×
The Capital is happening now! Check it out here.
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $239,704,507,778Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,721,540,796BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $239,704,507,778Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,721,540,796BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

Huobi (HBUS)

$52,146.04 USD
5.94469247 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$83
$0.272400
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$8
$185.16
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$?
$36.76
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$0.002656
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$38
$0.745220
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$36.80
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$877
$0.002656
1.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.300099
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4
$2.19
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.002658
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.300017
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$7,306
$61.27
14.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$63.95
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,414
$1.93
2.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,143
$286.91
2.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.140954
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,302
$1.92
4.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$984
$4.89
1.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,350
$0.076751
6.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,959
$1.93
5.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$22,400
$186.03
42.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$3,323
$0.076801
6.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$12
$0.000378
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$4.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.616363
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$30
$0.077009
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$12
$0.000377
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$193
$61.22
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$609
$0.618673
1.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$104
$0.141737
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$46
$0.000372
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$3,426
$8,759.60
6.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$45
$0.618006
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$83
$0.142205
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.905921
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$2.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.270700
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$63.84
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$0.840069
$0.906115
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$15
$186.16
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$193
$0.043454
0.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$64.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.906713
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$69.92
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$15
$0.043486
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$9
$8,709.75
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$12
$0.020214
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$69.87
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$30
$0.043527
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.300398
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.020252
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,109
$287.22
2.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$12
$0.272156
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.747747
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$0.502258
$0.020089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$2.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...