×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611Vốn Hóa Thị Trường:  $277,693,712,280Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,955,359,774BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $277,693,712,280Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $88,955,359,774BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,611

Coinall

$19,510,208 USD
1,990 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$15,737,930
$2.92
80.67%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,420,644
$0.107627
12.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$785,081
$0.000208
4.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$292,967
$0.063717
1.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$86,635
$9,794.72
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$58,378
$0.069791
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$53,472
$0.005501
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$34,540
$9,815.79
0.18%
897
Spot
Percentage
Gần đây
9
$29,256
$243.83
0.15%
326
Spot
Percentage
Gần đây
10
$20,135
$2.98
0.10%
37
Spot
Percentage
Gần đây
11
$16,904
$2.70
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$12,693
$0.058616
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$11,554
$0.000588
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,628
$243.48
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,448
$0.004433
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$731
$0.238463
0.00%
12
Spot
Percentage
Gần đây
17
$610
$0.353316
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$523
$9,808.40
0.00%
545
Spot
Percentage
Gần đây
19
$439
$0.024206
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$221
$0.017405
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$174
$0.017546
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$111
$0.016938
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$94
$0.087827
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$82
$0.352693
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$81
$5.28
0.00%
51
Spot
Percentage
Gần đây
26
$77
$0.082141
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$31
$260.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$25
$78.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$25
$47.54
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$23
$0.017154
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$22
$18.53
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$15
$12.13
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$15
$0.144188
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$14
$0.000882
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$12
$0.373263
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$11
$0.002254
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$9
$0.024015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$9
$0.594005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$6
$0.243091
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$6
$2.98
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$6
$53.34
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$3
$0.002803
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3
$5.27
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$3
$2.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$3
$1.68
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$1
$0.020388
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$0.506025
$0.911592
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$0.492623
$0.998831
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$0.402675
$0.000332
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$0.401827
$0.000332
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$0.240977
$0.238190
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.650172
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.003601
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$0.000370
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.005617
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$1.83
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.003001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.002198
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.002745
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.015404
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.033909
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.000020
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.000288
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.003001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$6.91
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.930314
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.000294
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.239080
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.000691
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.000101
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.439576
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$4.47
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.000490
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.344090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.561925
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.396005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.004999
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.204079
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.003201
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.095015
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.042443
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$2.06
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$6.93
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.410108
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$195.84
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.009704
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.012351
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.065086
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.370489
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.999492
0.00%
15
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.000490
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$?
$0.541858
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.998831
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$243.72
0.00%
233
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$68.53
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.003804
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.039698
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$9.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.004508
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.021979
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.334251
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.023819
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.001400
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$5.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$0.024113
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.083122
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.005195
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.002442
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.593157
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.004879
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$0.000332
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$1.14
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...