×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929Vốn Hóa Thị Trường:  $221,821,452,203Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,861,664,558BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $221,821,452,203Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $69,861,664,558BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  4,842Các thị trường giao dịch:  20,929

Coinsuper

$239,755,194 USD
29,671 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$109,867,294
$8,188.85
45.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$50,509,449
$3.13
21.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$31,170,380
$8,075.49
13.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$12,957,071
$3.13
5.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$10,978,710
$55.75
4.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,028,058
$174.97
2.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$3,143,759
$55.84
1.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,599,469
$0.211502
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,957,409
$177.59
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,955,181
$0.253587
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,506,013
$177.52
0.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,253,103
$65.05
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,160,249
$0.016828
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,053,521
$0.732064
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$614,926
$54.95
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$499,559
$18.60
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$400,683
$0.016807
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$334,355
$107.88
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$294,724
$3.37
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$253,285
$107.80
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$174,656
$0.006520
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$161,395
$0.450234
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$150,240
$0.250100
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$145,541
$0.254179
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$102,164
$3.08
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$97,799
$1.93
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$69,007
$4.44
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$62,272
$1.86
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$45,740
$0.006610
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$43,314
$3.38
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$39,584
$0.006094
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$34,771
$0.016874
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$20,471
$0.062409
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$19,582
$0.905230
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$17,208
$0.601189
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$16,979
$0.019857
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$16,905
$0.039810
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$16,378
$11.83
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$16,353
$0.057504
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$14,343
$0.005570
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$13,919
$0.135354
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$13,093
$11.82
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$11,450
$1.22
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$10,051
$4.37
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$9,056
$0.002130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$8,356
$0.007405
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$8,026
$0.007325
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$6,825
$0.000976
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$5,658
$0.065367
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$4,898
$0.008999
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$4,603
$0.004683
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$3,861
$0.000420
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$3,715
$0.010048
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$3,680
$0.453066
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$3,405
$0.455968
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$3,082
$0.006144
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$2,751
$242.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$2,682
$0.000793
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,197
$0.014224
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,951
$1.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,919
$0.043200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,710
$0.998600
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,708
$0.039646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,617
$242.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,551
$0.016823
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$584
$0.014826
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$468
$0.049599
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$445
$0.003029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$349
$0.001021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$77
$0.001065
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$9
$0.005310
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$0.106438
$0.001268
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$4.90
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.002703
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.006328
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.122871
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.003195
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.891878
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.990000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.000410
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.001472
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.000328
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$1.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.766200
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.001005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...