Các loại tiền điện tử:  11,068Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,520,523,019,168Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,030,191,441Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.1% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  43 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,068Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,520,523,019,168Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,030,191,441Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.1% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  43 Gwei
We have received reports of impeded withdrawals due to insolvency.
FCoin

FCoin

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

No data is available now