×
×
Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713Vốn hóa thị trường:  $333,681,825,131Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,053,283,940BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%
Vốn hóa thị trường:  $333,681,825,131Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $79,053,283,940BTC Chiếm Ưu Thế:  58.3%Các loại tiền điện tử:  7,138Các thị trường giao dịch:  29,713

Crex24

$2,884,674 USD
274.01716747 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$834,817
$71.06
28.94%
24
Spot
Percentage
Gần đây
2
$205,816
$8.94
7.13%
31
Spot
Percentage
Gần đây
3
$168,770
$7.25
5.85%
7
Spot
Percentage
Gần đây
4
$149,120
$0.061884
5.17%
35
Spot
Percentage
Gần đây
5
$126,662
$0.002652
4.39%
6
Spot
Percentage
Gần đây
6
$114,087
$0.045681
3.95%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$109,481
$0.019734
3.80%
21
Spot
Percentage
Gần đây
8
$103,525
$0.045650
3.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$95,227
$0.044510
3.30%
3
Spot
Percentage
Gần đây
10
$91,165
$2.71
3.16%
105
Spot
Percentage
Gần đây
11
$88,915
$0.170673
3.08%
19
Spot
Percentage
Gần đây
12
$58,231
$1.37
2.02%
22
Spot
Percentage
Gần đây
13
$54,377
$0.007471
1.89%
8
Spot
Percentage
Gần đây
14
$47,987
$0.001999
1.66%
27
Spot
Percentage
Gần đây
15
$34,906
$2,049.75
1.21%
22
Spot
Percentage
Gần đây
16
$33,761
$0.001595
1.17%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$31,980
$0.119931
1.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
18
$31,336
$347.17
1.09%
28
Spot
Percentage
Gần đây
19
$31,083
$0.019782
1.08%
19
Spot
Percentage
Gần đây
20
$30,476
$0.186561
1.06%
12
Spot
Percentage
Gần đây
21
$30,229
$0.001554
1.05%
1
Spot
Percentage
Gần đây
22
$23,238
$8.94
0.81%
22
Spot
Percentage
Gần đây
23
*** $22,560
*** $0.011995
0.78%
13
Spot
Percentage
Gần đây
24
$20,772
$0.138685
0.72%
26
Spot
Percentage
Gần đây
25
$18,255
$90.97
0.63%
32
Spot
Percentage
Gần đây
26
$18,024
$349.54
0.62%
2
Spot
Percentage
Gần đây
27
$17,592
$344.50
0.61%
83
Spot
Percentage
Gần đây
28
$16,390
$0.003157
0.57%
6
Spot
Percentage
Gần đây
29
$14,357
$2.78
0.50%
121
Spot
Percentage
Gần đây
30
$12,061
$0.007366
0.42%
38
Spot
Percentage
Gần đây
31
*** $11,290
*** $0.003157
0.39%
-
Spot
Percentage
298 giờ trước
32
$11,268
$53.03
0.39%
42
Spot
Percentage
Gần đây
33
$10,532
$10,734.73
0.37%
33
Spot
Percentage
Gần đây
34
$10,288
$2.28
0.36%
29
Spot
Percentage
Gần đây
35
$8,944
$0.097595
0.31%
2
Spot
Percentage
Gần đây
36
$8,884
$10,527.29
0.31%
23
Spot
Percentage
Gần đây
37
$8,838
$0.002652
0.31%
66
Spot
Percentage
Gần đây
38
$8,817
$0.098838
0.31%
5
Spot
Percentage
Gần đây
39
$8,679
$0.177852
0.30%
0
Spot
Percentage
Gần đây
40
$8,200
$0.096069
0.28%
11
Spot
Percentage
Gần đây
41
$7,659
$10,501.37
0.27%
35
Spot
Percentage
Gần đây
42
$7,318
$0.009681
0.25%
5
Spot
Percentage
Gần đây
43
$7,294
$0.706730
0.25%
5
Spot
Percentage
Gần đây
44
$7,258
$0.045141
0.25%
27
Spot
Percentage
Gần đây
45
$7,238
$0.710011
0.25%
6
Spot
Percentage
Gần đây
46
$7,208
$0.706599
0.25%
7
Spot
Percentage
Gần đây
47
$6,964
$44.30
0.24%
67
Spot
Percentage
Gần đây
48
$6,902
$0.043668
0.24%
9
Spot
Percentage
Gần đây
49
$6,700
$0.230124
0.23%
50
Spot
Percentage
Gần đây
50
$5,479
$32.62
0.19%
150
Spot
Percentage
Gần đây
51
$4,821
$0.830740
0.17%
7
Spot
Percentage
Gần đây
52
$4,469
$0.000620
0.15%
7
Spot
Percentage
Gần đây
53
$4,379
$93.02
0.15%
49
Spot
Percentage
Gần đây
54
$4,085
$0.025254
0.14%
5
Spot
Percentage
Gần đây
55
$3,464
$10,704.07
0.12%
11
Spot
Percentage
Gần đây
56
$2,913
$0.014281
0.10%
3
Spot
Percentage
Gần đây
57
*** $2,874
*** $0.034384
0.10%
2
Spot
Percentage
Gần đây
58
$2,766
$0.014288
0.10%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,708
$1.27
0.09%
16
Spot
Percentage
Gần đây
60
$2,623
$343.19
0.09%
31
Spot
Percentage
Gần đây
61
$2,566
$1.34
0.09%
25
Spot
Percentage
Gần đây
62
$2,483
$0.005366
0.09%
13
Spot
Percentage
Gần đây
63
$2,458
$0.012206
0.09%
8
Spot
Percentage
Gần đây
64
$2,285
$0.001894
0.08%
7
Spot
Percentage
Gần đây
65
$2,228
$0.014205
0.08%
10
Spot
Percentage
Gần đây
66
$2,019
$2.22
0.07%
44
Spot
Percentage
Gần đây
67
$1,802
$0.008418
0.06%
15
Spot
Percentage
Gần đây
68
$1,788
$0.002841
0.06%
8
Spot
Percentage
Gần đây
69
$1,740
$0.024938
0.06%
41
Spot
Percentage
Gần đây
70
$1,577
$0.001473
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
71
$1,454
$0.001578
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$1,431
$1.02
0.05%
17
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1,424
$0.001578
0.05%
16
Spot
Percentage
Gần đây
74
$1,354
$10,534.98
0.05%
47
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1,224
$0.432469
0.04%
9
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,189
$0.179932
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
*** $1,072
*** $0.743194
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
78
*** $1,050
*** $0.000106
0.04%
13
Spot
Percentage
Gần đây
79
$998
$0.000001
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$955
$0.000105
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
81
$954
$0.018204
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
82
$908
$0.042616
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
83
$859
$0.532010
0.03%
29
Spot
Percentage
Gần đây
84
$844
$353.19
0.03%
13
Spot
Percentage
Gần đây
85
$820
$0.010628
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
86
$806
$0.059346
0.03%
4
Spot
Percentage
Gần đây
87
$764
$0.037144
0.03%
16
Spot
Percentage
Gần đây
88
$759
$0.477715
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
89
$740
$1.26
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
90
$651
$0.414581
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
91
$642
$0.125532
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
92
$619
$0.047771
0.02%
3
Spot
Percentage
Gần đây
93
$611
$0.111747
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
94
$611
$0.006208
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
95
$579
$0.000063
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
96
$544
$344.91
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
97
$533
$0.123848
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
98
$525
$9.65e-8
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
99
$498
$0.000013
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
100
$493
$0.027463
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
101
$488
$0.020203
0.02%
7
Spot
Percentage
Gần đây
102
$458
$0.000189
0.02%
9
Spot
Percentage
Gần đây
103
$456
$68.08
0.02%
36
Spot
Percentage
Gần đây
104
$399
$0.002315
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
105
$390
$0.316092
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
106
$379
$3.02
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
107
$349
$0.004104
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
108
*** $320
*** $2.63
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
109
$311
$0.019466
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
110
$310
$0.029883
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
111
$306
$0.001999
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
112
$298
$0.002736
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
113
$269
$0.004525
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
114
$264
$0.127952
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
115
$240
$0.052086
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
116
$236
$0.001684
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
117
$234
$0.001506
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$230
$0.287313
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$221
$0.047445
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
120
$211
$0.007050
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
121
$196
$0.099121
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
122
$180
$0.000316
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
123
$175
$4.53
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
124
$168
$0.001999
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
125
$166
$0.356182
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
126
$163
$0.011048
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
127
$161
$44.42
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
128
$144
$0.000003
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
129
$144
$0.143209
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
130
$140
$0.014731
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
131
*** $135
*** $0.002210
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
132
$135
$4.68
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
133
$133
$0.000304
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
134
$132
$0.015363
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
135
$115
$0.000137
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
136
$115
$0.000631
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
137
$115
$0.002637
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
138
$114
$0.090808
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
139
$109
$0.000105
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
140
$106
$0.016731
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
141
$106
$0.058715
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
142
*** $104
*** $0.001368
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
143
$104
$0.001473
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
144
$95
$0.007366
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
145
$86
$0.003367
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
146
$86
$0.025359
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
147
$82
$0.019887
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
148
$81
$0.004209
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
149
*** $81
*** $0.031883
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
150
$79
$0.010101
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
151
$76
$0.031462
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
152
*** $74
*** $0.006313
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
153
*** $72
*** $0.408162
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
154
$70
$0.002315
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
155
$67
$0.232649
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
156
$60
$0.000210
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
157
$60
$0.000421
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
158
$59
$0.000316
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
159
$58
$0.000002
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
160
$58
$0.009996
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
161
$58
$0.065870
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
162
$58
$0.008418
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
163
$57
$0.001473
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
164
$53
$0.572416
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
165
$53
$4.11
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
166
$52
$0.107749
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
167
$52
$0.021045
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
168
$51
$1.05e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$51
$0.000716
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
170
$50
$0.001767
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$49
$0.117745
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
172
$45
$0.176881
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
173
$45
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$44
$0.011785
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
175
$41
$0.000947
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
176
$39
$157.41
0.00%
37
Spot
Percentage
Gần đây
177
$39
$0.001789
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
178
$38
$0.030831
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
179
$36
$0.000316
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
180
$35
$0.012101
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
181
$35
$2.12
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
182
$34
$0.012416
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
183
$34
$0.535588
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
184
$34
$1.24
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
185
$33
$0.041879
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
186
$32
$0.002736
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
187
*** $32
*** $0.201398
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
188
$29
$0.002841
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
189
$29
$0.087756
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
190
$29
$0.004946
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
191
$29
$0.001601
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$28
$0.000105
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
193
*** $28
*** $0.017467
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
194
$28
$0.000004
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
195
$27
$0.234472
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
196
$26
$0.000105
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
197
$26
$0.010417
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
198
$24
$0.002631
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
199
$24
$0.000842
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
200
$22
$0.544006
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
201
$22
$0.018835
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
202
$21
$2.49
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
203
$21
$0.011154
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
204
$21
$0.000210
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
205
$21
$0.000013
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
206
$21
$0.013363
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
207
$20
$0.021150
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
208
$20
$0.002104
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
209
$19
$0.009996
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
210
$17
$0.001052
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
211
$17
$0.001473
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
212
*** $17
*** $0.009470
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
213
*** $16
*** $0.000309
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$14
$0.037144
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
215
$14
$0.018730
0.00%
-
Spot
Percentage
184 giờ trước
216
$14
$0.006629
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$13
$0.025029
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
218
$13
$0.025043
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
219
$13
$0.016415
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
220
$13
$0.002525
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
221
$12
$7.81
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
222
$12
$0.004209
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
223
$12
$0.000210
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
224
$11
$0.107328
0.00%
35
Spot
Percentage
Gần đây
225
$11
$0.011469
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
226
$11
$9.47e-7
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
227
$11
$0.000004
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
228
*** $11
*** $0.000316
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
229
$11
$0.000842
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
230
$10
$4.69
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
231
$9
$0.000631
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
232
$9
$0.043563
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
233
$9
$0.000105
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
234
$9
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$8
$0.006313
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
236
$8
$0.001052
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
237
$8
$0.001157
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
238
$8
$0.027463
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
239
$8
$0.001684
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
240
$8
$0.005893
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
241
$8
$0.018625
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
242
$8
$2.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
*** $7
*** $0.002841
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
244
$7
$0.284104
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
245
$7
$0.008523
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
246
$7
$0.001147
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
247
$7
$0.003157
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
248
$7
$0.022350
0.00%
-
Spot
Percentage
184 giờ trước
249
$6
$0.001684
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
250
$6
$0.001894
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
251
$6
$0.262954
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
252
$6
$0.008944
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
253
$6
$0.798752
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
254
$6
$0.022202
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
255
$6
$0.068501
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
256
$6
$0.010417
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
257
$5
$0.007260
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
258
$5
$0.000631
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
259
$5
$0.000001
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
260
$5
$0.482871
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
261
$5
$0.006419
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
262
$5
$0.021045
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
263
$5
$0.000947
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
264
$4
$0.058925
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
265
$4
$13.69
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
266
$4
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$4
$1.05
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
268
$4
$0.000631
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
269
$4
$0.023044
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
270
$4
$0.000210
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
271
$3
$0.000631
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
272
$3
$3.18
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
273
$3
$0.658699
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
274
$2
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$2
$0.000526
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
276
$2
$5.26e-7
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
277
$2
$53.39
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
278
$1
$0.022120
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
$1
$0.001789
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
280
$1
$0.005261
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
281
$1
$0.000842
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
282
$1
$0.000316
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
283
$1
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$1
$0.000421
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
285
$1
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
286
$1
$0.002946
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
287
$1
$0.000147
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
288
$1
$0.000737
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
289
$1
$0.010312
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
290
$1
$0.099436
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
291
$1
$0.000046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$1
$0.000737
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
293
$1
$0.002315
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
294
$1
$0.000516
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
295
$1
$0.005472
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$1
$0.003788
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
297
$1
$0.012522
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
298
$1
$0.000032
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
299
$1
$0.000421
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
300
$1
$0.002315
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
301
$0.988282
$0.007407
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$0.856097
$8,535.37
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
303
$0.790405
$0.001401
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
304
$0.618841
$0.000024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
305
$0.378181
$0.001757
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
$0.137520
$0.000103
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
307
$0.103140
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$0.034380
$0.000003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$0.034380
$0.001245
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
310
$0.034380
$0.000014
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
311
$0.019044
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$0.004890
$0.000035
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$0.000105
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
314
$?
$0.000842
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.000947
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.001578
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
320
*** $?
*** $0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
586 giờ trước
321
*** $?
*** $0.000631
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$2.91
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.376595
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$0.063029
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$0.006313
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.001789
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.001681
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
*** $?
*** $3,932.21
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.001578
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
330
*** $?
*** $0.001131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
*** $?
*** $0.000947
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.001157
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.040722
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.000210
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.001473
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.002525
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
342
*** $?
*** $0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.000316
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.000042
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.000038
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$4.21e-7
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.000316
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.000316
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.000032
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.014837
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.005998
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.004314
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
355
*** $?
*** $0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.480030
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.001684
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
359
*** $?
*** $0.000210
0.00%
-
Spot
Percentage
586 giờ trước
360
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
362
*** $?
*** $0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.009575
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.000210
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.030831
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.000947
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.768658
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$0.792461
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$6.88e-7
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.003262
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.193190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$0.003578
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
376
*** $?
*** $0.000737
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.035566
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.004314
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.011364
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.003893
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.014100
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
382
$?
$0.000003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
383
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
384
$?
$0.000842
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
385
$?
$0.004419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
386
$?
$2.10e-7
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
387
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
388
$?
$0.109432
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
389
$?
$0.028516
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
390
$?
$0.157309
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
391
$?
$0.033775
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
392
$?
$9,712.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
393
$?
$841.79
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
394
*** $?
*** $0.005226
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
395
$?
$0.000210
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
396
$?
$0.261691
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
397
$?
$10.91
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
398
*** $?
*** $0.139000
0.00%
-
Spot
Percentage
587 giờ trước
399
$?
$0.001368
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
400
$?
$0.001684
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...