×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714Vốn hóa thị trường:  $331,134,501,890Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,409,808,141BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%
Vốn hóa thị trường:  $331,134,501,890Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,409,808,141BTC Chiếm Ưu Thế:  58.4%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,714

OKEx Korea

$2,407,380 USD
229.96065290 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$435,150
$341.84
18.08%
688
Spot
Percentage
Gần đây
2
$371,358
$10,470.30
15.43%
894
Spot
Percentage
Gần đây
3
$365,419
$341.65
15.18%
341
Spot
Percentage
Gần đây
4
$123,293
$8.92
5.12%
300
Spot
Percentage
Gần đây
5
$117,793
$214.65
4.89%
681
Spot
Percentage
Gần đây
6
$114,825
$146.39
4.77%
366
Spot
Percentage
Gần đây
7
$89,641
$19.38
3.72%
195
Spot
Percentage
Gần đây
8
$85,672
$0.024924
3.56%
259
Spot
Percentage
Gần đây
9
$72,883
$0.232322
3.03%
371
Spot
Percentage
Gần đây
10
$58,551
$0.232132
2.43%
235
Spot
Percentage
Gần đây
11
$47,182
$0.082078
1.96%
219
Spot
Percentage
Gần đây
12
$46,343
$43.80
1.93%
531
Spot
Percentage
Gần đây
13
$43,180
$2.55
1.79%
431
Spot
Percentage
Gần đây
14
$35,769
$146.23
1.49%
186
Spot
Percentage
Gần đây
15
$34,551
$4.19
1.44%
205
Spot
Percentage
Gần đây
16
$31,959
$214.86
1.33%
267
Spot
Percentage
Gần đây
17
$27,253
$2.55
1.13%
232
Spot
Percentage
Gần đây
18
$25,185
$0.024928
1.05%
123
Spot
Percentage
Gần đây
19
$23,622
$8.93
0.98%
131
Spot
Percentage
Gần đây
20
$23,198
$0.013863
0.96%
109
Spot
Percentage
Gần đây
21
$22,302
$2.25
0.93%
144
Spot
Percentage
Gần đây
22
$22,158
$0.232527
0.92%
143
Spot
Percentage
Gần đây
23
$19,617
$43.78
0.81%
250
Spot
Percentage
Gần đây
24
$14,992
$19.39
0.62%
83
Spot
Percentage
Gần đây
25
$13,975
$0.070637
0.58%
194
Spot
Percentage
Gần đây
26
$13,608
$0.358342
0.57%
102
Spot
Percentage
Gần đây
27
$12,251
$0.024909
0.51%
157
Spot
Percentage
Gần đây
28
$11,126
$8.95
0.46%
136
Spot
Percentage
Gần đây
29
$11,044
$2.55
0.46%
138
Spot
Percentage
Gần đây
30
$8,410
$0.081984
0.35%
116
Spot
Percentage
Gần đây
31
$7,787
$19.39
0.32%
73
Spot
Percentage
Gần đây
32
$7,359
$0.030930
0.31%
64
Spot
Percentage
Gần đây
33
$6,848
$0.357778
0.28%
96
Spot
Percentage
Gần đây
34
$5,949
$0.005561
0.25%
127
Spot
Percentage
Gần đây
35
$5,283
$2.25
0.22%
107
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,822
$2.25
0.16%
83
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,746
$1.00
0.16%
90
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3,741
$2.11
0.16%
189
Spot
Percentage
Gần đây
39
$3,687
$43.80
0.15%
174
Spot
Percentage
Gần đây
40
$3,656
$0.014204
0.15%
43
Spot
Percentage
Gần đây
41
$3,498
$0.358342
0.15%
40
Spot
Percentage
Gần đây
42
$2,732
$4.19
0.11%
108
Spot
Percentage
Gần đây
43
$2,576
$0.070676
0.11%
119
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2,569
$0.014135
0.11%
29
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,509
$0.097833
0.10%
41
Spot
Percentage
Gần đây
46
$2,492
$0.013853
0.10%
56
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,441
$0.415697
0.10%
30
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,420
$4.83
0.10%
163
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,361
$1.00
0.10%
416
Spot
Percentage
Gần đây
50
*** $2,317
*** $0.001361
0.10%
6
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2,134
$2.11
0.09%
123
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,662
$1.00
0.07%
97
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,619
$4.20
0.07%
97
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,609
$0.082068
0.07%
85
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,593
$0.013917
0.07%
34
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,571
$0.005560
0.07%
76
Spot
Percentage
Gần đây
57
$949
$0.030888
0.04%
32
Spot
Percentage
Gần đây
58
$804
$0.005540
0.03%
51
Spot
Percentage
Gần đây
59
$790
$0.070442
0.03%
79
Spot
Percentage
Gần đây
60
$698
$0.415680
0.03%
27
Spot
Percentage
Gần đây
61
$594
$0.097795
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
62
$550
$0.359050
0.02%
38
Spot
Percentage
Gần đây
63
$508
$0.040439
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
64
$362
$1.00
0.02%
130
Spot
Percentage
Gần đây
65
$71
$0.095291
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
66
$63
$0.005864
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
67
$43
$4.83
0.00%
416
Spot
Percentage
Gần đây
68
$31
$0.019118
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
69
$31
$0.070868
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
70
*** $13
*** $0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$5
$0.003068
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
72
$3
$0.286214
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
73
$0.341952
$0.105321
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$1.00
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$2.60
0.00%
124
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$67.95
0.00%
140
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.054970
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$68.05
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.000827
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.022616
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$4.32
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.095491
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.027380
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$1.61
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.357045
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.105438
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$2.19
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.095405
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$2.61
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$1.17
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$52.32
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.001173
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.000681
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.086801
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.242917
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.067744
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$67.90
0.00%
223
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$1.18
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.000816
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
100
*** $?
*** $0.002042
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.001171
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$1.61
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.067665
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.000681
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.372556
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.022622
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.057955
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.027386
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.086783
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.529506
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$2.60
0.00%
142
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$4.34
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$52.31
0.00%
259
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.005856
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.243132
0.00%
127
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$0.105301
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.002974
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.002975
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.002963
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.890751
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.889996
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.000053
0.00%
-
Spot
Percentage
317 giờ trước
123
$?
$0.070886
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.008565
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
125
*** $?
*** $0.001927
0.00%
-
Spot
Percentage
317 giờ trước
126
$?
$0.017381
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.093188
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.635562
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.000299
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.007958
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.266789
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.275864
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$4.84
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$7.75
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.009528
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.013559
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.001675
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.002932
0.00%
-
Spot
Percentage
317 giờ trước
139
$?
$0.002556
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.001682
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.635907
0.00%
212
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.092989
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$1.00
0.00%
141
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.009609
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.327313
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$7.84
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.000296
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$1.23
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$1.21
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.326681
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
151
*** $?
*** $0.001901
0.00%
-
Spot
Percentage
317 giờ trước
152
$?
$0.021220
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.003123
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.003110
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.000294
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.058321
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.239366
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$1.90
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.008548
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.013238
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.237026
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.235947
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.236634
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.006121
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.009842
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.007988
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.009909
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.012774
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.012612
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.000817
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.311176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.003009
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.014554
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.014113
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.020319
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.003053
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.285846
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$2.18
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.002635
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.286173
0.00%
129
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.125520
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.000591
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.090675
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$452.33
0.00%
171
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$452.33
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.090275
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$2.20
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.015811
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.019619
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.015815
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
191
*** $?
*** $0.013268
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.002764
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.305021
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.240229
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.090286
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$0.636031
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.021569
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.239775
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.554630
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.002586
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.016858
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
202
*** $?
*** $0.000212
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.241230
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.796808
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.796761
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.000120
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.151945
0.00%
183
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$451.38
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.116111
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.063996
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.064732
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.555986
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.243470
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.002582
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.318504
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.236296
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...