×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $268,967,314,950Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,912,889,606BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $268,967,314,950Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $118,912,889,606BTC Chiếm Ưu Thế:  65.0%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

LiteBit.eu

$1,796,928 USD
189.02341041 BTC

Thông tin về LiteBit.eu

LiteBit is a cryptocurrency broker that aims to allow users to easily buy, sell and store Bitcoin and other cryptocurrencies. It provides a service where fiat money can be exchanged for cryptocurrencies and vice-versa. It is possible to manage one's digital assets in the LiteBit wallet for almost all currencies that they provide.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,245,776
$9,516.92
69.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$138,233
$236.37
7.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$76,108
$0.078393
4.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$63,794
$0.202232
3.55%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$28,245
$0.004328
1.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$28,231
$0.017930
1.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$20,078
$4.36
1.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$19,413
$0.077727
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$18,109
$45.96
1.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$17,082
$0.413725
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$15,252
$248.54
0.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$10,879
$0.050059
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,456
$0.016212
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,497
$0.194348
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$7,493
$1.74
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$6,989
$0.009464
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$6,164
$1.78
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$5,837
$17.21
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$5,685
$0.001571
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$5,057
$0.170194
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$4,876
$6.92
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$4,585
$0.044738
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$4,523
$0.002509
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$4,098
$0.165009
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,095
$0.213121
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$3,970
$0.844565
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,155
$0.345781
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$2,809
$77.69
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2,782
$0.011553
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$2,698
$0.329355
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$2,589
$4.81
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$2,512
$0.020586
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2,173
$5.29
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,678
$0.114565
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,494
$0.027337
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1,452
$0.008848
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1,442
$0.010654
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,429
$0.092179
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$1,343
$0.019870
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$1,266
$0.039381
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,190
$0.117211
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,128
$0.182081
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$996
$0.021262
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$595
$0.040126
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$576
$0.001286
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$532
$0.028668
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$397
$0.252141
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$267
$0.012890
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$158
$0.430709
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$113
$0.062193
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$102
$0.027576
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$80
$0.017834
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.000239
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...