Kyber Network

$17,591,919 USD
358.88309984 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$3,737,921
$1.00
21.25%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$3,690,058
$49,032.27
20.98%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3,180,499
$1.02
18.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$1,707,325
$1.05
9.71%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,217,207
$2.25
6.92%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$633,755
$0.3704
3.60%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$516,504
$27.80
2.94%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$400,141
$1.25
2.27%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$382,758
$0.4254
2.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$375,047
$1,533.09
2.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$301,212
$6.96
1.71%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$197,994
$28.43
1.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$96,417
$0.2106
0.55%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$96,238
$0.05748
0.55%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$90,086
$32.79
0.51%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$86,940
$20.90
0.49%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$80,134
$0.4243
0.46%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$79,384
$1.15
0.45%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$74,326
$1.04
0.42%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$73,482
$16.72
0.42%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$69,775
$2,180.76
0.40%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$58,560
$368.84
0.33%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$54,815
$0.5382
0.31%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$48,958
$0.2099
0.28%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$43,399
$0.7115
0.25%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$39,219
$1.04
0.22%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$37,680
$2.04
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$37,294
$1.38
0.21%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$31,719
$0.2303
0.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$28,462
$1.13
0.16%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$23,080
$0.07665
0.13%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$19,284
$39.17
0.11%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$16,576
$0.301
0.09%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$13,720
$1.01
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$9,882
$0.08675
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$9,750
$4.64
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$8,457
$0.1344
0.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$5,530
$0.3744
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$4,955
$0.3605
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$4,723
$2.35
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$3,217
$0.05986
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$2,347
$57.32
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$2,292
$0.02987
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$1,068
$0.4537
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$475
$0.4379
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$14
$464.24
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.2718
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.9848
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
*** $?
*** $0.2579
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.01371
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$?
$1.14
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.01723
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
*** $?
*** $21.70
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$?
$1.56
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.6399
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$?
$130.31
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.007935
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.01236
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
*** $?
*** $0.00766
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
*** $?
*** $0.7974
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
*** $?
*** $0.0184
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.005977
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.8347
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$?
$6.34
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$?
$2.25
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$?
$13.03
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$?
$48,186.70
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.02236
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.065
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
*** $?
*** $0.187
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.01052
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.8723
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.1739
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$?
$1.36
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$?
$47,571.42
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.6958
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
*** $?
*** $1.48
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.03914
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
*** $?
*** $1.85
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$?
$33,486.59
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$?
$130.18
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.7658
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.02789
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.3526
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$?
$4.16
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...