×
×
Các loại tiền điện tử:  7,153Các thị trường giao dịch:  29,866Vốn hóa thị trường:  $324,078,502,400Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,438,626,020BTC Chiếm Ưu Thế:  58.8%
Vốn hóa thị trường:  $324,078,502,400Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $81,438,626,020BTC Chiếm Ưu Thế:  58.8%Các loại tiền điện tử:  7,153Các thị trường giao dịch:  29,866

Coineal

$550,529,225 USD
53,519 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$227,963,257
$10,292.85
41.41%
644
Spot
Percentage
Gần đây
2
$102,637,012
$324.77
18.64%
359
Spot
Percentage
Gần đây
3
$66,251,803
$324.74
12.03%
541
Spot
Percentage
Gần đây
4
$32,051,757
$8.17
5.82%
95
Spot
Percentage
Gần đây
5
$26,264,690
$208.59
4.77%
394
Spot
Percentage
Gần đây
6
$20,303,486
$2.45
3.69%
504
Spot
Percentage
Gần đây
7
$14,441,266
$4.09
2.62%
221
Spot
Percentage
Gần đây
8
$11,994,481
$43.40
2.18%
340
Spot
Percentage
Gần đây
9
$10,518,614
$43.39
1.91%
400
Spot
Percentage
Gần đây
10
$10,334,537
$149.97
1.88%
234
Spot
Percentage
Gần đây
11
$9,725,490
$2.45
1.77%
400
Spot
Percentage
Gần đây
12
$3,326,282
$8.16
0.60%
225
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,466,239
$4.91
0.45%
271
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,119,234
$65.60
0.38%
261
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,062,577
$114.58
0.37%
175
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,034,011
$114.59
0.37%
186
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,338,061
$0.033235
0.24%
98
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,277,966
$9.76
0.23%
25
Spot
Percentage
Gần đây
19
$634,428
$4.09
0.12%
164
Spot
Percentage
Gần đây
20
$530,046
$65.57
0.10%
179
Spot
Percentage
Gần đây
21
$475,035
$0.348145
0.09%
148
Spot
Percentage
Gần đây
22
$329,645
$0.024849
0.06%
179
Spot
Percentage
Gần đây
23
$307,097
$0.007916
0.06%
10
Spot
Percentage
Gần đây
24
$302,620
$0.024880
0.05%
163
Spot
Percentage
Gần đây
25
$290,306
$2.46
0.05%
213
Spot
Percentage
Gần đây
26
$237,362
$2.77
0.04%
127
Spot
Percentage
Gần đây
27
$188,252
$0.005069
0.03%
112
Spot
Percentage
Gần đây
28
$143,591
$0.044985
0.03%
20
Spot
Percentage
Gần đây
29
$137,236
$0.069422
0.02%
42
Spot
Percentage
Gần đây
30
$72,024
$0.254190
0.01%
23
Spot
Percentage
Gần đây
31
$22,467
$0.028121
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
32
$18,513
$0.352232
0.00%
122
Spot
Percentage
Gần đây
33
$9,766
$4.87
0.00%
135
Spot
Percentage
Gần đây
34
$8,463
$0.077205
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
35
$7,730
$0.000255
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$4,495
$0.000236
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
37
*** $4,008
*** $0.003002
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1,920
$0.011809
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...