×
×
Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655Vốn Hóa Thị Trường:  $261,823,090,852Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,840,458,959BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $261,823,090,852Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $101,840,458,959BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  5,520Các thị trường giao dịch:  22,655

CoinEgg

$144,732,988 USD
15,321 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$33,860,518
$44.45
23.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$25,381,939
$6.79
17.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$19,893,783
$9,489.45
13.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$12,930,213
$211.43
8.93%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$9,808,061
$2.59
6.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,917,197
$1.68
4.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,232,794
$1.69
4.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,411,276
$0.518869
3.74%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,932,775
$0.068379
2.72%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,196,832
$10.31
2.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,192,455
$0.014904
2.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,626,720
$210.62
1.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,591,867
$10.25
1.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,302,249
$44.19
0.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,231,517
$0.197818
0.85%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,207,638
$0.067246
0.83%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,128,840
$0.197488
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,011,808
$0.022006
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$986,334
$0.012373
0.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$570,737
$0.005582
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$458,295
$44.35
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$397,219
$0.002540
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$327,406
$1.69
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$262,670
$0.040850
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$227,034
$1.21
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$185,880
$0.005927
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$168,244
$0.002634
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$157,359
$0.501425
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$157,257
$0.496318
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$148,011
$1.87
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$136,380
$0.004251
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$136,758
$0.341005
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$118,005
$0.001603
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$76,729
$0.384398
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$58,439
$1.49
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$56,580
$0.002403
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$56,003
$1.47
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$42,613
$0.132414
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$23,260
$1.49
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$23,176
$0.014776
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$19,018
$0.000254
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$17,364
$0.253086
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$14,143
$0.038851
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $13,356
*** $0.005591
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$11,701
$0.000060
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$11,207
$0.000472
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$6,350
$0.033052
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$5,802
$0.000147
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$5,170
$0.018984
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$3,675
$0.000387
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$2,784
$0.002361
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$2,255
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$641
$0.000123
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$6
$0.000094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.001983
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.000198
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.000211
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.000170
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.000472
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.000094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.001228
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.001720
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.000094
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.000189
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...