×
×
Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,561Vốn Hóa Thị Trường:  $249,177,362,404Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,244,414,084BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $249,177,362,404Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,244,414,084BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,516Các thị trường giao dịch:  22,561

Crex24

$3,186,587 USD
358.67260974 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$717,645
$2.32
22.52%
38
Spot
Percentage
Gần đây
2
$342,226
$0.254064
10.74%
5
Spot
Percentage
Gần đây
3
$295,653
$0.245563
9.28%
8
Spot
Percentage
Gần đây
4
$206,156
$0.001776
6.47%
14
Spot
Percentage
Gần đây
5
$198,196
$0.395566
6.22%
5
Spot
Percentage
Gần đây
6
$165,876
$0.392606
5.21%
5
Spot
Percentage
Gần đây
7
$144,878
$0.427449
4.55%
6
Spot
Percentage
Gần đây
8
$127,788
$0.430626
4.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
9
$123,375
$0.399911
3.87%
4
Spot
Percentage
Gần đây
10
$110,731
$0.418258
3.47%
5
Spot
Percentage
Gần đây
11
$105,600
$39.97
3.31%
172
Spot
Percentage
Gần đây
12
$67,734
$5.62
2.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$65,053
$0.012209
2.04%
28
Spot
Percentage
Gần đây
14
$55,553
$0.060536
1.74%
25
Spot
Percentage
Gần đây
15
$51,839
$8.97
1.63%
1
Spot
Percentage
Gần đây
16
$48,830
$0.012167
1.53%
24
Spot
Percentage
Gần đây
17
$48,479
$8.92
1.52%
12
Spot
Percentage
Gần đây
18
$42,645
$14.81
1.34%
13
Spot
Percentage
Gần đây
19
$37,642
$0.003908
1.18%
7
Spot
Percentage
Gần đây
20
$28,177
$2.08
0.88%
26
Spot
Percentage
Gần đây
21
$22,963
$1,724.72
0.72%
72
Spot
Percentage
Gần đây
22
$18,804
$0.090055
0.59%
17
Spot
Percentage
Gần đây
23
$16,975
$42.45
0.53%
81
Spot
Percentage
Gần đây
24
$11,079
$0.002504
0.35%
75
Spot
Percentage
Gần đây
25
$9,635
$0.011368
0.30%
7
Spot
Percentage
Gần đây
26
$8,077
$8,969.00
0.25%
42
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7,853
$0.019090
0.25%
10
Spot
Percentage
Gần đây
28
$7,197
$1.07
0.23%
4
Spot
Percentage
Gần đây
29
$6,986
$202.31
0.22%
92
Spot
Percentage
Gần đây
30
$5,032
$6.73
0.16%
46
Spot
Percentage
Gần đây
31
$3,751
$44.58
0.12%
43
Spot
Percentage
Gần đây
32
$3,295
$0.000107
0.10%
21
Spot
Percentage
Gần đây
33
$3,209
$0.276114
0.10%
14
Spot
Percentage
Gần đây
34
$3,098
$8,788.03
0.10%
20
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2,667
$0.021404
0.08%
20
Spot
Percentage
Gần đây
36
$2,624
$202.48
0.08%
0
Spot
Percentage
Gần đây
37
$2,566
$204.10
0.08%
25
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,526
$9,020.92
0.08%
29
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,493
$0.193609
0.08%
37
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,216
$1.07
0.07%
26
Spot
Percentage
Gần đây
41
$2,161
$0.089522
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
42
$2,013
$0.003108
0.06%
10
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,803
$4.32
0.06%
25
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,803
$1.66
0.06%
21
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,683
$63.33
0.05%
38
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,674
$0.186149
0.05%
12
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,615
$0.014654
0.05%
36
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,585
$0.000045
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,565
$0.003730
0.05%
10
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,560
$0.025311
0.05%
14
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,473
$6.13
0.05%
110
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,309
$0.045116
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,305
$0.057905
0.04%
4
Spot
Percentage
Gần đây
54
$1,209
$0.012024
0.04%
0
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,164
$61.55
0.04%
53
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,177
$0.007016
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,155
$0.799391
0.04%
12
Spot
Percentage
Gần đây
58
$1,088
$0.011990
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$1,087
$0.016519
0.03%
10
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,033
$7.20e-8
0.03%
7
Spot
Percentage
Gần đây
61
$991
$0.026732
0.03%
14
Spot
Percentage
Gần đây
62
$966
$0.004973
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
63
$897
$0.001865
0.03%
11
Spot
Percentage
Gần đây
64
$869
$0.000044
0.03%
9
Spot
Percentage
Gần đây
65
$846
$0.000710
0.03%
6
Spot
Percentage
Gần đây
66
$833
$1.04
0.03%
19
Spot
Percentage
Gần đây
67
$796
$0.001599
0.02%
25
Spot
Percentage
Gần đây
68
$790
$0.018828
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
69
$773
$1.36
0.02%
34
Spot
Percentage
Gần đây
70
$766
$0.019094
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
71
$760
$0.040942
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
72
$716
$201.62
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
73
$715
$39.79
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
74
$704
$1.24
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
75
$681
$0.001510
0.02%
16
Spot
Percentage
Gần đây
76
$627
$0.000178
0.02%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
$590
$0.007815
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
78
$569
$0.352404
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
79
$539
$0.000002
0.02%
0
Spot
Percentage
Gần đây
80
$496
$0.000178
0.02%
0
Spot
Percentage
14 giờ trước
81
$470
$8.82
0.01%
42
Spot
Percentage
Gần đây
82
$465
$0.003730
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
83
$452
$0.007460
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
84
$452
$0.185260
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
85
$436
$0.007460
0.01%
13
Spot
Percentage
Gần đây
86
$423
$0.031173
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
87
$420
$0.022025
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
88
$390
$0.719904
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
89
$387
$8,994.40
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
90
$354
$0.007119
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
91
$350
$0.000710
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
92
$337
$0.001510
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
93
$305
$202.32
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
94
$297
$0.004529
0.01%
24
Spot
Percentage
Gần đây
95
$288
$0.936959
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
96
$269
$0.007549
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
97
$263
$0.007105
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
98
$255
$0.002753
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
99
$251
$0.045383
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
100
$249
$0.001865
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
101
$213
$73.09
0.01%
40
Spot
Percentage
Gần đây
102
$208
$0.001421
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
103
$207
$0.005684
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
104
$206
$0.200625
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
105
$202
$0.001066
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
106
$186
$0.000031
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
107
$185
$0.014654
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
108
$185
$0.163768
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
109
$178
$4.60
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
110
$175
$204.37
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
111
$172
$0.296186
0.01%
18
Spot
Percentage
Gần đây
112
$170
$0.063322
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
113
$170
$0.206664
0.01%
15
Spot
Percentage
Gần đây
114
$167
$0.001243
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
115
$165
$0.016608
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
116
$163
$0.002931
0.01%
10
Spot
Percentage
Gần đây
117
$160
$0.004174
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
118
$158
$0.000004
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
119
$153
$0.110126
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
120
$151
$0.000178
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
121
$146
$0.000178
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
122
$142
$0.001599
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
123
$131
$0.001332
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
124
$129
$0.026466
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
125
$122
$0.000080
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
126
$115
$0.000533
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
127
$112
$0.606581
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
128
$99
$0.000281
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
129
$99
$0.090765
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
130
$96
$0.395210
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
131
$96
$0.001776
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
132
$94
$0.028952
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
133
$91
$0.022825
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
134
$90
$1.33
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
135
$90
$6.80
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
136
$86
$16.37
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
137
$83
$0.011013
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
138
$82
$0.003819
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
139
$79
$0.016963
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
140
$79
$0.000266
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
141
$78
$0.114655
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
142
$77
$0.000710
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
143
$75
$0.117409
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
144
$73
$0.317056
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
145
$69
$0.004885
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
146
$65
$0.004441
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
147
$62
$0.563952
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
148
$61
$0.011990
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
149
$59
$0.089433
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
150
$57
$0.003641
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
151
$53
$0.002131
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
152
$53
$0.001421
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
153
$51
$0.010569
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
154
$51
$0.038722
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
155
$48
$0.351249
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
156
$46
$0.001341
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
157
$46
$0.023979
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
158
$45
$0.000266
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
159
$42
$0.006483
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
160
$41
$0.040853
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
161
$41
$0.046271
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
162
$40
$0.019805
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
163
$39
$0.184372
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
164
$38
$0.000444
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
165
$32
$0.174958
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
166
$32
$0.000231
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
167
$31
$0.000977
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
168
$31
$0.000444
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
169
$30
$0.002842
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
170
$29
$0.000001
0.00%
0
Spot
Percentage
160 giờ trước
171
$29
$0.030640
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
172
$29
$0.041830
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
173
$28
$0.011723
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
174
$28
$0.000444
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
175
$28
$0.007904
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
176
$28
$0.110250
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
177
$26
$0.005151
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
178
$25
$0.002501
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
179
$25
$0.423364
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
180
$23
$0.741574
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
181
$20
$0.025933
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
182
$20
$42.92
0.00%
43
Spot
Percentage
Gần đây
183
$19
$0.001066
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
184
$19
$8.88e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$17
$45.42
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
186
$17
$0.011013
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
187
$17
$0.007016
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
188
$16
$0.017585
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
189
$16
$0.002664
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
190
$15
$0.000444
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
191
$15
$0.000001
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
192
$15
$0.813654
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
193
$14
$1.08
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
194
$13
$0.036679
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
195
$12
$0.018206
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
196
$12
$0.000001
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
197
$11
$0.009148
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
198
$11
$0.000622
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
199
$11
$0.017940
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
200
$11
$0.004441
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
201
$11
$0.005506
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
202
$11
$0.023801
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
203
$10
$0.001954
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
204
$10
$0.048225
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
205
$10
$0.000355
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
206
$9
$0.000710
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
207
$9
$0.018562
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
208
$9
$0.005151
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
209
$9
$0.014210
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
210
$9
$8.88e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
211
$8
$183.48
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
212
$8
$0.000622
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
213
$8
$0.001599
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
214
$7
$0.001687
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
215
$7
$0.000178
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
216
$7
$0.001066
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
217
$7
$12.58
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
218
$6
$0.013499
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
219
$6
$0.000724
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
220
$6
$0.000008
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
221
$6
$0.014585
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
222
$6
$2.07e-9
0.00%
-
Spot
Percentage
112 giờ trước
223
$5
$3.11
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
224
$5
$0.000178
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
225
$5
$0.000266
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
226
$5
$0.010391
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
227
$4
$0.009947
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
228
$4
$0.004796
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
229
$4
$1.65
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
230
$4
$0.007371
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
231
$4
$0.000266
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
232
$4
$0.000266
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
233
$4
$0.000002
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
234
$4
$0.000888
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
235
$4
$0.002931
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
236
$4
$0.004352
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
237
$3
$0.003908
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
238
$3
$8.88e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
239
$3
$0.000444
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
240
$3
$0.001599
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
241
$3
$0.002405
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
242
$3
$0.006217
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
243
$3
$0.000266
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
244
$3
$0.002398
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
245
$2
$0.002753
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
246
$2
$0.348140
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
247
$2
$0.013943
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
248
$2
$0.000006
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
249
$2
$0.000799
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
250
$2
$1.59
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
251
$2
$0.000355
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
252
$2
$0.318744
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
253
$2
$8,863.63
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
254
$2
$0.011990
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
255
$2
$0.336861
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
256
$2
$0.117497
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
257
$2
$0.007371
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
258
$2
$7,263.50
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
259
$1
$6.22e-7
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
260
$1
$0.545301
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
261
$1
$0.259862
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
262
$1
$0.003464
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
263
$0.866523
$0.780651
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
264
$0.862561
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
265
$0.657735
$0.000009
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
266
$0.616236
$5.45e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
267
$0.609968
$0.000977
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
268
$0.599555
$0.001666
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
269
$0.587250
$0.013943
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
270
$0.586483
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
271
$0.507885
$0.008348
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
272
$0.474238
$0.001332
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
273
$0.471485
$0.000622
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
274
$0.460931
$0.230465
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
275
$0.406600
$0.162258
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
276
$0.364406
$0.000977
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
277
$0.327678
$0.102399
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
278
$0.319108
$0.000071
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
279
$0.279427
$0.000178
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
280
$0.271571
$0.001687
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
281
$0.216483
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
282
$0.208325
$0.001421
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
283
$0.189866
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
284
$0.186896
$0.035299
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
285
$0.168405
$0.001155
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
286
$0.156597
$0.002909
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
287
$0.143430
$0.001687
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
288
$0.140537
$0.015986
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
289
$0.134259
$0.000266
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
290
$0.126270
$4.44e-7
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
291
$0.124212
$0.002487
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
292
$0.116538
$0.000018
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
293
$0.114452
$8.88e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
294
$0.108577
$0.003108
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
295
$0.097546
$0.000977
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
296
$0.094322
$0.000020
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
297
$0.092788
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
298
$0.090684
$0.000049
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
299
$0.089343
$0.001243
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
300
$0.083711
$0.066336
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
301
$0.073348
$0.009178
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
302
$0.073311
$0.025222
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
303
$0.072514
$0.000044
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
304
$0.054436
$0.000089
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
305
$0.047720
$0.003197
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
306
$0.047692
$0.011901
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
307
$0.046346
$0.000037
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
308
$0.044863
$0.001643
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
309
$0.038011
$0.000576
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
310
$0.033672
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
311
$0.026810
$0.000026
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
312
$0.026090
$0.026111
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
313
$0.017939
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
314
$0.010312
$1.78e-7
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
315
$0.008650
$2.64e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
316
$0.006216
$0.000089
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
317
$0.005975
$0.000024
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
318
$0.005574
$0.000002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
319
$0.004786
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
320
$0.004504
$8.88e-7
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
321
$0.003863
$0.000031
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
322
$0.002662
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
323
$0.002660
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
324
$0.002121
$0.000355
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
325
$0.000886
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
326
$?
$0.000355
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
327
$?
$0.000178
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
328
$?
$0.003819
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
329
$?
$0.004973
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
330
$?
$0.004361
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
331
$?
$0.036187
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
332
$?
$0.000177
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
333
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
334
$?
$0.000093
0.00%
-
Spot
Percentage
89 giờ trước
335
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
336
$?
$0.030640
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
337
$?
$0.113678
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
338
$?
$0.011279
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
339
$?
$0.000266
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
340
$?
$0.001599
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
341
$?
$0.001066
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
342
$?
$12.44
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
343
$?
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
89 giờ trước
344
$?
$0.001243
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
345
$?
$0.002576
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
346
$?
$0.090676
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
347
$?
$0.001424
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
348
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
349
$?
$1.48
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
350
$?
$0.008704
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
351
$?
$1.42
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
352
$?
$0.000355
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
353
$?
$8.88e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
354
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
355
$?
$0.000089
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
356
$?
$888.22
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
357
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
358
$?
$0.002753
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
359
$?
$0.001421
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.000888
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.193562
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.000089
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.004085
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.000009
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.000009
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.001627
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
367
$?
$0.000867
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.004516
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
371
$?
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.022375
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
374
$?
$9,348.71
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
375
$?
$3,721.01
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
376
$?
$0.001243
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
377
$?
$0.427182
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.000089
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
379
$?
$0.051067
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...