Stellarterm

$29,563.05 USD
1.56183900 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$12,513
$0.006403
42.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$6,068
$0.288581
20.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$5,065
$18,927.53
17.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,814
$0.848298
6.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,483
$0.000028
5.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$864
$588.88
2.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$512
$0.060535
1.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$398
$0.604637
1.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$282
$84.58
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$247
$0.000373
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$188
$0.128148
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$109
$0.000006
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$18
$0.459967
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1
$0.000054
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$0.252739
$0.000046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$0.009099
$0.235823
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.000072
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.000041
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.231200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.250897
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...