Huobi Thailand

$11,325.44 USD
0.58735969 BTC

Thông tin về Huobi Thailand

Launched in January of 2020, Huobi Thailand is a centralized exchange based in Bangkok Thailand. It supports Thai Baht pairs. It is licensed by the Securities and Exchange Commission of Thailand.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$11,325
$1.03
100.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
2
$172
$2.95
1.52%
-
Spot
Percentage
685 giờ trước
3
$?
$14,668.96
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$411.52
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$16.52
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$316.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$191.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.328095
0.00%
-
Spot
Percentage
96 ngày trước
9
$?
$4.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.594845
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.315838
0.00%
75
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$176.49
0.00%
261
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$13.95
0.00%
271
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$1.02
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.321745
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$301.94
0.00%
246
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$3.78
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.413645
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$0.041615
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.242754
0.00%
117
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...