×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,817Vốn Hóa Thị Trường:  $220,977,492,427Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $64,153,531,475BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $220,977,492,427Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $64,153,531,475BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,817

Huobi Korea

$38,384,186 USD
4,736 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$9,451,066
$8,081.91
24.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$5,320,210
$174.39
13.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$4,983,533
$3.33
12.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,289,153
$106.83
11.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,730,600
$3.07
7.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,344,979
$242.76
6.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,743,585
$53.99
4.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,070,097
$8,098.29
2.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$578,963
$0.248472
1.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$543,363
$0.248172
1.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$374,540
$243.25
0.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$369,258
$0.091736
0.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$368,815
$174.71
0.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$343,874
$0.248512
0.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$341,828
$3.07
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$305,869
$0.016266
0.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$285,103
$174.73
0.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$281,677
$0.714031
0.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$241,907
$1.00
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$222,618
$3.07
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$216,212
$106.97
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$184,652
$242.96
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$173,452
$0.311217
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$118,819
$0.431850
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$117,608
$0.431740
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$107,582
$106.96
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$94,603
$0.016263
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$70,865
$0.062567
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$66,457
$0.040088
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$52,036
$1.87
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$45,025
$0.000223
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$43,038
$0.000323
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$42,766
$54.10
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$42,598
$54.07
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$40,847
$0.062664
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$39,946
$0.000319
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$38,322
$0.884760
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$33,124
$3.08
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$32,955
$4.37
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$32,023
$0.005662
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$27,881
$11.49
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$26,070
$3.34
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$25,387
$0.176092
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$25,082
$0.310543
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$25,068
$3.35
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$24,005
$0.000162
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$22,969
$0.017371
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$22,476
$0.000323
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$21,921
$4.37
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$19,079
$11.51
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$15,232
$0.175971
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$14,812
$0.714599
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$14,395
$0.016253
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$11,720
$0.040076
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$11,578
$0.335101
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$11,096
$0.000245
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$10,691
$0.016305
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$8,653
$0.256294
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$7,094
$1.41
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$6,658
$1.87
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$6,187
$0.008753
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$6,116
$3.35
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$6,063
$0.133992
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$5,996
$3.34
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$5,914
$0.008420
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$5,829
$0.003505
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$5,477
$33.35
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$5,369
$0.003481
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$5,185
$0.133705
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$5,035
$0.004900
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$4,879
$1.41
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$4,750
$0.000807
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$4,639
$0.004210
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$4,490
$0.008825
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$4,279
$0.256568
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$4,244
$0.714406
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$3,870
$0.005983
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$3,785
$0.008321
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$3,718
$0.004838
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$3,405
$0.042465
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$2,874
$0.882483
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$2,816
$2.65
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$2,762
$0.091941
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$2,734
$0.000802
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$2,567
$0.004858
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$2,555
$0.091730
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$2,543
$0.040076
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$2,391
$0.000063
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$2,239
$0.005622
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$2,131
$1.50
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$2,125
$0.066008
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,999
$0.005635
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,955
$0.033194
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,870
$0.040011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,755
$0.007610
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$1,699
$0.008308
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$1,692
$0.005972
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$1,667
$0.007451
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$1,607
$0.023636
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$1,558
$0.135271
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$1,456
$0.008440
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$1,386
$0.008925
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$1,359
$0.015051
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$1,133
$0.007287
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$1,117
$0.003749
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$1,036
$1.70
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$998
$0.001240
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$971
$0.001247
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$943
$0.005633
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$934
$63.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$860
$63.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$852
$0.000376
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$786
$0.167348
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$772
$0.714921
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$742
$0.087924
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$699
$0.017715
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$679
$0.005975
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$673
$0.009689
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$637
$5.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$633
$0.006092
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$620
$0.003409
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$591
$0.062903
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$583
$0.003400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$576
$0.081043
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$546
$0.042667
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$542
$0.005950
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$530
$0.005667
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$527
$0.008420
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$500
$12.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$464
$0.024855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$460
$0.144622
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$454
$0.001561
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$444
$0.001036
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$443
$33.38
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$432
$0.232117
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$431
$0.011173
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$430
$2.65
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$429
$0.006096
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$414
$0.257377
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$408
$0.004349
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$402
$0.024450
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$398
$0.016597
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$395
$0.087735
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$391
$0.995831
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$389
$0.009715
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$389
$0.516941
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$389
$0.000348
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$362
$0.105088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$361
$0.133706
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$357
$0.000163
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$347
$0.123062
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$321
$0.234303
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$311
$0.003935
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$306
$0.002235
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$287
$0.011073
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$280
$0.023803
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$276
$0.002219
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$276
$0.032750
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$266
$0.017650
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$265
$0.155123
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$260
$0.016610
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$256
$0.000334
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$254
$0.180059
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$249
$0.007586
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$247
$0.917297
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$242
$0.123390
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$240
$0.033599
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$238
$0.000338
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$227
$0.032628
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$219
$0.257195
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$218
$0.720007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$214
$0.054973
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$208
$0.014654
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$198
$0.013925
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$198
$0.167717
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$197
$0.002310
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$197
$0.516795
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$189
$0.015059
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$186
$0.006546
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$186
$0.198968
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$183
$0.033752
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$183
$0.015033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$182
$0.005985
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$181
$19.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$180
$0.002267
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$179
$0.003745
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$170
$0.013844
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$169
$0.005244
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$162
$0.914706
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$151
$0.256974
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$151
$0.000623
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$143
$0.039752
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$136
$0.001409
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$136
$0.014678
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$135
$1.69
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$134
$0.780877
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$133
$0.062652
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$126
$0.002330
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$125
$0.006534
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$122
$0.006890
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$121
$0.017974
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$120
$0.497510
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$115
$0.000376
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$114
$0.050034
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$111
$0.020321
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$111
$0.066793
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$105
$7,918.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$104
$0.037728
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$103
$0.001502
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$102
$0.779581
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$102
$0.004884
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$101
$0.007578
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$98
$0.057402
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$93
$0.010493
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$92
$0.010606
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$91
$0.001810
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$91
$0.322147
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$90
$0.004331
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$87
$0.017245
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$85
$1.87
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$83
$0.001418
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$82
$7.38
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$78
$0.003916
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$78
$0.001563
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
$77
$0.026555
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$76
$0.348621
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$75
$0.005717
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$73
$0.002492
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$72
$0.045500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$72
$0.005611
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$72
$0.127596
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$72
$0.069789
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
233
$71
$0.003886
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
234
$70
$0.003906
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$70
$0.001024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$69
$0.335015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$66
$4.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$61
$0.001158
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$61
$0.035704
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$60
$0.495729
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
241
$60
$0.241071
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$59
$0.007634
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
$59
$0.000368
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
$55
$0.001781
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$55
$0.068817
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
246
$53
$0.643079
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$52
$0.008726
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$52
$0.008752
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$51
$0.000814
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$50
$0.057227
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
251
$50
$0.002486
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$50
$0.003512
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
$49
$0.003498
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$49
$0.035555
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$47
$0.035542
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
256
$46
$0.011578
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$44
$0.018216
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$44
$0.199571
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
$41
$0.001692
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$41
$0.010177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$41
$19.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$36
$0.009877
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$35
$0.019917
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
$35
$0.000064
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$35
$0.177607
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$35
$0.124992
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$34
$0.014097
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
$34
$0.003402
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
$33
$0.007368
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$33
$0.033176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$33
$0.001554
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
$33
$1.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$33
$1.27
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$32
$0.043072
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$31
$0.002194
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
$31
$0.035897
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
277
$30
$0.123952
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$30
$0.240537
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
$29
$0.042553
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$29
$57.81
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
$29
$3.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$29
$1.69
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
283
$28
$0.001733
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$26
$1.03
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$25
$0.008743
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
286
$25
$0.013904
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
$22
$0.002105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$21
$0.002102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$21
$0.002103
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$20
$0.147107
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$20
$0.025260
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$20
$0.004210
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
$19
$0.005667
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
$17
$0.006914
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
295
$16
$0.001164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$16
$0.000368
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$16
$0.010930
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$15
$1.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
299
$15
$0.012063
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$14
$0.004348
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$14
$0.002181
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$13
$0.022750
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
303
$12
$0.002438
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
304
$12
$0.038851
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
305
$12
$0.004720
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
$11
$0.000655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
307
$10
$0.032385
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$10
$0.085819
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$10
$5.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
310
$9
$0.000987
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
311
$8
$0.005182
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$7
$0.005646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$7
$0.005625
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
314
$7
$0.885881
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$6
$0.001414
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$6
$0.018330
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$6
$0.001038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$5
$0.035799
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$5
$0.035864
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$4
$0.004660
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
321
$4
$0.004305
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
322
$3
$0.000055
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$3
$0.000056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$3
$0.124331
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
325
$3
$0.000347
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
326
$2
$0.009710
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$2
$1.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
$2
$1.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
329
$1
$0.023236
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
330
$1
$0.023323
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$1
$0.010257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
332
$1
$12.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
333
$1
$0.084640
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
334
$0.945164
$0.002490
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
335
$0.713817
$0.011354
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
$0.461759
$0.003576
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$0.000011
$0.104479
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$1.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.198457
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.001698
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.004559
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.201257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$4.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.002496
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.012012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.337062
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.010674
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.124319
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$1.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.024166
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.102012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$4.31
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.023846
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.005424
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.000985
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$4.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.024216
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.045713
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.007468
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.043276
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.025542
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.149306
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.035704
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.024046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.020126
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.081408
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.018073
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.002489
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.155230
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.182075
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$0.002445
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.001241
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.033689
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.050402
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$57.88
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.003502
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.025376
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.070319
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.715950
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.000719
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây