×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $352,469,838,062Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,683,722,949BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%
Vốn hóa thị trường:  $352,469,838,062Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,683,722,949BTC Chiếm Ưu Thế:  57.5%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Huobi Korea

$12,205,497 USD
1,113 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,057,434
$380.59
8.66%
492
Spot
Percentage
Gần đây
2
$985,004
$10,967.85
8.07%
980
Spot
Percentage
Gần đây
3
$727,037
$0.028158
5.96%
323
Spot
Percentage
Gần đây
4
$646,298
$1.00
5.30%
162
Spot
Percentage
Gần đây
5
$568,355
$162.10
4.66%
120
Spot
Percentage
Gần đây
6
$535,030
$380.68
4.38%
600
Spot
Percentage
Gần đây
7
$518,655
$0.248576
4.25%
418
Spot
Percentage
Gần đây
8
$467,540
$2.65
3.83%
178
Spot
Percentage
Gần đây
9
$406,002
$0.248593
3.33%
232
Spot
Percentage
Gần đây
10
$394,845
$2.71
3.23%
348
Spot
Percentage
Gần đây
11
$394,637
$6.80
3.23%
236
Spot
Percentage
Gần đây
12
$369,005
$2.71
3.02%
528
Spot
Percentage
Gần đây
13
$314,032
$0.028162
2.57%
209
Spot
Percentage
Gần đây
14
$302,134
$233.42
2.48%
473
Spot
Percentage
Gần đây
15
$298,628
$161.95
2.45%
561
Spot
Percentage
Gần đây
16
$294,467
$0.081030
2.41%
18
Spot
Percentage
Gần đây
17
$238,325
$10.25
1.95%
266
Spot
Percentage
Gần đây
18
$235,403
$233.47
1.93%
262
Spot
Percentage
Gần đây
19
$233,644
$10.25
1.91%
328
Spot
Percentage
Gần đây
20
$232,092
$10,988.84
1.90%
177
Spot
Percentage
Gần đây
21
$216,216
$0.022939
1.77%
96
Spot
Percentage
Gần đây
22
$181,620
$0.001010
1.49%
12
Spot
Percentage
Gần đây
23
$179,426
$0.796567
1.47%
61
Spot
Percentage
Gần đây
24
$168,505
$3.01
1.38%
206
Spot
Percentage
Gần đây
25
$131,755
$162.02
1.08%
225
Spot
Percentage
Gần đây
26
$115,347
$2.65
0.95%
78
Spot
Percentage
Gần đây
27
$114,312
$381.24
0.94%
161
Spot
Percentage
Gần đây
28
$102,566
$0.795500
0.84%
219
Spot
Percentage
Gần đây
29
$98,323
$22.96
0.81%
186
Spot
Percentage
Gần đây
30
$86,555
$0.077511
0.71%
15
Spot
Percentage
Gần đây
31
$85,027
$0.001073
0.70%
17
Spot
Percentage
Gần đây
32
$75,902
$2.71
0.62%
330
Spot
Percentage
Gần đây
33
$74,252
$0.245930
0.61%
13
Spot
Percentage
Gần đây
34
$70,574
$0.245925
0.58%
11
Spot
Percentage
Gần đây
35
$67,577
$0.077426
0.55%
248
Spot
Percentage
Gần đây
36
$66,477
$0.091654
0.54%
418
Spot
Percentage
Gần đây
37
$63,019
$0.014293
0.52%
163
Spot
Percentage
Gần đây
38
$59,308
$6.80
0.49%
121
Spot
Percentage
Gần đây
39
$57,643
$233.78
0.47%
135
Spot
Percentage
Gần đây
40
$51,719
$4.94
0.42%
189
Spot
Percentage
Gần đây
41
$50,032
$0.248927
0.41%
106
Spot
Percentage
Gần đây
42
$47,547
$0.028240
0.39%
59
Spot
Percentage
Gần đây
43
$43,610
$48.22
0.36%
273
Spot
Percentage
Gần đây
44
$42,575
$58.26
0.35%
234
Spot
Percentage
Gần đây
45
$41,251
$0.014306
0.34%
150
Spot
Percentage
Gần đây
46
$38,591
$0.407356
0.32%
168
Spot
Percentage
Gần đây
47
$37,077
$0.309595
0.30%
71
Spot
Percentage
Gần đây
48
$35,413
$0.006384
0.29%
175
Spot
Percentage
Gần đây
49
$31,483
$0.091845
0.26%
53
Spot
Percentage
Gần đây
50
$31,043
$4.89
0.25%
499
Spot
Percentage
Gần đây
51
$28,655
$2.71
0.23%
120
Spot
Percentage
Gần đây
52
$28,510
$3.02
0.23%
78
Spot
Percentage
Gần đây
53
$28,175
$0.794905
0.23%
131
Spot
Percentage
Gần đây
54
$26,776
$48.20
0.22%
98
Spot
Percentage
Gần đây
55
$26,681
$0.006403
0.22%
9
Spot
Percentage
Gần đây
56
$24,783
$0.091673
0.20%
131
Spot
Percentage
Gần đây
57
$23,447
$1.03
0.19%
112
Spot
Percentage
Gần đây
58
$20,702
$0.309453
0.17%
52
Spot
Percentage
Gần đây
59
$20,384
$0.080951
0.17%
99
Spot
Percentage
Gần đây
60
$19,200
$22.97
0.16%
61
Spot
Percentage
Gần đây
61
$18,224
$4.89
0.15%
298
Spot
Percentage
Gần đây
62
$16,734
$0.027524
0.14%
3
Spot
Percentage
Gần đây
63
$16,242
$0.016624
0.13%
163
Spot
Percentage
Gần đây
64
$12,152
$0.407047
0.10%
126
Spot
Percentage
Gần đây
65
$11,682
$0.077637
0.10%
105
Spot
Percentage
Gần đây
66
$10,903
$0.080817
0.09%
29
Spot
Percentage
Gần đây
67
$9,679
$4.94
0.08%
144
Spot
Percentage
Gần đây
68
$8,566
$536.71
0.07%
111
Spot
Percentage
Gần đây
69
$8,562
$1.25
0.07%
121
Spot
Percentage
Gần đây
70
$8,201
$0.006389
0.07%
104
Spot
Percentage
Gần đây
71
$8,165
$0.003270
0.07%
61
Spot
Percentage
Gần đây
72
$7,515
$0.003142
0.06%
4
Spot
Percentage
Gần đây
73
$7,481
$0.016632
0.06%
99
Spot
Percentage
Gần đây
74
$6,789
$1.25
0.06%
84
Spot
Percentage
Gần đây
75
$6,783
$48.27
0.06%
93
Spot
Percentage
Gần đây
76
$6,668
$0.011185
0.05%
33
Spot
Percentage
Gần đây
77
$6,533
$4.71
0.05%
74
Spot
Percentage
Gần đây
78
$6,153
$0.016089
0.05%
77
Spot
Percentage
Gần đây
79
$5,803
$0.001788
0.05%
42
Spot
Percentage
Gần đây
80
$5,673
$11.72
0.05%
108
Spot
Percentage
Gần đây
81
$5,484
$233.85
0.04%
122
Spot
Percentage
Gần đây
82
$5,245
$4.89
0.04%
261
Spot
Percentage
Gần đây
83
$4,587
$4.89
0.04%
120
Spot
Percentage
Gần đây
84
$4,437
$0.166305
0.04%
175
Spot
Percentage
Gần đây
85
$4,322
$0.244635
0.04%
29
Spot
Percentage
Gần đây
86
$4,296
$0.314163
0.04%
29
Spot
Percentage
Gần đây
87
$3,831
$6.82
0.03%
94
Spot
Percentage
Gần đây
88
$3,619
$24.24
0.03%
159
Spot
Percentage
Gần đây
89
$3,370
$0.054171
0.03%
34
Spot
Percentage
Gần đây
90
$3,348
$0.119568
0.03%
42
Spot
Percentage
Gần đây
91
$2,975
$1.72
0.02%
153
Spot
Percentage
Gần đây
92
$2,954
$0.002279
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
93
$2,915
$0.013328
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
94
$2,789
$0.696186
0.02%
97
Spot
Percentage
Gần đây
95
$2,781
$2.71
0.02%
155
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2,716
$24.26
0.02%
71
Spot
Percentage
Gần đây
97
$2,512
$58.30
0.02%
174
Spot
Percentage
Gần đây
98
$2,488
$1.01
0.02%
219
Spot
Percentage
Gần đây
99
$2,464
$10.25
0.02%
163
Spot
Percentage
Gần đây
100
$2,369
$0.000259
0.02%
35
Spot
Percentage
Gần đây
101
$2,307
$0.309718
0.02%
116
Spot
Percentage
Gần đây
102
$2,297
$0.069852
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
103
$2,232
$152.65
0.02%
77
Spot
Percentage
Gần đây
104
$2,188
$0.119746
0.02%
51
Spot
Percentage
Gần đây
105
$2,097
$0.263666
0.02%
67
Spot
Percentage
Gần đây
106
$1,892
$0.001248
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
107
$1,877
$4.71
0.02%
21
Spot
Percentage
Gần đây
108
$1,870
$0.173149
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
109
$1,850
$0.243439
0.02%
50
Spot
Percentage
Gần đây
110
$1,832
$0.002277
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
111
$1,691
$1.38
0.01%
75
Spot
Percentage
Gần đây
112
$1,688
$0.013269
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
113
$1,653
$1.93
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,510
$0.006091
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1,503
$0.022809
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
116
$1,350
$0.117074
0.01%
83
Spot
Percentage
Gần đây
117
$1,350
$0.020636
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
118
$1,346
$0.081188
0.01%
68
Spot
Percentage
Gần đây
119
$1,260
$3.09
0.01%
78
Spot
Percentage
Gần đây
120
$1,251
$0.003712
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
121
$1,203
$0.795868
0.01%
104
Spot
Percentage
Gần đây
122
$1,106
$0.034323
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1,090
$1.72
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
124
$1,080
$0.041012
0.01%
31
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1,075
$0.117004
0.01%
51
Spot
Percentage
Gần đây
126
$1,034
$0.098162
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
127
$1,024
$0.248568
0.01%
148
Spot
Percentage
Gần đây
128
$1,022
$0.001790
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
129
$996
$0.006076
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
130
$981
$0.016625
0.01%
53
Spot
Percentage
Gần đây
131
$979
$1.26
0.01%
22
Spot
Percentage
Gần đây
132
$973
$0.051879
0.01%
87
Spot
Percentage
Gần đây
133
$970
$0.080159
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
134
$970
$0.000866
0.01%
48
Spot
Percentage
Gần đây
135
$940
$0.466701
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
136
$919
$0.021383
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
137
$878
$0.027607
0.01%
41
Spot
Percentage
Gần đây
138
$877
$3.00
0.01%
65
Spot
Percentage
Gần đây
139
$872
$3.01
0.01%
85
Spot
Percentage
Gần đây
140
$815
$29.26
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
141
$795
$0.022345
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
142
$791
$0.000259
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
143
$766
$0.255861
0.01%
84
Spot
Percentage
Gần đây
144
$765
$5.94
0.01%
159
Spot
Percentage
Gần đây
145
$763
$0.034871
0.01%
25
Spot
Percentage
Gần đây
146
$723
$0.002498
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
147
$706
$0.028163
0.01%
148
Spot
Percentage
Gần đây
148
$677
$0.110469
0.01%
67
Spot
Percentage
Gần đây
149
$669
$0.700051
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
150
$658
$0.000046
0.01%
49
Spot
Percentage
Gần đây
151
$620
$0.111870
0.01%
57
Spot
Percentage
Gần đây
152
$617
$0.043863
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
153
$603
$0.002685
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
154
$597
$0.018971
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
155
$579
$0.065465
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
156
$506
$0.413460
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
157
$504
$0.186417
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
158
$495
$0.030046
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
159
$491
$0.266468
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
160
$486
$0.173209
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
161
$466
$0.036845
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
162
$465
$1.72
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
163
$444
$0.009755
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
164
$431
$0.025483
0.00%
84
Spot
Percentage
Gần đây
165
$418
$0.004975
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
166
$406
$0.134220
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
167
$397
$11.40
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
168
$393
$0.030019
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
169
$382
$0.011335
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
170
$381
$0.135885
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
171
$380
$0.027517
0.00%
73
Spot
Percentage
Gần đây
172
$377
$0.051868
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
173
$373
$0.187124
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
174
$368
$0.006384
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
175
$364
$0.003867
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
176
$359
$0.003279
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
177
$356
$6.03
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
178
$338
$0.014255
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
179
$331
$0.016121
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
180
$326
$44.25
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
181
$326
$0.043644
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
182
$326
$0.000593
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
183
$325
$0.026427
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
184
$318
$0.005596
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
185
$311
$0.000260
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
186
$307
$0.009803
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
187
$303
$0.270524
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
188
$300
$0.026866
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
189
$299
$12.74
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
190
$292
$3.93
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
191
$291
$0.000200
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
192
$285
$0.000743
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
193
$279
$0.031252
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
194
$276
$0.581666
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
195
$274
$0.038051
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
196
$271
$0.117274
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
197
$271
$0.111741
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
198
$266
$12.76
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
199
$258
$0.026494
0.00%
94
Spot
Percentage
Gần đây
200
$255
$0.374035
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
201
$253
$0.006390
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
202
$241
$29.22
0.00%
140
Spot
Percentage
Gần đây
203
$238
$0.006363
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
204
$233
$48.44
0.00%
124
Spot
Percentage
Gần đây
205
$233
$0.172609
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
206
$232
$4.41
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
207
$230
$0.006129
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
208
$229
$0.001602
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
209
$227
$0.008843
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
210
$226
$0.266357
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
211
$226
$0.098691
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
212
$220
$0.005647
0.00%
71
Spot
Percentage
Gần đây
213
$219
$0.000260
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
214
$218
$0.000224
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
215
$218
$0.002797
0.00%
152
Spot
Percentage
Gần đây
216
$214
$0.000417
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
217
$201
$4.59
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
218
$200
$3.00
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
219
$195
$0.000652
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
220
$192
$0.000188
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
221
$190
$0.002287
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
222
$182
$0.005594
0.00%
56
Spot
Percentage
Gần đây
223
$182
$0.117004
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
224
$178
$0.023016
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
225
$178
$0.001524
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
226
$178
$0.329520
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
227
$177
$0.019586
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
228
$176
$0.561953
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
229
$174
$0.592273
0.00%
158
Spot
Percentage
Gần đây
230
$170
$0.826815
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
231
$169
$0.054234
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
232
$157
$37.54
0.00%
118
Spot
Percentage
Gần đây
233
$156
$0.062439
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
234
$156
$0.147928
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
235
$155
$0.099569
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
236
$152
$11.74
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
237
$146
$0.002667
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
238
$145
$1.24
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
239
$142
$0.133772
0.00%
127
Spot
Percentage
Gần đây
240
$140
$0.608378
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
241
$140
$0.005523
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
242
$140
$0.019020
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
243
$139
$0.581183
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
244
$138
$0.004515
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
245
$137
$0.311426
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
246
$137
$0.030704
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
247
$137
$0.062395
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
248
$135
$0.070041
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
249
$129
$0.413956
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
250
$128
$0.011209
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
251
$126
$0.003709
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
252
$124
$0.186587
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
253
$123
$0.043711
0.00%
81
Spot
Percentage
Gần đây
254
$123
$0.123255
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
255
$121
$0.024892
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
256
$120
$2.45
0.00%
157
Spot
Percentage
Gần đây
257
$117
$0.263616
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
258
$115
$0.002191
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
259
$115
$0.002645
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
260
$114
$0.117443
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
261
$113
$0.911251
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
262
$110
$0.066781
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
263
$109
$0.003590
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
264
$109
$0.218985
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
265
$107
$0.000746
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
266
$103
$0.000986
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
267
$103
$0.260765
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
268
$97
$0.826420
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
269
$97
$0.034198
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
270
$93
$0.008848
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
271
$92
$0.000350
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
272
$92
$2.83
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
273
$89
$0.172710
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
274
$89
$0.011295
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
275
$86
$0.256050
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
276
$81
$0.089261
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
277
$80
$0.373931
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
278
$79
$0.225126
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
279
$77
$0.911673
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
280
$76
$3.81
0.00%
141
Spot
Percentage
Gần đây
281
$76
$0.000987
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
282
$71
$3.81
0.00%
159
Spot
Percentage
Gần đây
283
$70
$0.054453
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
284
$70
$14.27
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
285
$68
$0.108232
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
286
$67
$0.006124
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
287
$66
$0.000594
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
288
$66
$0.019519
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
289
$65
$23.01
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
290
$64
$0.001927
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
291
$63
$5.23
0.00%
393
Spot
Percentage
Gần đây
292
$62
$0.003259
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
293
$59
$0.000046
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
294
$58
$0.088384
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
295
$55
$0.001603
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
296
$55
$0.000819
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
297
$53
$0.041125
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
298
$53
$0.017764
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
299
$53
$0.569011
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
300
$53
$535.13
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
301
$53
$0.091771
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
302
$52
$0.054083
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
303
$52
$0.005544
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
304
$52
$0.004429
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
305
$52
$0.418452
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
306
$52
$0.561554
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
307
$51
$0.107966
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
308
$51
$29.20
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
309
$50
$0.026895
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
310
$48
$0.148432
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
311
$47
$0.108658
0.00%
121
Spot
Percentage
Gần đây
312
$46
$0.022988
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
313
$46
$0.581183
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
314
$45
$0.000199
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
315
$44
$0.007961
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
316
$44
$0.000868
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
317
$42
$0.013298
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
318
$42
$510.82
0.00%
112
Spot
Percentage
Gần đây
319
$41
$0.000825
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
320
$40
$0.260664
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
321
$39
$0.009781
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
322
$37
$0.010151
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
323
$37
$0.010143
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
324
$37
$3,866.65
0.00%
190
Spot
Percentage
Gần đây
325
$37
$0.000187
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
326
$35
$0.000496
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
327
$34
$0.003578
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
328
$34
$0.110856
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
329
$33
$0.003621
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
330
$33
$0.003649
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
331
$33
$0.166240
0.00%
140
Spot
Percentage
Gần đây
332
$32
$537.45
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
333
$32
$0.005692
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
334
$32
$0.001830
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
335
$31
$8.28
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
336
$31
$0.049068
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
337
$31
$0.004973
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
338
$30
$0.003853
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
339
$27
$0.011491
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
340
$26
$0.001308
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
341
$24
$0.011043
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
342
$24
$0.030612
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
343
$24
$0.001006
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
344
$24
$0.009211
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
345
$22
$0.003689
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
346
$22
$14.28
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
347
$21
$0.592149
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
348
$21
$0.006760
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
349
$20
$1.30
0.00%
104
Spot
Percentage
Gần đây
350
$20
$0.000604
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
351
$20
$0.023428
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
352
$19
$0.016370
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
353
$18
$5.23
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
354
$17
$0.329407
0.00%
150
Spot
Percentage
Gần đây
355
$17
$18.48
0.00%
141
Spot
Percentage
Gần đây
356
$17
$0.000806
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
357
$16
$0.005648
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
358
$16
$18.47
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
359
$13
$0.133977
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
360
$13
$0.000397
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
361
$13
$0.002798
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
362
$13
$37.57
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
363
$13
$0.220634
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
364
$12
$72.07
0.00%
171
Spot
Percentage
Gần đây
365
$12
$0.135975
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
366
$12
$0.218638
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
367
$11
$0.273375
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
368
$11
$0.009314
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
369
$9
$0.002836
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
370
$9
$1.94
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
371
$9
$18.56
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
372
$8
$0.037962
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
373
$8
$0.038087
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
374
$8
$4.09
0.00%
169
Spot
Percentage
Gần đây
375
$7
$0.003028
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
376
$7
$0.001878
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
377
$7
$73.12
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
378
$5
$1.94
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
379
$5
$0.006158
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
380
$5
$0.000046
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
381
$4
$0.000754
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
382
$3
$0.311207
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
383
$3
$0.003291
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
384
$3
$0.001511
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
385
$0.974874
$0.000254
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
386
$0.973895
$0.005594
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
387
*** $?
*** $0.517875
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?
$0.317896
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
389
$?
$0.077681
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
390
$?
$0.000221
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
391
*** $?
*** $0.000046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
392
*** $?
*** $0.000506
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
393
$?
$0.025132
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
394
$?
$0.001009
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
395
$?
$0.256310
0.00%
58
Spot
Percentage
Gần đây
396
$?
$0.000415
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
397
$?
$0.005693
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
398
$?
$0.069304
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
399
$?
$0.515389
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
400
$?
$0.002837
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...