×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $272,533,434,862Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,083,487,333BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $272,533,434,862Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $91,083,487,333BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

Coineal

$1,579,204,395 USD
164,509 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$570,351,543
$9,599.21
36.12%
389
Spot
Percentage
Gần đây
2
$339,224,647
$241.05
21.48%
269
Spot
Percentage
Gần đây
3
$179,671,108
$47.24
11.38%
190
Spot
Percentage
Gần đây
4
$131,291,115
$47.26
8.31%
128
Spot
Percentage
Gần đây
5
$107,547,210
$2.69
6.81%
149
Spot
Percentage
Gần đây
6
$85,150,953
$241.10
5.39%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$67,908,734
$251.53
4.30%
191
Spot
Percentage
Gần đây
8
$41,331,718
$192.97
2.62%
187
Spot
Percentage
Gần đây
9
$11,633,919
$78.42
0.74%
0
Spot
Percentage
Gần đây
10
$9,986,711
$6.93
0.63%
100
Spot
Percentage
Gần đây
11
$9,154,338
$191.06
0.58%
0
Spot
Percentage
Gần đây
12
$8,458,543
$2.69
0.54%
137
Spot
Percentage
Gần đây
13
$6,913,300
$6.92
0.44%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,967,304
$0.055424
0.12%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,812,543
$189.98
0.11%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$801,536
$10.28
0.05%
21
Spot
Percentage
Gần đây
17
$543,477
$0.016796
0.03%
44
Spot
Percentage
Gần đây
18
$480,105
$0.329019
0.03%
60
Spot
Percentage
Gần đây
19
$464,492
$9.71
0.03%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$400,341
$0.000779
0.03%
5
Spot
Percentage
Gần đây
21
$192,906
$0.001289
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$190,506
$2.69
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$186,607
$78.47
0.01%
112
Spot
Percentage
Gần đây
24
$58,669
$0.162110
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
25
$51,542
$1.72
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
26
$48,459
$0.002672
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$33,375
$0.815828
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
28
$23,220
$0.014205
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
29
$22,039
$0.016865
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
30
$16,932
$0.331541
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
31
$8,329
$0.000343
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$6,778
$0.319860
0.00%
0
Spot
Percentage
106 giờ trước
33
$906
$0.000192
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
34
$803
$0.000144
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
35
$111
$0.016709
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
36
$102
$0.016889
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
37
$4
$8.49
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
38
$3
$3.74
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
39
$3
$0.026564
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2
$0.016789
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...