Just in! See who's speaking at The Capital, our first-ever conference, here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

GuldenTrader GuldenTrader

$0 USD
0.00 BTC

Thông tin về GuldenTrader

Launched in 2014, GuldenTrader is a centralized exchange based in the Netherlands. It supports EUR pairs.

  • Office location(s)/address(es): Noorwal10, 2513EA, Den Haag. The Netherlands
  • Fiat Deposits (please specify the fiat pairs): EUR
  • Cybersecurity measures: Pentesting (weekly), server hardening, DMZ servers, code reviews.
  • OTC/Derivatives (e.g. Options, Futures, CFD, Leverage/Margin) No
  • KYC: Mandatory
  • Trading Incentives: No

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật

Các thị trường chưa xác định

# Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Đã được cập nhật
1 NLG/UCS 1440.01440014 0.0499995 95 giờ trước

Các thị trường có thể sẵn có để mua bán trao đổi nhưng chưa được CoinMarketCap xác nhận. Hãy dùng mẫu yêu cầu để giúp xác thực các thị trường mới: https://coinmarketcap.com/request