OKEx Korea

$34,161,902 USD
720.28248246 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,305,406
$47,337.66
15.53%
831
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,712,719
$1,494.69
7.94%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,494,297
$1,489.89
7.30%
667
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,076,498
$0.4377
6.08%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,162,417
$3.66
3.40%
311
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1,007,552
$0.4391
2.95%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$934,141
$0.05137
2.73%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$887,939
$0.04274
2.60%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$821,015
$0.04572
2.40%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$807,264
$176.56
2.36%
405
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$790,319
$6.14
2.31%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$762,526
$25.10
2.23%
327
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$733,638
$3.43
2.15%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$729,675
$1.08
2.14%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$718,363
$490.23
2.10%
399
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$681,742
$183.88
2.00%
313
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$668,367
$0.3841
1.96%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$556,295
$184.33
1.63%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$528,023
$1.08
1.55%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$513,232
$176.83
1.50%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$509,907
$30.85
1.49%
269
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$451,420
$4.49
1.32%
193
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$446,590
$491.28
1.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$375,144
$3.66
1.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$349,017
$1.37
1.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$346,243
$1.08
1.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$345,332
$30.95
1.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$300,496
$0.1697
0.88%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$283,118
$37.97
0.83%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$282,109
$0.3851
0.83%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$274,648
$23.08
0.80%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$274,011
$32,074.38
0.80%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$269,142
$1.00
0.79%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$257,217
$0.4392
0.75%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$252,612
$1.37
0.74%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$250,659
$4.32
0.73%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$240,469
$5.16
0.70%
225
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$225,815
$0.1128
0.66%
84
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$210,739
$3.03
0.62%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$185,594
$0.9302
0.54%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$183,411
$0.9992
0.54%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$165,221
$6.13
0.48%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$164,184
$25.16
0.48%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$164,055
$38.03
0.48%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$155,068
$0.04581
0.45%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$151,750
$34.52
0.44%
235
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$112,393
$14.34
0.33%
249
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$107,510
$176.64
0.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$105,479
$0.2506
0.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$93,193
$3.66
0.27%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$93,036
$0.001348
0.27%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$91,428
$0.1132
0.27%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$81,339
$0.04277
0.24%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$74,754
$3.44
0.22%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$74,535
$0.1198
0.22%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$70,184
$0.04265
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$70,090
$9.62
0.21%
99
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$67,654
$23.14
0.20%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$65,396
$0.1126
0.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$50,203
$0.9852
0.15%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$49,964
$1.61
0.15%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$46,478
$14.34
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$42,562
$1.57
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$42,007
$0.4789
0.12%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$37,674
$401.17
0.11%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$37,227
$0.009918
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$36,155
$25.17
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$34,087
$23.03
0.10%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$33,898
$30.87
0.10%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$30,811
$0.3849
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$30,686
$4.50
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$29,953
$0.4916
0.09%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$29,733
$0.4799
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$27,028
$0.3452
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$26,533
$0.9303
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$26,200
$4.51
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$24,261
$9.64
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$23,711
$0.2504
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$23,464
$0.1523
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$22,094
$0.01788
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$20,720
$0.9847
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$20,486
$0.3466
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$19,594
$0.1702
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$18,858
$0.04580
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$18,622
$0.5903
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$18,072
$0.9864
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$17,660
$0.1195
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$16,503
$0.009958
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$16,179
$17.52
0.05%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$15,892
$9.67
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$14,715
$38.05
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$14,586
$34.52
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$13,183
$1.61
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$12,676
$1.56
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$11,713
$0.1527
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$11,383
$3.04
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$10,013
$1.37
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$9,935
$403.03
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$8,769
$5.18
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$7,480
$0.08362
0.02%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$6,251
$0.2514
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$5,634
$32,134.21
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$5,245
$1.00
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$5,164
$17.57
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$4,596
$32,117.15
0.01%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$3,590
$0.0008679
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$3,450
$0.001352
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$3,204
$10.85
0.01%
245
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$2,516
$0.9321
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$2,084
$34.62
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$2,020
$0.001352
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$1,944
$0.4922
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$1,786
$17.55
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$1,731
$0.9993
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$1,038
$5.18
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$1,004
$0.1549
0.00%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$620
$10.86
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$333
$0.3481
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$331
$1.10
0.00%
140
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$294
$0.5923
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$237
$0.2779
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$190
$0.02637
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$143
$0.001029
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$142
$0.01774
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$103
$2.96
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$62
$1.00
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$47
$1.10
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
*** $3
*** $0.002499
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
*** $0.624852
*** $0.1294
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
83 ngày trước
130
$?
$217.87
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.1517
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$?
$217.50
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.003082
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.07853
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$?
$2.82
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.2305
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.05668
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$?
$12.94
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.8417
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.2313
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$?
$121.23
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.001461
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.0009398
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.3163
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
83 ngày trước
145
$?
$0.5321
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$?
$217.43
0.00%
266
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$?
$2.94
0.00%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.002954
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
*** $?
*** $0.001859
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.001460
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$?
$12.85
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.0009198
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.7888
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.07838
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.05659
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$?
$1.01
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.2297
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$?
$2.80
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$?
$120.95
0.00%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.5310
0.00%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.001045
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.001040
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.08394
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.01091
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
*** $?
*** $0.002390
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
169 ngày trước
166
$?
$0.004140
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.02513
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.1228
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.008963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.2773
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$?
$10.88
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$?
$26.13
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.01328
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.04249
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.002701
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.003637
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
169 ngày trước
177
$?
$0.002824
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.002569
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.1231
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.01330
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.4869
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$?
$26.08
0.00%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.8488
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.9228
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.9295
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.4861
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
*** $?
*** $0.002309
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
169 ngày trước
188
$?
$0.02649
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.004169
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.004182
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.1939
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.8568
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.9993
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.01085
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.04079
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$?
$1.11
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.01805
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.01755
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.008938
0.00%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.01760
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.008876
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.008898
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.002961
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$?
$1.36
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.004088
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.04937
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.04949
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.01420
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.6910
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.004069
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.3271
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
*** $?
*** $0.0009698
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.1470
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$?
$2,014.03
0.00%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$?
$2,015.41
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.1478
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.03009
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$?
$0.004263
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$?
$0.01990
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$?
$0.004159
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$?
$0.05790
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$?
$0.02547
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$?
$0.4953
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$?
$0.2790
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$?
$0.1929
0.00%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$?
$0.1478
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$?
$0.1935
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$?
$0.02049
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$?
$0.02220
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$?
$0.0009484
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$?
$0.03054
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$?
$1.90
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$?
$5.00
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$?
$4.99
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$?
$2,023.03
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$?
$0.1410
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$?
$0.02011
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$?
$0.02021
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$?
$0.5341
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$?
$0.4560
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$?
$0.0009998
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...