Huobi Korea

$69,726,527 USD
1,998 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$14,202,550
$1,306.51
20.37%
716
Spot
Percentage
Gần đây
2
$8,219,473
$34,910.12
11.79%
844
Spot
Percentage
Gần đây
3
$6,020,744
$1,305.24
8.63%
735
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,550,315
$1.01
6.53%
224
Spot
Percentage
Gần đây
5
$3,808,057
$0.2898
5.46%
291
Spot
Percentage
Gần đây
6
$3,311,033
$0.2896
4.75%
471
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,641,738
$146.28
3.79%
461
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,533,820
$35,122.93
2.20%
104
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,532,627
$490.81
2.20%
332
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,484,252
$0.3518
2.13%
215
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,452,169
$146.24
2.08%
546
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,319,931
$0.02992
1.89%
441
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,237,460
$2.74
1.77%
389
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,222,002
$490.51
1.75%
477
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,134,129
$0.3517
1.63%
309
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,046,043
$0.2853
1.50%
296
Spot
Percentage
Gần đây
17
$942,333
$192.73
1.35%
288
Spot
Percentage
Gần đây
18
$928,710
$0.2854
1.33%
183
Spot
Percentage
Gần đây
19
$906,707
$2.73
1.30%
500
Spot
Percentage
Gần đây
20
$877,040
$1,316.32
1.26%
71
Spot
Percentage
Gần đây
21
$788,028
$33,286.08
1.13%
252
Spot
Percentage
Gần đây
22
$741,992
$0.02993
1.06%
210
Spot
Percentage
Gần đây
23
$705,690
$20.06
1.01%
363
Spot
Percentage
Gần đây
24
$597,252
$20.06
0.86%
243
Spot
Percentage
Gần đây
25
$593,269
$8.41
0.85%
239
Spot
Percentage
Gần đây
26
$514,110
$192.61
0.74%
378
Spot
Percentage
Gần đây
27
$486,638
$0.2878
0.70%
35
Spot
Percentage
Gần đây
28
$413,651
$0.01702
0.59%
164
Spot
Percentage
Gần đây
29
$369,938
$3.11
0.53%
215
Spot
Percentage
Gần đây
30
$329,206
$24.77
0.47%
223
Spot
Percentage
Gần đây
31
$305,432
$0.3540
0.44%
59
Spot
Percentage
Gần đây
32
$276,616
$0.03179
0.40%
171
Spot
Percentage
Gần đây
33
$276,552
$2.73
0.40%
223
Spot
Percentage
Gần đây
34
$273,537
$493.48
0.39%
58
Spot
Percentage
Gần đây
35
$252,275
$194.17
0.36%
55
Spot
Percentage
Gần đây
36
$208,485
$0.07129
0.30%
192
Spot
Percentage
Gần đây
37
$206,034
$0.03178
0.30%
123
Spot
Percentage
Gần đây
38
$178,233
$7.72
0.26%
192
Spot
Percentage
Gần đây
39
$151,362
$0.5244
0.22%
168
Spot
Percentage
Gần đây
40
$150,188
$0.06645
0.22%
38
Spot
Percentage
Gần đây
41
$142,832
$24.80
0.20%
158
Spot
Percentage
Gần đây
42
$141,052
$41.12
0.20%
100
Spot
Percentage
Gần đây
43
$139,365
$3.66
0.20%
210
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $119,039
*** $12.99
0.17%
102
Spot
Percentage
Gần đây
45
$107,788
$8.42
0.15%
156
Spot
Percentage
Gần đây
46
$100,326
$0.2914
0.14%
49
Spot
Percentage
Gần đây
47
$96,820
$33,239.14
0.14%
181
Spot
Percentage
Gần đây
48
$95,833
$0.01605
0.14%
114
Spot
Percentage
Gần đây
49
$93,432
$0.4515
0.13%
149
Spot
Percentage
Gần đây
50
$90,181
$0.01705
0.13%
116
Spot
Percentage
Gần đây
51
$86,455
$7.75
0.12%
299
Spot
Percentage
Gần đây
52
$84,428
$0.3516
0.12%
137
Spot
Percentage
Gần đây
53
$74,432
$0.1424
0.11%
9
Spot
Percentage
Gần đây
54
$73,674
$0.04120
0.11%
168
Spot
Percentage
Gần đây
55
$72,790
$8.11
0.10%
243
Spot
Percentage
Gần đây
56
$72,720
$0.03014
0.10%
64
Spot
Percentage
Gần đây
57
$71,757
$0.002150
0.10%
70
Spot
Percentage
Gần đây
58
$71,429
$0.01716
0.10%
20
Spot
Percentage
Gần đây
59
$71,205
$0.02993
0.10%
143
Spot
Percentage
Gần đây
60
$69,709
$0.02442
0.10%
97
Spot
Percentage
Gần đây
61
$66,531
$10.11
0.10%
119
Spot
Percentage
Gần đây
62
$63,992
$2.74
0.09%
39
Spot
Percentage
Gần đây
63
$60,715
$0.06579
0.09%
179
Spot
Percentage
Gần đây
64
$59,120
$0.05125
0.08%
78
Spot
Percentage
Gần đây
65
$54,972
$0.6221
0.08%
267
Spot
Percentage
Gần đây
66
$54,778
$0.2862
0.08%
114
Spot
Percentage
Gần đây
67
$50,875
$0.03221
0.07%
65
Spot
Percentage
Gần đây
68
$48,849
$0.1583
0.07%
72
Spot
Percentage
Gần đây
69
$48,525
$5.53
0.07%
349
Spot
Percentage
Gần đây
70
$48,341
$31.44
0.07%
90
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $45,776
*** $0.1437
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
72
$43,230
$2.26
0.06%
139
Spot
Percentage
Gần đây
73
$42,911
$0.8838
0.06%
163
Spot
Percentage
Gần đây
74
$42,343
$0.9999
0.06%
364
Spot
Percentage
Gần đây
75
$40,639
$1.39
0.06%
197
Spot
Percentage
Gần đây
76
$38,829
$0.6806
0.06%
80
Spot
Percentage
Gần đây
77
$38,261
$6.85
0.05%
158
Spot
Percentage
Gần đây
78
$37,148
$0.5240
0.05%
116
Spot
Percentage
Gần đây
79
$36,746
$0.6264
0.05%
57
Spot
Percentage
Gần đây
80
$35,822
$3.11
0.05%
79
Spot
Percentage
Gần đây
81
$32,652
$5.65
0.05%
22
Spot
Percentage
Gần đây
82
$31,769
$7.75
0.05%
129
Spot
Percentage
Gần đây
83
$29,817
$0.02510
0.04%
101
Spot
Percentage
Gần đây
84
$29,784
$0.009039
0.04%
98
Spot
Percentage
Gần đây
85
$28,665
$0.5067
0.04%
172
Spot
Percentage
Gần đây
86
$26,684
$58.34
0.04%
84
Spot
Percentage
Gần đây
87
$26,656
$146.68
0.04%
43
Spot
Percentage
Gần đây
88
$24,801
$0.8836
0.04%
215
Spot
Percentage
Gần đây
89
$24,536
$0.2859
0.04%
175
Spot
Percentage
Gần đây
90
$23,976
$0.07147
0.03%
120
Spot
Percentage
Gần đây
91
$20,948
$0.4277
0.03%
118
Spot
Percentage
Gần đây
92
$19,814
$10.80
0.03%
114
Spot
Percentage
Gần đây
93
$19,114
$20.07
0.03%
148
Spot
Percentage
Gần đây
94
$18,388
$0.2830
0.03%
72
Spot
Percentage
Gần đây
95
$18,185
$0.002176
0.03%
41
Spot
Percentage
Gần đây
96
$17,640
$8.13
0.03%
147
Spot
Percentage
Gần đây
97
$17,350
$0.03173
0.02%
94
Spot
Percentage
Gần đây
98
$16,995
$27.35
0.02%
137
Spot
Percentage
Gần đây
99
$16,809
$8.40
0.02%
123
Spot
Percentage
Gần đây
100
$16,435
$5.53
0.02%
209
Spot
Percentage
Gần đây
101
$16,271
$0.2286
0.02%
149
Spot
Percentage
Gần đây
102
$14,382
$6.84
0.02%
132
Spot
Percentage
Gần đây
103
$14,351
$0.5991
0.02%
89
Spot
Percentage
Gần đây
104
$13,198
$2.72
0.02%
89
Spot
Percentage
Gần đây
105
$12,700
$0.002794
0.02%
64
Spot
Percentage
Gần đây
106
$12,525
$0.1435
0.02%
24
Spot
Percentage
Gần đây
107
$11,976
$0.0006919
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
108
$11,748
$0.5248
0.02%
87
Spot
Percentage
Gần đây
109
$10,295
$489.40
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
110
$10,127
$5.53
0.01%
172
Spot
Percentage
Gần đây
111
$9,964
$0.005053
0.01%
97
Spot
Percentage
Gần đây
112
$9,454
$33,342.40
0.01%
117
Spot
Percentage
Gần đây
113
$9,207
$0.01763
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
114
$8,807
$0.3889
0.01%
122
Spot
Percentage
Gần đây
115
$8,252
$0.01176
0.01%
-
Spot
Percentage
124 giờ trước
116
$8,139
$6.44
0.01%
264
Spot
Percentage
Gần đây
117
$7,990
$0.8898
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
118
$7,734
$0.003503
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
119
$7,412
$0.05939
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
120
$7,318
$0.2862
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
121
$7,185
$0.6221
0.01%
122
Spot
Percentage
Gần đây
122
$7,117
$0.6778
0.01%
90
Spot
Percentage
Gần đây
123
$7,107
$0.00008202
0.01%
39
Spot
Percentage
Gần đây
124
$6,582
$0.01703
0.01%
72
Spot
Percentage
Gần đây
125
$6,180
$0.06386
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
126
$6,144
$0.06492
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
127
$6,084
$0.6923
0.01%
103
Spot
Percentage
Gần đây
128
$5,877
$0.02445
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
129
$5,789
$8.10
0.01%
136
Spot
Percentage
Gần đây
130
$5,644
$0.1258
0.01%
67
Spot
Percentage
Gần đây
131
$5,374
$0.02188
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
132
$5,332
$0.07151
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
133
$5,188
$0.6905
0.01%
110
Spot
Percentage
Gần đây
134
$5,155
$6.44
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
135
$4,919
$0.5123
0.01%
210
Spot
Percentage
Gần đây
136
$4,907
$0.02206
0.01%
56
Spot
Percentage
Gần đây
137
$4,767
$248.96
0.01%
-
Spot
Percentage
295 giờ trước
138
$4,207
$0.002605
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
139
$4,176
$146.35
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
140
$4,116
$0.006454
0.01%
82
Spot
Percentage
Gần đây
141
$4,027
$0.1303
0.01%
77
Spot
Percentage
Gần đây
142
$3,938
$3.67
0.01%
93
Spot
Percentage
Gần đây
143
$3,808
$1.82
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
144
$3,616
$2.28
0.01%
-
Spot
Percentage
295 giờ trước
145
$3,376
$95.76
0.00%
301
Spot
Percentage
Gần đây
146
$3,282
$0.7056
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
147
$3,179
$0.02108
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
148
$3,170
$0.4360
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
149
$3,113
$0.01756
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
150
$2,980
$2.26
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
151
$2,975
$0.6758
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
152
$2,889
$0.002830
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
153
$2,788
$0.01410
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
154
$2,721
$1,915.22
0.00%
213
Spot
Percentage
Gần đây
155
$2,620
$6.84
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
156
$2,592
$0.01188
0.00%
1
Spot
Percentage
124 giờ trước
157
$2,581
$0.002438
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
158
$2,485
$0.007198
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
159
$2,446
$0.002028
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
160
$2,344
$0.1244
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
161
$2,336
$0.0001222
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
162
$2,331
$0.4513
0.00%
102
Spot
Percentage
Gần đây
163
$2,211
$14.64
0.00%
151
Spot
Percentage
Gần đây
164
$2,172
$0.08079
0.00%
184
Spot
Percentage
Gần đây
165
$2,170
$1,342.65
0.00%
161
Spot
Percentage
Gần đây
166
$2,087
$9.02
0.00%
156
Spot
Percentage
Gần đây
167
$2,042
$1.43
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
168
$1,958
$3.30
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
169
$1,945
$0.0003878
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
170
$1,801
$0.001128
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
171
*** $1,721
*** $5.34
0.00%
-
Spot
Percentage
78 ngày trước
172
$1,690
$6.45
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
173
$1,555
$0.008592
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
174
$1,484
$0.1247
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
175
$1,415
$0.002070
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
176
$1,392
$10.15
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
177
$1,389
$0.003542
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
178
$1,311
$0.2897
0.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
179
$1,298
$0.006470
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
180
$1,261
$0.4279
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
181
$1,234
$95.79
0.00%
186
Spot
Percentage
Gần đây
182
$1,232
$0.2288
0.00%
107
Spot
Percentage
Gần đây
183
$1,231
$0.00002774
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
184
$1,226
$0.0001293
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
185
$1,203
$0.05434
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
186
$1,165
$0.1156
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
187
$1,165
$0.002138
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
188
$1,158
$0.00008260
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
189
$1,137
$0.002431
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
190
$1,133
$227.07
0.00%
-
Spot
Percentage
295 giờ trước
191
$1,131
$0.08348
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
192
$1,127
$0.1523
0.00%
135
Spot
Percentage
Gần đây
193
$1,093
$0.03178
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
194
$1,073
$0.007811
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
195
$1,032
$0.001132
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
196
$999
$0.0009535
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
197
$985
$0.1408
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
198
$934
$0.008589
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
199
$883
$0.00003184
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
200
$872
$58.30
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
201
$852
$0.0005065
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
202
$833
$0.1646
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
203
$832
$0.05275
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
204
$823
$0.8838
0.00%
117
Spot
Percentage
Gần đây
205
$816
$0.1327
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
206
$789
$11.84
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
207
$776
$0.04125
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
208
$767
$30.63
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
209
$763
$0.6233
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
210
$744
$0.0006916
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
211
$729
$0.09816
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
212
$727
$0.01002
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
213
$710
$0.05973
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
214
$693
$0.02270
0.00%
-
Spot
Percentage
295 giờ trước
215
$680
$1.92
0.00%
201
Spot
Percentage
Gần đây
216
$671
$0.02860
0.00%
98
Spot
Percentage
Gần đây
217
$664
$0.002784
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
218
$655
$9.03
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
219
$634
$0.1240
0.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
220
$615
$2.90
0.00%
128
Spot
Percentage
Gần đây
221
$605
$0.3759
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
222
$598
$3.83
0.00%
162
Spot
Percentage
Gần đây
223
$581
$0.0002026
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
224
$578
$0.02875
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
225
*** $574
*** $11.13
0.00%
16
Spot
Percentage
118 ngày trước
226
$558
$0.0007825
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
227
$542
$0.06140
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
228
$531
$4.96
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
229
$513
$0.001149
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
230
$512
$10.15
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
231
$512
$41.19
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
232
$500
$0.6762
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
233
$493
$0.05063
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
234
$491
$0.00003189
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
235
$490
$0.05135
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
236
$451
$0.1291
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
237
$441
$0.002791
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
238
$432
$0.06081
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
239
$425
$3.15
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
240
$423
$0.2671
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
241
$417
$0.01703
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
242
$412
$0.02096
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
243
$393
$2.17
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
244
*** $391
*** $278.89
0.00%
-
Spot
Percentage
295 giờ trước
245
$388
$0.002033
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
246
$382
$0.02576
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
247
$377
$0.0002934
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
248
$368
$0.006214
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
249
$360
$0.3751
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
250
$353
$0.01130
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
251
$349
$250.40
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
252
$346
$0.0008627
0.00%
-
Spot
Percentage
389 giờ trước
253
$343
$0.01641
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
254
$342
$1.22
0.00%
142
Spot
Percentage
Gần đây
255
$340
$0.6179
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
256
$330
$0.08127
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
257
$327
$0.06273
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
258
$320
$0.003267
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
259
$313
$1.39
0.00%
113
Spot
Percentage
Gần đây
260
$312
$0.1121
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
261
$311
$0.0001746
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
262
$303
$0.06041
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
263
$302
$0.02525
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
264
$297
$0.008987
0.00%
145
Spot
Percentage
Gần đây
265
$295
$0.08208
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
266
$291
$0.4970
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
267
$289
$0.0002445
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
268
$280
$0.0003493
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
269
$279
$0.06322
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
270
$260
$0.009093
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
271
*** $258
*** $0.008769
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
272
$253
$0.001053
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
273
$253
$0.1251
0.00%
-
Spot
Percentage
124 giờ trước
274
$249
$0.006589
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
275
$239
$0.005081
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
276
$236
$117.20
0.00%
158
Spot
Percentage
Gần đây
277
$232
$0.004199
0.00%
114
Spot
Percentage
Gần đây
278
$221
$0.01685
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
279
$213
$0.01606
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
280
$212
$0.0003864
0.00%
116
Spot
Percentage
Gần đây
281
$205
$0.0003599
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
282
$204
$0.06602
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
283
$204
$0.2961
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
284
$201
$0.002431
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
285
$200
$0.02410
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
286
$199
$0.2690
0.00%
-
Spot
Percentage
57 ngày trước
287
$199
$0.0005484
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
288
$198
$1,915.71
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
289
$194
$1,914.22
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
290
$191
$0.0002693
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
291
$190
$0.004910
0.00%
147
Spot
Percentage
Gần đây
292
$189
$0.03282
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
293
$186
$13.95
0.00%
4
Spot
Percentage
118 ngày trước
294
$186
$0.1306
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
295
$182
$0.002040
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
296
$182
$0.001150
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
297
$180
$0.01641
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
298
$177
$209.01
0.00%
143
Spot
Percentage
Gần đây
299
$176
$2.18
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
300
$172
$0.5984
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
301
$171
$0.0006911
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
302
$169
$0.1261
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
303
$169
$0.6900
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
304
$165
$0.02420
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
305
$164
$0.001122
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
306
$161
$0.1402
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
307
$160
$0.06617
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
308
$160
$11.69
0.00%
146
Spot
Percentage
Gần đây
309
$158
$0.02235
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
310
$151
$0.03842
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
311
$150
$209.18
0.00%
190
Spot
Percentage
Gần đây
312
$150
$0.01641
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
313
$146
$0.01003
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
314
$144
$0.1663
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
315
$143
$0.002143
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
316
$141
$2.31
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
317
$129
$2.19
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
318
$128
$2.34
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
319
$128
$0.02440
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
320
$126
$0.001547
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
321
$117
$0.3542
0.00%
99
Spot
Percentage
Gần đây
322
$113
$0.005111
0.00%
-
Spot
Percentage
563 giờ trước
323
$111
$182.30
0.00%
195
Spot
Percentage
Gần đây
324
$110
$0.001202
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
325
$109
$0.01002
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
326
$108
$0.01127
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
327
$107
$0.1252
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
328
$105
$2.31
0.00%
101
Spot
Percentage
Gần đây
329
$104
$0.01284
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
330
$100
$39.09
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
331
$97
$0.4978
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
332
$96
$0.006496
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
333
$91
$0.002927
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
334
$89
$0.0006113
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
335
$87
$0.3542
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
336
$86
$0.0009540
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
337
$86
$0.001201
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
338
$85
$0.05309
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
339
*** $83
*** $0.7727
0.00%
-
Spot
Percentage
508 giờ trước
340
$79
$0.2979
0.00%
153
Spot
Percentage
Gần đây
341
$77
$0.3730
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
342
$76
$2.06
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
343
$75
$27.77
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
344
$73
$1.91
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
345
$71
$0.0001250
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
346
$70
$0.0003598
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
347
$63
$0.001260
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
348
$63
$0.008498
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
349
$63
$0.001327
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
350
$62
$0.2327
0.00%
-
Spot
Percentage
682 giờ trước
351
$60
$0.006587
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
352
$59
$0.02017
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
353
$55
$0.06037
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
354
$53
$0.001890
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
355
$53
$21.10
0.00%
120
Spot
Percentage
Gần đây
356
$52
$1.21
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
357
$50
$0.0002920
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
358
$48
$0.01588
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
359
$45
$0.02557
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
360
$45
$0.001334
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
361
$43
$9.05
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
362
$41
$0.02840
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
363
$41
$0.1656
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
364
$37
$1,338.75
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
365
$36
$0.0002377
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
366
$35
$0.0002410
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
367
$35
$1,352.38
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
368
$33
$0.1659
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
369
$33
$1.70
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
370
$32
$0.003319
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
371
$32
$0.01686
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
372
$31
$7.72
0.00%
109
Spot
Percentage
Gần đây
373
$31
$0.02026
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
374
$30
$209.10
0.00%
110
Spot
Percentage
Gần đây
375
$25
$0.2036
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
376
$25
$0.3538
0.00%
68
Spot
Percentage
Gần đây
377
$25
$0.2029
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
378
$25
$21.03
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
379
$24
$58.50
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
380
$24
$0.001046
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
381
$24
$0.02864
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
382
$24
$0.001055
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
383
$21
$0.008547
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
384
$21
$0.001272
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
385
$21
$0.03213
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
386
$20
$0.0001720
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
387
$20
$0.006587
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
388
$20
$117.11
0.00%
285
Spot
Percentage
Gần đây
389
$20
$0.2021
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
390
$19
$117.24
0.00%
70
Spot
Percentage
Gần đây
391
$19
$39.46
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
392
$18
$0.01201
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
393
$16
$0.02375
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
394
$13
$0.2081
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
395
$9
$1.92
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
396
$8
$38.95
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
397
$7
$0.02236
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
398
$7
$0.1519
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
399
$6
$0.0003492
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
400
$5
$0.1338
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...