×
×
Các loại tiền điện tử:  6,240Các thị trường giao dịch:  24,727Vốn hóa thị trường:  $357,439,341,881Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,607,695,386BTC Chiếm Ưu Thế:  60.8%
Vốn hóa thị trường:  $357,439,341,881Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $93,607,695,386BTC Chiếm Ưu Thế:  60.8%Các loại tiền điện tử:  6,240Các thị trường giao dịch:  24,727

CoinBene

$1,241,363,862 USD
105,573 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$213,098,777
$395.24
17.17%
318
Spot
Percentage
Gần đây
2
$181,976,430
$11,758.92
14.66%
766
Spot
Percentage
Gần đây
3
$165,298,503
$394.69
13.32%
524
Spot
Percentage
Gần đây
4
$134,325,375
$3.20
10.82%
413
Spot
Percentage
Gần đây
5
$128,695,153
$3.21
10.37%
197
Spot
Percentage
Gần đây
6
$69,582,030
$322.01
5.61%
364
Spot
Percentage
Gần đây
7
$64,633,198
$7.18
5.21%
280
Spot
Percentage
Gần đây
8
$48,806,165
$2.50
3.93%
108
Spot
Percentage
Gần đây
9
$40,627,335
$59.85
3.27%
314
Spot
Percentage
Gần đây
10
$22,942,127
$59.94
1.85%
263
Spot
Percentage
Gần đây
11
$20,096,047
$237.78
1.62%
218
Spot
Percentage
Gần đây
12
$19,197,856
$237.50
1.55%
319
Spot
Percentage
Gần đây
13
$12,426,333
$0.020769
1.00%
85
Spot
Percentage
Gần đây
14
$11,461,219
$10.03
0.92%
186
Spot
Percentage
Gần đây
15
$11,082,593
$95.06
0.89%
159
Spot
Percentage
Gần đây
16
$9,965,103
$99.91
0.80%
201
Spot
Percentage
Gần đây
17
$9,262,780
$2.76
0.75%
135
Spot
Percentage
Gần đây
18
$8,145,034
$13.26
0.66%
126
Spot
Percentage
Gần đây
19
$7,797,883
$0.306480
0.63%
270
Spot
Percentage
Gần đây
20
$7,091,897
$95.16
0.57%
136
Spot
Percentage
Gần đây
21
$7,089,290
$13.25
0.57%
108
Spot
Percentage
Gần đây
22
$6,976,674
$0.306891
0.56%
137
Spot
Percentage
Gần đây
23
$6,281,861
$0.259940
0.51%
102
Spot
Percentage
Gần đây
24
$5,031,903
$94.74
0.41%
150
Spot
Percentage
Gần đây
25
$4,921,947
$7.19
0.40%
153
Spot
Percentage
Gần đây
26
$4,298,754
$0.031874
0.35%
10
Spot
Percentage
Gần đây
27
$3,445,001
$22.83
0.28%
138
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,655,390
$0.106847
0.13%
48
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,513,429
$6.01
0.12%
181
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,482,262
$2.76
0.12%
134
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,389,821
$0.006024
0.11%
11
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,185,439
$1.03
0.10%
54
Spot
Percentage
Gần đây
33
$782,951
$480.28
0.06%
75
Spot
Percentage
Gần đây
34
$750,875
$0.681327
0.06%
29
Spot
Percentage
Gần đây
35
$681,795
$0.021418
0.05%
7
Spot
Percentage
Gần đây
36
$670,268
$0.392669
0.05%
68
Spot
Percentage
Gần đây
37
$666,705
$0.020738
0.05%
116
Spot
Percentage
Gần đây
38
$648,041
$0.008655
0.05%
31
Spot
Percentage
Gần đây
39
$596,638
$0.010384
0.05%
39
Spot
Percentage
Gần đây
40
$568,152
$0.411032
0.05%
43
Spot
Percentage
Gần đây
41
$452,935
$21.19
0.04%
45
Spot
Percentage
Gần đây
42
$361,219
$0.198867
0.03%
25
Spot
Percentage
Gần đây
43
$340,727
$4.83
0.03%
184
Spot
Percentage
Gần đây
44
$260,155
$1.61
0.02%
89
Spot
Percentage
Gần đây
45
$206,267
$0.010544
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
46
$177,937
$0.132970
0.01%
70
Spot
Percentage
Gần đây
47
$163,706
$0.001294
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
48
$153,832
$0.167801
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
49
$108,821
$0.041186
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
50
$94,602
$0.169449
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
51
$92,644
$0.102846
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
52
$74,217
$1.50
0.01%
35
Spot
Percentage
Gần đây
53
$62,710
$0.020918
0.01%
6
Spot
Percentage
Gần đây
54
$58,775
$0.105670
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
55
$55,121
$0.110730
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
56
$54,999
$0.331838
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
57
$50,909
$0.022711
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
58
$43,050
$0.095550
0.00%
17
Spot
Percentage
Gần đây
59
$39,384
$0.169301
0.00%
45
Spot
Percentage
Gần đây
60
$34,244
$0.063773
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
61
$29,083
$0.132322
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
62
$29,020
$0.000588
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
63
$17,981
$0.008645
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
64
$14,693
$0.040376
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
65
$10,366
$0.001125
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
66
$6,769
$0.268896
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
67
$5,217
$0.942746
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
68
$4,628
$0.045373
0.00%
31
Spot
Percentage
Gần đây
69
$4,024
$0.009095
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
70
$3,905
$0.000300
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
71
$3,060
$0.682503
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2,784
$0.003530
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
73
$2,703
$0.015297
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
74
$2,117
$0.002449
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1,987
$12,412.69
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,384
$0.058601
0.00%
20
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,076
$1.04
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
78
$830
$0.000073
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
79
$757
$0.023652
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
80
$512
$0.118061
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
81
$493
$0.054953
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
82
$477
$0.003613
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
83
$434
$0.006119
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
84
$353
$0.000588
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
85
$330
$0.000250
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
86
$275
$0.001046
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
87
$268
$0.017533
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
88
$170
$0.000371
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
89
$157
$0.000178
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
90
$151
$0.004958
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
91
$150
$0.000055
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
92
$146
$0.000368
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
93
$140
$0.004942
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
94
$135
$0.046593
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
95
$83
$0.005072
0.00%
19
Spot
Percentage
Gần đây
96
$81
$0.000061
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
97
$78
$0.000200
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
98
$75
$0.000217
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
99
$67
$0.003998
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
100
$65
$0.000549
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
101
$63
$0.000038
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
102
$62
$0.004001
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
103
$48
$0.030242
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
104
$44
$0.003698
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
105
$25
$0.000021
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
106
$15
$0.000016
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
107
$9
$0.000197
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
108
$5
$0.006119
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
109
$2
$0.000038
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
110
$1
$0.000090
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
111
$0.001856
$0.001856
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.000971
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.008884
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.197427
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.003530
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$74.64
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.013650
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.000767
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.000628
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$0.000166
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.017571
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.000153
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.003529
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$0.000366
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.000200
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.895135
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.000360
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.001125
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.001461
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.000577
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.000988
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.005531
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.000291
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.001165
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000889
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.000510
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.007178
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$1.05
0.00%
25
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.000705
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.016004
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.003401
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.001418
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.002164
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.000355
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.351983
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.005875
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.035458
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.028383
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.000760
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.058248
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.004449
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.000060
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.025182
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.036327
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.007897
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.000078
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.012398
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.000142
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$64.84
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.000059
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.000206
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$961.30
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.001777
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.000023
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000541
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.000395
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.009516
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.000016
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.000055
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.000415
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.000015
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$0.186629
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.003546
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$12,971.10
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.000142
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.000014
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.000276
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.005009
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.270648
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.000518
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.000217
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.000200
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.055967
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...