×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929Vốn Hóa Thị Trường:  $224,995,469,530Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,210,227,326BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $224,995,469,530Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $72,210,227,326BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929

FCoin

$372,128,344 USD
45,261 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$?
$0.001465
0.00%
$4
Spot
Transaction Mining
Gần đây
2
$?
$0.054040
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
3
$?
$0.013501
0.00%
$14
Spot
Transaction Mining
Gần đây
4
$424
$0.006853
0.00%
$18
Spot
Transaction Mining
Gần đây
5
$?
$5.66
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
6
$?
$0.011729
0.00%
$0.903166
Spot
Transaction Mining
Gần đây
7
$269,854
$3.15
0.07%
$218
Spot
Transaction Mining
Gần đây
8
$5,654,493
$3.15
1.52%
$726
Spot
Transaction Mining
Gần đây
9
$?
$0.001345
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
10
$?
$4.28
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
11
$?
$0.999991
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
12
$?
$0.648664
0.00%
$3
Spot
Transaction Mining
Gần đây
13
$?
$0.000355
0.00%
$0.198793
Spot
Transaction Mining
Gần đây
14
$258,468
$56.33
0.07%
$230
Spot
Transaction Mining
Gần đây
15
$7,397
$0.000222
0.00%
$5
Spot
Transaction Mining
Gần đây
16
$?
$0.000190
0.00%
$14
Spot
Transaction Mining
Gần đây
17
$?
$0.000013
0.00%
$0.605486
Spot
Transaction Mining
Gần đây
18
$157,243
$0.258032
0.04%
$88
Spot
Transaction Mining
Gần đây
19
$?
$0.006792
0.00%
$13
Spot
Transaction Mining
Gần đây
20
$4,674
$0.000194
0.00%
$24
Spot
Transaction Mining
Gần đây
21
$?
$0.001781
0.00%
$29
Spot
Transaction Mining
Gần đây
22
$1,366,091
$178.02
0.37%
$427
Spot
Transaction Mining
Gần đây
23
$?
$0.000041
0.00%
$1
Spot
Transaction Mining
Gần đây
24
$1,404,175
$0.257719
0.38%
$401
Spot
Transaction Mining
Gần đây
25
$?
$0.000505
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
26
$?
$0.154400
0.00%
$3
Spot
Transaction Mining
Gần đây
27
$?
$0.001955
0.00%
$4
Spot
Transaction Mining
Gần đây
28
$357,458
$4.45
0.10%
$183
Spot
Transaction Mining
Gần đây
29
$?
$0.073737
0.00%
$8
Spot
Transaction Mining
Gần đây
30
$92,769
$1.01
0.02%
$219
Spot
Transaction Mining
Gần đây
31
$?
$0.012262
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
32
$2,528
$0.092827
0.00%
$23
Spot
Transaction Mining
Gần đây
33
$442
$0.000047
0.00%
$2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
34
$?
$0.014141
0.00%
$2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
35
$?
$165.28
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
36
$?
$0.962511
0.00%
$2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
37
$21,750
$0.205735
0.01%
$5
Spot
Transaction Mining
Gần đây
38
$?
$0.121211
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
39
$?
$0.001628
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
40
$?
$0.193355
0.00%
$2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
41
$20,262
$0.207291
0.01%
$12
Spot
Transaction Mining
Gần đây
42
$217,994
$1.01
0.06%
$273
Spot
Transaction Mining
Gần đây
43
$27
$0.000400
0.00%
$3
Spot
Transaction Mining
Gần đây
44
$?
$19.49
0.00%
$5
Spot
Transaction Mining
Gần đây
45
$?
$0.019067
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
46
$?
$0.050505
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
47
$22,209
$0.247573
0.01%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
48
$5,209,133
$56.28
1.40%
$844
Spot
Transaction Mining
Gần đây
49
$?
$0.017515
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
50
$?
$0.010134
0.00%
$0.628781
Spot
Transaction Mining
Gần đây
51
$1
$0.010841
0.00%
$2
Spot
Transaction Mining
Gần đây
52
$12,311,633
$177.84
3.31%
$228
Spot
Transaction Mining
Gần đây
53
$236,813
$0.017202
0.06%
$554
Spot
Transaction Mining
Gần đây
54
$3,810
$2.76
0.00%
$30
Spot
Transaction Mining
Gần đây
55
$?
$0.003556
0.00%
-
Spot
Transaction Mining
Gần đây
56
$343,525,146
$8,217.50
92.31%
$365
Spot
Transaction Mining
Gần đây
57
$?
$0.001503
0.00%
$9
Spot
Transaction Mining
Gần đây
58
$310,685
$1.01
0.08%
$278
Spot
Transaction Mining
Gần đây
59
$?
$0.021329
0.00%
$10
Spot
Transaction Mining
Gần đây
60
$116,451
$0.036969
0.03%
$167
Spot
Transaction Mining
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...