Coineal

$1,215,254,974 USD
37,631 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$944,345,665
$32,287.27
77.71%
635
Spot
Percentage
Gần đây
2
$84,937,416
$1,350.28
6.99%
483
Spot
Percentage
Gần đây
3
$55,982,769
$424.41
4.61%
391
Spot
Percentage
Gần đây
4
$44,344,176
$1,350.36
3.65%
435
Spot
Percentage
Gần đây
5
$18,259,119
$173.15
1.50%
67
Spot
Percentage
Gần đây
6
$17,983,490
$22.82
1.48%
185
Spot
Percentage
Gần đây
7
$16,247,023
$133.81
1.34%
279
Spot
Percentage
Gần đây
8
$13,033,306
$16.89
1.07%
185
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5,752,199
$7.40
0.47%
314
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,140,045
$104.23
0.18%
254
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,941,363
$64.35
0.16%
79
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,429,344
$0.08547
0.12%
34
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,402,989
$2.61
0.12%
371
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,322,558
$9.80
0.11%
19
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,306,538
$133.67
0.11%
265
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,154,263
$22.80
0.09%
221
Spot
Percentage
Gần đây
17
$909,526
$63.85
0.07%
67
Spot
Percentage
Gần đây
18
$908,331
$16.89
0.07%
236
Spot
Percentage
Gần đây
19
$535,807
$0.01071
0.04%
131
Spot
Percentage
Gần đây
20
$490,696
$0.01742
0.04%
41
Spot
Percentage
Gần đây
21
$284,701
$0.3927
0.02%
32
Spot
Percentage
Gần đây
22
$186,457
$7.40
0.02%
129
Spot
Percentage
Gần đây
23
$108,542
$0.03752
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
24
$52,288
$0.01707
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
25
$36,089
$105.30
0.00%
195
Spot
Percentage
Gần đây
26
$32,675
$0.002202
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
27
$30,578
$2.60
0.00%
218
Spot
Percentage
Gần đây
28
$26,293
$0.5373
0.00%
141
Spot
Percentage
Gần đây
29
$24,933
$0.5396
0.00%
79
Spot
Percentage
Gần đây
30
$17,740
$0.09042
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
31
$12,075
$0.0001224
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
32
$8,707
$2.59
0.00%
204
Spot
Percentage
Gần đây
33
$4,147
$0.02952
0.00%
165
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,249
$0.07427
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
35
$476
$0.02873
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $?
*** $0.01878
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...