×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880Vốn Hóa Thị Trường:  $233,930,537,839Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $56,863,389,669BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $233,930,537,839Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $56,863,389,669BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,880

Coineal

$626,232,548 USD
73,329 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$281,387,897
$8,533.35
44.93%
$598,517
Spot
Percentage
Gần đây
2
$154,040,949
$183.61
24.60%
$385,591
Spot
Percentage
Gần đây
3
$80,876,545
$58.83
12.91%
$231,419
Spot
Percentage
Gần đây
4
$74,238,431
$183.78
11.85%
$724,532
Spot
Percentage
Gần đây
5
$15,146,326
$4.68
2.42%
$102,692
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,661,734
$0.111647
1.54%
$283,016
Spot
Percentage
Gần đây
7
$7,081,016
$58.78
1.13%
$409,414
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,131,591
$3.40
0.18%
$31,163
Spot
Percentage
Gần đây
9
$929,370
$1.20
0.15%
$644
Spot
Percentage
Gần đây
10
$804,632
$3.40
0.13%
$123,665
Spot
Percentage
Gần đây
11
$302,886
$3.39
0.05%
$10,873
Spot
Percentage
Gần đây
12
$169,495
$1.45
0.03%
$449
Spot
Percentage
Gần đây
13
$102,170
$0.276872
0.02%
$10,976
Spot
Percentage
Gần đây
14
$95,695
$0.021199
0.02%
$17,858
Spot
Percentage
Gần đây
15
$86,783
$0.018763
0.01%
$6,625
Spot
Percentage
Gần đây
16
$63,779
$5.58
0.01%
$2,854
Spot
Percentage
Gần đây
17
$61,414
$0.018806
0.01%
$30,963
Spot
Percentage
Gần đây
18
$47,461
$0.000855
0.01%
$12,775
Spot
Percentage
Gần đây
19
$37,994
$0.031055
0.01%
$3,614
Spot
Percentage
Gần đây
20
$16,501
$0.002162
0.00%
$13,312
Spot
Percentage
Gần đây
21
$11,073
$0.284736
0.00%
$59,161
Spot
Percentage
Gần đây
22
$7,552
$0.000966
0.00%
$5,599
Spot
Percentage
Gần đây
23
$5,598
$0.114886
0.00%
$886
Spot
Percentage
Gần đây
24
$5,120
$0.000513
0.00%
$3,343
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,438
$0.027059
0.00%
$8,834
Spot
Percentage
Gần đây
26
$4,257
$0.027934
0.00%
$4,485
Spot
Percentage
Gần đây
27
$2,263
$0.244067
0.00%
$1,519
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,371
$2.06
0.00%
$12,707
Spot
Percentage
Gần đây
29
$976
$0.280141
0.00%
$19,803
Spot
Percentage
Gần đây
30
$511
$0.177444
0.00%
$789
Spot
Percentage
Gần đây
31
$246
$0.276957
0.00%
$1,411
Spot
Percentage
Gần đây
32
$180
$0.010066
0.00%
$4,488
Spot
Percentage
Gần đây
33
$169
$0.013992
0.00%
$8,924
Spot
Percentage
Gần đây
34
$105
$1.03
0.00%
$19,120
Spot
Percentage
Gần đây
35
$46
$0.001279
0.00%
$104
Spot
Percentage
Gần đây
36
$19
$2.06
0.00%
$5,341
Spot
Percentage
Gần đây
37
$5
$0.201330
0.00%
$88
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...