Huobi Korea

$259,024,742 USD
4,826 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1.20
$44,967,874
17.36%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$53,262.47
$27,742,022
10.71%
902
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$1.18
$19,756,208
7.63%
525
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,045.97
$12,947,882
5.00%
791
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$0.2832
$12,438,562
4.80%
424
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$63,770.21
$9,155,482
3.53%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.1256
$5,493,259
2.12%
485
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$6.21
$5,471,555
2.11%
445
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$844.85
$5,217,786
2.01%
416
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.007361
$4,996,105
1.93%
267
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$1.18
$4,486,646
1.73%
302
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$247.56
$4,221,731
1.63%
534
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$347.38
$4,018,630
1.55%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$289.61
$3,938,733
1.52%
369
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$2,050.85
$3,891,189
1.50%
622
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1.42
$3,594,030
1.39%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1.13
$3,528,405
1.36%
468
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.1918
$3,045,140
1.18%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$2,451.08
$2,888,455
1.12%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$76.57
$2,585,155
1.00%
240
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.06755
$2,474,466
0.96%
213
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$0.4782
$2,379,775
0.92%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.1505
$2,343,812
0.90%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$32.79
$2,206,930
0.85%
375
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.02
$2,075,379
0.80%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$1,012.40
$1,983,650
0.77%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$1.14
$1,972,281
0.76%
273
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$0.5722
$1,867,327
0.72%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$0.007418
$1,866,496
0.72%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$13.19
$1,839,258
0.71%
245
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$248.26
$1,826,600
0.71%
336
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$1.71
$1,799,339
0.69%
262
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$289.88
$1,777,532
0.69%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$2.03
$1,765,106
0.68%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$1.36
$1,740,375
0.67%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.2835
$1,655,018
0.64%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$848.44
$1,605,928
0.62%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$6.22
$1,403,288
0.54%
277
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$31.94
$1,190,979
0.46%
299
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.1813
$1,189,823
0.46%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$0.1259
$1,118,501
0.43%
205
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.2355
$1,111,917
0.43%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$76.90
$1,070,259
0.41%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$26.06
$1,066,574
0.41%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$7.42
$1,062,765
0.41%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$7.29
$920,789
0.36%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$13.21
$880,512
0.34%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.0176
$864,126
0.33%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$1.57
$822,365
0.32%
201
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$19.35
$807,580
0.31%
259
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.1883
$746,728
0.29%
250
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.1927
$672,202
0.26%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$0.4778
$668,832
0.26%
314
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$1.29
$628,968
0.24%
257
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$32.97
$602,742
0.23%
239
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$28.71
$585,780
0.23%
367
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$10.01
$582,020
0.22%
249
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$1.15
$579,004
0.22%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$0.1818
$569,974
0.22%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$0.002257
$560,394
0.22%
-
Giao ngay
Percentage
73 ngày trước
61
$0.08811
$536,463
0.21%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$0.1506
$535,182
0.21%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$32.09
$506,194
0.20%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$7.33
$502,419
0.19%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.283
$500,835
0.19%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$12.30
$495,838
0.19%
228
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$16.11
$469,693
0.18%
350
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$0.08239
$447,572
0.17%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$12.23
$437,985
0.17%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$1.71
$424,041
0.16%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$12.43
$420,892
0.16%
332
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$0.4786
$420,211
0.16%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$19.46
$415,897
0.16%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$0.06793
$409,278
0.16%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$354.02
$395,144
0.15%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.4974
$392,924
0.15%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$0.204
$382,351
0.15%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$10.09
$377,757
0.15%
173
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.5352
$374,100
0.14%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.18
$354,005
0.14%
210
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$297.77
$331,676
0.13%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$1.00
$300,392
0.12%
436
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1.30
$287,272
0.11%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$0.1826
$285,790
0.11%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$14.69
$282,339
0.11%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$43,844.47
$273,520
0.11%
286
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$0.151
$272,478
0.11%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$0.9208
$272,168
0.11%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.02429
$260,299
0.10%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$1.57
$249,153
0.10%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$6.23
$245,202
0.09%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$0.3644
$239,699
0.09%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$23.70
$223,407
0.09%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$16.69
$222,450
0.09%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$439.92
$208,236
0.08%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$1.55
$205,992
0.08%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$1.43
$205,752
0.08%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$0.3649
$200,880
0.08%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.3981
$193,255
0.07%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$12.04
$190,272
0.07%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$2.86
$186,748
0.07%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$0.02012
$184,937
0.07%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$4.88
$182,161
0.07%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$0.007409
$176,374
0.07%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$2.87
$176,228
0.07%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$2.63
$157,448
0.06%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.08226
$155,469
0.06%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$1.13
$152,719
0.06%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$1.81
$148,922
0.06%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$3.29
$144,313
0.06%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$44,055.81
$140,426
0.05%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$19.38
$138,980
0.05%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$0.4995
$137,470
0.05%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$0.03151
$137,152
0.05%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$0.09677
$136,144
0.05%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$12.48
$135,953
0.05%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$0.5081
$135,843
0.05%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$56.01
$127,453
0.05%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$28.99
$122,083
0.05%
170
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$40.25
$121,505
0.05%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.1263
$121,257
0.05%
177
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$16.34
$119,404
0.05%
206
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$2.74
$116,433
0.04%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$2.16
$116,384
0.04%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$14.90
$114,841
0.04%
179
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$248.43
$113,369
0.04%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$16.18
$108,178
0.04%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$0.0005643
$107,948
0.04%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$354.89
$104,494
0.04%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$10.05
$97,649
0.04%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.002157
$92,146
0.04%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$0.1809
$92,123
0.04%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$5.05
$91,182
0.04%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$0.0002019
$82,582
0.03%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$1.16
$82,303
0.03%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$19.38
$79,479
0.03%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$26.14
$78,289
0.03%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$1.16
$75,769
0.03%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$1.59
$75,692
0.03%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.0005677
$74,063
0.03%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.1967
$72,820
0.03%
165
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$442.70
$70,803
0.03%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$444.00
$69,429
0.03%
134
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$2,210.52
$66,291
0.03%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$1.30
$61,908
0.02%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$0.1922
$60,205
0.02%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$7.94
$59,944
0.02%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$0.006002
$57,901
0.02%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$12.11
$53,810
0.02%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$14.95
$53,738
0.02%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$0.05055
$53,627
0.02%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$0.3447
$52,337
0.02%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$66.03
$51,805
0.02%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$1.88
$51,647
0.02%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$16.22
$49,934
0.02%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$16.39
$48,823
0.02%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$0.1092
$48,445
0.02%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$199.51
$47,543
0.02%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$0.4362
$47,247
0.02%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$0.1319
$46,362
0.02%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$28.80
$43,786
0.02%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$32.92
$43,673
0.02%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$1.44
$41,920
0.02%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$84.83
$41,567
0.02%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$0.06667
$41,300
0.02%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$0.002085
$39,804
0.02%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$0.008225
$38,809
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$0.5107
$38,674
0.01%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$0.02464
$37,845
0.01%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$2.64
$36,930
0.01%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$4.87
$36,428
0.01%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$25.75
$36,350
0.01%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$0.0007541
$36,302
0.01%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$0.0002925
$33,751
0.01%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$13.32
$33,001
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$0.06758
$32,700
0.01%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$2.13
$32,587
0.01%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$2.21
$32,546
0.01%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$1.75
$32,380
0.01%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$0.04705
$31,506
0.01%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$7.32
$30,594
0.01%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$0.7619
$29,256
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$1.58
$28,738
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$0.000715
$28,562
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$148.26
$27,816
0.01%
333
Giao ngay
Percentage
653 giờ trước
186
$1.51
$27,522
0.01%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$0.001259
$25,442
0.01%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$0.1983
$25,380
0.01%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
189
$843.66
$25,213
0.01%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$1.26
$24,457
0.01%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$0.0282
$24,202
0.01%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$0.02091
$23,609
0.01%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$0.1984
$23,580
0.01%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$0.2017
$23,468
0.01%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$0.001293
$22,428
0.01%
109
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$25.81
$21,237
0.01%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$0.00215
$21,024
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$0.001305
$20,746
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$0.07754
$20,369
0.01%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$0.4798
$19,776
0.01%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$12.42
$18,769
0.01%
152
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$0.0009181
$18,486
0.01%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$137.33
$18,474
0.01%
178
Giao ngay
Percentage
653 giờ trước
204
$0.001326
$18,283
0.01%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$0.05942
$18,231
0.01%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
$0.7955
$18,193
0.01%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$40.29
$17,955
0.01%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$6.20
$17,720
0.01%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$3.29
$17,305
0.01%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$0.02162
$17,143
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$0.5364
$17,140
0.01%
87
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$0.005064
$17,038
0.01%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$0.3453
$16,414
0.01%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$0.1123
$15,942
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$0.1825
$15,725
0.01%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$0.0009252
$15,659
0.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$0.005223
$14,980
0.01%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$0.03269
$14,887
0.01%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$1.56
$14,621
0.01%
125
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$2,206.86
$14,585
0.01%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$0.002065
$14,395
0.01%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$0.0007541
$14,147
0.01%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$2.00
$14,128
0.01%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$0.05059
$14,085
0.01%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
225
$0.08894
$13,780
0.01%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$0.3407
$13,771
0.01%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$0.1108
$13,732
0.01%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$0.01381
$13,229
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$53.59
$13,073
0.01%
119
Giao ngay
Percentage
653 giờ trước
230
$1.76
$13,054
0.01%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$0.01853
$13,003
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
93 ngày trước
232
$45.11
$12,410
0.00%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$0.002706
$12,168
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$31.93
$11,908
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$3.28
$11,741
0.00%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$44.92
$11,738
0.00%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$0.02711
$11,182
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$0.5001
$11,100
0.00%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$0.001334
$10,981
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$0.8956
$10,820
0.00%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$0.0002031
$10,211
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$51.35
$9,740
0.00%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$5.07
$9,695
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$0.3831
$9,641
0.00%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$0.3382
$9,240
0.00%
118
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$0.1787
$9,189
0.00%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$0.007824
$9,157
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$0.08241
$8,785
0.00%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$0.1893
$8,758
0.00%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$0.001177
$8,435
0.00%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$0.2888
$8,418
0.00%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$2,906.45
$8,276
0.00%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
$0.007867
$7,726
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$0.003501
$7,667
0.00%
66
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$0.0448
$7,592
0.00%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$0.000714
$7,582
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$66.31
$7,526
0.00%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$0.8261
$7,370
0.00%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$0.006043
$7,170
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$6.44
$7,167
0.00%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$0.6043
$7,081
0.00%
133
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$1.70
$7,044
0.00%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$0.1992
$7,008
0.00%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$0.001269
$7,005
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$0.03014
$6,928
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
$2.39
$6,891
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
267
$5.64
$6,863
0.00%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$2.75
$6,737
0.00%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$0.006502
$6,678
0.00%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$51.30
$6,565
0.00%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$0.0216
$6,465
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$0.009695
$6,453
0.00%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$0.02849
$6,418
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$0.08903
$6,391
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
$0.002038
$6,372
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
$2,914.00
$6,260
0.00%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
$0.5043
$6,259
0.00%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$0.005305
$6,197
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$1.57
$6,184
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$0.601
$6,156
0.00%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$15.04
$6,138
0.00%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$2.18
$6,130
0.00%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$2.14
$5,870
0.00%
112
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$0.01247
$5,865
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$0.03016
$5,788
0.00%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$1.18
$5,780
0.00%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$0.001835
$5,757
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$1.13
$5,746
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.5278
$5,718
0.00%
71
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$0.7974
$5,657
0.00%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$0.9166
$5,623
0.00%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$1.14
$5,563
0.00%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$0.01615
$5,553
0.00%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$0.1808
$5,429
0.00%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$0.004301
$5,419
0.00%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$6.41
$5,414
0.00%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$0.004936
$5,353
0.00%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$0.00372
$5,293
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$0.1374
$5,249
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$0.1112
$5,156
0.00%
126
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$0.4
$5,139
0.00%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$0.006556
$5,115
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$23.85
$5,088
0.00%
89
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$0.1707
$5,036
0.00%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$0.004343
$5,005
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$1.71
$4,934
0.00%
78
Giao ngay
Percentage
Gần đây
307
$0.1467
$4,908
0.00%
80
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$0.004326
$4,836
0.00%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$5.06
$4,821
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$249.04
$4,768
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
100 ngày trước
311
$0.07968
$4,675
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$0.005139
$4,667
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$0.01809
$4,632
0.00%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$12.30
$4,536
0.00%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$0.004855
$4,451
0.00%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$0.3383
$4,230
0.00%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$0.4738
$4,197
0.00%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$0.1198
$4,171
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$0.01293
$4,110
0.00%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$0.002051
$4,097
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
86 ngày trước
321
$45.26
$4,067
0.00%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$1.17
$4,046
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$0.0181
$3,951
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
93 ngày trước
324
$79.52
$3,902
0.00%
77
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$0.1706
$3,720
0.00%
88
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$0.002796
$3,672
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$2.28
$3,617
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
100 ngày trước
328
$0.005482
$3,594
0.00%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$0.003535
$3,530
0.00%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$56.45
$3,406
0.00%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$0.4076
$3,393
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$8.06
$3,335
0.00%
106
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
$0.03599
$3,234
0.00%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$0.1096
$3,219
0.00%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$1.67
$3,210
0.00%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$0.1678
$3,187
0.00%
108
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$0.009732
$3,185
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$2.23
$3,137
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$0.00732
$3,120
0.00%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$11.90
$3,092
0.00%
76
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$0.1048
$3,091
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$0.3756
$2,992
0.00%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$0.01765
$2,971
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$0.008273
$2,967
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$1.26
$2,882
0.00%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$16.88
$2,865
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$2.81
$2,822
0.00%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$0.08804
$2,807
0.00%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$0.06795
$2,804
0.00%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$8.57
$2,738
0.00%
73
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$0.002968
$2,697
0.00%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$0.01144
$2,681
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$0.2214
$2,658
0.00%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$0.3345
$2,637
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$8.18
$2,636
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
166 ngày trước
356
$0.2898
$2,626
0.00%
119
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$0.01389
$2,615
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$0.4385
$2,611
0.00%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$199.90
$2,593
0.00%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$0.7631
$2,558
0.00%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$0.9
$2,556
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$0.003649
$2,531
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$0.5059
$2,350
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$0.008938
$2,313
0.00%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$0.2054
$2,305
0.00%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$0.045
$2,279
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$0.4716
$2,204
0.00%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$0.01621
$2,135
0.00%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$0.013
$2,130
0.00%
69
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$0.03914
$2,101
0.00%
67
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$44,212.61
$2,093
0.00%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$0.008804
$2,022
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$1.27
$1,913
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$0.003134
$1,839
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$0.01721
$1,822
0.00%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
$0.02097
$1,807
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
377
$0.02427
$1,745
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$347.61
$1,734
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
100 ngày trước
379
$0.01801
$1,682
0.00%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$12.59
$1,672
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
73 ngày trước
381
$0.6375
$1,670
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$0.3336
$1,598
0.00%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$0.0271
$1,588
0.00%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
384
$26.38
$1,553
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$0.132
$1,551
0.00%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$5.67
$1,521
0.00%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$1.10
$1,386
0.00%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$0.03952
$1,271
0.00%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$0.007856
$1,230
0.00%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$391.57
$1,190
0.00%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$0.08779
$1,177
0.00%
101
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$0.02534
$1,163
0.00%
43
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$2.11
$1,159
0.00%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
$5.07
$1,142
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$1.68
$1,100
0.00%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
$1.99
$1,084
0.00%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
397
$66.57
$1,080
0.00%
108
Giao ngay
Percentage
653 giờ trước
398
$0.8305
$1,014
0.00%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
399
$0.9262
$990
0.00%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
$0.04364
$988
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...