Want to know who you'll meet at The Capital? Find out here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Stellar Decentralized Exchange Stellar Decentralized Exchange

$33,713 USD
3.36 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Smartlands SLT/XLM $16,727 $0.567147 49.62% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum ETH/XLM $3,896 $211.52 11.56% Spot Percentage Gần đây
3 Bitcoin BTC/XLM $3,115 $10065.72 9.24% Spot Percentage Gần đây
4 XRP XRP/XLM $2,216 $0.282396 6.57% Spot Percentage Gần đây
5 Ternio TERN/XLM $1,854 $0.011124 5.50% Spot Percentage Gần đây
6 SureRemit RMT/XLM $1,637 $0.002805 4.85% Spot Percentage Gần đây
7 REPO REPO/XLM $1,000 $0.078580 2.97% Spot Percentage Gần đây
8 Bitcoin Fast BTCF/XLM $659 $0.006944 1.95% Spot Percentage Gần đây
9 Mobius MOBI/XLM $629 $0.007150 1.87% Spot Percentage Gần đây
10 Doge Token DOGET/XLM $508 $0.000009 1.51% Spot Percentage Gần đây
11 Atlantis Blue Digital Token ABDT/XLM $425 $0.003125 1.26% Spot Percentage Gần đây
12 Litecoin LTC/XLM $357 $73.77 1.06% Spot Percentage Gần đây
13 Stronghold Token SHX/XLM $345 $0.000443 1.02% Spot Percentage Gần đây
14 StellarPay XLB/XLM $97 $0.000139 0.29% Spot Percentage Gần đây
15 Diruna DRA/XLM $86 $0.000814 0.26% Spot Percentage Gần đây
16 Kin KIN/XLM $79 $0.000014 0.23% Spot Percentage Gần đây
17 EthereumX ETX/XLM $60 $0.000194 0.18% Spot Percentage Gần đây
18 Gratz GRAT/XLM $16 $0.000996 0.05% Spot Percentage 23 giờ trước
19 0x ZRX/XLM $6 $0.250505 0.02% Spot Percentage Gần đây
20 Stellar Gold XLMG/XLM $1 $0.002083 0.00% Spot Percentage Gần đây
21 Pedity PEDI/XLM $0 $0.000065 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 OmiseGO OMG/XLM $0 $1.27 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 WOLLO WLO/XLM $0 $0.017896 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 NEOX NEOX/XLM $0 $0.284710 0.00% Spot Percentage Gần đây

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 ADA/XLM 11066637.2791 1.6e-06 Gần đây
2 ADSX/XLM 5.0 0.048 Gần đây
3 AZGL/XLM 99.9999917 0.0071960445991 Gần đây
4 BAT/XLM 574.3000831 2.9381593 Gần đây
5 BCH/XLM 0.1720955 4496.27146689 Gần đây
6 BONUS/XLM 146.5366542 0.15 Gần đây
7 BTC/BTC 0.0043202 1.001001 Gần đây
8 BTCF/BTC 2141.6746932 6.5e-07 Gần đây
9 BTCP/XLM 1576839136.4 2e-07 Gần đây
10 CANCER/XLM 1000000000.0 3e-08 Gần đây
11 CENTUS/XLM 394181.931529 0.146852728682 Gần đây
12 CLIX/XLM 100.0 0.21 Gần đây
13 CNY/BTC 366.2645584 1.4e-05 Gần đây
14 CNY/XLM 10649.9289901 2.08249180471 Gần đây
15 CTX/XLM 0.0888109 3.65817968979 Gần đây
16 DBC/XLM 151.5151515 0.0066 Gần đây
17 DEV/XLM 10.1834002 0.08348 Gần đây
18 DOF/XLM 53841.1805575 0.036 Gần đây
19 DOGECOIN DOGE/XLM 100.0 0.0359413 Gần đây
20 DOLLAR/XLM 1.0428004 700.0 Gần đây
21 DOP/ABDT 149786.243216 0.0111111111111 Gần đây
22 DOP/XLM 75179.9999 0.001 Gần đây
23 DUST/XLM 582195352.32 9.99000000001e-08 Gần đây
24 ETH/BTC 4.0721867 0.021028 Gần đây
25 ETH/CNY 0.1751581 1524.3902439 Gần đây
26 ETH/ETH 0.1229928 1.002 Gần đây
27 EUR/CNY 24.5041316 7.63020952555 Gần đây
28 EUR/XLM 40.4263524 0.10001 Gần đây
29 FIDR/DRA 159.0 68.9655172414 Gần đây
30 FIDR/XLM 1497.3768487 1.089286978 Gần đây
31 FRAS/XLM 3551.2595304 0.3733004 Gần đây
32 FRED/XLM 4274.5125921 0.299988 Gần đây
33 FUNT/XLM 3.1059916 19.39 Gần đây
34 GBP/XLM 1.0 0.1001 Gần đây
35 GOLD/XLM 0.0008248 749.99 Gần đây
36 GTN/XLM 13826.2354752 2.28463 Gần đây
37 GVUSD/XLM 1.35e-05 9500.0 Gần đây
38 HKD/XLM 7479.4999999 0.889 Gần đây
39 HTKN/XLM 1081.011236 8.9e-07 Gần đây
40 IN/XLM 2.000001 0.0013001 Gần đây
41 KAVA/XLM 30003.0 3e-05 Gần đây
42 LEVELG/XLM 10539.9002509 0.3273458 Gần đây
43 LINK/XLM 1.09e-05 25.4949643 Gần đây
44 LIT/XLM 11530.7753145 8.21000821003e-05 Gần đây
45 LOVE/XLM 8.5479254 0.0059895 Gần đây
46 LTC/BTC 0.000746 0.00736436255192 Gần đây
47 MXRT/XLM 933.0401335 0.0018 Gần đây
48 NAVI/XLM 3725.7494735 0.00021 Gần đây
49 NGN/XLM 851947.766944 0.0402475 Gần đây
50 NRV/BTC 0.1267688 0.500500500501 Gần đây
51 NRV/ETH 0.2301866 26.9179004038 Gần đây
52 NRV/XLM 1.5188047 71500.0 Gần đây
53 OORT/XLM 6.45907437379e+11 1e-08 Gần đây
54 PALL/XLM 0.0734057 0.01001 Gần đây
55 PLAT/XLM 1e-07 503.26 Gần đây
56 REM/XLM 33.0 0.015101 Gần đây
57 SKY/XLM 120381569.736 0.0002016 Gần đây
58 SLT/MOBI 10.7544355 83.3333333333 Gần đây
59 SLVR/XLM 30.3577885 7.84 Gần đây
60 SMALL/XLM 107718741.739 1.9400000001e-08 Gần đây
61 TARI/XLM 7943258.09769 0.0079998 Gần đây
62 THORE/XLM 6192023.7033 9.3e-05 Gần đây
63 TKM/XLM 35.8117191 0.0010002 Gần đây
64 TOX/XLM 9712.8820997 0.0360001000227 Gần đây
65 ULT/CNY 14402.7591753 0.2133 Gần đây
66 ULT/XLM 11025.8051274 0.4375 Gần đây
67 USD/ABDT 5.56e-05 200.0 Gần đây
68 USD/ALEXA 3e-07 909090.909091 Gần đây
69 USD/BTC 49.5650097 0.000100395865919 Gần đây
70 USD/CENTUS 3572.6619324 99.0099009901 Gần đây
71 USD/CNY 644.7313057 7.0600029652 Gần đây
72 USD/ETH 369.8421387 0.004793 Gần đây
73 USD/EUR 19.9900067 0.9077587 Gần đây
74 USD/SLT 1.022174 1.66666666667 Gần đây
75 USD/TERN 0.0044 909.090909091 Gần đây
76 USD/USD 531.2796318 1.001001001 Gần đây
77 USD/XLM 13059.197813 14.602014786 Gần đây
78 USDT/NRV 31.9984205 2.80607234054e-05 Gần đây
79 USDT/XLM 14.1242571 9.99 Gần đây
80 USDX/XLM 52.0 0.101 Gần đây
81 UVU/XLM 950.0354401 0.1449996 Gần đây
82 VBLD/BTC 250.0 1e-05 Gần đây
83 VBLD/XLM 3379.4480123 0.9199999 Gần đây
84 VER/XLM 663831.087391 0.00057 Gần đây
85 VIMX/XLM 4675.0 0.0224 Gần đây
86 VOID/XLM 125.3114815 0.00027 Gần đây
87 WLO/USD 0.0001 10.0 Gần đây
88 WXT/XLM 1680.1975489 0.399 Gần đây
89 XAF/BTC 131723.167722 1.67969747977e-07 Gần đây
90 XCN/BTC 273.0154886 1.4e-05 Gần đây
91 XCN/CALL 0.0303861 105.752961083 Gần đây
92 XCN/CNY 492.9293985 1.0000014 Gần đây
93 XCN/ETH 228.5663322 0.000652 Gần đây
94 XCN/XLM 2420.4425409 2.00080672527 Gần đây
95 XDR/BTC 374.5005701 0.0001377 Gần đây
96 XDR/XLM 393.5075811 20.0329743 Gần đây
97 XFF/XCN 24374.0407928 0.378973378974 Gần đây
98 XIM/XLM 2714292.85623 0.00014 Gần đây
99 XRP/BAT 1.1007428 1e-05 Gần đây
100 XRP/NRV 1040.6686921 7.69171543022e-05 Gần đây
101 XRP/USD 957.6504952 0.2821951 Gần đây
102 XRP/XRP 1074.2151015 1.001 Gần đây
103 ZI/XLM 0.8899986 0.003215 Gần đây
104 ZRX/BCH 1.580011 1e-05 Gần đây
105 ZRX/USD 5e-07 0.5 Gần đây

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request