CoinBene

$2,690,147,099 USD
138,292 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$585,506,814
$19,454.67
21.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$492,714,975
$617.44
18.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$425,697,702
$617.61
15.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$227,594,916
$3.08
8.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$163,608,595
$89.10
6.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$152,803,821
$3.08
5.68%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$84,137,017
$6.59
3.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$81,738,488
$292.07
3.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$60,703,353
$89.08
2.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$35,088,624
$91.19
1.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$28,535,403
$13.97
1.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$27,977,262
$0.031624
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$27,914,190
$18.83
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$26,738,267
$1.05
0.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$24,455,458
$0.631394
0.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$23,199,851
$0.631273
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$18,917,453
$2.88
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$18,038,599
$170.86
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$18,003,263
$170.84
0.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$16,741,422
$18.84
0.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$13,894,331
$107.89
0.52%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$10,847,524
$13.96
0.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$10,408,924
$75.77
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$10,351,781
$132.90
0.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$9,746,532
$5.22
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$9,101,653
$0.243064
0.34%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$7,148,381
$6.60
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$6,386,851
$30.65
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$6,366,914
$75.76
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$6,349,968
$0.028346
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$6,325,055
$0.031599
0.24%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$5,320,537
$2,243.10
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$4,280,213
$0.184487
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$3,288,948
$0.039856
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$3,249,337
$2.88
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$3,117,299
$0.014645
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$3,082,708
$3.98
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$2,945,614
$1.17
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$2,282,061
$0.042052
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$2,139,207
$0.006250
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$1,801,628
$5.27
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$1,468,453
$3.35
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$1,434,428
$22.89
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$1,429,404
$0.480477
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$1,295,568
$2.13
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1,281,511
$2.14
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,227,399
$0.179163
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,220,759
$3.79
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$1,071,454
$0.601120
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$1,051,032
$0.374618
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$1,041,932
$0.024632
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$905,523
$0.119835
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$848,004
$0.430665
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$809,247
$0.016612
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$696,996
$0.007297
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$686,630
$0.374941
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
*** $663,691
*** $1.85
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$637,741
$16.26
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$595,415
$0.237226
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$574,700
$3.13
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$470,135
$1.00
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$355,028
$2.25
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$243,504
$0.136176
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$216,614
$0.073172
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$192,459
$0.150337
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$189,282
$0.079177
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$166,915
$0.150572
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$131,290
$0.030359
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$122,629
$1.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$121,108
$0.003924
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$96,505
$0.000270
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$94,767
$0.064659
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$83,606
$0.105477
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$80,327
$0.016085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$72,180
$1.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$67,037
$0.276243
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$65,851
$0.001742
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$64,978
$0.251228
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$35,218
$0.118084
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$30,862
$0.071006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$27,171
$0.051146
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$17,681
$65.11
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$16,800
$0.075569
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$16,674
$0.000689
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$11,586
$0.001532
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$7,357
$0.450209
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$4,745
$0.004835
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$3,098
$0.002335
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$2,104
$0.001832
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$1,925
$0.026524
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
*** $1,848
*** $0.013132
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$1,846
$0.000370
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$1,737
$0.006412
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$1,457
$0.000137
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$1,339
$0.035196
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$1,159
$0.002753
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$923
$0.003897
0.00%
-
Spot
Percentage
156 giờ trước
98
$671
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$402
$0.001751
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$400
$0.004404
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$380
$0.020994
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$345
$0.085211
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$292
$0.000140
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$237
$0.003696
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$226
$0.193634
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
*** $210
*** $0.252989
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$181
$0.001167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$176
$0.002724
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$154
$0.008027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$138
$0.103299
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$124
$0.002603
0.00%
-
Spot
Percentage
156 giờ trước
112
$45
$0.070762
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$43
$0.000027
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$38
$0.466021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$37
$0.004671
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$28
$0.003678
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$28
$23,293.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$25
$0.000070
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$20
$0.000080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
*** $16
*** $0.003703
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$11
$0.000389
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$8
$0.000031
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$1
$0.002529
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$0.109063
$0.000037
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$0.053102
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$0.004995
$0.000130
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.007409
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.004904
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
*** $?
*** $0.002335
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.016424
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
*** $?
*** $0.017289
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$0.051046
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.000031
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.000135
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.000161
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.013817
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.000450
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.000195
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$0.218585
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.000278
0.00%
-
Spot
Percentage
211 giờ trước
143
*** $?
*** $0.000085
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.000531
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.000033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.000438
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.006169
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.000292
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
*** $?
*** $0.006031
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
150
*** $?
*** $0.003149
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.004112
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.000025
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.003334
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.000107
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.000278
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.007471
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.000156
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.000033
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.000038
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.000154
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.000093
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.000377
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
163
*** $?
*** $0.002464
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$0.001654
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.003742
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$0.000411
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.000414
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.000167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.001358
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.006175
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$0.000292
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
172
*** $?
*** $0.000566
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.000134
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
174
*** $?
*** $0.000136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.029181
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
176
*** $?
*** $0.003696
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.000309
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.000058
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.000091
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$1.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$0.008649
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.010114
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.003698
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.004476
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.000624
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.002140
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.014012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.115402
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.000101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$115.03
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$19,557.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.012349
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.000759
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.002408
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
*** $?
*** $931.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$91.23
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.000617
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.000330
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.000391
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.005836
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.000350
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.002836
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.774063
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.000366
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...