Coineal

$263,540,981 USD
4,397 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$59,816.88
$94,924,471
36.02%
634
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,129.15
$58,056,486
22.03%
636
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$2,130.00
$23,435,360
8.89%
458
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$661.62
$19,611,318
7.44%
517
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$259.87
$9,643,051
3.66%
227
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$39.66
$7,180,924
2.72%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$278.20
$6,686,956
2.54%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$242.96
$4,650,537
1.76%
305
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$33.77
$4,290,343
1.63%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$19.29
$3,808,755
1.45%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$243.08
$3,747,419
1.42%
273
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$33.69
$3,725,449
1.41%
204
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$32.31
$2,845,644
1.08%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$21.49
$2,055,091
0.78%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$1.28
$1,767,819
0.67%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$14.80
$1,644,898
0.62%
132
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1.27
$1,628,203
0.62%
150
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$21.50
$1,517,916
0.58%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$32.29
$1,034,974
0.39%
262
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$14.76
$950,424
0.36%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$21.50
$916,038
0.35%
104
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$39.71
$908,206
0.34%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$52.09
$797,624
0.30%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$0.5851
$749,600
0.28%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$0.1305
$689,154
0.26%
167
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$6.37
$623,253
0.24%
202
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$42,246.25
$590,371
0.22%
175
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$2.95
$583,590
0.22%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$19.29
$500,907
0.19%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$42,209.67
$492,628
0.19%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$0.02192
$468,688
0.18%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$51.85
$404,618
0.15%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$9.80
$340,683
0.13%
18
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$0.01738
$326,305
0.12%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.5755
$298,743
0.11%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$2.96
$228,783
0.09%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.1275
$178,001
0.07%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.06991
$161,609
0.06%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$0.06948
$159,951
0.06%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.5962
$135,220
0.05%
51
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$279.62
$112,712
0.04%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.0009053
$108,079
0.04%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$0.02193
$58,550
0.02%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$0.008979
$50,629
0.02%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.03946
$45,776
0.02%
34
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$6.39
$44,283
0.02%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$2.06
$30,498
0.01%
164
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$6.38
$14,654
0.01%
185
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$2.05
$11,443
0.00%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
*** $0.009521
*** $1,705
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$0.02993
$775
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.01197
$578
0.00%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$2.26
$345
0.00%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$2.39
$53
0.00%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...