×
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,916Các thị trường giao dịch:  20,660Vốn Hóa Thị Trường:  $197,603,622,179Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,468,306,094BTC Chiếm Ưu Thế:  66.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $197,603,622,179Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,468,306,094BTC Chiếm Ưu Thế:  66.6%Các loại tiền điện tử:  4,916Các thị trường giao dịch:  20,660

DOBI Exchange

$211,275,298 USD
29,060 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$66,217,207
$7,258.26
31.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$59,472,623
$146.59
28.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$18,549,135
$44.44
8.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$14,632,265
$0.222578
6.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$13,928,383
$146.65
6.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,825,734
$44.44
4.65%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,948,046
$207.82
3.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,427,987
$207.90
2.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,562,216
$0.053694
2.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,020,489
$2.62
1.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,606,715
$0.222745
1.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,021,558
$2.62
0.96%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,648,464
$0.053688
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,444,382
$0.000372
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$193,382
$0.265753
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$187,845
$0.263555
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$183,583
$0.262766
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$81,550
$0.000030
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$33,254
$0.301497
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$24,009
$0.223701
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$11,714
$0.000016
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$11,116
$0.109847
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$10,495
$0.115960
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$5,409
$0.045043
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,669
$0.001269
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$206
$3.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$194
$3.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$41
$2.71
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$2
$0.001162
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$0.508549
$0.000509
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...