×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893Vốn Hóa Thị Trường:  $223,157,345,635Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,256,362,332BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $223,157,345,635Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,256,362,332BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893

SouthXchange

$42,535.82 USD
5.20101376 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$29,699
$1.21
69.82%
$119
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,479
$0.002452
3.48%
$36
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,456
$236.09
3.42%
$17
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,346
$0.000163
3.16%
$42
Spot
Percentage
Gần đây
5
$876
$0.074465
2.06%
$23
Spot
Percentage
Gần đây
6
$779
$55.74
1.83%
$28
Spot
Percentage
Gần đây
7
$764
$0.002943
1.80%
$25
Spot
Percentage
Gần đây
8
$731
$246.45
1.72%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
9
$645
$63.31
1.52%
$17
Spot
Percentage
Gần đây
10
$608
$177.25
1.43%
$16
Spot
Percentage
Gần đây
11
$438
$0.218572
1.03%
$18
Spot
Percentage
Gần đây
12
$382
$8,129.68
0.90%
$31
Spot
Percentage
Gần đây
13
$331
$8,306.46
0.78%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
14
$321
$0.032183
0.75%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
15
$298
$0.000245
0.70%
$21
Spot
Percentage
Gần đây
16
$222
$4.36
0.52%
$12
Spot
Percentage
Gần đây
17
$219
$0.047082
0.51%
$13
Spot
Percentage
Gần đây
18
$199
$0.319357
0.47%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
19
$158
$0.005146
0.37%
$12
Spot
Percentage
Gần đây
20
$152
$0.004659
0.36%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
21
$143
$110.42
0.34%
$12
Spot
Percentage
Gần đây
22
$132
$0.000327
0.31%
$8
Spot
Percentage
Gần đây
23
$129
$55.87
0.30%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
24
$126
$177.00
0.30%
$10
Spot
Percentage
Gần đây
25
$106
$174.06
0.25%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
26
$97
$58.36
0.23%
$24
Spot
Percentage
Gần đây
27
$91
$0.314300
0.21%
$0.550943
Spot
Percentage
Gần đây
28
$90
$0.483237
0.21%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
29
$78
$8,192.70
0.18%
$50
Spot
Percentage
Gần đây
30
$68
$0.000163
0.16%
$69
Spot
Percentage
Gần đây
31
$42
$0.000592
0.10%
$19
Spot
Percentage
Gần đây
32
$36
$0.003712
0.09%
$0.665165
Spot
Percentage
Gần đây
33
$35
$0.004084
0.08%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
34
$28
$251.98
0.06%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
35
$27
$0.000014
0.06%
$13
Spot
Percentage
Gần đây
36
$24
$63.65
0.06%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
37
$24
$8,230.66
0.06%
$21
Spot
Percentage
Gần đây
38
$21
$4.46
0.05%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
39
$21
$5.55e-7
0.05%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
40
$20
$65.44
0.05%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
41
$18
$4.40
0.04%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
42
$12
$0.002621
0.03%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
43
$10
$0.443111
0.02%
$8
Spot
Percentage
Gần đây
44
$7
$0.001144
0.02%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
45
$6
$0.000327
0.01%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
46
$6
$54.05
0.01%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
47
$5
$5.32e-7
0.01%
$0.483294
Spot
Percentage
Gần đây
48
$4
$8,179.36
0.01%
$13
Spot
Percentage
Gần đây
49
$4
$0.000236
0.01%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
50
$4
$0.000490
0.01%
$18
Spot
Percentage
Gần đây
51
$3
$0.000371
0.01%
$0.113405
Spot
Percentage
Gần đây
52
$3
$0.003188
0.01%
$10
Spot
Percentage
Gần đây
53
$2
$0.000140
0.00%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
54
$2
$0.000654
0.00%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
55
$2
$0.002207
0.00%
$0.297976
Spot
Percentage
Gần đây
56
$2
$0.270886
0.00%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
57
$2
$0.000003
0.00%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1
$0.000138
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1
$0.001144
0.00%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
60
$0.554687
$0.000007
0.00%
$0.450106
Spot
Percentage
Gần đây
61
$0.443684
$0.000699
0.00%
$0.124373
Spot
Percentage
Gần đây
62
$0.419058
$0.000047
0.00%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
63
$0.401970
$0.249460
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$0.163430
$0.002512
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
65
$0.001118
$0.000003
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
66
$0.092047
$0.742609
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$0.054616
$7.51
0.00%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
68
$0.054054
$0.019604
0.00%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
69
$0.023242
$0.000507
0.00%
$0.100589
Spot
Percentage
Gần đây
70
$0.007116
$0.000327
0.00%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
71
$0.002763
$0.000163
0.00%
$0.236958
Spot
Percentage
Gần đây
72
$0.001253
$0.628959
0.00%
$0.929525
Spot
Percentage
Gần đây
73
$0.000316
$0.000003
0.00%
$0.939858
Spot
Percentage
Gần đây
74
$0.000133
$59.63
0.00%
$0.481998
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.000082
0.00%
$0.458650
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.285600
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$71.25
0.00%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.988800
0.00%
$8
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$122.41
0.00%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.219900
0.00%
$0.619979
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.000082
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.065438
0.00%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.000834
0.00%
$0.073173
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$186.40
0.00%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.450000
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.002370
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.000735
0.00%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.006703
0.00%
$0.838952
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.046659
0.00%
$0.509218
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.000077
0.00%
$0.020468
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.006616
0.00%
$24
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.000082
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.001879
0.00%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.015944
0.00%
$0.932121
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.074955
0.00%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.053829
0.00%
$78
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.000163
0.00%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.000003
0.00%
$0.044335
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.011401
0.00%
$0.051197
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.000333
0.00%
$0.084983
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$65.16
0.00%
$9
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$1.00
0.00%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$162.92
0.00%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$55.38
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.382297
0.00%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$124.42
0.00%
$12
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.005232
0.00%
$0.336597
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.000163
0.00%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.000572
0.00%
$0.825260
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$127.50
0.00%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.140903
0.00%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.004607
0.00%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.000722
0.00%
$0.603411
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$123.66
0.00%
$6
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.130275
0.00%
$0.127580
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$122.86
0.00%
$2
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.037031
0.00%
$0.128762
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$109.47
0.00%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$7.33
0.00%
$3
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.012016
0.00%
$1
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.240557
0.00%
$0.910748
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.004500
0.00%
$4
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.000230
0.00%
$0.958458
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...