×
×
Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682Vốn Hóa Thị Trường:  $262,841,139,023Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,396,113,453BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $262,841,139,023Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,396,113,453BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,530Các thị trường giao dịch:  22,682

Kyber Network

$5,317,884 USD
564.73544923 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,286,971
$1.00
24.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,048,487
$495.63
19.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$572,019
$1.00
10.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$474,806
$219.82
8.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$378,920
$1.00
7.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$265,471
$0.628880
4.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$239,992
$0.465773
4.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$239,892
$0.694466
4.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$108,972
$0.088816
2.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$106,663
$3.98
2.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$104,722
$0.203396
1.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$87,227
$9,420.70
1.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$53,785
$0.996867
1.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$43,556
$0.399217
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$43,087
$0.751968
0.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$31,775
$0.334515
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$31,775
$9,442.65
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$29,789
$1.60
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$24,444
$1.35
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$18,313
$0.114387
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$16,942
$0.040336
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$14,809
$0.207535
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$11,186
$0.373266
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$8,366
$0.003201
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$8,315
$0.088304
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$7,602
$0.027377
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7,601
$4.05
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,300
$0.021851
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$7,290
$12.79
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$7,148
$1.03
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$6,378
$57.18
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$6,170
$5.49
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$4,598
$0.209985
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$4,505
$0.090707
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$4,403
$23.36
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,583
$0.046849
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$2,678
$0.992195
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,399
$0.002495
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,333
$0.000902
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,220
$0.036425
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,131
$0.001364
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,577
$0.017986
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,536
$0.147433
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,480
$0.995039
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,130
$0.016179
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$978
$0.017949
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$878
$0.024762
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$795
$0.007822
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$483
$0.051995
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$332
$0.433189
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$118
$0.004314
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$51
$0.007706
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$48
$0.002046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$38
$0.000950
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$28
$0.102448
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$14
$1.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$11
$0.001111
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.032063
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.000927
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.015090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.002521
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.000244
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.147133
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.004689
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...