×
×
Các loại tiền điện tử:  7,796Các thị trường giao dịch:  33,528Vốn hóa thị trường:  $505,875,304,244Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $159,889,683,925BTC Chiếm Ưu Thế:  62.2%

Coinbit

$292,240,661 USD
17,255 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$82,782,939
$0.209044
28.33%
82
Spot
Percentage
Gần đây
2
$82,036,345
$0.553831
28.07%
142
Spot
Percentage
Gần đây
3
$62,979,925
$17,092.75
21.55%
120
Spot
Percentage
Gần đây
4
$23,611,235
$0.143887
8.08%
70
Spot
Percentage
Gần đây
5
$15,853,724
$517.63
5.42%
217
Spot
Percentage
Gần đây
6
$9,170,474
$269.13
3.14%
132
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,378,564
$0.039456
1.50%
78
Spot
Percentage
Gần đây
8
$4,024,093
$69.82
1.38%
92
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,915,825
$3.57
1.34%
95
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,929,977
$162.48
1.00%
123
Spot
Percentage
Gần đây
11
$448,811
$8.75
0.15%
78
Spot
Percentage
Gần đây
12
$31,932
$0.038957
0.01%
8
Spot
Percentage
Gần đây
13
$29,793
$0.193660
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$24,836
$0.020633
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$6,246
$7.23
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$5,511
$160.55
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
17
$4,874
$0.161082
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$4,030
$0.121264
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$614
$294.53
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
20
$573
$0.211555
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
21
$122
$0.198088
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
22
*** $85
*** $200.97
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
23
$82
$517.97
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
24
$62
$0.961784
0.00%
16
Spot
Percentage
Gần đây
25
$44
$78.04
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
26
*** $21
*** $331.66
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
*** $18
*** $39.05
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
28
$16
$70.15
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
29
$11
$453.94
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
30
$5
$4.10
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
31
*** $4
*** $0.019817
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$0.000184
$18,380.54
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...