×
×
Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042Vốn hóa thị trường:  $343,097,185,478Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,658,298,604BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $343,097,185,478Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,658,298,604BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,184Các thị trường giao dịch:  30,042

Kyber Network

$5,906,385 USD
568.73951368 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,147,129
$1.00
19.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,104,285
$1.00
18.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$915,275
$10,720.08
15.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$484,916
$10.86
8.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$443,076
$1.01
7.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$298,101
$353.08
5.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$274,647
$0.536977
4.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$179,525
$0.903320
3.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$134,327
$0.230674
2.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$126,325
$0.985778
2.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$87,726
$138.87
1.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$80,063
$4.90
1.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$60,073
$4.90
1.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$57,725
$0.161966
0.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$36,620
$8.01
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$35,453
$0.512082
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$35,194
$27,169.23
0.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$34,839
$0.019192
0.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$31,018
$1.03
0.53%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$27,316
$0.012988
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$26,938
$33.96
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$21,524
$0.226721
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$17,401
$0.405594
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$17,236
$8.88
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$15,272
$10,750.12
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$15,171
$0.310773
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$14,112
$0.715135
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$14,065
$0.019420
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$13,919
$0.024233
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$13,200
$0.100767
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$13,106
$58.27
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$11,730
$0.209381
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$10,302
$3.19
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$10,179
$0.995159
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$9,538
$0.148259
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$9,373
$0.229243
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$8,884
$42.51
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$8,827
$1.00
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$8,622
$7.27
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$7,995
$507.31
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$7,162
$0.760197
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$5,755
$0.926667
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$5,336
$0.077464
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$3,672
$1.40
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$3,338
$0.235368
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$3,319
$0.364382
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,987
$0.093049
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,500
$0.086821
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,396
$0.019306
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,713
$0.979259
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,212
$0.143119
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$995
$0.020937
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$973
$0.752208
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$919
$0.002531
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$588
$0.003735
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$561
$0.043422
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$475
$0.038722
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$407
$1.02
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$303
$3.72
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$177
$0.010571
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$113
$0.057223
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$106
$0.026030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$100
$0.007158
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$91
$0.014848
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$71
$0.564913
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$61
$0.005826
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$29
$0.070320
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.005554
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$5.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.002063
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.004897
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.004247
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.001385
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.020460
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$10,667.65
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
*** $?
*** $0.160406
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$1.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$1.39
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...