×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,622,499,653Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,989,837,751BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,622,499,653Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,989,837,751BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

SouthXchange

$28,480.91 USD
3.22734634 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,750
$8,817.35
20.19%
10
Spot
Percentage
Gần đây
2
$4,348
$0.000353
15.27%
18
Spot
Percentage
Gần đây
3
$3,567
$0.719111
12.52%
43
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,800
$0.178102
6.32%
16
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,475
$42.55
5.18%
51
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,202
$0.004267
4.22%
38
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,197
$0.596731
4.20%
8
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,170
$0.002478
4.11%
37
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,108
$184.57
3.89%
3
Spot
Percentage
Gần đây
10
$830
$0.030551
2.92%
19
Spot
Percentage
Gần đây
11
$733
$0.355411
2.57%
22
Spot
Percentage
Gần đây
12
$631
$200.48
2.22%
28
Spot
Percentage
Gần đây
13
$538
$0.000159
1.89%
16
Spot
Percentage
Gần đây
14
$471
$0.004197
1.65%
14
Spot
Percentage
Gần đây
15
$382
$0.009610
1.34%
8
Spot
Percentage
Gần đây
16
$348
$0.000503
1.22%
23
Spot
Percentage
Gần đây
17
$319
$0.009434
1.12%
11
Spot
Percentage
Gần đây
18
$302
$8,877.09
1.06%
64
Spot
Percentage
Gần đây
19
$289
$183.63
1.01%
30
Spot
Percentage
Gần đây
20
$257
$0.009875
0.90%
2
Spot
Percentage
Gần đây
21
$187
$228.94
0.66%
24
Spot
Percentage
Gần đây
22
$172
$72.26
0.61%
39
Spot
Percentage
Gần đây
23
$151
$0.266404
0.53%
18
Spot
Percentage
Gần đây
24
$116
$203.99
0.41%
17
Spot
Percentage
Gần đây
25
$109
$0.029272
0.38%
12
Spot
Percentage
Gần đây
26
$104
$0.000062
0.36%
15
Spot
Percentage
Gần đây
27
$89
$225.74
0.31%
35
Spot
Percentage
Gần đây
28
$65
$0.004374
0.23%
18
Spot
Percentage
Gần đây
29
$57
$0.006824
0.20%
8
Spot
Percentage
Gần đây
30
$56
$0.000221
0.20%
12
Spot
Percentage
Gần đây
31
$50
$0.007625
0.17%
3
Spot
Percentage
Gần đây
32
$49
$0.000467
0.17%
1
Spot
Percentage
Gần đây
33
$47
$0.000220
0.17%
15
Spot
Percentage
Gần đây
34
$45
$0.003659
0.16%
4
Spot
Percentage
Gần đây
35
$42
$0.010448
0.15%
1
Spot
Percentage
Gần đây
36
$42
$0.000617
0.15%
16
Spot
Percentage
Gần đây
37
$35
$0.064452
0.12%
1
Spot
Percentage
Gần đây
38
$32
$0.449312
0.11%
13
Spot
Percentage
Gần đây
39
$27
$0.004237
0.10%
17
Spot
Percentage
Gần đây
40
$23
$0.048317
0.08%
2
Spot
Percentage
Gần đây
41
$20
$0.000088
0.07%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$20
$0.000220
0.07%
1
Spot
Percentage
Gần đây
43
$19
$0.448518
0.07%
18
Spot
Percentage
Gần đây
44
$18
$0.002536
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$15
$61.33
0.05%
53
Spot
Percentage
Gần đây
46
$14
$6.60
0.05%
43
Spot
Percentage
Gần đây
47
$13
$0.000361
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
48
$13
$0.005731
0.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
49
$11
$0.000009
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
50
$11
$0.001922
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
51
$11
$8,880.65
0.04%
51
Spot
Percentage
Gần đây
52
$10
$0.002354
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
53
$9
$42.45
0.03%
21
Spot
Percentage
Gần đây
54
$9
$0.000170
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
55
$9
$2.82e-7
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
56
$7
$0.000044
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
57
$7
$0.000009
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
58
$5
$0.071991
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
59
$5
$8,946.61
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
60
$4
$8,968.52
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
61
$4
$0.326598
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
62
$3
$0.002557
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
63
$3
$0.002484
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
64
$3
$0.003717
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2
$193.18
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2
$0.191063
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2
$0.002328
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2
$0.000741
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1
$233.64
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1
$0.000106
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
71
$1
$42.43
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
72
$1
$0.051120
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
73
$0.981459
$0.004056
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
74
$0.971830
$0.001349
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
75
$0.878444
$0.002504
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
76
$0.846976
$182.76
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
77
$0.687722
$0.013754
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
78
$0.461094
$73.04
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
79
$0.389704
$0.245482
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
80
$0.373017
$73.93
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
81
$0.240464
$8.93
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
82
$0.207036
$0.000032
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
83
$0.199659
$0.000331
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
84
$0.195385
$0.000132
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
85
$0.157647
$0.052549
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
86
$0.064745
$201.22
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
87
$0.035095
$0.001406
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
88
$0.033163
$0.000008
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
89
$0.019796
$0.000079
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
90
$0.016939
$0.004408
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
91
$0.011793
$42.62
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
92
$0.005281
$182.10
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
93
$0.001299
$0.001220
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
94
$0.000043
$0.000158
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$0.000024
$0.013619
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.000020
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.004501
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$8.75
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.018151
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.415903
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.425999
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$6.74
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.011815
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.450979
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.014425
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$6.75
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$73.28
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.013000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.019850
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.190426
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.000564
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$2.39
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.187145
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.684053
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$4.40
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.001301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$4.26e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.001071
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.000050
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.001023
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.000591
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$61.40
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.000690
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$63.97
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.306214
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$203.06
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.042057
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.001660
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$190.51
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.240258
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$182.38
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.002050
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.000066
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.247880
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.260755
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.493749
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.008955
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$192.40
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.000010
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$1.29
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.010933
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...