CoinBene

$4,432,009,696 USD
80,889 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$54,800.36
$999,287,433
22.55%
837
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,549.32
$632,177,487
14.26%
588
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$6.67
$237,802,944
5.37%
283
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$37.65
$211,320,859
4.77%
217
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$2,546.43
$203,965,967
4.60%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$35.31
$203,424,730
4.59%
271
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$952.01
$190,323,503
4.29%
385
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$37.92
$157,366,560
3.55%
214
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$281.02
$115,605,863
2.61%
337
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$244.08
$108,978,050
2.46%
243
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$398.30
$107,324,147
2.42%
296
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$1.31
$97,659,339
2.20%
260
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$566.70
$95,258,931
2.15%
262
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$15.51
$71,844,820
1.62%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$97.83
$64,638,589
1.46%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1.90
$54,723,661
1.23%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$6.67
$48,730,609
1.10%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$303.75
$45,568,004
1.03%
274
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$7.89
$44,490,619
1.00%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.31
$40,320,584
0.91%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$1.23
$38,823,877
0.88%
235
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$370.14
$32,453,411
0.73%
218
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.263
$30,936,414
0.70%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$97.64
$30,733,273
0.69%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$307.92
$28,081,919
0.63%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$20.10
$26,500,605
0.60%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$281.99
$25,700,083
0.58%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$50,625.11
$24,965,891
0.56%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$382.04
$23,975,962
0.54%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$303.34
$23,770,477
0.54%
113
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$381.88
$22,574,449
0.51%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.5067
$21,340,457
0.48%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$9.00
$21,248,378
0.48%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$37.93
$19,648,177
0.44%
62
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.1275
$19,243,681
0.43%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$13.87
$18,802,137
0.42%
264
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$38.27
$18,328,904
0.41%
151
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.06169
$16,297,986
0.37%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$38.28
$16,150,787
0.36%
110
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$0.5593
$14,673,752
0.33%
120
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$16.91
$14,642,410
0.33%
135
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$0.1235
$14,038,529
0.32%
93
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$244.06
$13,573,171
0.31%
85
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$1.22
$10,506,162
0.24%
56
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$0.5576
$10,433,354
0.24%
124
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$9.08
$7,314,861
0.17%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.4923
$7,119,046
0.16%
53
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$0.1233
$6,882,460
0.16%
166
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$15.51
$6,822,556
0.15%
272
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$2.32
$6,150,557
0.14%
255
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$3.08
$5,993,317
0.14%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$6.85
$5,983,241
0.14%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$9.67
$5,349,832
0.12%
103
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$0.4069
$4,652,969
0.10%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$6.91
$4,591,989
0.10%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$27.49
$4,107,171
0.09%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$2.53
$4,087,866
0.09%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$147.84
$4,000,553
0.09%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$17.74
$3,917,846
0.09%
155
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$2,623.74
$3,845,967
0.09%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$5.30
$3,779,359
0.09%
114
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$1.84
$3,504,252
0.08%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$0.09873
$3,378,459
0.08%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$5.57
$3,376,762
0.08%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$31.17
$3,176,782
0.07%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$5.13
$3,044,933
0.07%
94
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$22.06
$3,027,787
0.07%
142
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$3.62
$3,018,303
0.07%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$0.04216
$2,982,880
0.07%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$1.84
$2,827,164
0.06%
136
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$1.59
$2,600,736
0.06%
145
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1.67
$2,504,537
0.06%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$52.62
$2,376,429
0.05%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$3.91
$2,115,836
0.05%
198
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.5098
$1,975,145
0.04%
181
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$0.4925
$1,864,226
0.04%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$2.62
$1,836,471
0.04%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$0.4232
$1,816,934
0.04%
91
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.03839
$1,781,729
0.04%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1.42
$1,725,020
0.04%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$7.87
$1,712,923
0.04%
82
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$0.2916
$1,644,737
0.04%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$79.91
$1,474,441
0.03%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$5.13
$1,458,540
0.03%
105
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$0.3226
$1,339,175
0.03%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$32.50
$1,300,752
0.03%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$1.77
$1,297,117
0.03%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$2.66
$1,147,338
0.03%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$32.78
$1,111,060
0.03%
90
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$6.47
$1,048,316
0.02%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$5.63
$1,034,456
0.02%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$3.14
$1,026,898
0.02%
174
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$0.529
$953,986
0.02%
41
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$0.3722
$952,167
0.02%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$0.01086
$891,550
0.02%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$0.03288
$855,056
0.02%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$37.17
$825,811
0.02%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$5.02
$798,991
0.02%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$0.233
$774,713
0.02%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$1.38
$759,537
0.02%
141
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$9.21
$749,062
0.02%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$26.42
$719,717
0.02%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$0.0000245
$709,150
0.02%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$9.32
$697,928
0.02%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$0.312
$600,236
0.01%
36
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.9996
$583,756
0.01%
32
Giao ngay
Percentage
Gần đây
107
$0.1586
$582,769
0.01%
98
Giao ngay
Percentage
Gần đây
108
$0.4227
$563,797
0.01%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
109
$6.07
$490,574
0.01%
40
Giao ngay
Percentage
Gần đây
110
$11.74
$457,973
0.01%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
111
$2.96
$444,802
0.01%
48
Giao ngay
Percentage
Gần đây
112
$12.46
$365,815
0.01%
21
Giao ngay
Percentage
77 ngày trước
113
$124.99
$360,280
0.01%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
114
$3.00
$322,602
0.01%
13
Giao ngay
Percentage
Gần đây
115
$0.333
$305,729
0.01%
60
Giao ngay
Percentage
Gần đây
116
$0.06524
$254,458
0.01%
17
Giao ngay
Percentage
98 ngày trước
117
$0.3339
$239,173
0.01%
30
Giao ngay
Percentage
Gần đây
118
$0.8965
$234,152
0.01%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
119
$0.5356
$232,715
0.01%
12
Giao ngay
Percentage
Gần đây
120
$2.03
$206,120
0.00%
25
Giao ngay
Percentage
Gần đây
121
$0.08082
$201,051
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
122
$1.47
$176,577
0.00%
20
Giao ngay
Percentage
Gần đây
123
$14.88
$143,357
0.00%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
124
$49.16
$126,422
0.00%
68
Giao ngay
Percentage
Gần đây
125
$0.07389
$104,655
0.00%
14
Giao ngay
Percentage
Gần đây
126
$0.00101
$100,667
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
98 ngày trước
127
$0.1923
$88,329
0.00%
7
Giao ngay
Percentage
Gần đây
128
$0.208
$72,933
0.00%
26
Giao ngay
Percentage
98 ngày trước
129
$0.00242
$72,698
0.00%
15
Giao ngay
Percentage
98 ngày trước
130
$0.0005599
$61,787
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
131
$0.07988
$58,186
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
98 ngày trước
132
$49.27
$56,602
0.00%
38
Giao ngay
Percentage
Gần đây
133
$0.4744
$29,739
0.00%
35
Giao ngay
Percentage
Gần đây
134
$0.0151
$21,823
0.00%
10
Giao ngay
Percentage
Gần đây
135
$0.02685
$17,994
0.00%
19
Giao ngay
Percentage
Gần đây
136
$0.07769
$15,888
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
137
$0.4228
$12,057
0.00%
9
Giao ngay
Percentage
113 ngày trước
138
$0.0001861
$10,819
0.00%
45
Giao ngay
Percentage
Gần đây
139
$0.007127
$7,353
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
Gần đây
140
$0.1617
$5,678
0.00%
17
Giao ngay
Percentage
Gần đây
141
$0.04199
$5,358
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
142
$0.0011
$1,321
0.00%
8
Giao ngay
Percentage
579 giờ trước
143
$0.0143
$899
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
144
$0.00715
$38
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
145
$0.04799
$?
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...