×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,828Các thị trường giao dịch:  20,878Vốn Hóa Thị Trường:  $235,210,485,493Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,051,157,000BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $235,210,485,493Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $63,051,157,000BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  4,828Các thị trường giao dịch:  20,878

Instant Bitex

$19,215,670 USD
2,243 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$267,628
$185.56
1.39%
-
Spot
Unknown
Gần đây
2
$577,422
$8,566.44
3.00%
-
Spot
Unknown
Gần đây
3
$143,945
$0.263645
0.75%
-
Spot
Unknown
Gần đây
4
$6,091,154
$8,555.81
31.70%
-
Spot
Unknown
Gần đây
5
$212,725
$7.92
1.11%
-
Spot
Unknown
Gần đây
6
$341,208
$4.65
1.78%
-
Spot
Unknown
Gần đây
7
$823,020
$61.87
4.28%
-
Spot
Unknown
Gần đây
8
$670,459
$36.25
3.49%
-
Spot
Unknown
Gần đây
9
$872,966
$68.30
4.54%
-
Spot
Unknown
Gần đây
10
$1,810,543
$0.262011
9.42%
-
Spot
Unknown
Gần đây
11
$2,638,134
$59.47
13.73%
-
Spot
Unknown
Gần đây
12
$4,778,647
$185.44
24.87%
-
Spot
Unknown
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...