×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611Vốn Hóa Thị Trường:  $278,771,708,268Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,000,389,715BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $278,771,708,268Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,000,389,715BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611

DOBI Exchange

$1,237,985,665 USD
125,946 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$346,664,538
$261.16
28.00%
152
Spot
Percentage
Gần đây
2
$257,721,821
$9,846.11
20.82%
183
Spot
Percentage
Gần đây
3
$142,482,223
$47.80
11.51%
49
Spot
Percentage
Gần đây
4
$140,995,968
$245.82
11.39%
146
Spot
Percentage
Gần đây
5
$74,985,455
$245.46
6.06%
78
Spot
Percentage
Gần đây
6
$58,089,027
$0.205165
4.69%
33
Spot
Percentage
Gần đây
7
$45,954,128
$47.72
3.71%
54
Spot
Percentage
Gần đây
8
$39,233,600
$0.082914
3.17%
108
Spot
Percentage
Gần đây
9
$34,840,939
$2.75
2.81%
49
Spot
Percentage
Gần đây
10
$32,740,362
$0.205578
2.64%
75
Spot
Percentage
Gần đây
11
$29,676,834
$0.082676
2.40%
74
Spot
Percentage
Gần đây
12
$16,185,825
$2.75
1.31%
120
Spot
Percentage
Gần đây
13
$12,053,053
$260.53
0.97%
64
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,485,807
$2.92
0.44%
179
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,393,691
$0.000280
0.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
16
$237,663
$0.397029
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
17
$231,165
$0.395388
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
18
$203,316
$0.395109
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
19
$27,583
$0.000006
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
20
$3,348
$0.074614
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,988
$0.188738
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$2,817
$0.238531
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$738
$0.000005
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
24
$620
$0.055095
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$92
$2.77
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
26
$16
$2.66
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
27
$6
$0.122981
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
28
$3
$3.17
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.186968
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.000290
0.00%
0
Spot
Percentage
50 giờ trước
31
$?
$0.091346
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.150180
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.088313
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.082676
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...