×
The Capital is happening now! Check it out here.
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $241,069,459,861Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $68,876,654,211BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $241,069,459,861Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $68,876,654,211BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

Crex24

$1,349,768 USD
153.27625289 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$156,038
$1,667.10
11.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$148,813
$7.68
11.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$134,794
$3.50
9.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$126,973
$0.592199
9.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$96,801
$3.49
7.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$75,584
$2.60
5.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$63,589
$0.010397
4.71%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$52,885
$0.010034
3.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$42,374
$1.01
3.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$32,246
$0.058709
2.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$32,157
$1.11
2.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$28,220
$0.003345
2.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$27,905
$8,722.65
2.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$27,565
$0.089780
2.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$21,877
$0.006109
1.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$21,768
$8,783.24
1.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$17,403
$0.034240
1.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$15,678
$0.460169
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$14,363
$186.45
1.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$12,550
$0.239151
0.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$11,365
$0.271982
0.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$11,221
$0.192236
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$11,167
$4.82
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$10,687
$0.002676
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$10,591
$187.75
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$10,250
$0.000352
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$9,922
$185.88
0.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$9,674
$0.027022
0.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$9,118
$4.88
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$8,669
$8,857.31
0.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$8,215
$61.70
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$7,842
$36.53
0.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$6,045
$0.069800
0.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$5,276
$63.99
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,880
$8,883.00
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,781
$185.20
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,737
$0.000020
0.28%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3,591
$0.001936
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,866
$6.04
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,610
$0.308598
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,522
$0.118827
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$2,495
$0.001408
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$2,249
$6.10
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$2,191
$0.002993
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$2,029
$0.039433
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,585
$0.096822
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,466
$0.020245
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,428
$0.019981
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,405
$0.130798
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,323
$0.460839
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,206
$1.65
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,165
$8,777.02
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,084
$6.00
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,010
$1.20
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$963
$0.022621
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$931
$0.006954
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$875
$8,724.05
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$856
$0.734968
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$854
$0.014611
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$826
$2.00e-7
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$767
$0.219610
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$766
$0.014171
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$742
$0.182290
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$685
$63.83
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$680
$0.009946
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$645
$0.056245
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$620
$0.033712
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$583
$188.37
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$580
$2.22
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$576
$189.20
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$560
$0.020333
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$557
$0.013379
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$468
$0.216617
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$463
$8,824.08
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$459
$0.004313
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$439
$0.003609
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$423
$0.011003
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$410
$8,754.11
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$403
$0.004313
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$368
$0.014523
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$365
$0.030719
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$347
$0.000880
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$326
$0.000114
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$291
$0.951497
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$278
$0.003697
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$262
$0.007746
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$258
$2.26
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$255
$0.005721
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$250
$0.002993
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$242
$0.005193
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$227
$0.769295
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$210
$0.000396
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$209
$0.000352
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$206
$0.003433
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$201
$0.005193
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$200
$0.005545
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$198
$0.089604
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$192
$0.004137
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$190
$0.008714
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$190
$0.000616
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$187
$0.003873
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$187
$7.57e-8
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$182
$0.985825
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$171
$3.52e-7
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$159
$0.000704
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$157
$0.013555
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$156
$0.002347
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$155
$0.016020
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$147
$0.000438
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$128
$2.10e-9
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$118
$8.80e-8
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$115
$0.032215
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$111
$0.001584
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$111
$0.200950
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$110
$0.041722
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$104
$0.493176
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$104
$0.006602
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$101
$0.056159
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$99
$0.702400
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$96
$0.040313
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$95
$0.440100
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$89
$0.000088
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$78
$0.002289
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$78
$0.002641
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$77
$1.01
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$75
$0.093653
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$73
$0.001408
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$70
$0.077458
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$70
$0.000352
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$69
$0.000059
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$61
$0.005633
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$60
$0.017692
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$56
$0.000026
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$54
$0.027985
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$50
$61.94
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$48
$0.000880
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$45
$0.019893
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$44
$0.183170
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$42
$4.74
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$38
$0.131766
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$36
$0.000880
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$36
$0.000264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
143
$36
$0.001408
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$35
$0.013731
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$33
$8.46
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$33
$8.80e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$33
$0.020042
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$33
$0.464922
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$33
$0.002201
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
$32
$0.000792
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$32
$0.169351
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$31
$0.000616
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$31
$0.000024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$30
$0.014435
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$29
$0.002024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$29
$0.002905
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$29
$0.009066
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$29
$0.800000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$28
$6,996.38
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$27
$0.002762
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$27
$0.003257
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$26
$0.010914
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
$24
$0.000528
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$23
$1.87e-9
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$23
$0.004137
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$23
$0.001056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$22
$0.002993
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$22
$0.000018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$22
$0.237830
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$20
$0.101988
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$19
$0.000264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
$19
$0.305430
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$19
$0.007922
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
$19
$0.000616
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$18
$0.005281
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
$18
$0.002289
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$18
$0.001408
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$16
$0.000704
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$15
$1.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$14
$0.004489
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$12
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$12
$0.032479
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$12
$0.000352
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$12
$0.000176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$11
$0.272657
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$11
$1,056.26
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$10
$0.002905
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$10
$0.015668
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$10
$0.001672
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$10
$0.499074
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$10
$0.301997
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$10
$0.010914
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$9
$0.093917
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$8
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$8
$0.060118
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$8
$70.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$8
$0.001672
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$7
$0.001760
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$7
$0.180793
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$7
$0.000704
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$7
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$7
$0.237742
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$7
$0.011443
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$7
$0.000968
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$7
$8.80e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
206
$7
$0.002024
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
207
$7
$0.001408
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
208
$6
$118.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
209
$5
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
210
$5
$0.335356
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
211
$4
$0.120411
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
212
$4
$0.018396
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
213
$4
$6.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
214
$4
$0.027198
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
215
$4
$0.000968
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
216
$4
$0.002289
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
217
$4
$0.002112
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
218
$3
$0.000022
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
219
$3
$0.000352
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
220
$3
$0.000264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
221
$2
$0.011971
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
222
$2
$0.002729
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
223
$2
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
224
$2
$0.016812
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
225
$2
$0.001354
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
226
$2
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
227
$2
$0.000704
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
228
$2
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
229
$2
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
230
$2
$0.008362
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
231
$2
$0.158348
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
232
$2
$0.004489
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
233
$2
$0.000968
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
234
$2
$0.003473
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
235
$1
$0.001056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
236
$1
$0.000028
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
237
$1
$0.317136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
238
$1
$0.774743
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$1
$0.000352
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
240
$1
$0.000023
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
241
$1
$0.070416
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
242
$0.840239
$0.000440
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
243
$0.794029
$0.002729
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
244
$0.730013
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
245
$0.719778
$0.005300
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
246
$0.609321
$0.000264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
247
$0.528120
$0.000880
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
248
$0.512886
$186.64
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
249
$0.496328
$1.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
250
$0.495729
$0.022533
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
251
$0.467056
$0.000026
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
252
$0.458847
$0.000352
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
253
$0.384683
$0.003169
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
254
$0.297068
$0.000264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
255
$0.280696
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
256
$0.278217
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
257
$0.274164
$0.002993
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
258
$0.261498
$0.001584
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
259
$0.213854
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
260
$0.177430
$0.102895
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
261
$0.174835
$0.291434
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
262
$0.144327
$8.80e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
263
$0.138456
$0.002377
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
264
$0.134893
$0.000370
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$0.115884
$0.029000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
266
$0.114338
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
267
$0.112553
$0.005633
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
268
$0.109849
$0.004225
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
269
$0.107493
$0.000100
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
270
$0.104024
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$0.102905
$0.006161
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
272
$0.100871
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
273
$0.087932
$8.80e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
274
$0.086486
$0.002740
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
275
$0.053061
$0.027902
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
276
$0.048577
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
277
$0.048406
$0.002307
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
278
$0.045038
$0.000311
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
279
$0.033414
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
280
$0.026512
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
281
$0.025149
$0.009682
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$0.022607
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
283
$0.018882
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$0.018695
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
285
$0.018695
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
286
$0.018079
$0.090485
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
287
$0.017102
$0.042778
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
288
$0.014509
$0.005017
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
289
$0.011431
$0.002288
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
290
$0.009585
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
291
$0.008793
$8.80e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
292
$0.007483
$0.037454
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
293
$0.001759
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
294
$0.001320
$0.001320
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
295
$0.000528
$0.000264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
296
$0.000292
$0.000292
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
297
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$?
$8.80e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
299
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
300
$?
$0.001320
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
301
$?
$0.000176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
302
$?
$0.002153
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
303
$4
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
66 giờ trước
304
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
305
$?
$0.098582
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
306
$?
$0.051000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
307
$?
$0.090397
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
308
$?
$1.01
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
309
$?
$61.61
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
310
$?
$0.012763
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
311
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
312
$?
$0.001936
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
313
$?
$9.05e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
65 giờ trước
314
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
315
$?
$0.001232
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
316
$?
$0.000880
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
317
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
318
$?
$0.001860
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$?
$0.000018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$?
$0.373821
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
321
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
322
$?
$0.001760
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$?
$0.001056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$?
$2.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
325
$?
$0.003021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.131181
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.002459
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$1,809.04
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$43.53
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
335
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.129478
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.000616
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.005633
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.820000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$0.000352
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.000176
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
344
$?
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$37.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$0.283337
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$1.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$0.001056
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.001672
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.003609
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.013115
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$12.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.014963
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...