×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $241,329,619,685Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $62,405,621,722BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $241,329,619,685Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $62,405,621,722BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

CoinBene

$753,024,980 USD
85,406 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$397,693,049
$8,817.75
52.81%
$126,347
Spot
Percentage
Gần đây
2
$100,065,060
$189.30
13.29%
$24,348
Spot
Percentage
Gần đây
3
$44,902,720
$189.31
5.96%
$93,527
Spot
Percentage
Gần đây
4
$39,624,054
$3.47
5.26%
$43,429
Spot
Percentage
Gần đây
5
$28,174,072
$12.92
3.74%
$16,118
Spot
Percentage
Gần đây
6
$20,749,184
$61.33
2.76%
$9,688
Spot
Percentage
Gần đây
7
$16,387,520
$12.92
2.18%
$5,460
Spot
Percentage
Gần đây
8
$16,075,611
$61.30
2.13%
$29,132
Spot
Percentage
Gần đây
9
$14,571,859
$3.47
1.94%
$8,268
Spot
Percentage
Gần đây
10
$14,251,843
$0.020159
1.89%
$7,342
Spot
Percentage
Gần đây
11
$12,776,327
$0.274826
1.70%
$8,639
Spot
Percentage
Gần đây
12
$9,111,164
$0.274903
1.21%
$5,363
Spot
Percentage
Gần đây
13
$8,796,361
$0.020152
1.17%
$2,301
Spot
Percentage
Gần đây
14
$5,897,862
$4.89
0.78%
$5,114
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,621,876
$3.01
0.48%
$2,395
Spot
Percentage
Gần đây
16
$2,669,513
$0.019405
0.35%
$5,900
Spot
Percentage
Gần đây
17
$2,220,958
$0.248532
0.29%
$415
Spot
Percentage
Gần đây
18
$2,089,020
$4.89
0.28%
$3,859
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,403,328
$0.042661
0.19%
$3,209
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,282,570
$1.01
0.17%
$1,998
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,094,640
$64.54
0.15%
$8,098
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,033,471
$0.980724
0.14%
$764
Spot
Percentage
Gần đây
23
$821,538
$0.320235
0.11%
$968
Spot
Percentage
Gần đây
24
$807,684
$2.29
0.11%
$612
Spot
Percentage
Gần đây
25
$742,249
$2.29
0.10%
$1,424
Spot
Percentage
Gần đây
26
$716,586
$0.006541
0.10%
$1,371
Spot
Percentage
Gần đây
27
$711,758
$0.231653
0.09%
$251
Spot
Percentage
Gần đây
28
$520,353
$0.115223
0.07%
$5,361
Spot
Percentage
Gần đây
29
$457,290
$0.996599
0.06%
$5,232
Spot
Percentage
Gần đây
30
$456,065
$0.039926
0.06%
$983
Spot
Percentage
Gần đây
31
$427,709
$0.000493
0.06%
$264
Spot
Percentage
Gần đây
32
$412,711
$0.076906
0.05%
$2,282
Spot
Percentage
Gần đây
33
$283,187
$0.019254
0.04%
$2,861
Spot
Percentage
Gần đây
34
$252,622
$0.302331
0.03%
$1,224
Spot
Percentage
Gần đây
35
$251,610
$0.137143
0.03%
$492
Spot
Percentage
Gần đây
36
$241,571
$0.000441
0.03%
$4,443
Spot
Percentage
Gần đây
37
$227,626
$0.231334
0.03%
$20,168
Spot
Percentage
Gần đây
38
$164,739
$0.228837
0.02%
$8,341
Spot
Percentage
Gần đây
39
$158,269
$0.486834
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$154,068
$0.080522
0.02%
$205
Spot
Percentage
Gần đây
41
$152,311
$0.514884
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$139,912
$0.238125
0.02%
$328
Spot
Percentage
Gần đây
43
$134,830
$0.078826
0.02%
$1,752
Spot
Percentage
Gần đây
44
$122,115
$0.003117
0.02%
$537
Spot
Percentage
Gần đây
45
$106,066
$0.019403
0.01%
$2,256
Spot
Percentage
Gần đây
46
$101,105
$11.57
0.01%
$406
Spot
Percentage
Gần đây
47
$92,609
$0.011377
0.01%
$971
Spot
Percentage
Gần đây
48
$89,300
$0.020826
0.01%
$636
Spot
Percentage
Gần đây
49
$87,882
$37.07
0.01%
$346
Spot
Percentage
Gần đây
50
$86,373
$1.14
0.01%
$208
Spot
Percentage
Gần đây
51
$85,835
$0.002452
0.01%
$117
Spot
Percentage
Gần đây
52
$78,287
$1.04
0.01%
$466
Spot
Percentage
Gần đây
53
$71,954
$0.003982
0.01%
$2,414
Spot
Percentage
Gần đây
54
$63,662
$0.547688
0.01%
$205
Spot
Percentage
Gần đây
55
$58,653
$0.007682
0.01%
$15,815
Spot
Percentage
Gần đây
56
$53,579
$0.086166
0.01%
$6,556
Spot
Percentage
Gần đây
57
$48,721
$0.000754
0.01%
$1,179
Spot
Percentage
Gần đây
58
$48,570
$0.084226
0.01%
$206
Spot
Percentage
Gần đây
59
$44,329
$1.43
0.01%
$2,012
Spot
Percentage
Gần đây
60
$42,233
$0.000985
0.01%
$944
Spot
Percentage
Gần đây
61
$40,243
$0.022401
0.01%
$248
Spot
Percentage
Gần đây
62
$31,099
$0.003704
0.00%
$434
Spot
Percentage
Gần đây
63
$30,079
$0.008982
0.00%
$3,289
Spot
Percentage
Gần đây
64
$26,472
$0.070291
0.00%
$4,715
Spot
Percentage
Gần đây
65
$24,964
$0.004674
0.00%
$475
Spot
Percentage
Gần đây
66
$20,579
$0.040040
0.00%
$453
Spot
Percentage
Gần đây
67
$15,097
$12.43
0.00%
$603
Spot
Percentage
Gần đây
68
$14,788
$0.002457
0.00%
$586
Spot
Percentage
Gần đây
69
$10,319
$0.367085
0.00%
$5,254
Spot
Percentage
Gần đây
70
$10,058
$0.007440
0.00%
$4,646
Spot
Percentage
Gần đây
71
$9,954
$0.000799
0.00%
$116
Spot
Percentage
Gần đây
72
$8,321
$0.039952
0.00%
$398
Spot
Percentage
Gần đây
73
$8,300
$0.000392
0.00%
$1,536
Spot
Percentage
Gần đây
74
$7,921
$0.026723
0.00%
$203
Spot
Percentage
Gần đây
75
$7,487
$0.000654
0.00%
$3,350
Spot
Percentage
Gần đây
76
$6,100
$0.000757
0.00%
$1,403
Spot
Percentage
Gần đây
77
$3,751
$0.006350
0.00%
$1,889
Spot
Percentage
Gần đây
78
$3,227
$0.164042
0.00%
$3,070
Spot
Percentage
Gần đây
79
$2,842
$0.065264
0.00%
$461
Spot
Percentage
Gần đây
80
$2,436
$0.723914
0.00%
$1,917
Spot
Percentage
Gần đây
81
$2,095
$0.057609
0.00%
$3,685
Spot
Percentage
Gần đây
82
$2,084
$0.011024
0.00%
$2,884
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1,613
$0.000837
0.00%
$2,437
Spot
Percentage
Gần đây
84
$1,561
$0.030163
0.00%
$3,204
Spot
Percentage
Gần đây
85
$1,470
$0.013413
0.00%
$2,588
Spot
Percentage
Gần đây
86
$1,468
$0.001588
0.00%
$1,315
Spot
Percentage
Gần đây
87
$1,218
$0.004586
0.00%
$864
Spot
Percentage
Gần đây
88
$982
$0.005283
0.00%
$2,489
Spot
Percentage
Gần đây
89
$883
$0.003016
0.00%
$745
Spot
Percentage
Gần đây
90
$775
$0.001058
0.00%
$979
Spot
Percentage
Gần đây
91
$772
$0.003440
0.00%
$68
Spot
Percentage
Gần đây
92
$644
$0.000795
0.00%
$3,299
Spot
Percentage
Gần đây
93
$577
$0.000714
0.00%
$1,376
Spot
Percentage
Gần đây
94
$573
$0.073475
0.00%
$264
Spot
Percentage
Gần đây
95
$542
$0.078764
0.00%
$106
Spot
Percentage
Gần đây
96
$464
$0.280517
0.00%
$694
Spot
Percentage
Gần đây
97
$384
$0.000026
0.00%
$616
Spot
Percentage
Gần đây
98
$324
$0.001764
0.00%
$1,857
Spot
Percentage
Gần đây
99
$224
$0.000526
0.00%
$528
Spot
Percentage
Gần đây
100
$220
$0.000529
0.00%
$952
Spot
Percentage
Gần đây
101
$193
$0.000142
0.00%
$981
Spot
Percentage
Gần đây
102
$166
$0.000014
0.00%
$622
Spot
Percentage
Gần đây
103
$148
$0.033161
0.00%
$2,502
Spot
Percentage
Gần đây
104
$119
$0.014552
0.00%
$229
Spot
Percentage
Gần đây
105
$104
$8,611.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$103
$0.000970
0.00%
$1,055
Spot
Percentage
Gần đây
107
$76
$0.000176
0.00%
$421
Spot
Percentage
Gần đây
108
$76
$0.000181
0.00%
$919
Spot
Percentage
Gần đây
109
$62
$0.000503
0.00%
$197
Spot
Percentage
Gần đây
110
$34
$0.003651
0.00%
$467
Spot
Percentage
Gần đây
111
$34
$0.001588
0.00%
$137
Spot
Percentage
Gần đây
112
$32
$0.001588
0.00%
$1,712
Spot
Percentage
Gần đây
113
$17
$0.013141
0.00%
$538
Spot
Percentage
Gần đây
114
$16
$0.000181
0.00%
$453
Spot
Percentage
Gần đây
115
$14
$0.000699
0.00%
$2,000
Spot
Percentage
Gần đây
116
$13
$0.000270
0.00%
$34
Spot
Percentage
Gần đây
117
$13
$0.002084
0.00%
$2,476
Spot
Percentage
Gần đây
118
$11
$0.000317
0.00%
$851
Spot
Percentage
Gần đây
119
$11
$0.000442
0.00%
$534
Spot
Percentage
Gần đây
120
$10
$0.000084
0.00%
$591
Spot
Percentage
Gần đây
121
$5
$0.000068
0.00%
$255
Spot
Percentage
Gần đây
122
$4
$0.018661
0.00%
$519
Spot
Percentage
Gần đây
123
$3
$0.212147
0.00%
$166
Spot
Percentage
Gần đây
124
$3
$0.000162
0.00%
$482
Spot
Percentage
Gần đây
125
$3
$0.000097
0.00%
$691
Spot
Percentage
Gần đây
126
$0.646505
$0.000219
0.00%
$290
Spot
Percentage
Gần đây
127
$0.539914
$0.000035
0.00%
$154
Spot
Percentage
Gần đây
128
$0.200441
$0.028634
0.00%
$32
Spot
Percentage
Gần đây
129
$0.176113
$0.000489
0.00%
$106
Spot
Percentage
Gần đây
130
$0.151180
$0.009425
0.00%
$469
Spot
Percentage
Gần đây
131
$0.134219
$0.000416
0.00%
$289
Spot
Percentage
Gần đây
132
$0.065448
$0.001983
0.00%
$53
Spot
Percentage
Gần đây
133
$0.014950
$0.002990
0.00%
$70
Spot
Percentage
Gần đây
134
$0.001073
$0.000268
0.00%
$67
Spot
Percentage
Gần đây
135
$0.000725
$0.000007
0.00%
$189
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.004410
0.00%
$200
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$1.07
0.00%
$281
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.011843
0.00%
$93
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$0.000408
0.00%
$362
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.000052
0.00%
$439
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$1.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.004595
0.00%
$1,672
Spot
Percentage
Gần đây
143
$?
$0.000176
0.00%
$238
Spot
Percentage
Gần đây
144
$?
$0.000776
0.00%
$473
Spot
Percentage
Gần đây
145
$?
$0.006974
0.00%
$114
Spot
Percentage
Gần đây
146
$?
$0.001556
0.00%
$61
Spot
Percentage
Gần đây
147
$?
$0.019204
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
148
$?
$0.239212
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
149
$?
$0.006615
0.00%
$796
Spot
Percentage
Gần đây
150
$?
$0.006422
0.00%
$1,295
Spot
Percentage
Gần đây
151
$?
$0.027650
0.00%
$7
Spot
Percentage
Gần đây
152
$?
$0.547757
0.00%
$29
Spot
Percentage
Gần đây
153
$?
$0.075553
0.00%
$1,228
Spot
Percentage
Gần đây
154
$?
$0.003969
0.00%
$336
Spot
Percentage
Gần đây
155
$?
$0.000276
0.00%
$427
Spot
Percentage
Gần đây
156
$?
$0.001224
0.00%
$135
Spot
Percentage
Gần đây
157
$?
$0.029158
0.00%
$67
Spot
Percentage
Gần đây
158
$?
$0.000177
0.00%
$82
Spot
Percentage
Gần đây
159
$?
$0.000088
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
160
$?
$0.002910
0.00%
$112
Spot
Percentage
Gần đây
161
$?
$0.000841
0.00%
$549
Spot
Percentage
Gần đây
162
$?
$0.000114
0.00%
$676
Spot
Percentage
Gần đây
163
$?
$0.037776
0.00%
$75
Spot
Percentage
Gần đây
164
$?
$56.21
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
165
$?
$0.000427
0.00%
$47
Spot
Percentage
Gần đây
166
$?
$8,819.46
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
167
$?
$0.000025
0.00%
$144
Spot
Percentage
Gần đây
168
$?
$0.001421
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
169
$?
$0.002074
0.00%
$659
Spot
Percentage
Gần đây
170
$?
$0.002646
0.00%
$132
Spot
Percentage
Gần đây
171
$?
$2.19
0.00%
$413
Spot
Percentage
Gần đây
172
$?
$178.62
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
173
$?
$0.001232
0.00%
$1,088
Spot
Percentage
Gần đây
174
$?
$0.005213
0.00%
$195
Spot
Percentage
Gần đây
175
$?
$0.002212
0.00%
$621
Spot
Percentage
Gần đây
176
$?
$0.000076
0.00%
$79
Spot
Percentage
Gần đây
177
$?
$0.018256
0.00%
$132
Spot
Percentage
Gần đây
178
$?
$0.001252
0.00%
$627
Spot
Percentage
Gần đây
179
$?
$0.001129
0.00%
$88
Spot
Percentage
Gần đây
180
$?
$0.021872
0.00%
$187
Spot
Percentage
Gần đây
181
$?
$3.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
182
$?
$0.005572
0.00%
$80
Spot
Percentage
Gần đây
183
$?
$0.003589
0.00%
$437
Spot
Percentage
Gần đây
184
$?
$0.001114
0.00%
$188
Spot
Percentage
Gần đây
185
$?
$0.141661
0.00%
$378
Spot
Percentage
Gần đây
186
$?
$0.088195
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
187
$?
$0.000529
0.00%
$2,446
Spot
Percentage
Gần đây
188
$?
$0.001066
0.00%
$103
Spot
Percentage
Gần đây
189
$?
$0.000948
0.00%
$326
Spot
Percentage
Gần đây
190
$?
$0.000236
0.00%
$80
Spot
Percentage
Gần đây
191
$?
$0.000593
0.00%
$394
Spot
Percentage
Gần đây
192
$?
$0.006970
0.00%
$217
Spot
Percentage
Gần đây
193
$?
$0.000157
0.00%
$619
Spot
Percentage
Gần đây
194
$?
$0.005666
0.00%
$60
Spot
Percentage
Gần đây
195
$?
$0.040217
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
196
$?
$3.77
0.00%
$267
Spot
Percentage
Gần đây
197
$?
$0.002170
0.00%
$167
Spot
Percentage
Gần đây
198
$?
$0.000055
0.00%
$568
Spot
Percentage
Gần đây
199
$?
$0.015584
0.00%
$533
Spot
Percentage
Gần đây
200
$?
$0.281522
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
201
$?
$0.000617
0.00%
$153
Spot
Percentage
Gần đây
202
$?
$0.000041
0.00%
$65
Spot
Percentage
Gần đây
203
$?
$0.005289
0.00%
$61
Spot
Percentage
Gần đây
204
$?
$0.024555
0.00%
$660
Spot
Percentage
Gần đây
205
$?
$0.007144
0.00%
$32
Spot
Percentage
Gần đây
206
$?
$0.010955
0.00%
$1,051
Spot
Percentage
Gần đây
207
$?
$0.622918
0.00%
$165
Spot
Percentage
Gần đây
208
$?
$0.000075
0.00%
$509
Spot
Percentage
Gần đây
209
$?
$0.004930
0.00%
$36
Spot
Percentage
Gần đây
210
$?
$0.000074
0.00%
$477
Spot
Percentage
Gần đây
211
$?
$0.000748
0.00%
$160
Spot
Percentage
Gần đây
212
$?
$0.006615
0.00%
$508
Spot
Percentage
Gần đây
213
$?
$0.000474
0.00%
$117
Spot
Percentage
Gần đây
214
$?
$0.001658
0.00%
$131
Spot
Percentage
Gần đây
215
$?
$0.008290
0.00%
$184
Spot
Percentage
Gần đây
216
$?
$0.000586
0.00%
$80
Spot
Percentage
Gần đây
217
$?
$0.006044
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...