×
×
Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753Vốn hóa thị trường:  $396,006,783,362Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $116,279,739,976BTC Chiếm Ưu Thế:  61.7%
Vốn hóa thị trường:  $396,006,783,362Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $116,279,739,976BTC Chiếm Ưu Thế:  61.7%Các loại tiền điện tử:  7,473Các thị trường giao dịch:  31,753

Coinsuper

$94,259,482 USD
7,262 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$56,820,896
$12,997.73
60.28%
94
Spot
Percentage
Gần đây
2
$15,107,351
$12,994.80
16.03%
82
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,866,469
$396.01
8.35%
51
Spot
Percentage
Gần đây
4
$3,534,333
$0.527112
3.75%
24
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,752,650
$395.49
2.92%
45
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,664,807
$0.117868
2.83%
24
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,552,682
$0.922512
1.65%
28
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,094,534
$0.867244
1.16%
12
Spot
Percentage
Gần đây
9
$853,044
$0.107679
0.90%
16
Spot
Percentage
Gần đây
10
$600,033
$0.674723
0.64%
5
Spot
Percentage
Gần đây
11
$541,314
$401.37
0.57%
74
Spot
Percentage
Gần đây
12
$452,619
$0.730283
0.48%
25
Spot
Percentage
Gần đây
13
$416,251
$0.005274
0.44%
18
Spot
Percentage
Gần đây
14
$399,537
$0.253200
0.42%
19
Spot
Percentage
Gần đây
15
$132,955
$0.114836
0.14%
23
Spot
Percentage
Gần đây
16
$125,816
$27.37
0.13%
30
Spot
Percentage
Gần đây
17
$67,006
$3.13
0.07%
41
Spot
Percentage
Gần đây
18
$61,315
$6.01
0.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
19
$53,542
$0.019249
0.06%
28
Spot
Percentage
Gần đây
20
$44,297
$0.109013
0.05%
19
Spot
Percentage
Gần đây
21
$33,567
$6.59
0.04%
17
Spot
Percentage
Gần đây
22
$15,775
$0.001306
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
23
$8,791
$0.002637
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
24
$3,298
$0.117594
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,740
$0.005537
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,300
$0.000153
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $1,048
*** $0.000998
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
28
$629
$2.58
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
29
$556
$0.206336
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
30
$517
$0.205029
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
31
$368
$0.005142
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
32
$323
$0.005010
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
33
$320
$19.37
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
34
$315
$0.000678
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
35
$315
$0.027292
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
36
$273
$0.836813
0.00%
29
Spot
Percentage
Gần đây
37
$256
$1.01
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
38
$165
$2.54
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
39
$63
$0.003164
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
40
$36
$0.023689
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
41
$5
$0.263556
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3
$0.000521
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$99.64
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$2.64
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.449015
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.001450
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
47
*** $?
*** $0.065000
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.042058
0.00%
22
Spot
Percentage
Gần đây
49
*** $?
*** $0.201589
0.00%
36
Spot
Percentage
564 giờ trước
50
*** $?
*** $0.002817
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.000765
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.003500
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.001714
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
54
*** $?
*** $0.011723
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
55
*** $?
*** $35.06
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
56
*** $?
*** $89.20
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$97.70
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.410298
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
59
*** $?
*** $1.09
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.004063
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...