Vốn Hóa Thị Trường:

Novaexchange Novaexchange

$792 USD
0.22 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Dogecoin DOGE/BTC $329 $0.002000 41.48% Spot Percentage Gần đây
2 Bitcore BTX/BTC $171 $0.253590 21.64% Spot Percentage Gần đây
3 GlobalToken GLT/BTC $143 $0.004715 18.04% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/BTC $118 $31.79 14.88% Spot Percentage Gần đây
5 Mooncoin MOON/LTC $13 $0.000010 1.60% Spot Percentage Gần đây
6 IrishCoin IRL/BTC $7 $0.003322 0.90% Spot Percentage Gần đây
7 Zurcoin ZUR/BTC $4 $0.000250 0.45% Spot Percentage Gần đây
8 Dimecoin DIME/DOGE $3 $0.000004 0.42% Spot Percentage Gần đây
9 Mooncoin MOON/DOGE $3 $0.000010 0.35% Spot Percentage Gần đây
10 Dimecoin DIME/MOON $1 $0.000004 0.17% Spot Percentage Gần đây
11 EmberCoin EMB/DOGE $0 $6e-08 0.06% Spot Percentage Gần đây
12 Elite 1337/MOON $0 $0.000023 0.00% Spot Percentage Gần đây
13 Zeitcoin ZEIT/DOGE $0 $0.000011 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 GeyserCoin GSR/BTC $0 $0.021323 0.00% Spot Percentage Gần đây
15 Litecoin Plus LCP/DOGE $0 $0.038739 0.00% Spot Percentage Gần đây
16 Anoncoin ANC/BTC $0 $0.385458 0.00% Spot Percentage Gần đây
17 Experience Points XP/MOON $0 $0.000007 0.00% Spot Percentage Gần đây
18 Electra ECA/BTC $0 $0.000143 0.00% Spot Percentage Gần đây
19 Cryptonite XCN/BTC $0 $0.000321 0.00% Spot Percentage Gần đây
20 Nullex NLX/DOGE $0 $0.002622 0.00% Spot Percentage Gần đây
21 Bitcoin Planet BTPL/BTC $0 $0.000786 0.00% Spot Percentage Gần đây
22 Anoncoin ANC/DOGE $0 $0.091383 0.00% Spot Percentage Gần đây
23 Nullex NLX/BTC $0 $0.002750 0.00% Spot Percentage Gần đây
24 BitBar BTB/BTC $0 $5.18 0.00% Spot Percentage Gần đây
25 SmileyCoin SMLY/MOON $0 $0.000006 0.00% Spot Percentage Gần đây
26 ColossusXT COLX/BTC $0 $0.000429 0.00% Spot Percentage Gần đây
27 AllSafe ASAFE2/DOGE $0 $0.010086 0.00% Spot Percentage Gần đây
28 Cream CRM/BTC $0 $0.001786 0.00% Spot Percentage Gần đây
29 AllSafe ASAFE2/BTC $0 $0.013751 0.00% Spot Percentage Gần đây
30 Atmos ATMOS/BTC $0 $0.009286 0.00% Spot Percentage Gần đây
31 DeepOnion ONION/DOGE $0 $0.161379 0.00% Spot Percentage Gần đây