×
×
Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655Vốn Hóa Thị Trường:  $262,418,689,546Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $102,617,175,632BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,418,689,546Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $102,617,175,632BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655

RightBTC

$54,717,055 USD
5,784 BTC

Thông tin về RightBTC

Founded in 2014, RightBTC is a centralized cryptocurrency exchange that aims to provide a secure and fast trading environment for experienced traders and beginners alike. The exchange offers advanced order types like IOC, FOK, Limit and Stop orders, dedicated iOS and Android apps, derivatives trading, crypto savings accounts, and 24/7 customer support.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$35,062,207
$214.15
64.08%
254
Spot
Percentage
Gần đây
2
$8,780,462
$10.32
16.05%
331
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,993,913
$9,496.73
12.78%
133
Spot
Percentage
Gần đây
4
$985,152
$44.32
1.80%
34
Spot
Percentage
Gần đây
5
$897,879
$0.197968
1.64%
106
Spot
Percentage
Gần đây
6
$693,924
$236.66
1.27%
48
Spot
Percentage
Gần đây
7
*** $586,985
*** $154.26
1.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
8
$339,884
$0.014895
0.62%
24
Spot
Percentage
Gần đây
9
$144,572
$0.108364
0.26%
15
Spot
Percentage
Gần đây
10
$121,853
$3.96
0.22%
23
Spot
Percentage
Gần đây
11
$100,986
$1.64
0.18%
14
Spot
Percentage
Gần đây
12
$97,682
$44.49
0.18%
17
Spot
Percentage
Gần đây
13
$90,958
$2.59
0.17%
39
Spot
Percentage
Gần đây
14
$82,651
$4.00
0.15%
66
Spot
Percentage
Gần đây
15
$51,874
$10.11
0.09%
25
Spot
Percentage
Gần đây
16
$50,282
$1.68
0.09%
17
Spot
Percentage
Gần đây
17
$38,033
$65.63
0.07%
21
Spot
Percentage
Gần đây
18
$35,270
$189.73
0.06%
22
Spot
Percentage
Gần đây
19
$27,071
$0.335993
0.05%
18
Spot
Percentage
Gần đây
20
$24,977
$72.88
0.05%
19
Spot
Percentage
Gần đây
21
$22,598
$0.117717
0.04%
10
Spot
Percentage
Gần đây
22
$21,462
$0.115158
0.04%
2
Spot
Percentage
Gần đây
23
$20,967
$2.76
0.04%
54
Spot
Percentage
Gần đây
24
$20,805
$0.026677
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
25
$6,041
$0.212839
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
26
$2,169
$6.84
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,446
$0.013106
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
28
$612
$0.198718
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
29
$522
$3.94
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
30
$371
$2.75
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
31
$137
$212.72
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
32
$94
$3.98
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
33
$75
$0.128246
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
34
$69
$65.69
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
35
$29
$75.79
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
36
$14
$0.355515
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
37
$10
$1.65
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
38
$4
$0.015178
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
39
$3
$6.99
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$3.71
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.215561
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$2.66
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.027915
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$1.75
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.086206
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$10.60
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...