×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $235,310,025,347Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,630,120,503BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $235,310,025,347Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,630,120,503BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

Kyber Network

$113,512 USD
13.22028360 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$259,984
$1.01
229.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$243,742
$1.00
214.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$208,853
$1.02
183.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$187,068
$185.00
164.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$75,625
$0.369491
66.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$59,539
$2.94
52.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$52,713
$8,629.55
46.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$47,879
$1.01
42.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$33,759
$0.838390
29.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$23,228
$639.49
20.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$22,935
$0.276515
20.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$18,995
$46.02
16.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$13,139
$0.068160
11.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$13,076
$0.057913
11.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$12,349
$0.174480
10.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$10,523
$0.010296
9.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$8,675
$0.280582
7.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$5,025
$4.09
4.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$4,386
$11.27
3.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,701
$1.03
3.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$3,450
$0.027779
3.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,433
$0.323050
1.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,232
$1.01
1.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,178
$0.015438
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,009
$0.012258
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$971
$15.40
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$738
$0.029152
0.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$665
$0.002628
0.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$652
$0.008361
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$644
$0.024264
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$546
$0.031039
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$500
$0.084484
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$389
$0.089124
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$370
$0.012392
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$369
$0.370403
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$353
$0.037283
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$294
$0.000384
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$265
$0.047857
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$151
$0.012749
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$104
$4.36
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$102
$0.204306
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$85
$0.012303
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$71
$0.210487
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$59
$0.001840
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$47
$0.164433
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$33
$0.075302
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$16
$0.040631
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$10
$0.027143
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$10
$0.013361
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$9
$0.005059
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$5
$0.000595
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$4
$0.001659
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$4
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$0.181639
$0.041217
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.001140
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...