×
×
Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,512Vốn Hóa Thị Trường:  $274,898,006,568Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,845,215,896BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $274,898,006,568Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $87,845,215,896BTC Chiếm Ưu Thế:  64.6%Các loại tiền điện tử:  5,539Các thị trường giao dịch:  22,512

Coinbit

$167,658,720 USD
17,355 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$72,860,808
$9,568.74
43.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$29,439,107
$242.98
17.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$13,868,062
$251.39
8.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$8,495,242
$0.083756
5.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$7,824,562
$192.89
4.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,039,480
$6.90
3.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,795,338
$0.028658
1.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,756,956
$9.28
1.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,630,623
$1.68
1.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,545,476
$253.83
1.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,514,526
$245.68
1.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,337,918
$47.12
1.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,093,521
$253.42
1.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,993,828
$194.27
1.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,942,943
$251.07
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,939,835
$243.10
1.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,802,568
$9,573.57
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$687,261
$195.00
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$259,395
$47.58
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$229,068
$192.92
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$227,089
$1.71
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$218,150
$0.028888
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$212,558
$0.028940
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$209,887
$47.14
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$208,286
$0.084635
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$207,078
$47.45
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$206,525
$1.70
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$196,522
$0.084639
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$196,064
$0.083698
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$193,642
$0.439310
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$188,585
$17.60
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$101,627
$0.052963
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$66,696
$0.550163
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$43,331
$0.476261
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$1,741
$0.989473
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$175
$0.017487
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...