×
×
Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,810Vốn hóa thị trường:  $396,553,806,559Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,815,411,322BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%
Vốn hóa thị trường:  $396,553,806,559Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,815,411,322BTC Chiếm Ưu Thế:  63.4%Các loại tiền điện tử:  7,561Các thị trường giao dịch:  31,810

CryptalDash

$0.001202 USD
0.00000009 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.001201
$0.001201
99.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
*** $3.10e-7
*** $0.000150
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$?
$0.244465
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$?
$427.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$?
$367.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$?
$10,296.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$?
$0.211137
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.000003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.003938
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
*** $?
*** $119.45
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$56.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.271615
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.018596
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.041316
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...