×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $353,364,802,043Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,082,298,383BTC Chiếm Ưu Thế:  57.3%
Vốn hóa thị trường:  $353,364,802,043Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,082,298,383BTC Chiếm Ưu Thế:  57.3%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

IDCM

$3,539,210,645 USD
323,068 BTC

Thông tin về IDCM

IDCM describes itself as a cryptocurrency trading platform and practitioner of the concept of 'alliance exchange', providing services such as fiat, cryptocurrency trading, alliance exchange partnerships, project incubation, and STO/IEO fundraising management. It is reportedly licensed by the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (ATRC) and the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) through affiliated partners.

IDCM alliance exchanges are located all over the world. So far, IDCM has established alliance branches in countries like Singapore, South Korea, Vietnam, the Philippine's, Dubai, Estonia, Japan, and Taiwan. There are plans to bring more branches online in the future, viz. IDCM UAE, IDCM Canada, IDCM Abu Dhabi, IDCM Russia, IDCM Malta, IDCM Azerbaijan, IDCM New Zeland, IDCM New York, IDCM UK, and IDCM Hawaii.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,726,738,192
$10,960.91
48.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$434,464,533
$381.60
12.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$427,840,268
$48.15
12.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$203,184,022
$380.71
5.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$197,409,837
$2.69
5.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$142,814,528
$0.249510
4.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$99,157,102
$47.77
2.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$55,062,687
$5.21
1.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$52,591,597
$2.70
1.49%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$43,023,216
$0.260686
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$41,303,153
$0.239952
1.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$15,891,588
$0.901336
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$15,351,216
$1.01
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$14,616,494
$18.64
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$11,557,930
$0.054881
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$8,780,636
$0.426733
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$8,372,277
$0.607511
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$6,993,141
$151.15
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$6,674,774
$502.82
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$6,484,488
$0.243962
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$6,241,726
$0.127890
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$5,512,117
$4.43
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$5,340,752
$10.48
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$2,428,214
$3.02
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,092,543
$15.13
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$999,846
$0.254382
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$974,836
$1.09
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$917,530
$28,976.18
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$892,409
$0.014934
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$171,728
$0.161439
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$55,503
$0.001731
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$50,481
$0.974445
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$45,452
$0.001971
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$20,526
$0.173858
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$18,111
$0.173869
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$318
$0.001971
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$218
$0.000445
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
*** $202
*** $0.000172
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$88
$0.000277
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.017677
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.000191
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
*** $?
*** $0.930894
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.025189
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.000111
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.007666
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
*** $?
*** $0.000219
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
*** $?
*** $11.69
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
*** $?
*** $7.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.031571
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.287372
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$8.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$3.18
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$86.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
*** $?
*** $57.69
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$1.39
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
*** $?
*** $0.008709
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.006242
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.030008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.044992
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
*** $?
*** $0.465930
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $?
*** $0.340718
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
*** $?
*** $0.020042
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
*** $?
*** $0.037267
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.000888
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.009199
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$30.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.000019
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.998691
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$1.40
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $?
*** $0.000548
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
*** $?
*** $168.79
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$8,854.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
*** $?
*** $0.000438
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.000023
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.086628
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
*** $?
*** $0.010015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
*** $?
*** $0.012016
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
*** $?
*** $0.000110
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.094732
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...