Vốn Hóa Thị Trường:

BtcTrade.im BtcTrade.im

$12,085,028 USD
1,863 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Category Fee Type Đã được cập nhật
1 Bitcoin Cash BCH/BTC $2,550,012 $474.82 21.10% Spot Percentage Gần đây
2 Ethereum Classic ETC/BTC $2,417,716 $15.27 20.01% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum ETH/BTC $2,308,912 $322.90 19.11% Spot Percentage Gần đây
4 Litecoin LTC/BTC $1,820,988 $53.03 15.07% Spot Percentage Gần đây
5 Lightning Bitcoin LBTC/BTC $1,445,209 $10.38 11.96% Spot Percentage Gần đây
6 Super Bitcoin SBTC/BTC $410,510 $1.95 3.40% Spot Percentage Gần đây
7 Dogecoin DOGE/BTC $384,702 $0.002335 3.18% Spot Percentage Gần đây
8 EOS EOS/BTC $370,129 $5.51 3.06% Spot Percentage Gần đây
9 United Bitcoin UBTC/BTC $296,167 $5.03 2.45% Spot Percentage Gần đây
10 AI Doctor AIDOC/BTC $56,320 $0.007913 0.47% Spot Percentage Gần đây
11 BitcoinX BCX/BTC $24,363 $0.003308 0.20% Spot Percentage Gần đây
12 Bitcoin Diamond BCD/BTC $0 * $3.24 0.00% Spot Percentage Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện