×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,543Vốn Hóa Thị Trường:  $247,215,230,223Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,996,484,021BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,215,230,223Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $96,996,484,021BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,543

OKEx Korea

$1,474,633 USD
167.38035086 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$201,422
$8,795.66
13.66%
854
Spot
Percentage
Gần đây
2
$100,885
$181.64
6.84%
484
Spot
Percentage
Gần đây
3
$97,910
$199.86
6.64%
665
Spot
Percentage
Gần đây
4
$94,044
$6.66
6.38%
317
Spot
Percentage
Gần đây
5
$82,303
$6.65
5.58%
415
Spot
Percentage
Gần đây
6
$66,883
$181.73
4.54%
320
Spot
Percentage
Gần đây
7
$59,478
$0.193855
4.03%
324
Spot
Percentage
Gần đây
8
$57,659
$0.193955
3.91%
326
Spot
Percentage
Gần đây
9
$56,981
$0.004431
3.86%
161
Spot
Percentage
Gần đây
10
$53,042
$0.001056
3.60%
12
Spot
Percentage
Gần đây
11
$52,069
$0.520741
3.53%
190
Spot
Percentage
Gần đây
12
$45,764
$199.94
3.10%
408
Spot
Percentage
Gần đây
13
$45,419
$227.40
3.08%
397
Spot
Percentage
Gần đây
14
$43,152
$227.24
2.93%
526
Spot
Percentage
Gần đây
15
$38,877
$0.437746
2.64%
57
Spot
Percentage
Gần đây
16
$34,462
$2.49
2.34%
383
Spot
Percentage
Gần đây
17
$30,459
$6.72
2.07%
241
Spot
Percentage
Gần đây
18
$28,351
$2.49
1.92%
387
Spot
Percentage
Gần đây
19
$25,131
$42.31
1.70%
450
Spot
Percentage
Gần đây
20
$21,116
$0.052693
1.43%
216
Spot
Percentage
Gần đây
21
$19,360
$0.042346
1.31%
80
Spot
Percentage
Gần đây
22
$19,149
$0.520089
1.30%
115
Spot
Percentage
Gần đây
23
$18,970
$10.09
1.29%
225
Spot
Percentage
Gần đây
24
$18,865
$0.014442
1.28%
254
Spot
Percentage
Gần đây
25
$18,244
$2.57
1.24%
197
Spot
Percentage
Gần đây
26
$17,964
$42.28
1.22%
399
Spot
Percentage
Gần đây
27
$17,600
$0.004436
1.19%
130
Spot
Percentage
Gần đây
28
$11,115
$1.66
0.75%
180
Spot
Percentage
Gần đây
29
$10,384
$0.014450
0.70%
250
Spot
Percentage
Gần đây
30
$10,094
$0.020194
0.68%
62
Spot
Percentage
Gần đây
31
$7,657
$0.014568
0.52%
194
Spot
Percentage
Gần đây
32
$7,037
$0.526611
0.48%
79
Spot
Percentage
Gần đây
33
$6,612
$10.08
0.45%
207
Spot
Percentage
Gần đây
34
$6,011
$0.195714
0.41%
217
Spot
Percentage
Gần đây
35
$4,860
$42.67
0.33%
245
Spot
Percentage
Gần đây
36
$4,758
$1.66
0.32%
165
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4,330
$0.052713
0.29%
146
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3,670
$0.064505
0.25%
158
Spot
Percentage
Gần đây
39
$3,624
$0.116253
0.25%
63
Spot
Percentage
Gần đây
40
$3,617
$2.51
0.25%
235
Spot
Percentage
Gần đây
41
$3,580
$10.17
0.24%
152
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3,495
$3.81
0.24%
222
Spot
Percentage
Gần đây
43
$2,304
$0.004479
0.16%
51
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2,297
$2.57
0.16%
155
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,623
$0.081746
0.11%
36
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,230
$2.60
0.08%
127
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,223
$3.81
0.08%
135
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,153
$1.62
0.08%
149
Spot
Percentage
Gần đây
49
$984
$0.020152
0.07%
25
Spot
Percentage
Gần đây
50
$946
$1.00
0.06%
109
Spot
Percentage
Gần đây
51
$844
$0.998935
0.06%
323
Spot
Percentage
Gần đây
52
$801
$0.064388
0.05%
208
Spot
Percentage
Gần đây
53
$669
$2.68
0.05%
225
Spot
Percentage
Gần đây
54
$660
$0.998236
0.04%
130
Spot
Percentage
Gần đây
55
$546
$44.82
0.04%
221
Spot
Percentage
Gần đây
56
$472
$1.68
0.03%
110
Spot
Percentage
Gần đây
57
$438
$0.998817
0.03%
142
Spot
Percentage
Gần đây
58
$360
$0.655969
0.02%
127
Spot
Percentage
Gần đây
59
$312
$0.421466
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
60
$312
$0.005034
0.02%
63
Spot
Percentage
Gần đây
61
$264
$0.018023
0.02%
59
Spot
Percentage
Gần đây
62
$228
$3.86
0.02%
136
Spot
Percentage
Gần đây
63
$79
$0.283365
0.01%
66
Spot
Percentage
Gần đây
64
$73
$0.047040
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
65
$72
$0.053468
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
66
$69
$0.064934
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
67
$48
$0.001418
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
68
$15
$0.998817
0.00%
158
Spot
Percentage
Gần đây
69
$3
$0.001822
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$1.07
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.010912
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.017877
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.002192
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.001918
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.000709
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$72.26
0.00%
232
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.345406
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.017864
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$1.08
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.005051
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.005327
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.001929
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.005535
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.039865
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.086418
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.210324
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.192723
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.339686
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.002191
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.066416
0.00%
111
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$5.34
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.039850
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.043825
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.011986
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.193696
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$1.27
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$0.001434
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.066353
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$1.73
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.049369
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$5.34
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.016579
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.003785
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.192456
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$1.27
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.009944
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.000071
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.086391
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.001131
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.000704
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.026040
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.093981
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.322591
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.005893
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.009905
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.345562
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.009768
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.658252
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.555297
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.001126
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.000880
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.282642
0.00%
92
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.095032
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.014182
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.417657
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.000280
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$8.62
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.049437
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$44.78
0.00%
161
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.116823
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.322966
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.014282
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.005563
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$8.69
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.001818
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.345562
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$1.17
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$73.00
0.00%
149
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.040534
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.012227
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.014696
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.338571
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.001838
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.017987
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.001928
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$1.64
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.349056
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$2.68
0.00%
175
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$334.41
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.003813
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.901458
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.344264
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.115370
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.000872
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.087768
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.000792
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$334.88
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.183608
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.284491
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.009788
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.015840
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$1.07
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.007824
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.093986
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000888
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.046641
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.000280
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.039953
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.046553
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.010986
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.000809
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.011286
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.000282
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.999434
0.00%
402
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.344966
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$72.34
0.00%
204
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.081577
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.024169
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.011885
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.011440
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.344966
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.096877
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.096802
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.026067
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.012105
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$1.72
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.213065
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.011000
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.210434
0.00%
138
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.010886
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.003194
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.007304
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.040170
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$1.63
0.00%
149
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.002468
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.015760
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.003216
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.003784
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.043645
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$1.20
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...