×
×
Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626Vốn Hóa Thị Trường:  $274,757,354,892Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,131,963,972BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $274,757,354,892Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $85,131,963,972BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,549Các thị trường giao dịch:  22,626

Stellarterm

$12,265.83 USD
1.26714450 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$10,203
$0.008931
83.18%
-
Spot
Percentage
47 giờ trước
2
$4,159
$0.371226
33.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,612
$9,691.10
29.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,659
$0.330592
21.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$461
$0.000007
3.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$360
$0.003603
2.94%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$359
$0.107367
2.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$263
$0.000004
2.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$187
$239.05
1.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$96
$0.000227
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$79
$47.14
0.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$21
$0.002231
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$8
$0.207118
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3
$0.382148
0.03%
-
Spot
Percentage
62 giờ trước
15
$?
$0.000697
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.596660
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...