×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,829Các thị trường giao dịch:  20,886Vốn Hóa Thị Trường:  $233,833,610,622Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,888,548,522BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $233,833,610,622Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,888,548,522BTC Chiếm Ưu Thế:  66.0%Các loại tiền điện tử:  4,829Các thị trường giao dịch:  20,886

CredoEx

$5.13 USD
0.00060069 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$?
$0.005536
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$0.013233
$0.666399
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$?
$24.37
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$0.003025
$2.83
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$0.000942
$0.404889
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$0.178655
$0.121747
3.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$0.002433
$0.009317
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$0.013659
$25.60
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$0.001997
$0.003439
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$3.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$1,812.27
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$0.002236
$0.089558
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.050664
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$0.003968
$0.507182
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.000362
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$0.185576
$0.231970
3.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$7.24
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$0.983002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$0.028744
$0.030000
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$0.003515
$0.002893
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$7,342.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$5
$0.002125
91.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$8.53
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.001568
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$75.97
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.001462
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...