×
×
Các loại tiền điện tử:  7,165Các thị trường giao dịch:  29,901Vốn hóa thị trường:  $338,279,811,074Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,390,556,786BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%
Vốn hóa thị trường:  $338,279,811,074Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $109,390,556,786BTC Chiếm Ưu Thế:  58.5%Các loại tiền điện tử:  7,165Các thị trường giao dịch:  29,901

CoinEgg

$286,432,442 USD
27,581 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$134,109,240
$10,687.19
46.82%
174
Spot
Percentage
Gần đây
2
$96,741,836
$348.51
33.77%
163
Spot
Percentage
Gần đây
3
$15,892,424
$21.68
5.55%
77
Spot
Percentage
Gần đây
4
$11,503,876
$348.26
4.02%
83
Spot
Percentage
Gần đây
5
$9,888,317
$2.53
3.45%
112
Spot
Percentage
Gần đây
6
$8,576,185
$0.026074
2.99%
66
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,216,501
$2.30
2.17%
47
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,613,358
$0.623677
1.96%
72
Spot
Percentage
Gần đây
9
$4,580,217
$21.66
1.60%
60
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,439,324
$45.03
1.20%
57
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,925,323
$2.30
1.02%
82
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,444,313
$0.231889
0.85%
43
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,109,828
$0.023616
0.39%
51
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,037,423
$0.069673
0.36%
62
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,010,256
$0.231995
0.35%
47
Spot
Percentage
Gần đây
16
$635,758
$44.97
0.22%
17
Spot
Percentage
Gần đây
17
$554,015
$5.00
0.19%
41
Spot
Percentage
Gần đây
18
$497,905
$0.007399
0.17%
5
Spot
Percentage
Gần đây
19
$423,031
$0.002639
0.15%
34
Spot
Percentage
Gần đây
20
$323,892
$45.01
0.11%
37
Spot
Percentage
Gần đây
21
$248,488
$0.068284
0.09%
39
Spot
Percentage
Gần đây
22
$246,451
$0.007534
0.09%
1
Spot
Percentage
Gần đây
23
$229,943
$1.19
0.08%
22
Spot
Percentage
Gần đây
24
$193,040
$2.45
0.07%
5
Spot
Percentage
Gần đây
25
$155,131
$2.30
0.05%
44
Spot
Percentage
Gần đây
26
$144,615
$0.008773
0.05%
21
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $127,316
*** $0.020068
0.04%
1
Spot
Percentage
Gần đây
28
$117,624
$0.004803
0.04%
3
Spot
Percentage
Gần đây
29
$98,336
$0.313422
0.03%
18
Spot
Percentage
Gần đây
30
$96,693
$0.314392
0.03%
36
Spot
Percentage
Gần đây
31
$93,894
$0.225797
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
32
$88,739
$0.001161
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
33
$84,474
$0.002750
0.03%
1
Spot
Percentage
Gần đây
34
$70,097
$1.78
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
35
$67,921
$1.76
0.02%
20
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $58,988
*** $0.000790
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$55,779
$0.293867
0.02%
5
Spot
Percentage
Gần đây
38
*** $39,926
*** $0.000534
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$28,911
$0.012065
0.01%
4
Spot
Percentage
Gần đây
40
$18,831
$0.252191
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
41
$18,766
$0.000097
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
42
$15,920
$0.042349
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
43
$15,372
$0.962815
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
44
$14,296
$0.009225
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$13,115
$0.000534
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
46
$9,850
$0.031631
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
47
$6,468
$0.039538
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
48
$3,909
$0.000438
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
49
$3,274
$0.012823
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
50
$2,165
$0.002244
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
51
*** $1,298
*** $0.000005
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,286
$0.000030
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$373
$0.000074
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
54
$10
$0.000015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
*** $2
*** $0.000214
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
56
$2
$0.000053
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
*** $?
*** $0.000107
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.013892
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
59
*** $?
*** $0.010686
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
*** $?
*** $0.000107
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $?
*** $0.000064
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...