×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883Vốn Hóa Thị Trường:  $216,331,873,964Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,918,840,936BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $216,331,873,964Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,918,840,936BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883

CPDAX

$29,214.77 USD
3.66996316 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$22,529
$0.001992
77.12%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,108
$0.008482
7.22%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,866
$0.007125
6.39%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,815
$8,017.86
6.21%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$516
$0.019255
1.77%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$118
$0.002358
0.41%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$93
$0.000848
0.32%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$14
$180.25
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2
$0.023241
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.759110
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.055135
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$?
$0.004071
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$0.290942
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.000687
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$0.004156
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.005853
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.002417
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$230.39
0.00%
Spot
Percentage
205 giờ trước
19
$?
$0.042072
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$3.22
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$0.077104
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$0.127939
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.021429
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.231023
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$1.08
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.030536
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.000254
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$172.49
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...