×
×
Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544Vốn Hóa Thị Trường:  $247,620,547,835Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,337,274,530BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $247,620,547,835Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $95,337,274,530BTC Chiếm Ưu Thế:  65.5%Các loại tiền điện tử:  5,515Các thị trường giao dịch:  22,544

Coinsuper

$50,172,172 USD
5,687 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$21,346,945
$8,813.60
42.55%
170
Spot
Percentage
Gần đây
2
$11,898,387
$200.27
23.72%
133
Spot
Percentage
Gần đây
3
$11,815,668
$8,816.65
23.55%
170
Spot
Percentage
Gần đây
4
$2,542,295
$0.109885
5.07%
19
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,133,466
$200.08
2.26%
134
Spot
Percentage
Gần đây
6
$686,648
$0.242965
1.37%
12
Spot
Percentage
Gần đây
7
*** $369,343
*** $0.419787
0.74%
9
Spot
Percentage
Gần đây
8
$348,340
$0.395942
0.69%
5
Spot
Percentage
Gần đây
9
$135,202
$200.41
0.27%
60
Spot
Percentage
Gần đây
10
$129,461
$0.194000
0.26%
117
Spot
Percentage
Gần đây
11
$49,421
$0.004762
0.10%
20
Spot
Percentage
Gần đây
12
$21,800
$0.082828
0.04%
23
Spot
Percentage
Gần đây
13
$19,078
$9.99
0.04%
16
Spot
Percentage
Gần đây
14
$10,892
$0.000883
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,807
$0.012554
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,246
$2.93
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,576
$0.002646
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,436
$0.006173
0.01%
17
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,786
$0.068523
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,271
$0.000775
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,255
$0.002194
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,965
$0.000083
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,869
$0.067642
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,716
$0.026369
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
25
$969
$0.022930
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
26
$489
$0.000648
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
27
$416
$0.000972
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
28
$347
$0.116147
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
29
$335
$0.117075
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
30
$45
$0.014816
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
31
$31
$0.014701
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
32
$4
$0.004345
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
33
$2
$0.014927
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.379131
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.000262
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.003616
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.002479
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.002469
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.020605
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.000891
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$50.02
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$50.03
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.063922
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$58.71
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.202013
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.008003
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$0.213245
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.001146
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.101034
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$2.83
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.003500
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$2.65
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$1.09
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$44.98
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.001058
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$99.98
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.000606
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$1.29
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.020417
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$1.01
0.00%
129
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...