×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,230,700,772Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,565,923,590BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,230,700,772Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,565,923,590BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

NAGAX

$62,137.44 USD
5.67023545 BTC

Thông tin về NAGAX

NAGA aims to become a socially enhanced financial system that creates a unified and seamless experience across personal finance and investing. NAGA aims to provide a synergistic, all-in-one solution that’s accessible and inclusive; to provide a better way to trade, invest, connect, earn, acquire and pay, across both fiat and crypto.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$37,745
$10,899.53
60.74%
161
Spot
Percentage
Gần đây
2
$22,215
$10,953.34
35.75%
151
Spot
Percentage
Gần đây
3
$620
$48.30
1.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
4
$533
$0.023679
0.86%
13
Spot
Percentage
Gần đây
5
$469
$383.87
0.75%
97
Spot
Percentage
Gần đây
6
$424
$0.036913
0.68%
13
Spot
Percentage
Gần đây
7
$99
$0.030000
0.16%
14
Spot
Percentage
Gần đây
8
$34
$1.00
0.06%
75
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$53.15
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.238959
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.248026
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
12
*** $?
*** $0.158229
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.037029
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$234.44
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$59.49
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$192.98
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$43.60
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$66.48
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$74.35
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...