Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Close
Vốn Hóa Thị Trường:
  • Khối lượng trong vòng 24 giờ:
  • BTC Chiếm Ưu Thế: %
  • Các loại tiền điện tử:
  • Các thị trường giao dịch:

DOBI Exchange DOBI Exchange

$390,211,901 USD
96,881 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Ethereum ETH/BTC $213,305,911 $138.13 54.66% Spot Percentage Gần đây
2 EOS EOS/BTC $102,965,841 $3.68 26.39% Spot Percentage Gần đây
3 Litecoin LTC/BTC $70,606,293 $61.22 18.09% Spot Percentage Gần đây
4 ABBC Coin ABBC/ETH $1,690,056 $0.190750 0.43% Spot Percentage Gần đây
5 ABBC Coin ABBC/BTC $1,615,271 $0.188469 0.41% Spot Percentage Gần đây
6 Moving Cloud Coin MCC/BTC $25,587 $0.004229 0.01% Spot Percentage Gần đây
7 XinFin Network XDCE/ETH $1,178 $0.000587 0.00% Spot Percentage Gần đây
8 Veros VRS/ETH $1,054 $0.007535 0.00% Spot Percentage Gần đây
9 Veros VRS/BTC $678 $0.007693 0.00% Spot Percentage Gần đây
10 Hercules HERC/BTC $28 $0.076531 0.00% Spot Percentage Gần đây
11 Moving Cloud Coin MCC/ETH $3 $0.006773 0.00% Spot Percentage Gần đây
12 AICHAIN AIT/ETH $0 $0.001382 0.00% Spot Percentage Gần đây
13 CYCLEAN CCL/BTC $0 $0.000806 0.00% Spot Percentage Gần đây
14 Jesus Coin JC/ETH $0 $0.000008 0.00% Spot Percentage Gần đây
15 Hercules HERC/ETH $0 $0.173790 0.00% Spot Percentage Gần đây