SouthXchange

$76,937.54 USD
1.55004233 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$15,089
$0.2046
19.61%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$11,800
$0.009860
15.34%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$7,171
$188.44
9.32%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$6,939
$1,534.55
9.02%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$4,481
$0.4375
5.82%
24
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$3,886
$50,735.76
5.05%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$3,432
$0.05103
4.46%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$2,228
$0.01120
2.90%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$1,741
$190.76
2.26%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$1,706
$217.98
2.22%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1,657
$0.9885
2.15%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1,360
$0.01640
1.77%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$1,179
$0.009910
1.53%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$939
$0.05060
1.22%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$925
$0.4817
1.20%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$917
$0.0001486
1.19%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$866
$0.09999
1.13%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$789
$0.00004955
1.03%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$775
$0.008820
1.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$759
$0.00009323
0.99%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$702
$0.07011
0.91%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$669
$0.006887
0.87%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$573
$0.3136
0.74%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$553
$518.73
0.72%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$531
$517.49
0.69%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$520
$28.08
0.68%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
*** $513
*** $0.02973
0.67%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$446
$221.51
0.58%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$431
$0.02923
0.56%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$352
$0.02224
0.46%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$318
$0.05126
0.41%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$304
$50,247.71
0.40%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$291
$226.56
0.38%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$263
$186.70
0.34%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$231
$0.4166
0.30%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$138
$28.79
0.18%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$120
$0.0002979
0.16%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$118
$213.34
0.15%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$104
$1,609.23
0.13%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$97
$49,650.15
0.13%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$93
$531.26
0.12%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$85
$0.0005956
0.11%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$75
$220.99
0.10%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$73
$0.006937
0.09%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$67
$11.27
0.09%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$63
$0.001486
0.08%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$58
$0.04959
0.07%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$53
$2.44
0.07%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$52
$0.006441
0.07%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$50
$0.00004965
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$50
$0.007730
0.06%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$47
$50,321.11
0.06%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$44
$0.008324
0.06%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$41
$0.01145
0.05%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$40
$0.00004848
0.05%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$40
$1,555.95
0.05%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$39
$7.66
0.05%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$39
$226.08
0.05%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$36
$0.001200
0.05%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$34
$0.000001256
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$33
$0.00005100
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$31
$0.04998
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$30
$0.07383
0.04%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$27
$185.14
0.03%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$25
$0.001504
0.03%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$23
$220.07
0.03%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$23
$0.01873
0.03%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$22
$0.00002237
0.03%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$20
$0.00002006
0.03%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$20
$1.21
0.03%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$19
$0.00002424
0.03%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$19
$0.01738
0.02%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$19
$221.37
0.02%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$15
$1,681.07
0.02%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$13
$0.0007928
0.02%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$12
$0.2639
0.02%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$12
$0.004717
0.02%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$11
$185.00
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$10
$1.75
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$8
$0.0001200
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$8
$185.91
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$8
$1.19
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$7
$0.01119
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$7
$0.1380
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$7
$0.2210
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$7
$1.25
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$6
$188.84
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$6
$0.0008969
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$6
$192.87
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$6
$0.1410
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$5
$11.52
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$4
$0.009463
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$4
$0.4777
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$4
$0.07343
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$3
$187.00
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$3
$0.4515
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$3
$0.0009434
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$2
$183.70
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$1
$1,535.54
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$1
$0.2027
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$0.893850
$0.03716
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$0.877730
$11.30
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.821979
$0.0002482
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.713877
$0.1328
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
299 giờ trước
105
$0.605307
$0.0001123
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
*** $0.569706
*** $0.003468
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.489256
$0.0004459
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.479628
$0.004360
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$0.223955
$189.28
0.00%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
*** $0.152157
*** $0.01847
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$0.120841
$1.89
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$0.113324
$10.81
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$0.043612
$0.02423
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$0.036872
$0.000001865
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
*** $0.032170
*** $23,396.67
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.014964
$0.0001982
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$0.014996
$0.0006455
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$0.001796
$0.001982
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.000003
$0.001139
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.4573
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
*** $?
*** $0.00004955
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.01868
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
*** $?
*** $19.64
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.01811
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
*** $?
*** $0.00002238
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.00001300
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
396 giờ trước
127
$?
$0.0004469
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.2258
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.0002483
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.0002852
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.01300
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
499 giờ trước
132
$?
$0.00004965
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$?
$2.62
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.001301
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
499 giờ trước
135
$?
$0.03228
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.0006733
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.0008001
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$?
$1.19
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
299 giờ trước
139
$?
$1.20
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
299 giờ trước
140
$?
$0.4599
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.6441
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.001539
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.1865
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
283 giờ trước
144
$?
$0.2222
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
283 giờ trước
145
$?
$0.00004965
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.0009844
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.01159
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$?
$98.77
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.7698
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.6225
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.3001
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.003567
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.1501
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.8369
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$?
$5.81
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
*** $?
*** $0.3090
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.009959
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$?
$2.00
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$?
$6.52
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...