Crex24

Crex24

Khối lượng(24 giờ)

₫77,315,491,388.40

110 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Homeros

₫392.67

--

₫5,377,932,400

6.96%

146

Gần đây

2

Homeros

₫393.60

--

₫4,892,258,377

6.33%

8

Gần đây

3

TRON

₫1,712.64

₫10,861,459.33-

₫37,487,470

0.05%

20

Gần đây

4

Newsolution2.0

₫2,600.08

₫15,482,070.50₫19,091,276.44

₫36,481,060

0.05%

33

Gần đây

5

Bitcoin

₫671,526,196.22

₫9,965,010.64₫2,912,309.45

₫99,336,576

0.13%

174

Gần đây

6

GMT Token

₫3,762.36

₫1,311,389,085.14₫423,054,524.60

₫55,580,377,772

71.89%

258

Gần đây

7

SAFE DEAL

₫32,820.93

-₫3,931,306.10

₫4,644,690,517

6.01%

103

Gần đây

8

BlackHat

₫4,004.93

--

₫832,899,364

1.08%

1

Gần đây

9

ILCOIN

₫105.29

--

₫9,056,882

0.01%

6

Gần đây

10

Ethereum

₫46,929,156.29

--

₫10,011,483

0.01%

98

Gần đây

11

BIOKKOIN

₫385,958.55

--

₫150,017,675

0.19%

27

Gần đây

12

Emocoin

₫94.93

--

₫39,832,345

0.05%

48

Gần đây

13

Revain

₫23.15

--

₫701,170,320

0.91%

5

Gần đây

14

Homeros

₫391.77

--

₫3,103,566,778

4.01%

6

Gần đây

15

Litecoin

₫1,644,555.99

-₫7,430,025.25

₫41,026,240

0.05%

11

Gần đây

16

BlackHat

₫3,726.69

--

₫863,367,348

1.12%

1

Gần đây

17

BlackHat

₫4,243.94

--

₫753,725,617

0.97%

1

Gần đây

18

BitcoinZ

₫4.63

--

₫27,167,352

0.04%

24

Gần đây

19

Ethereum

₫46,305,764.46

₫10,479,510.28₫2,949,718.27

₫26,795,392

0.03%

287

Gần đây

20

Newsolution2.0

₫2,568.68

--

₫22,526,079

0.03%

3

Gần đây

21

Flits

₫5,713.48

-₫7,497,004.17

₫11,515,646

0.01%

6

Gần đây

22

Teloscoin

₫63.17

₫10,270,615.11-

₫8,215,888

0.01%

4

Gần đây

23

XRP

₫10,058.25

--

₫19,739,099

0.03%

21

Gần đây

24

BitcoinZ

₫4.63

--

₫19,669,689

0.03%

10

Gần đây

25

Dogecoin

₫2,000.42

₫2,525,775.31₫19,451,880.35

₫7,147,408

0.01%

151

Gần đây

26

Woodcoin

₫46,795.79

-₫7,964,890.54

₫13,281,697

0.02%

21

Gần đây

27

Bitcoin

₫959,821,770.15

-₫2,982,485.58

₫2,795,443

0.00%

1

Gần đây

28

Zcash

₫2,667,226.95

--

₫4,297,025

0.01%

124

Gần đây

29

Divi

₫905.45

--

₫2,604,289

0.00%

1

Gần đây

30

Schilling-Coin

₫35.10

₫4,026,187.69-

₫5,613,182

0.01%

8

Gần đây

31

Dimecoin

₫0.09377

-₫2,570,737.37

₫5,302,848

0.01%

14

Gần đây

32

Electra Protocol

*** ₫50.71

₫55,938,652.03-

*** ₫3,265,883

0.00%

79

Gần đây

33

Lightcoin

₫891.42

₫8,047,885.90₫2,380,668.80

₫4,224,704

0.01%

1

Gần đây

34

Nasdacoin

₫7.02

--

₫819,260

0.00%

7

Gần đây

35

PlayFuel

₫45.15

--

₫2,483,291

0.00%

1

Gần đây

36

Aerotoken

₫287.78

--

₫701,400

0.00%

1

Gần đây

37

Feathercoin

₫245.67

--

₫652,607

0.00%

2

Gần đây

38

BitCore

₫1,614.37

--

₫388,967

0.00%

1

Gần đây

39

PlayFuel

₫45.26

--

₫2,533,419

0.00%

1

Gần đây

40

BullDog Coin

₫0.00002315

--

₫18,993,282

0.02%

0

Gần đây

41

AXEL

₫3,628.83

₫6,106,025.18₫2,613,008.25

₫21,461,731

0.03%

10

Gần đây

42

Infinitecoin

₫1.75

--

₫2,462,575

0.00%

12

Gần đây

43

Bitcoin

₫697,246,934.59

--

₫491,748

0.00%

254

Gần đây

44

FREEdom Coin

₫0.006886

--

₫407,366

0.00%

25

Gần đây

45

Innovative Bioresearch Classic

₫0.00007872

--

₫278,894

0.00%

1

Gần đây

46

AllSafe

₫140.38

--

₫385,354

0.00%

2

Gần đây

47

Zero

₫252.68

--

₫194,548

0.00%

3

Gần đây

48

Oduwacoin

₫3,004.14

--

₫1,271,712

0.00%

1

Gần đây

49

Klimatas

₫315.86

--

₫1,437,870

0.00%

3

Gần đây

50

SparkPoint

*** ₫4.28

--

*** ₫364,596

0.00%

2

Gần đây

51

Valuto

₫35.10

--

₫367,589

0.00%

0

Gần đây

52

PirateCash

₫112.30

--

₫185,257

0.00%

7

Gần đây

53

Waves

*** ₫245,665.64

-₫2,321,132.69

*** ₫13,905,014

0.00%

158

Gần đây

54

Garlicoin

₫807.19

--

₫295,682

0.00%

2

Gần đây

55

CUTcoin

₫126.34

₫5,018,482.90-

₫363,408

0.00%

23

Gần đây

56

ILCOIN

₫146.15

--

₫159,846

0.00%

0

Gần đây

57

Dogecoin

₫1,815.80

--

₫2,018,648

0.00%

17

Gần đây

58

Crex Token

₫16,143.74

--

₫194,316

0.00%

5

Gần đây

59

Tether

₫32,149.26

₫15,116,954.73₫2,940,050.92

₫1,608,657

0.00%

5

Gần đây

60

BullDog Coin

₫0.007018

--

₫1,518

0.00%

0

Gần đây

61

Bitcoin Plus

₫56,152.15

--

₫59,083

0.00%

7

Gần đây

62

Doctors Coin

₫160.74

--

₫59,193

0.00%

1

Gần đây

63

PlayFuel

₫45.27

--

₫2,339,349

0.00%

1

Gần đây

64

Alias

₫1,109.00

--

₫1,519,359

0.00%

1

Gần đây

65

Castle

₫59.66

--

₫52,436

0.00%

6

Gần đây

66

Deonex Token

₫2,083.76

--

₫13,544,660

0.02%

1

Gần đây

67

Electra Protocol

₫29.70

--

₫807,289

0.00%

3

Gần đây

68

IQ.cash

₫21.06

-₫4,476,641.73

₫860,867

0.00%

3

Gần đây

69

TRON

*** ₫2,310.05

--

*** ₫1,028,388

0.00%

4

Gần đây

70

Litecoin

*** ₫2,347,769.85

--

*** ₫662,716

0.00%

2

Gần đây

71

Monero

₫4,000,840.43

--

₫1,227,600

0.00%

6

Gần đây

72

Axe

₫266.72

--

₫57,031

0.00%

2

Gần đây

73

Dacxi

₫39.36

-₫4,845,166.76

₫8,956,207

0.01%

12

Gần đây

74

Bitblocks

₫7.02

₫69,888,302.36-

₫714,853

0.00%

8

Gần đây

75

Oduwacoin

₫4,568.25

--

₫539,514

0.00%

1

Gần đây

76

PIVX

₫3,018.18

--

₫232,511

0.00%

1

Gần đây

77

Litecoin Plus

₫491.33

--

₫595,797

0.00%

1

Gần đây

78

Veles

₫400.08

--

₫293,254

0.00%

1

Gần đây

79

KnoxFS (New)

₫7,720.92

--

₫416,718

0.00%

1

Gần đây

80

DigiByte

₫280.76

--

₫419,404

0.00%

64

Gần đây

81

Zealium

₫28.08

--

₫424,283

0.00%

3

Gần đây

82

Gifto

*** ₫350.95

--

*** ₫1,050,249

0.00%

1

Gần đây

83

Ethereum Classic

₫480,872.94

-₫4,838,503.98

₫87,135

0.00%

8

Gần đây

84

GameCredits

₫989.68

--

₫127,062

0.00%

1

Gần đây

85

Fanaticos Cash

₫7.02

--

₫109,674

0.00%

3

Gần đây

86

YENTEN

₫21.76

--

₫86,475

0.00%

2

Gần đây

87

Cheesecoin

₫3.51

--

₫68,184

0.00%

5

Gần đây

88

Aryacoin

₫42.11

--

₫134,208

0.00%

3

Gần đây

89

Komodo

₫5,685.40

--

₫70,627

0.00%

1

Gần đây

90

Dash

₫1,396,784.64

--

₫160,416

0.00%

1

Gần đây

91

SCRIV NETWORK

₫11.93

-₫2,442,371.00

₫138,479

0.00%

6

Gần đây

92

Verge

₫112.30

--

₫133,737

0.00%

169

Gần đây

93

Doctors Coin

₫164.39

--

₫63,388

0.00%

1

Gần đây

94

Firo

₫40,710.31

--

₫90,819

0.00%

1

Gần đây

95

Dogecoin

₫1,956.95

₫3,051,393.36-

₫114,594

0.00%

1

Gần đây

96

Newsolution2.0

₫2,621.59

--

₫76,643

0.00%

1

Gần đây

97

SINOVATE

₫28.08

₫4,080,962.62₫5,009,347.48

₫124,673

0.00%

12

Gần đây

98

BBSCoin

₫0.007019

₫5,765,310.36-

₫141,217

0.00%

0

Gần đây

99

Dimecoin

₫0.08956

--

₫62,589

0.00%

3

Gần đây

100

Bitgesell

₫933.53

-₫8,918,417.77

₫96,215

0.00%

2

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện