Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Stellar Decentralized Exchange Stellar Decentralized Exchange

$118,692 USD
12.30 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Smartlands SLT/XLM $57,823 $1.16 48.72% Spot Percentage Gần đây
2 Stronghold Token SHX/XLM $20,859 $0.001679 17.57% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/XLM $8,401 $198.50 7.08% Spot Percentage Gần đây
4 Bitcoin BTC/XLM $7,327 $9754.13 6.17% Spot Percentage Gần đây
5 SureRemit RMT/XLM $6,883 $0.003032 5.80% Spot Percentage Gần đây
6 Ternio TERN/XLM $4,382 $0.014987 3.69% Spot Percentage Gần đây
7 Litecoin LTC/XLM $3,494 $78.71 2.94% Spot Percentage Gần đây
8 Gratz GRAT/XLM $2,927 $0.003436 2.47% Spot Percentage Gần đây
9 Mobius MOBI/XLM $1,668 $0.008503 1.41% Spot Percentage Gần đây
10 XRP XRP/XLM $1,503 $0.292060 1.27% Spot Percentage Gần đây
11 StellarPay XLB/XLM $1,319 $0.002485 1.11% Spot Percentage Gần đây
12 Doge Token DOGET/XLM $960 $0.000016 0.81% Spot Percentage Gần đây
13 Diruna DRA/XLM $651 $0.003910 0.55% Spot Percentage Gần đây
14 Atlantis Blue Digital Token ABDT/XLM $283 $0.017657 0.24% Spot Percentage Gần đây
15 EthereumX ETX/XLM $192 $0.000485 0.16% Spot Percentage Gần đây
16 Kin KIN/XLM $92 $0.000016 0.08% Spot Percentage Gần đây
17 WOLLO WLO/XLM $35 $0.028028 0.03% Spot Percentage Gần đây
18 Stellar Gold XLMG/XLM $15 $0.002437 0.01% Spot Percentage Gần đây
19 SHADE Token SHADE/XLM $14 $5.1e-07 0.01% Spot Percentage Gần đây
20 Pedity PEDI/XLM $14 $0.000176 0.01% Spot Percentage Gần đây
21 Bitcoin X BTX/XLM $2 $0.001438 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 OmiseGO OMG/XLM $0 $0.888357 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 0x ZRX/XLM $0 $0.218975 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 NEOX NEOX/XLM $0 $1.08 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 REPO REPO/XLM $0 $0.050708 0.00% Spot Percentage Gần đây

Unverified Markets

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 ADA/XLM 1637.3001152 1e-05 Gần đây
2 ADSX/XLM 2.51 0.01 Gần đây
3 AXU/XLM 2.224703 0.008989999 Gần đây
4 BAT/XLM 1.3875937 2.80114712577 Gần đây
5 BCH/XLM 1.0300664 3481.89415042 Gần đây
6 BEER/XLM 0.05 16.5795858 Gần đây
7 BILL/XLM 1290139118.68 5.89999999983e-09 Gần đây
8 BTC/BTC 0.1293758 0.999500050075 Gần đây
9 BTCF/XLM 414727.269321 0.09 Gần đây
10 CENTUS/XLM 11561.99546 0.125 Gần đây
11 CMA/CM10 48.1939494 0.315131843285 Gần đây
12 CNY/BTC 7263.2320078 1.42e-05 Gần đây
13 CNY/XLM 107056.315606 1.7855 Gần đây
14 CRYPTY/XLM 5.0125512 0.01 Gần đây
15 DASH/XLM 0.0024726 1334.04482391 Gần đây
16 DBC/CENTUS 427.5 0.0116959064327 Gần đây
17 DBC/XLM 64622.157355 0.0039 Gần đây
18 DOF/XLM 100.0 0.06 Gần đây
19 DOP/ABDT 2483742.77619 0.0163964611846 Gần đây
20 DOP/XLM 0.000444 0.15989 Gần đây
21 ETH/CNY 3.8097805 1436.7816092 Gần đây
22 ETH/ETH 0.5626293 1.002 Gần đây
23 ETX/BTX 4.3019683 0.030303030303 Gần đây
24 EVER/XLM 73.9351334 0.0174283 Gần đây
25 FIDR/DRA 160.9822332 14.3677748052 Gần đây
26 FIDR/XLM 2575.1585393 0.849927964355 Gần đây
27 FRAS/XLM 2790.3477018 1.0112103 Gần đây
28 FUNT/XLM 3.9326821 15.58 Gần đây
29 GOLD/XLM 1e-07 583.569 Gần đây
30 GTN/XLM 9348.7085438 3.14089982383 Gần đây
31 HLP/XLM 307.1907101 0.0078365 Gần đây
32 IDR/XLM 1785.7140336 0.0001133 Gần đây
33 IN/XLM 98002.0 0.005798 Gần đây
34 ITSY/XLM 2450000000.0 1e-08 Gần đây
35 KAVA/XLM 588003.601695 6e-05 Gần đây
36 KTO/IDC/INDO/KTO/IDC/INDO 20785272.8995 0.99999999 Gần đây
37 KTO/IDC/INDO/XLM 24485272.7917 4e-06 Gần đây
38 LEO/XLM 40000000.0 1e-07 Gần đây
39 LEVELG/XLM 5638.4481752 0.3095683 Gần đây
40 LIBRA/XLM 33355332673.3 5.9999999988e-10 Gần đây
41 LINK/XLM 34.2609104 31.7654468 Gần đây
42 LOVE/ETX 0.19996 5.0 Gần đây
43 LOVE/XLM 11558.5112914 0.0091 Gần đây
44 LTC/BTC 0.0151797 0.00817500147897 Gần đây
45 LTZ/XLM 15749641.3047 9.19999999978e-09 Gần đây
46 MXRT/XLM 662470.079407 0.00129 Gần đây
47 NAVI/XLM 1.0026609 0.001165 Gần đây
48 NHCX/XLM 6058.0 0.049 Gần đây
49 NOOT/XLM 18.5187037 0.005399946 Gần đây
50 NYT/XLM 2222.2222222 0.00045 Gần đây
51 PALL/XLM 1e-07 651.768 Gần đây
52 PLAT/XLM 2e-07 352.785 Gần đây
53 SAGITTARIUS/XLM 510000000.0 1e-08 Gần đây
54 SCN/XLM 13.554 0.016 Gần đây
55 SEY/XLM 227453.300408 0.002198 Gần đây
56 SHADE/KTO/IDC/INDO 20785272.8995 1.0 Gần đây
57 SKY/XLM 5602061.89073 0.0044998 Gần đây
58 SLVR/XLM 3.906876 6.399 Gần đây
59 SMALL/XLM 1650000000.0 1e-08 Gần đây
60 SUNSHINE/XLM 2542.9956424 2e-06 Gần đây
61 TAURUS/XLM 475000000.0 4e-08 Gần đây
62 THORE/XLM 2058542.22038 0.00012501 Gần đây
63 TOX/XLM 21142.1568627 0.034 Gần đây
64 ULT/CNY 428112.208199 0.136 Gần đây
65 ULT/XLM 175988.164181 0.2349 Gần đây
66 USD/ADA 0.001 11363.6363636 Gần đây
67 USD/BEER 0.00238 0.666666666667 Gần đây
68 USD/BTC 292.5284572 0.0001028 Gần đây
69 USD/CENTUS 165.644371 103.896103896 Gần đây
70 USD/CNY 1072.0212499 7.08 Gần đây
71 USD/ETH 1431.575945 0.0051824074386 Gần đây
72 USD/GRAT 0.002 10.0 Gần đây
73 USD/USD 2948.2343189 1.0015022 Gần đây
74 USD/XLM 26632.7512023 12.63352052 Gần đây
75 UVU/XLM 7789.3786463 0.35 Gần đây
76 VBLD/XLM 214.99675 2.74 Gần đây
77 VIRGO/XLM 10737418225.0 4.65661287958e-10 Gần đây
78 VZT/XLM 103.0 0.3499936 Gần đây
79 WXT/XLM 1.001 0.161 Gần đây
80 XCN/BTC 5661.1685185 1.42e-05 Gần đây
81 XCN/CNY 12182.8431921 0.999000999001 Gần đây
82 XCN/ETH 5364.5113985 0.000692 Gần đây
83 XCN/STM 1.8e-05 165.289256198 Gần đây
84 XCN/XLM 8016.9830135 1.72413793103 Gần đây
85 XCT/XLM 55.590568 0.1866 Gần đây
86 XDM/XLM 7078375.0 8e-07 Gần đây
87 XFF/XCN 35672.0284154 0.4 Gần đây
88 XIM/XLM 131395.098521 8e-05 Gần đây
89 XRP/USD 2024.8004097 0.288375621936 Gần đây
90 XRP/XRP 811.8460323 0.99850005322 Gần đây
91 XYZ/XCN 282209.160341 0.00392156862745 Gần đây
92 XYZ/XLM 53392.8705854 0.0068999993445 Gần đây

Markets that may be available for trading on the exchange but have not been verified by CoinMarketCap yet. Use the request form to help verify new markets: https://coinmarketcap.com/request