IDCM

$2,951,177,461 USD
62,670 BTC

Thông tin về IDCM

IDCM describes itself as a cryptocurrency trading platform and practitioner of the concept of 'alliance exchange', providing services such as fiat, cryptocurrency trading, alliance exchange partnerships, project incubation, and STO/IEO fundraising management. It is reportedly licensed by the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (ATRC) and the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) through affiliated partners.

IDCM alliance exchanges are located all over the world. So far, IDCM has established alliance branches in countries like Singapore, South Korea, Vietnam, the Philippine's, Dubai, Estonia, Japan, and Taiwan. There are plans to bring more branches online in the future, viz. IDCM UAE, IDCM Canada, IDCM Abu Dhabi, IDCM Russia, IDCM Malta, IDCM Azerbaijan, IDCM New Zeland, IDCM New York, IDCM UK, and IDCM Hawaii.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$892,687,773
$46,961.09
30.25%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$742,986,689
$1,502.82
25.18%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$579,285,809
$1,505.03
19.63%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$323,575,471
$173.63
10.96%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$178,406,697
$3.61
6.05%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$153,226,000
$0.2934
5.19%
-
Giao ngay
Percentage
44 ngày trước
7
$99,749,976
$10.80
3.38%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$56,998,220
$0.4695
1.93%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$34,175,343
$1.35
1.16%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$16,177,469
$0.4689
0.55%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$11,425,628
$0.03468
0.39%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$5,558,890
$24.30
0.19%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$4,130,349
$1.61
0.14%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$3,447,973
$25.04
0.12%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1,784,791
$1.05
0.06%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1,265,678
$0.04325
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$137,721
$0.5133
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$54,590
$0.003294
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$30,002
$0.8297
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$14,628
$0.5448
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$4,038
$0.003290
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$1,858
$0.00006017
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$16
$0.0004705
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.09634
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
*** $?
*** $0.9995
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...