Các loại tiền điện tử:  11,152Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,560,180,301,433Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $77,866,050,892Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.0% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  57 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,152Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,560,180,301,433Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $77,866,050,892Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.0% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  57 Gwei
Coineal

Coineal

Khối lượng(24 giờ)

$127,720,822.83

3,343 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

$38,221.22

$32,413,883.33$15,038,161.09

$33,754,079

0.00%

293

Gần đây

2

Ethereum

$2,491.13

$13,130,999.04$7,492,890.74

$11,145,283

0.00%

216

Gần đây

3

Ethereum Classic

$49.08

$252,049.79$224,614.05

$10,599,648

0.00%

73

Gần đây

4

Litecoin

$138.40

$471,980.11$725,983.96

$9,778,120

0.00%

172

Gần đây

5

Ethereum Classic

$48.96

$243,746.20$387,602.13

$7,184,490

0.00%

76

Gần đây

6

Litecoin

$138.55

$494,057.24$785,155.93

$7,166,782

0.00%

188

Gần đây

7

Ethereum

$2,491.17

$2,558,450.80$374,988.22

$5,954,739

0.00%

232

Gần đây

8

Maker

$2,763.25

$134,935.23$68,649.72

$4,593,730

0.00%

87

Gần đây

9

Chainlink

$23.36

$2,356,312.52$1,157,161.11

$4,062,106

0.00%

121

Gần đây

10

Compound

$393.81

$190,538.43$259,474.90

$3,055,724

0.00%

172

Gần đây

11

Polkadot

$17.35

$1,601,365.66$2,185,359.89

$2,986,165

0.00%

105

Gần đây

12

Uniswap

$21.30

$83,881.31$66,705.11

$2,831,863

0.00%

124

Gần đây

13

Aave

$309.40

$150,206.14$365,486.72

$2,433,828

0.00%

68

Gần đây

14

Chainlink

$31.47

$380,999.78$559,928.30

$1,990,298

0.00%

275

Gần đây

15

Dash

$155.71

$1,032,421.00$488,919.89

$1,685,206

0.00%

210

Gần đây

16

SushiSwap

$8.05

$49,312.37$93,751.17

$1,379,166

0.00%

121

Gần đây

17

Polkadot

$17.35

$218,060.43$226,496.64

$1,209,162

0.00%

97

Gần đây

18

EOS

$4.01

$659,333.25$1,374,475.31

$1,064,242

0.00%

129

Gần đây

19

Synthetix

$9.02

$46,958.93$52,808.76

$1,035,456

0.00%

96

Gần đây

20

Uniswap

$21.27

$191,196.10$214,021.13

$968,281

0.00%

85

Gần đây

21

Polygon

$1.02

$249,110.87$221,677.43

$824,935

0.00%

83

Gần đây

22

Chia Network

$214.09

$45,600.15$59,644.32

$805,140

0.00%

100

Gần đây

23

EOS

$4.00

$339,666.60$404,469.88

$742,620

0.00%

165

Gần đây

24

TON Crystal

$0.411

$4,827.90$5,785.69

$737,465

0.00%

77

Gần đây

25

Golden Ratio Token

$0.6501

$217,515.42$119,542.97

$685,247

0.00%

88

Gần đây

26

Cosmos

$12.04

$42,498.11$53,582.02

$639,047

0.00%

124

Gần đây

27

Algorand

$0.8251

$154,149.66$310,924.43

$611,816

0.00%

91

Gần đây

28

yearn.finance

$32,147.73

$237,555.13$682,306.96

$611,540

0.00%

137

Gần đây

29

Aave

$308.42

$109,805.91$136,432.94

$581,778

0.00%

65

Gần đây

30

SushiSwap

$8.07

$27,992.98$48,837.57

$457,475

0.00%

131

Gần đây

31

Polygon

$1.01

$41,363.52$57,031.43

$431,344

0.00%

60

Gần đây

32

TRON

$0.06398

$32,663.09$22,996.58

$407,583

0.00%

170

Gần đây

33

Cardano

$1.34

$23,850.12$399,620.92

$387,019

0.00%

86

Gần đây

34

Zcash

$113.25

$140,100.15$119,988.62

$379,444

0.00%

151

Gần đây

35

yearn.finance

$32,197.66

$101,348.35$126,953.45

$372,348

0.00%

125

Gần đây

36

Stellar

$0.2747

$473,788.24$321,311.05

$347,736

0.00%

68

Gần đây

37

Curve DAO Token

$1.58

$88,112.50$114,884.69

$340,414

0.00%

151

Gần đây

38

Tezos

$3.01

$117,608.35$110,260.56

$317,880

0.00%

89

Gần đây

39

EOS

$3.99

$54,935.61$15,144.92

$312,830

0.00%

115

Gần đây

40

Cardano

$1.35

$20,855.29$977,740.91

$298,204

0.00%

78

Gần đây

41

Dogecoin

$0.1961

$67,471.50$85,295.04

$288,773

0.00%

103

Gần đây

42

Basic Attention Token

$0.6288

$54,264.10$114,689.69

$214,078

0.00%

81

Gần đây

43

Stellar

$0.2735

$93,728.76$76,791.67

$206,941

0.00%

76

Gần đây

44

YottaChain

$0.01423

$210.91-

$205,422

0.00%

17

Gần đây

45

Dogecoin

$0.1966

$37,102.65$35,068.08

$193,166

0.00%

65

Gần đây

46

Bitcoin Cash

$532.11

$548,328.50$14,930.42

$175,059

0.00%

106

Gần đây

47

Curve DAO Token

$1.58

$14,734.42$23,932.86

$158,048

0.00%

103

Gần đây

48

Bitcoin SV

$138.66

$347,046.32$22,570.05

$151,214

0.00%

158

Gần đây

49

Filecoin

$54.04

$665,584.37$717,080.32

$138,391

0.00%

187

Gần đây

50

TRON

$0.06385

$11,418.91$13,153.86

$135,953

0.00%

132

Gần đây

51

Tapcoin

$0.002764

$165.81-

$128,937

0.00%

3

Gần đây

52

Aave

$310.68

$5,634.46$7,579.33

$110,210

0.00%

51

Gần đây

53

Bitcoin Vault

$16.35

$5,556.76$2,305.12

$108,711

0.00%

45

Gần đây

54

Galaxy Pool Coin

$0.06542

--

$90,794

0.00%

7

Gần đây

55

0x

$0.8225

$16,263.42$19,673.45

$88,175

0.00%

144

Gần đây

56

Bitcoin Vault

$16.69

$5,090.75$14,781.80

$66,454

0.00%

61

Gần đây

57

Coineal Token

$0.007769

--

$24,662

0.00%

12

Gần đây

58

Content Value Network

$1.43

--

$19,347

0.00%

7

Gần đây

59

MIKS COIN

$0.0001661

--

$18,715

0.00%

4

Gần đây

60

Orbit Chain

$1.53

--

$7,628

0.00%

0

Gần đây

61

Coineal Token

$0.007773

--

$6,722

0.00%

12

Gần đây

62

Dash

$155.49

$30,553.09$63,131.53

$5,201

0.00%

180

Gần đây

63

0x

$0.824

$21,570.34$23,070.99

$4,331

0.00%

135

Gần đây

64

Cosmos

$12.20

$141,644.96$301,531.95

$3,688

0.00%

158

Gần đây

65

EveryCoin

$0.001677

--

$1,939

0.00%

0

Gần đây

66

DTOP Token

$0.02291

$272.31-

$934.45

0.00%

18

Gần đây

67

Orbit Chain

$1.00

-$1,324.62

$46.27

0.00%

5

Gần đây

68

Ethereum Vault

$0.002701

--

$41.30

0.00%

0

Gần đây

69

Largo Coin

$0.2899

$380.93$428.21

$12.17

0.00%

1

Gần đây

70

Astosch

$0.003819

--

$0.02

0.00%

0

Gần đây