% Spot Percentage 23 giờ trước
5 SureRemit RMT/XLM $5,443 $3.96 2.82% Spot Percentage Gần đây
6 Diruna DRA/XLM $4,573 $1.57 2.37% Spot Percentage Gần đây
7 Mobius MOBI/XLM $4,030 $1.30 2.09% Spot Percentage Gần đây
8 Stellar XLM/CNY $4,027 $0.164686 2.09% Spot Percentage Gần đây
9 Bitcoin BTC/XLM $3,089 $0.000002 1.60% Spot Percentage Gần đây
10 Doge Token DOGET/XLM $1,571 $2001.63 0.82% Spot Percentage Gần đây
11 WOLLO WLO/XLM $1,390 $0.334474 0.72% Spot Percentage Gần đây
12 EthereumX ETX/XLM $1,378 $15.89 0.71% Spot Percentage Gần đây
13 StellarPay XLB/XLM $827 $1.52 0.43% Spot Percentage Gần đây
14 Ethereum ETH/XLM $682 $0.000063 0.35% Spot Percentage Gần đây
15 XRP XRP/XLM $306 $0.041948 0.16% Spot Percentage Gần đây
16 Bitcoin X BTX/XLM $146 $5.53 0.08% Spot Percentage Gần đây
17 REPO REPO/XLM $80 $0.042368 0.04% Spot Percentage Gần đây
18 Stellar XLM/HKD $56 $0.126568 0.03% Spot Percentage Gần đây
19 Kin KIN/XLM $51 $385.46 0.03% Spot Percentage Gần đây
20 Atlantis Blue Digital Token ABDT/XLM $31 $1.77 0.02% Spot Percentage Gần đây
21 Litecoin LTC/XLM $21 $0.000161 0.01% Spot Percentage Gần đây
22 Stellar XLM/EUR $20 $9.95 0.01% Spot Percentage Gần đây
23 SHADE Token SHADE/XLM $5 $4726.79 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 Pedity PEDI/XLM $2 $32.04 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 OmiseGO OMG/XLM $1 $0.008105 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 0x ZRX/XLM $0 $0.051300 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 NEOX NEOX/XLM $0 $0.007368 0.00% Spot Percentage Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 ABC/XLM 3800.0 0.015 Gần đây
2 ADSX/XLM 1243.171589 0.1 Gần đây
3 ALEXA/XLM 2558199.02788 3.909e-05 Gần đây
4 AngelXYZ/XLM 1800.05220146 0.0055553944446 Gần đây
5 AXU/XLM 14.2877553936 0.006999 Gần đây
6 BCH/XLM 1.13213288489 3229.97416021 Gần đây
7 BILL/XLM 9528596035.0 2e-08 Gần đây
8 BLAC/XLM 698851.851852 0.00135 Gần đây
9 BLGC/XLM 675685.675676 7.4e-06 Gần đây
10 BSV/XLM 1.09270613733 720.046082949 Gần đây
11 BTC/CNY 854.831460674 1.78e-05 Gần đây
12 BTX/BLGC 0.09999999402 9.93048659384 Gần đây
13 BUFFALO/BTX 5.0 2.0 Gần đây
14 BUFFALO/XLM 6003.49875 0.08 Gần đây
15 Causee/XLM 127898.96729 0.00039101 Gần đây
16 CLUB/XLM 0.147734091711 17.01 Gần đây
17 CM10/HKD 47931348.5036 0.0130353037086 Gần đây
18 CM10/XLM 10.379900124 75.0 Gần đây
19 CM3/CM10 2276441.07118 0.749450465446 Gần đây
20 CM3/HKD 77179167.9124 0.0173678725204 Gần đây
21 CM3/XLM 9.42395909484 57.286367 Gần đây
22 CMA/CM10 2805290.88914 0.260873807252 Gần đây
23 CMA/CM3 1744031.09511 0.348350490756 Gần đây
24 CMA/HKD 51167136.1124 0.0498896789529 Gần đây
25 CMA/XLM 8.84101513131 19.8 Gần đây
26 CMS/CM10 6810839.87105 0.050394 Gần đây
27 CMS/CM3 2086656.89222 0.0663496040256 Gần đây
28 CMS/CMA 3362783.69779 0.189991 Gần đây
29 CMS/HKD 14932865.2385 0.262603386953 Gần đây
30 CMS/XLM 78.8235778663 3.802719 Gần đây
31 CNY/EUR 0.501336950904 7.74 Gần đây
32 DASH/XLM 0.00342473908792 1241.31082423 Gần đây
33 DEV/XLM 12.6052971429 0.07 Gần đây
34 DEY/XLM 0.01 0.1 Gần đây
35 DICENS/BSV 17597.437 7.69230769231e-06 Gần đây
36 DICENS/XLM 67334.2732667 0.006 Gần đây
37 DOF/XLM 2379.9646896 0.25 Gần đây
38 DOLLAR/XLM 10.8673529412 59.5 Gần đây
39 DOP/ABDT 1721828.29008 0.0254452926209 Gần đây
40 DOP/XLM 0.0004 1.0 Gần đây
41 EOS/XLM 15.47565043 14.999 Gần đây
42 ETH/CNY 0.519582291972 1748.25174825 Gần đây
43 ETX/BTX 0.999999 0.03367003367 Gần đây
44 EVER/XLM 26.1406573375 0.0162326713717 Gần đây
45 F2UPAY/XLM 1.0388696875 8.0 Gần đây
46 FIDR/DRA 53069.0957175 7.66283524904 Gần đây
47 FIDR/XLM 9243.14706034 0.59 Gần đây
48 FLS/XLM 1000.0 0.001 Gần đây
49 FRAS/XLM 1929.27833616 0.411255182484 Gần đây
50 FTR/XLM 4.0 0.324 Gần đây
51 FUNT/XLM 1.224990241 9.95999999969 Gần đây
52 GANCE/XLM 0.1000001 0.032999967 Gần đây
53 GOLD/XLM 2.0 354.155 Gần đây
54 GRAT/XLM 69735.342692 0.0214989 Gần đây
55 GTN/XLM 11499.2215729 3.1671 Gần đây
56 HLP/XLM 13720.3446104 0.0147999 Gần đây
57 HNY/XLM 4606.100974 0.1 Gần đây
58 HOPE/XLM 9614.15981992 0.000728999271 Gần đây
59 HOT/DOGET 12.84 1e-05 Gần đây
60 HOT/XLM 34.4827934483 0.28999971 Gần đây
61 IN/XLM 138723.966986 0.0045011 Gần đây
62 KAVA/XLM 25355843.7133 3e-05 Gần đây
63 KIN/BTX 9.999272 8.038585209e-05 Gần đây
64 KIN/KTO/IDC/INDO 4587.0 90.9090909091 Gần đây
65 KPAY/XLM 2718710.97815 0.0059 Gần đây
66 KTO/IDC/INDO/KTO/IDC/INDO 3000000.0 1.0 Gần đây
67 KTO/IDC/INDO/XLM 13189775.3889 3.6e-06 Gần đây
68 LEVELG/XLM 3469.26139321 0.265 Gần đây
69 LINK/BTX 1.0090045 1.0 Gần đây
70 LINK/XLM 20.1053937912 10.2212596 Gần đây
71 LIT/XLM 1.0 2.264 Gần đây
72 LOVE/BTX 1.0 0.002 Gần đây
73 LOVE/XLM 33997.3606619 0.00982 Gần đây
74 MNCX/XLM 2932.36 0.035 Gần đây
75 MOBI/ETX 23891.7767653 11.7647058824 Gần đây
76 MTL/XLM 1.08437700103 3.74758234094 Gần đây
77 MXRT/XLM 13062.0155928 0.0006798 Gần đây
78 NAVI/XLM 1.0 0.002196 Gần đây
79 NDC/XLM 1.000001 0.003999996 Gần đây
80 NEO/BCH 0.00061 0.05 Gần đây
81 NEO/ETH 0.001 0.025 Gần đây
82 NHCX/BTX 1.068045 0.1 Gần đây
83 NHCX/XLM 0.109866747118 0.1199899 Gần đây
84 OG/XLM 8.33333333333 0.12 Gần đây
85 OORT/XLM 100000000.0 1e-08 Gần đây
86 RCK/XLM 644.435919313 0.233 Gần đây
87 REP/XLM 0.012638354756 158.2244397 Gần đây
88 RMT/ETX 62472.8263381 4.16666666667 Gần đây
89 ROY/XLM 0.02 0.05 Gần đây
90 SCN/XLM 16433.0593028 0.01377 Gần đây
91 SEY/XLM 278755.471306 0.000180001800018 Gần đây
92 SKY/XLM 10685606.9013 0.0059977 Gần đây
93 SLT/BNB 1253.8994571 0.126662444585 Gần đây
94 SLVR/XLM 8.61632019767 3.946 Gần đây
95 TARI/XLM 0.1 0.005 Gần đây
96 TERN/BTX 6.994949 0.2 Gần đây
97 TIME/XLM 0.1 0.3131 Gần đây
98 TKM/XLM 10.2335575046 0.008552177477 Gần đây
99 TRC/XLM 4317.54281754 1.0101e-05 Gần đây
100 TROLL/XLM 14103.0029352 0.00988 Gần đây
101 USD/ALEXA 0.01 100.0 Gần đây
102 USD/BTC 102.979739764 0.000122063815939 Gần đây
103 USD/BTX 0.128465 2.5 Gần đây
104 USD/CNY 913.534372421 6.98 Gần đây
105 USD/ETH 0.440141798577 0.0040621 Gần đây
106 USD/EUR 9.549172867 0.904977375566 Gần đây
107 USD/LOVE 0.000214717 1000.0 Gần đây
108 USD/LTC 0.0019417 1.0 Gần đây
109 USD/MXRT 0.00073834197 13333.3333333 Gần đây
110 USD/NHCX 1.10969 0.01 Gần đây
111 USD/SHADE 0.0103994999994 125156.445557 Gần đây
112 USD/SLT 0.011 0.1 Gần đây
113 USD/TIME 0.0099898 0.00502512562814 Gần đây
114 USD/TROLL 0.01 1.0 Gần đây
115 USD/USD 588.691340981 0.99850005322 Gần đây
116 USD/XLM 3687.69348195 7.90579406474 Gần đây
117 USDF2U/CLUB 2.114172 0.1 Gần đây
118 USDF2U/F2UPAY 1.24294488 0.833333333333 Gần đây
119 USDT/ABDT 416.042418 2.02623569984 Gần đây
120 USDT/DRA 9.9682 39.5256916996 Gần đây
121 VZT/XLM 429.661613833 0.6 Gần đây
122 WLO/MXRT 2.1492e-05 3.7037037037 Gần đây
123 WLO/NHCX 1.01 1.0 Gần đây
124 XCN/BTC 1433.71348315 1.78e-05 Gần đây
125 XCN/CNY 4255.80338994 0.998003992016 Gần đây
126 XCN/ETH 979.89458042 0.000572 Gần đây
127 XCN/HKD 58.9756138406 1.14700010724 Gần đây
128 XCN/STM 0.0078234 128.205128205 Gần đây
129 XCN/XLM 13076.7724297 1.13636363636 Gần đây
130 XCT/XLM 306.703306703 0.0999999 Gần đây
131 XFF/XCN 68220.9362421 0.525 Gần đây
132 XFF/XLM 565.294695195 0.540001 Gần đây
133 XIM/XLM 0.00875 8e-05 Gần đây
134 XPR/XLM 19.9999988354 0.0810008097165 Gần đây
135 XRP/BTX 0.00999999 3.33333333333 Gần đây
136 XRP/USD 891.099102461 0.381841715765 Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request