×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $235,661,837,858Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,814,301,033BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $235,661,837,858Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,814,301,033BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

CoinsBank

$71,039,181 USD
8,263 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$672,275
$59.91
0.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$634,448
$59.53
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$803,815
$59.49
1.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$32,886,473
$8,518.77
46.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$18,227,851
$8,537.04
25.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$17,814,469
$8,521.53
25.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...