Dsdaq

Dsdaq

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Thông tin về Dsdaq

Launched on 24/12/2019, Dsdaq is a centralized exchange based in Hong Kong. It supports crypto trading, derivatives trading. Dsdaq received $1.5 million angel investment from DraperDragon Innovation Fund III, a VC associated with Tim Draper and Effotronics Asia, a multi-billion family office based in Hong Kong.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu