×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,917Vốn Hóa Thị Trường:  $238,472,590,454Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,027,423,338BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $238,472,590,454Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,027,423,338BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,917

RightBTC

$432,226,471 USD
49,609 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$381,921,462
$8,711.23
88.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$11,446,182
$187.21
2.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,494,089
$0.267776
1.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,297,263
$278.34
1.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,442,224
$3.45
1.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,493,849
$187.20
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,384,453
$278.34
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$3,065,980
$59.37
0.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,267,323
$59.38
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,117,707
$3.82
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,886,393
$0.486045
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$968,198
$0.477856
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$864,952
$0.478314
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$847,082
$3.82
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$692,847
$0.268170
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$19,861
$0.226176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$16,606
$0.236631
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...