×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929Vốn Hóa Thị Trường:  $224,804,112,700Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,604,958,170BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $224,804,112,700Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,604,958,170BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929

OKEx Korea

$152,733,296 USD
18,599 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
*** $1,003,877,401
*** $0.000402
657.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$87,562,104
$1.01
57.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$54,705,148
$1.01
35.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,575,356
$8,129.46
1.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,611,636
$176.23
1.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$753,004
$0.257500
0.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$712,842
$243.15
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$692,143
$3.15
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$657,555
$3.12
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$485,847
$109.99
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$356,367
$177.75
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$348,279
$8,206.05
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$303,345
$0.257318
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$290,930
$3.55
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$249,586
$177.62
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$186,624
$3.15
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$182,959
$0.000487
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$169,826
$244.85
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$155,032
$0.017154
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$140,407
$0.000401
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$126,085
$244.71
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$103,247
$0.257329
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$99,549
$56.22
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$94,844
$0.255541
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$80,878
$0.002393
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$75,584
$4.45
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$74,595
$0.000282
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$56,528
$1.97
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$54,390
$110.71
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$49,732
$0.017167
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$42,026
$4.44
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$41,103
$56.16
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$40,589
$1.97
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$39,371
$11.93
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$36,773
$11.92
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$36,206
$110.79
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$35,595
$0.012217
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$30,337
$1.93
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$25,184
$0.016666
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$20,977
$0.017142
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$20,005
$0.004872
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$19,001
$0.888840
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$14,936
$3.14
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$14,651
$65.38
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$14,234
$4.41
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$11,563
$0.172640
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$10,130
$0.066424
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$9,739
$0.070082
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$9,299
$4.44
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$8,559
$11.91
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$8,213
$0.035742
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$8,179
$0.066367
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$7,981
$0.910707
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$7,809
$0.913367
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$7,061
$55.95
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$6,929
$0.246140
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$6,188
$0.041023
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$6,058
$0.264154
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$5,066
$0.042304
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$4,677
$0.066196
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$3,724
$56.15
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$3,549
$0.004897
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$3,052
$0.042383
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$2,983
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2,401
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2,285
$0.078628
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$2,129
$0.004846
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$2,078
$0.006401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1,680
$4.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1,058
$0.002242
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$705
$0.042411
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$683
$0.000171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$613
$0.696055
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$605
$0.051254
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$575
$0.910336
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$555
$0.008066
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$546
$0.042711
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$493
$0.694224
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$463
$0.162632
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$446
$0.011510
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$438
$0.002251
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$437
$0.264529
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$435
$4.48
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$424
$0.171209
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$362
$0.043206
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$355
$0.172488
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$350
$0.008047
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$292
$0.262631
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$282
$0.000856
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$280
$0.006361
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$222
$2.79
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$178
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$167
$0.000427
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$163
$1.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$145
$0.248055
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$110
$0.004898
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$106
$1.58
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$103
$0.246315
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$102
$0.000488
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$89
$0.091676
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$85
$0.080671
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$75
$0.039976
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$39
$0.034990
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$38
$0.007879
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$33
$0.006033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$33
$0.091172
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$30
$0.005996
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$17
$3.54
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$15
$0.248456
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$11
$0.036551
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$11
$0.006886
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$11
$0.036448
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$3
$0.011110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$2
$0.006018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$0.077633
$0.002227
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.002130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.001583
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.010103
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.001040
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.006736
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.002259
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$591.39
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.002541
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.002103
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.517465
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.467469
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.001799
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.081316
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$596.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.002009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.161483
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.367360
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.002464
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.000862
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.001043
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.006407
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.025140
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.726830
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.000166
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$1.56
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.002127
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$34.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.068253
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.011499
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.019991
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.007904
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.682412
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.010965
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.006693
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.001605
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.772091
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.012165
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.025134
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.000763
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.244769
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.019877
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.018317
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.002037
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.001709
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$2.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.012823
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$1.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$7.48
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$7.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.001544
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.000166
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.058015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$1.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.518876
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.002300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.003310
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.068544
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.080741
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.709874
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.002292
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.012731
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.264406
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.164748
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.006489
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.007885
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.722808
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$65.49
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.000461
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.011180
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.068995
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.017972
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.092772
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.012215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.000256
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.042398
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.017972
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.009491
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.000399
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.092897
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.030693
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.040247
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.034530
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.165096
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.000193
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.028468
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.302391
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.757114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.681740
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.005093
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.197690
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.057743
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.001777
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$65.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$1.33
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.292751
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.000772
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.004564
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.757643
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$?
$34.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$?
$65.63
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.162547
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.000767
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.001530
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.035231
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.002090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.758127
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.027458
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.027516
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$?
$2.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.287481
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.244336
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$?
$0.039875
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
233
$?
$0.010891
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
234
$?
$0.003311
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$?
$0.002484
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.198772
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.053843
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$?
$1.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.028337
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...