×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,244,217,222Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,094,658,640BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,244,217,222Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,094,658,640BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

Huobi Korea

$15,827,499 USD
1,794 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$2,360,213
$225.21
14.91%
130
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,854,275
$8,816.65
11.72%
614
Spot
Percentage
Gần đây
3
$787,384
$0.986057
4.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$778,558
$200.48
4.92%
142
Spot
Percentage
Gần đây
5
$685,581
$0.164749
4.33%
24
Spot
Percentage
Gần đây
6
$668,037
$181.62
4.22%
133
Spot
Percentage
Gần đây
7
$656,171
$8,706.52
4.15%
146
Spot
Percentage
Gần đây
8
$647,341
$200.23
4.09%
139
Spot
Percentage
Gần đây
9
$641,019
$181.43
4.05%
419
Spot
Percentage
Gần đây
10
$590,528
$179.07
3.73%
101
Spot
Percentage
Gần đây
11
$589,696
$0.194296
3.73%
27
Spot
Percentage
Gần đây
12
$440,283
$0.002233
2.78%
3
Spot
Percentage
Gần đây
13
$307,542
$2.49
1.94%
149
Spot
Percentage
Gần đây
14
$304,196
$0.193951
1.92%
133
Spot
Percentage
Gần đây
15
$281,362
$228.10
1.78%
143
Spot
Percentage
Gần đây
16
$263,693
$2.49
1.67%
150
Spot
Percentage
Gần đây
17
$254,708
$197.66
1.61%
150
Spot
Percentage
Gần đây
18
$253,986
$0.004442
1.60%
60
Spot
Percentage
Gần đây
19
$227,207
$0.509666
1.44%
48
Spot
Percentage
Gần đây
20
$206,699
$6.65
1.31%
219
Spot
Percentage
Gần đây
21
$187,327
$0.014419
1.18%
112
Spot
Percentage
Gần đây
22
$181,573
$42.35
1.15%
64
Spot
Percentage
Gần đây
23
$164,274
$228.13
1.04%
148
Spot
Percentage
Gần đây
24
$137,430
$0.442357
0.87%
56
Spot
Percentage
Gần đây
25
$133,206
$0.052753
0.84%
175
Spot
Percentage
Gần đây
26
$129,603
$42.42
0.82%
61
Spot
Percentage
Gần đây
27
$123,901
$0.515366
0.78%
66
Spot
Percentage
Gần đây
28
$122,215
$0.002232
0.77%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$114,610
$0.014434
0.72%
112
Spot
Percentage
Gần đây
30
$106,326
$3.83
0.67%
113
Spot
Percentage
Gần đây
31
$102,106
$6.66
0.65%
0
Spot
Percentage
Gần đây
32
$84,943
$0.065575
0.54%
26
Spot
Percentage
Gần đây
33
$83,934
$0.063708
0.53%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$81,991
$0.191530
0.52%
104
Spot
Percentage
Gần đây
35
$81,280
$0.004442
0.51%
58
Spot
Percentage
Gần đây
36
$79,898
$2.51
0.50%
317
Spot
Percentage
Gần đây
37
$74,618
$0.000422
0.47%
9
Spot
Percentage
Gần đây
38
$70,198
$1.62
0.44%
107
Spot
Percentage
Gần đây
39
$67,055
$1.65
0.42%
101
Spot
Percentage
Gần đây
40
$62,889
$0.148129
0.40%
10
Spot
Percentage
Gần đây
41
$58,325
$0.148011
0.37%
8
Spot
Percentage
Gần đây
42
$57,380
$0.004797
0.36%
57
Spot
Percentage
Gần đây
43
$51,370
$0.344766
0.32%
53
Spot
Percentage
Gần đây
44
$46,543
$10.07
0.29%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$40,503
$0.014284
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$38,611
$0.064457
0.24%
181
Spot
Percentage
Gần đây
47
$37,434
$0.052184
0.24%
42
Spot
Percentage
Gần đây
48
$35,144
$0.004382
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$34,447
$0.516358
0.22%
59
Spot
Percentage
Gần đây
50
$32,045
$0.183531
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$30,697
$3.87
0.19%
173
Spot
Percentage
Gần đây
52
$29,950
$0.000442
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$29,571
$2.46
0.19%
115
Spot
Percentage
Gần đây
54
$21,591
$2.57
0.14%
121
Spot
Percentage
Gần đây
55
$21,402
$0.000422
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$21,093
$0.052765
0.13%
0
Spot
Percentage
Gần đây
57
$19,170
$0.004791
0.12%
55
Spot
Percentage
Gần đây
58
$17,524
$0.186242
0.11%
23
Spot
Percentage
Gần đây
59
$15,671
$1.63
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$14,344
$0.014547
0.09%
76
Spot
Percentage
Gần đây
61
$12,948
$0.344827
0.08%
51
Spot
Percentage
Gần đây
62
$11,508
$0.066293
0.07%
0
Spot
Percentage
Gần đây
63
$10,287
$2.57
0.06%
119
Spot
Percentage
Gần đây
64
$10,213
$10.08
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$9,761
$41.78
0.06%
96
Spot
Percentage
Gần đây
66
$8,528
$0.004473
0.05%
37
Spot
Percentage
Gần đây
67
$7,859
$3.87
0.05%
174
Spot
Percentage
Gần đây
68
$7,650
$3.82
0.05%
169
Spot
Percentage
Gần đây
69
$6,957
$0.012045
0.04%
78
Spot
Percentage
Gần đây
70
$6,442
$0.003001
0.04%
47
Spot
Percentage
Gần đây
71
$6,300
$1.66
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$5,363
$0.064589
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$4,979
$0.338566
0.03%
46
Spot
Percentage
Gần đây
74
$4,346
$1.65
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$3,785
$3.82
0.02%
145
Spot
Percentage
Gần đây
76
$3,782
$0.146894
0.02%
33
Spot
Percentage
Gần đây
77
$3,610
$0.018255
0.02%
63
Spot
Percentage
Gần đây
78
$3,256
$0.193779
0.02%
123
Spot
Percentage
Gần đây
79
$3,193
$44.85
0.02%
65
Spot
Percentage
Gần đây
80
$2,839
$0.000279
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$2,785
$0.066618
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$2,783
$1.28
0.02%
87
Spot
Percentage
Gần đây
83
$2,614
$0.211279
0.02%
41
Spot
Percentage
Gần đây
84
$2,557
$0.026206
0.02%
86
Spot
Percentage
Gần đây
85
$2,524
$0.006059
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$2,462
$0.520718
0.02%
110
Spot
Percentage
Gần đây
87
$2,436
$0.004427
0.02%
88
Spot
Percentage
Gần đây
88
$2,339
$0.441887
0.01%
52
Spot
Percentage
Gần đây
89
$2,283
$3.90
0.01%
275
Spot
Percentage
Gần đây
90
$2,141
$42.30
0.01%
151
Spot
Percentage
Gần đây
91
$1,883
$0.006794
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,587
$0.012074
0.01%
73
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,408
$0.004293
0.01%
33
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,320
$0.355592
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,236
$2.49
0.01%
159
Spot
Percentage
Gần đây
96
$1,165
$0.040196
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$1,108
$0.192781
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
98
$916
$0.000773
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$891
$0.066850
0.01%
80
Spot
Percentage
Gần đây
100
$811
$45.04
0.01%
60
Spot
Percentage
Gần đây
101
$761
$0.002050
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$730
$0.008122
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
103
$724
$0.011161
0.00%
61
Spot
Percentage
Gần đây
104
$709
$0.482052
0.00%
57
Spot
Percentage
Gần đây
105
$692
$0.120972
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
106
$653
$0.154468
0.00%
54
Spot
Percentage
Gần đây
107
$645
$227.63
0.00%
151
Spot
Percentage
Gần đây
108
$565
$0.012147
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
109
$447
$0.000101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$437
$0.172855
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$431
$0.211414
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
112
$419
$0.011972
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
113
$379
$0.011068
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
114
$347
$0.000272
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$332
$0.077310
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$312
$0.170430
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
117
$311
$0.174032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$310
$0.182023
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$305
$0.588776
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
120
$304
$0.000303
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
121
$295
$0.002201
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
122
$292
$72.32
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
123
$287
$0.096883
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$272
$0.005756
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
125
$271
$0.004260
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
126
$268
$0.357052
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$263
$0.074346
0.00%
95
Spot
Percentage
Gần đây
128
$242
$0.121777
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$217
$0.005824
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$216
$0.089030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$210
$0.003039
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
132
$200
$0.030618
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$198
$0.017949
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
134
$177
$0.004074
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$171
$4.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$160
$0.001481
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$155
$0.004318
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$144
$0.000164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$132
$0.008365
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
140
$130
$0.000927
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$123
$0.000776
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$121
$0.000982
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$118
$0.053113
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$118
$0.000164
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$115
$0.066805
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
146
$113
$0.016615
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$113
$0.000994
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$111
$0.000210
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$105
$0.046589
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$100
$5.96
0.00%
86
Spot
Percentage
Gần đây
151
$98
$0.008302
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
152
$96
$0.011992
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
153
$93
$0.031500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$92
$0.000923
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$89
$0.010928
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
156
$84
$0.001466
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$83
$0.001487
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$83
$0.001537
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$83
$0.002249
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$81
$0.032471
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$78
$0.001487
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$78
$0.000712
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$77
$0.007071
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
164
$77
$0.000102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$67
$0.204002
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
166
$63
$0.003185
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
167
$61
$0.000649
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$59
$0.030249
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$59
$0.003246
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
170
$59
$0.001459
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
171
$59
$0.002719
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
172
$54
$0.031707
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$53
$1.68
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
174
$53
$0.037853
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$52
$0.004885
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
176
$52
$0.001138
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$52
$0.000206
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$51
$0.000217
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$50
$0.000060
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$49
$0.038775
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$49
$0.003002
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
182
$48
$0.154060
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
183
$47
$0.026559
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$45
$0.018353
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$44
$0.000843
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$44
$0.000218
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$41
$0.000728
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
188
$41
$0.017118
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$40
$0.001239
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
190
$40
$0.017204
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
191
$40
$0.001241
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$39
$0.035816
0.00%
47
Spot
Percentage
Gần đây
193
$38
$0.011002
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
194
$38
$0.002740
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$36
$0.001031
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$33
$0.181943
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$33
$0.000880
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$33
$0.046236
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$33
$8.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$32
$0.000289
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$32
$0.012127
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
202
$32
$0.008065
0.00%
62
Spot
Percentage
Gần đây
203
$32
$0.011987
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
204
$32
$0.000279
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
205
$30
$0.005619
0.00%
50
Spot
Percentage
Gần đây
206
$30
$0.005595
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
207
$29
$0.022588
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$28
$0.014030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$27
$0.033120
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$26
$0.000101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$26
$0.011912
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$26
$0.012794
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$26
$0.592234
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
214
$26
$0.000585
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$26
$0.028589
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$26
$0.591359
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
217
$25
$0.100613
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$24
$0.589417
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
219
$24
$0.040147
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$22
$0.820596
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$22
$0.002595
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$21
$0.000690
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$21
$0.012878
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
224
$21
$0.000337
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
$20
$0.000858
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$19
$0.097698
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
227
$19
$0.006723
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
228
$19
$0.006674
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
229
$18
$0.010944
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
230
$18
$0.010909
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
231
$18
$0.031147
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$16
$0.482740
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
233
$16
$0.075354
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
234
$16
$0.660359
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
235
$16
$0.001046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$16
$0.018177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$16
$0.022896
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
238
$16
$0.047188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$14
$0.021971
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$14
$0.155296
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
241
$14
$0.254385
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$13
$0.016552
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
243
$13
$38.77
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
244
$13
$0.016762
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$12
$0.089501
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
246
$12
$0.007262
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
247
$12
$0.001537
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$12
$0.183098
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
249
$12
$0.014339
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$12
$0.006441
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
251
$11
$0.005434
0.00%
30
Spot
Percentage
Gần đây
252
$11
$0.003604
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
253
$11
$0.003644
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
254
$11
$0.022098
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$10
$0.026690
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
256
$10
$0.021000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$9
$1.45
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
258
$9
$0.003252
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
259
$9
$0.008269
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$9
$0.016677
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$9
$0.121501
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$8
$0.000916
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$8
$0.031087
0.00%
78
Spot
Percentage
Gần đây
264
$8
$0.000335
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$8
$4.66
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
266
$8
$0.005455
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$8
$0.000218
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
268
$8
$0.007853
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
$8
$0.001789
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$7
$0.026497
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$7
$0.003278
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
$7
$2.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$6
$0.100677
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$6
$0.000774
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$6
$0.485394
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
$5
$1.22
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
277
$5
$0.001484
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$4
$0.006541
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
279
$4
$0.256238
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$4
$0.022412
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
281
$4
$0.000588
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$4
$0.002221
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
283
$4
$0.047233
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
284
$3
$0.016500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$3
$0.002992
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
286
$3
$0.000696
0.00%
42
Spot
Percentage
Gần đây
287
$2
$0.065029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$2
$0.001214
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$1
$0.325856
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
290
$1
$13.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$0.781208
$0.154590
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
292
$0.726452
$0.010941
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
$0.564474
$0.000877
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
$0.133501
$0.176472
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
295
$?
$2.80
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
296
$?
$0.004039
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.011118
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$0.009882
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.005114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$?
$0.093712
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.094419
0.00%
80
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$3.85
0.00%
157
Spot
Percentage
Gần đây
303
$?
$0.445063
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
304
$?
$2.81
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$0.000876
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
$?
$72.35
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.001765
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$0.592878
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$0.912909
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.002559
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.205802
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.026118
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.004162
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
314
$?
$0.000584
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.077422
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.024177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.004069
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$72.31
0.00%
132
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.001797
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$?
$0.005049
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.004443
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.341703
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.003211
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.834264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$1.65
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.002918
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.011030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$1.29
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.022215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.979333
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.002578
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.257893
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.009894
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$1.07
0.00%
65
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.101651
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.339180
0.00%
44
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.256681
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.212952
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.035030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.077383
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.004055
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.007448
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.005084
0.00%
38
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.004885
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$6.64
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$13.88
0.00%
91
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.005126
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.000287
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$0.002056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.007401
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.005108
0.00%
55
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$1.45
0.00%
72
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.077772
0.00%
63
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.000540
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.181678
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$1.66
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.010986
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$2.59
0.00%
74
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.002576
0.00%
39
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.002497
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
361