×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $333,763,499,614Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,614,210,676BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $333,763,499,614Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,614,210,676BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

SouthXchange

$121,898 USD
11.58187183 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$43,645
$2.71
35.80%
32
Spot
Percentage
Gần đây
2
$31,609
$2.78
25.93%
79
Spot
Percentage
Gần đây
3
$16,435
$0.093687
13.48%
12
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,577
$0.001358
5.40%
8
Spot
Percentage
Gần đây
5
$4,962
$0.530860
4.07%
35
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,757
$0.648864
3.90%
20
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,725
$4.39
2.24%
25
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,997
$44.36
1.64%
36
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,203
$345.19
0.99%
10
Spot
Percentage
Gần đây
10
$882
$0.024969
0.72%
32
Spot
Percentage
Gần đây
11
*** $846
*** $0.000063
0.69%
1
Spot
Percentage
Gần đây
12
$693
$0.008948
0.57%
9
Spot
Percentage
Gần đây
13
$611
$0.000063
0.50%
13
Spot
Percentage
Gần đây
14
$542
$0.002663
0.44%
24
Spot
Percentage
Gần đây
15
$522
$1.05
0.43%
3
Spot
Percentage
Gần đây
16
$509
$0.000084
0.42%
11
Spot
Percentage
Gần đây
17
$497
$93.23
0.41%
36
Spot
Percentage
Gần đây
18
$487
$0.006558
0.40%
39
Spot
Percentage
Gần đây
19
$441
$0.097928
0.36%
3
Spot
Percentage
Gần đây
20
$297
$0.058949
0.24%
13
Spot
Percentage
Gần đây
21
$287
$9,862.05
0.24%
10
Spot
Percentage
Gần đây
22
$273
$0.011169
0.22%
-
Spot
Percentage
369 giờ trước
23
$270
$0.000270
0.22%
4
Spot
Percentage
Gần đây
24
$258
$10,721.92
0.21%
38
Spot
Percentage
Gần đây
25
$233
$0.000232
0.19%
13
Spot
Percentage
Gần đây
26
$219
$345.78
0.18%
5
Spot
Percentage
Gần đây
27
$212
$0.106004
0.17%
9
Spot
Percentage
Gần đây
28
$212
$0.000632
0.17%
11
Spot
Percentage
Gần đây
29
$198
$0.222639
0.16%
24
Spot
Percentage
Gần đây
30
$194
$218.35
0.16%
20
Spot
Percentage
Gần đây
31
$104
$68.34
0.09%
24
Spot
Percentage
Gần đây
32
$94
$93.96
0.08%
7
Spot
Percentage
Gần đây
33
$72
$0.116846
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
34
$61
$0.002526
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
35
$56
$0.013885
0.05%
3
Spot
Percentage
Gần đây
36
$43
$155.46
0.04%
33
Spot
Percentage
Gần đây
37
$43
$0.038117
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
38
$32
$0.003316
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
39
$23
$0.010868
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$22
$0.000853
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
41
$22
$0.002095
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
42
$20
$0.212112
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
43
$18
$0.393066
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $18
*** $0.000011
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$18
$0.002723
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
46
$17
$0.000017
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
47
$12
$44.62
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
48
$12
$10,431.50
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
49
$11
$0.010379
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$8
$0.096109
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
51
$8
$0.000064
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
52
$6
$0.000084
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
53
$6
$0.005790
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
54
$5
$0.065307
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
55
$5
$3.41e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$4
$0.106881
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$3
$0.002449
0.00%
-
Spot
Percentage
369 giờ trước
58
$2
$0.000075
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2
$10,524.99
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
60
$2
$0.040633
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2
$0.017264
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
62
$2
$0.002626
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
63
$2
$344.82
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1
$70.04
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1
$0.002649
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$1
$145.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1
$0.004095
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
68
$1
$0.003684
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1
$0.408772
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1
$0.002158
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
71
$1
$0.039486
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
72
$1
$3.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$0.856100
$219.00
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
74
$0.787249
$358.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$0.508239
$0.214280
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$0.342747
$0.081881
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$0.333845
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$0.249271
$69.52
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$0.218680
$0.002187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$0.151343
$3.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$0.076200
$0.280000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$0.062318
$0.000007
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
83
$0.021868
$44.57
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
84
$0.004451
$0.000544
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.001316
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
86
*** $?
*** $0.004411
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.100060
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.002400
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.612062
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$91.61
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$385.95
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.004539
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
94
*** $?
*** $0.680255
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$68.86
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.004122
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$4.45e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.000453
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.019801
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
*** $?
*** $0.000189
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.000079
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.000494
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.001611
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.003427
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.001021
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.013000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.014527
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$7.82
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$7.78
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.000042
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.000053
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.621074
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.001301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$65.77
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$10,289.67
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$148.48
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$165.39
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$165.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$146.00
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$165.62
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.000379
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$4.64
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$4.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$224.53
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$42.62
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.000535
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.001481
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.002284
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.002327
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.268009
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.284739
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.218674
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.371512
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.473711
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.229705
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.074002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.001263
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.012000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.000010
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.000803
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.000080
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.692038
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.024422
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$4.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.711214
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.001101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.000558
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.001053
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.059525
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...