Vốn Hóa Thị Trường:

BtcTrade.im BtcTrade.im

$10,589,390 USD
1,634 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Bitcoin Cash BCH/BTC $2,460,051 $449.18 23.23% Spot Percentage Gần đây
2 Litecoin LTC/BTC $1,819,014 $53.01 17.18% Spot Percentage Gần đây
3 Dogecoin DOGE/BTC $1,713,883 $0.004406 16.18% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum Classic ETC/BTC $1,521,666 $10.06 14.37% Spot Percentage Gần đây
5 Ethereum ETH/BTC $1,398,553 $205.18 13.21% Spot Percentage Gần đây
6 Super Bitcoin SBTC/BTC $941,780 $4.54 8.89% Spot Percentage Gần đây
7 EOS EOS/BTC $355,845 $5.31 3.36% Spot Percentage Gần đây
8 United Bitcoin UBTC/BTC $192,718 $3.29 1.82% Spot Percentage Gần đây
9 AI Doctor AIDOC/BTC $81,069 $0.011470 0.77% Spot Percentage Gần đây
10 Lightning Bitcoin LBTC/BTC $74,471 $5.18 0.70% Spot Percentage Gần đây
11 BitcoinX BCX/BTC $30,340 $0.004147 0.29% Spot Percentage Gần đây
12 Bitcoin Diamond BCD/BTC $0 * $1.75 0.00% Spot Percentage Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện