×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $237,399,996,799Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $68,100,246,267BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $237,399,996,799Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $68,100,246,267BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

CoinEgg

$1,109,953,762 USD
128,037 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$347,542,530
$60.26
31.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$284,041,811
$60.20
25.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$247,718,088
$60.31
22.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$39,821,931
$12.53
3.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$38,443,792
$12.53
3.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$27,330,714
$8,654.31
2.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$18,616,587
$4.77
1.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$14,961,551
$184.95
1.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$14,123,738
$0.266629
1.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$11,876,454
$185.01
1.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$10,183,914
$0.267328
0.92%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$9,898,605
$2.28
0.89%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,018,238
$2.29
0.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$9,008,188
$0.019309
0.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$8,382,181
$3.46
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,277,735
$2.28
0.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,242,204
$0.881502
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,874,030
$0.073112
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,107,203
$2.30
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,053,473
$0.008232
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,254,855
$0.026508
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$851,486
$0.022176
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$487,903
$1.53
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$477,818
$1.54
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$418,460
$0.002659
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$268,728
$0.113307
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$244,458
$0.765774
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$201,317
$0.063757
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$193,271
$0.260398
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$141,239
$0.009002
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$78,562
$0.528419
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$78,069
$1.98
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$77,709
$1.96
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$66,070
$0.084601
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$65,036
$0.000332
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$55,781
$0.005804
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$35,320
$2.20
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$27,051
$0.013081
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$25,656
$0.096415
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$25,448
$0.088445
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$18,805
$0.248617
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$13,056
$0.001421
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$6,554
$0.081428
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$6,355
$0.042620
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$6,210
$0.005544
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$5,404
$0.000490
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$2,945
$0.003543
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$2,839
$0.002808
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$2,825
$0.014986
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,704
$0.000757
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,512
$0.000301
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$1,455
$0.000953
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$1,244
$0.000771
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$900
$0.001646
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$353
$0.000433
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$206
$0.000009
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.004201
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.000087
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.000433
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.000260
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.001733
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.004591
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.000061
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.000433
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.000866
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...