Crex24

$4,072,089 USD
82.02292906 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$749,564
$0.01233
18.41%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$577,938
$6.62
14.19%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$477,880
$22.58
11.74%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$334,436
$5.76
8.21%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$243,723
$22.65
5.99%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$215,858
$0.4114
5.30%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$208,696
$0.002481
5.13%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$181,544
$2.54
4.46%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$131,860
$0.09374
3.24%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$117,979
$0.09330
2.90%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$113,138
$0.5419
2.78%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$59,233
$2.65
1.45%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$51,563
$9,676.98
1.27%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$51,075
$0.00006249
1.25%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$47,275
$0.09677
1.16%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$42,524
$0.2184
1.04%
54
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$39,872
$188.58
0.98%
74
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$37,788
$0.009429
0.93%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$32,505
$0.00009925
0.80%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$28,894
$49,477.34
0.71%
44
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$25,883
$2.13
0.64%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$24,749
$0.4427
0.61%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$20,717
$1,552.78
0.51%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$15,983
$0.04963
0.39%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$12,448
$0.001765
0.31%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$11,523
$0.05027
0.28%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$10,807
$1.30
0.27%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$8,624
$0.2779
0.21%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$8,380
$0.03425
0.21%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$8,153
$0.1330
0.20%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$7,884
$1,553.00
0.19%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$7,027
$19.58
0.17%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$6,827
$0.3767
0.17%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$6,684
$47,351.94
0.16%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$6,011
$0.001691
0.15%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$5,788
$0.0007493
0.14%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$5,685
$0.002481
0.14%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$5,072
$0.1151
0.12%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$4,490
$0.03573
0.11%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$4,477
$0.6830
0.11%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$4,423
$0.8456
0.11%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$4,353
$0.7108
0.11%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$4,311
$0.003474
0.11%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$3,907
$0.007444
0.10%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$3,826
$0.1042
0.09%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$3,608
$0.0002382
0.09%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$3,432
$0.001489
0.08%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$3,041
$0.3231
0.07%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$2,994
$0.9473
0.07%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$2,915
$0.08684
0.07%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$2,571
$0.000001225
0.06%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$2,467
$0.1052
0.06%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$2,397
$0.02084
0.06%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$2,314
$0.03622
0.06%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$2,239
$0.0002482
0.05%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$2,209
$0.001489
0.05%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$1,954
$0.1876
0.05%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$1,902
$0.04380
0.05%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$1,873
$0.4883
0.05%
22
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$1,815
$0.5434
0.04%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$1,803
$222.82
0.04%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$1,779
$0.7434
0.04%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$1,747
$0.04400
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$1,740
$0.04212
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$1,732
$3.82
0.04%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$1,728
$0.01737
0.04%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$1,693
$0.01787
0.04%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$1,644
$9.76
0.04%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$1,626
$0.04020
0.04%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$1,438
$0.03561
0.04%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$1,417
$0.001248
0.03%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1,397
$3.42
0.03%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$1,396
$0.000001901
0.03%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$1,377
$0.01787
0.03%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$1,341
$2.49
0.03%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$1,324
$0.1196
0.03%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$1,323
$0.0009925
0.03%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$1,284
$0.03673
0.03%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$1,230
$0.00004963
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1,208
$0.002481
0.03%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$1,197
$0.01737
0.03%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$1,083
$0.1236
0.03%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$1,074
$0.03574
0.03%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$988
$0.06749
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$954
$1,610.01
0.02%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$935
$28.14
0.02%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$886
$0.00007444
0.02%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$717
$0.01092
0.02%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$706
$0.1836
0.02%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$685
$0.008933
0.02%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$681
$0.004466
0.02%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$678
$0.04964
0.02%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
*** $669
*** $0.000001489
0.02%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$660
$0.1368
0.02%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$641
$1.02
0.02%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$627
$0.04843
0.02%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$627
$0.01090
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$625
$5.86
0.02%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$616
$0.01025
0.02%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$596
$0.01047
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$581
$0.06054
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$566
$0.000002172
0.01%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$543
$0.09131
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$541
$0.02531
0.01%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$531
$0.000001219
0.01%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$530
$0.02283
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$514
$48,788.54
0.01%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$479
$10.95
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$474
$0.0000001151
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$424
$213.87
0.01%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$408
$0.01935
0.01%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$405
$0.03523
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
113
$400
$0.9504
0.01%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$395
$0.01886
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$393
$0.03623
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$392
$188.50
0.01%
57
Giao ngay
Percentage
Gần đây
117
$367
$1.95
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$332
$123.57
0.01%
31
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$318
$0.5062
0.01%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$314
$0.1712
0.01%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$298
$0.0004964
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$290
$0.02085
0.01%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
*** $288
*** $5.79
0.01%
16
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$272
$1.08
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$260
$0.01886
0.01%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$242
$0.003474
0.01%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
127
$231
$0.4005
0.01%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$228
$0.00004964
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
129
$218
$0.07048
0.01%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
130
$218
$0.0004964
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$196
$0.2288
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
132
$196
$0.001489
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$192
$0.01936
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$188
$0.01241
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$188
$1.44
0.00%
28
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$170
$0.1142
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$168
$0.000009925
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
138
$153
$1.06
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$148
$0.0004466
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$130
$0.04901
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$129
$0.0000009925
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$125
$0.03673
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
143
$120
$6.95
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$112
$0.0009925
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$112
$0.002978
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
146
$110
$0.0009925
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
147
$110
$0.005459
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
148
$105
$0.000004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
149
$105
$0.00001787
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
150
$103
$0.1246
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
151
$103
$0.2273
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
152
$99
$0.4744
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
153
$97
$0.01390
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
154
$96
$7.44
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
155
$94
$0.008933
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
156
$92
$0.001489
0.00%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
157
$92
$0.002481
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
158
$92
$0.002977
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
159
$86
$0.07644
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
160
$85
$3.28
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
161
$81
$0.0004963
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
162
$80
$0.009925
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
163
$76
$0.04863
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
164
$73
$0.00009925
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
165
$72
$0.001489
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
166
$71
$0.006949
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
167
$70
$1.44
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
168
$69
$49,044.40
0.00%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
169
$68
$0.04120
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
170
$64
$0.007444
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
171
$62
$5.27
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
172
$61
$0.4796
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
173
$60
$0.04119
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
174
$59
$5.43
0.00%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
175
$58
$0.0009374
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
176
$56
$0.1722
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
177
$55
$0.01141
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
178
$54
$0.02630
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
179
$51
$0.04218
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
180
$51
$0.000004963
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
181
$51
$0.002630
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
182
$50
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
183
$49
$0.0009925
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
184
$49
$1.91
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
185
$48
$1.35
0.00%
27
Giao ngay
Percentage
Gần đây
186
$48
$0.002829
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
187
$45
$0.003474
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
188
$45
$0.1156
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
229 giờ trước
189
$44
$0.0009925
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
190
$44
$51,682.68
0.00%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
191
$43
$0.02382
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
192
$42
$0.004070
0.00%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
193
$41
$0.04119
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
194
$41
$183.12
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
Gần đây
195
$39
$0.007444
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
196
$38
$11.15
0.00%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
197
$38
$0.02233
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
198
$38
$0.0009927
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
199
$36
$0.03275
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
200
$36
$0.003474
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
201
$35
$0.1231
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
202
$34
$0.01042
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
203
$34
$0.0001156
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
204
$30
$0.9429
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
205
$27
$0.09180
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
206
*** $26
*** $0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
207
$25
$0.003401
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
208
$25
$0.02134
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
209
$25
$1.15
0.00%
23
Giao ngay
Percentage
Gần đây
210
$25
$0.002978
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
211
$23
$0.03970
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
212
$23
$0.001985
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
213
$22
$0.007940
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
214
$21
$2.22
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
215
$20
$0.001489
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
216
$19
$0.001489
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
217
$17
$0.002001
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
218
$17
$0.001489
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
219
$16
$0.001489
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
220
$16
$0.008933
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
221
$15
$0.0001164
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
222
$15
$0.01489
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
223
$15
$0.0001489
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
224
$15
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
75 ngày trước
225
$15
$0.0009927
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
226
$14
$0.0004964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
227
$14
$0.000001985
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
228
$13
$0.09081
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
229
$12
$0.5707
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
230
$11
$0.003474
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
231
$11
$0.5321
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
232
$10
$0.0009925
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
233
$10
$0.005459
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
234
$9
$0.02233
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
235
$9
$0.03225
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
236
$9
$0.02382
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
237
$9
$0.1762
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
238
$8
$0.008934
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
239
$8
$0.002978
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
240
$6
$0.001985
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
241
$6
$0.001985
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
242
$6
$0.02035
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
243
$6
$0.02730
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
244
$6
$0.008438
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
245
$5
$7.19
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
246
$5
$0.002978
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
247
$5
$9.36
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
248
$4
$0.002656
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
249
$4
$0.03126
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
250
$4
$0.000002031
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
251
$4
$0.001489
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
252
$4
$0.004963
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
253
*** $3
*** $34.84
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
254
$3
$0.009362
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
255
$3
$0.5290
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
256
$3
$0.004466
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
257
$3
$0.0001985
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
258
$3
$0.1549
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
259
$3
$0.0004963
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
260
$3
$0.02476
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
261
$2
$0.001985
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
262
$2
$0.01092
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
263
$2
$0.01340
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
264
$2
$0.0009925
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
265
$2
$0.000002031
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
266
*** $2
*** $0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
83 ngày trước
267
*** $2
*** $0.01737
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
268
$2
$1.14
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
269
$1
$0.0004374
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
270
$1
$0.00005955
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
271
$1
$0.00004964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
272
$1
$0.0007444
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
273
$1
$0.0001562
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
274
$1
$0.9126
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
275
*** $1
*** $0.1250
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
276
*** $1
*** $0.001489
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
277
*** $1
*** $0.2047
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
278
$0.979608
$0.1633
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
279
$0.940094
$6.13
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
280
$0.929905
$0.04661
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
281
$0.928896
$0.000004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
282
$0.910248
$0.0009925
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
283
$0.903813
$0.001489
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
284
$0.891585
$0.001489
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
285
$0.889334
$0.006453
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
286
$0.818422
$0.003176
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
287
$0.775763
$0.0009925
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
288
$0.705257
$0.001489
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
289
$0.689965
$0.002968
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
290
$0.669053
$0.00004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
291
$0.652079
$0.004466
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
292
$0.645097
$0.03225
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
293
$0.632595
$0.0004964
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
294
$0.628488
$0.004466
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
295
$0.579816
$0.001489
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
296
$0.569099
$11.39
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
297
$0.555042
$0.002481
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
298
$0.554132
$55,468.65
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
299
$0.532362
$0.006949
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
300
$0.527488
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
301
$0.497562
$0.01390
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
302
$0.447784
$0.00006249
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
303
$0.432215
$0.0004962
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
304
$0.420194
$0.001985
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
305
$0.410752
$0.001985
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
306
$0.388074
$0.0002812
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
75 ngày trước
307
*** $0.384340
*** $0.1042
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
308
$0.332984
$0.001489
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
309
$0.312492
$0.000002031
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
310
$0.307382
$0.02721
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
311
$0.288821
$0.0009925
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
312
$0.275367
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
313
$0.269249
$0.002978
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
314
$0.253665
$0.0000009925
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
315
$0.253085
$0.004963
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
316
$0.250607
$0.001489
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
317
$0.244968
$0.0009927
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
318
$0.243914
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
319
$0.238578
$0.0005155
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
320
$0.236328
$0.01588
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
321
$0.185649
$0.000002481
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
322
$0.171058
$0.006302
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
323
$0.168089
$0.0000004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
324
$0.166939
$0.0005502
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
325
$0.163634
$0.005460
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
326
$0.136430
$0.02035
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
327
$0.127874
$0.01042
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
328
$0.104109
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
329
$0.096700
$0.02183
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
330
$0.083590
$0.00003121
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
331
$0.079893
$0.01638
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
332
$0.077811
$0.0004964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
333
*** $0.066117
*** $6,618.33
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
334
$0.061471
$0.007443
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
335
$0.058949
$0.0004964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
336
$0.049031
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
337
$0.048505
$4.85
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
338
$0.026275
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
339
$0.018839
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
340
$0.017334
$0.002481
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
341
$0.014363
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
342
$0.013627
$0.1365
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
343
$0.012397
$0.0004964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
344
$0.012382
$0.01241
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
345
$0.012378
$0.002481
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
346
$0.011639
$0.00004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
347
$0.011402
$0.000004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
348
$0.009421
$0.0009927
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
349
$0.009313
$0.003109
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
350
$0.005453
$0.005459
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
351
$0.005052
$0.00004681
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
352
$0.003457
$0.0004964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
353
$0.002775
$0.02780
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
354
$0.002481
$0.002481
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
355
$0.002435
$0.002437
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
356
$0.001983
$0.000004964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
357
$0.001486
$0.0004964
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
358
$0.001436
$0.00004723
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
359
$0.000199
$0.001985
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
360
$?
$0.0009925
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
361
$?
$0.004466
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
362
$?
$0.04764
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
363
$?
$0.00004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
364
$?
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
365
$?
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
366
$?
$0.0004962
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
367
$?
$135.14
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
368
$?
$0.1102
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
369
$?
$0.0004962
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
370
$?
$0.0004962
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
371
$?
$0.0004962
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
372
$?
$0.001489
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
373
$?
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
374
$?
$0.00004962
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
375
$?
$0.0004962
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
376
*** $?
*** $404.46
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
377
*** $?
*** $0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
378
$?
$0.00004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
379
*** $?
*** $0.01241
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
380
$?
$0.03672
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
381
$?
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
382
$?
$2.02
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
383
$?
$0.00004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
864 giờ trước
384
$?
$0.0009925
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
385
$?
$0.0004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
386
$?
$0.04665
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
387
$?
$0.00004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
388
$?
$3.63
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
389
$?
$0.0001042
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
390
$?
$0.004963
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
391
$?
$0.1032
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
392
$?
$0.00001562
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
393
$?
$0.00004963
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
394
*** $?
*** $0.01290
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
395
$?
$0.07940
0.00%
3
Giao ngay
Percentage
Gần đây
396
*** $?
*** $574.96
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
397
*** $?
*** $581.33
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
398
*** $?
*** $614.43
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
85 ngày trước
399
$?
$49,380.60
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
400
*** $?
*** $3,500.49
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...