×
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,922Các thị trường giao dịch:  20,525Vốn Hóa Thị Trường:  $195,430,531,428Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $56,395,520,132BTC Chiếm Ưu Thế:  66.6%
Vốn Hóa Thị Trường:  $195,430,531,428Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $56,395,520,132BTC Chiếm Ưu Thế:  66.6%Các loại tiền điện tử:  4,922Các thị trường giao dịch:  20,525

BtcTrade.im

$1,705,822 USD
237.12288275 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$852,655
$45.17
49.98%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$314,682
$143.28
18.45%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$307,111
$3.94
18.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$214,541
$0.002303
12.58%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$8,085
$0.957849
0.47%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,909
$2.62
0.46%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$452
$0.000576
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$?
$2.02
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$?
$0.002591
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.215894
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$2.09
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...