Coinsuper Coinsuper

$38,809,504 USD
790.04221369 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$48,865.08
$8,738,346
22.52%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$0.39
$7,077,169
18.24%
49
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$3,885.12
$4,712,143
12.14%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$48,823.59
$4,501,359
11.60%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$3,886.64
$3,885,525
10.01%
52
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$3,906.96
$3,669,493
9.46%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$0.1298
$1,058,718
2.73%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$0.1284
$971,451
2.50%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$0.008081
$525,266
1.35%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.01068
$464,772
1.20%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$0.01055
$450,534
1.16%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$32.95
$432,759
1.12%
39
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$0.008201
$429,510
1.11%
15
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.09493
$388,663
1.00%
59
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$0.05138
$349,324
0.90%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$117.48
$214,066
0.55%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.09762
$154,183
0.40%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$0.04306
$120,033
0.31%
37
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$24.56
$116,211
0.30%
63
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$39.00
$108,189
0.28%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
RankCặp
RankCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Đã được cập nhật
1
0.0000021
Gần đây
2
0.00007403
Gần đây
3
1.3e-7
Gần đây
4
0.00000851
Gần đây
5
0.000091
Gần đây
6
6e-8
Gần đây
7
1.628
Gần đây
8
6.037
Gần đây
9
0.12
Gần đây
10
0.51792
Gần đây
11
45.939
Gần đây
12
3.6136
Gần đây
13
1.488
Gần đây
14
1.6279
Gần đây
15
0.0000175047
Gần đây
16
0.025982
Gần đây
17
17.658
Gần đây
18
3.906
Gần đây
19
592.57
Gần đây