×
×
Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753Vốn hóa thị trường:  $391,349,306,633Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $116,938,648,028BTC Chiếm Ưu Thế:  61.5%
Vốn hóa thị trường:  $391,349,306,633Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $116,938,648,028BTC Chiếm Ưu Thế:  61.5%Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753

EXX

$1,121,801,723 USD
87,239 BTC

Thông tin về EXX

Launched in Oct 2017 and operated by EXX Group Limited, EXX (an abbreviation of Exchange X) is a centralized exchange based in Hongkong and Shenzhen.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$226,980,567
$12,856.76
20.23%
70
Spot
Percentage
Gần đây
2
$211,126,528
$392.71
18.82%
64
Spot
Percentage
Gần đây
3
$102,879,702
$258.77
9.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$88,219,374
$165.25
7.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$86,715,960
$0.026713
7.73%
59
Spot
Percentage
Gần đây
6
$81,724,944
$2.62
7.29%
72
Spot
Percentage
Gần đây
7
$53,092,659
$0.251976
4.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$49,164,361
$2.29
4.38%
52
Spot
Percentage
Gần đây
9
$46,233,771
$5.36
4.12%
54
Spot
Percentage
Gần đây
10
$38,359,511
$53.31
3.42%
67
Spot
Percentage
Gần đây
11
$35,655,188
$4.40
3.18%
49
Spot
Percentage
Gần đây
12
$24,194,241
$18.61
2.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$13,305,736
$122.96
1.19%
40
Spot
Percentage
Gần đây
14
$11,574,381
$4.15
1.03%
31
Spot
Percentage
Gần đây
15
$11,226,208
$0.511647
1.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
16
$10,240,532
$10.90
0.91%
38
Spot
Percentage
Gần đây
17
$9,119,590
$0.105613
0.81%
56
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,545,625
$1.09
0.32%
41
Spot
Percentage
Gần đây
19
$3,491,468
$0.002631
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,361,468
$2.64
0.30%
2
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,641,946
$2.30
0.24%
3
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,418,376
$0.089533
0.22%
7
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,917,564
$5.83
0.17%
9
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,292,032
$5.03
0.12%
35
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,005,221
$0.111628
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$851,781
$0.380479
0.08%
18
Spot
Percentage
Gần đây
27
$720,572
$0.018986
0.06%
1
Spot
Percentage
Gần đây
28
$449,647
$1.29
0.04%
11
Spot
Percentage
Gần đây
29
$274,257
$29.47
0.02%
48
Spot
Percentage
Gần đây
30
$66,070
$0.052798
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
31
$35,744
$0.093511
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
32
$14,040
$0.001978
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
33
$5,426
$0.260805
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$3,249
$0.000651
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,220
$0.300615
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
36
$865
$0.005775
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$6
$5.10
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
38
$0.000587
$0.001504
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.005538
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.008128
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.166131
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...