Các loại tiền điện tử:  10,630Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,399,654,478,091Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,557,348,213Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.7% ETH: 16.5%Phí gas trên ETH:  8 Gwei
Các loại tiền điện tử:  10,630Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,399,654,478,091Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,557,348,213Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.7% ETH: 16.5%Phí gas trên ETH:  8 Gwei
Our integration with this exchange is under maintenance.
Neraex

Neraex

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

No data is available now