Vốn Hóa Thị Trường:

BtcTrade.im BtcTrade.im

$5,802,596 USD
1,588 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

# Tiền Tệ Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Phân mục Loại Phí Đã được cập nhật
1 Dogecoin DOGE/BTC $1,641,077 $0.002046 28.28% Spot Percentage Gần đây
2 Litecoin LTC/BTC $1,450,331 $31.03 24.99% Spot Percentage Gần đây
3 Ethereum Classic ETC/BTC $1,099,495 $4.45 18.95% Spot Percentage Gần đây
4 Ethereum ETH/BTC $1,011,699 $122.46 17.44% Spot Percentage Gần đây
5 Super Bitcoin SBTC/BTC $220,078 $1.10 3.79% Spot Percentage Gần đây
6 EOS EOS/BTC $172,024 $2.48 2.96% Spot Percentage Gần đây
7 United Bitcoin UBTC/BTC $109,675 $1.99 1.89% Spot Percentage Gần đây
8 Lightning Bitcoin LBTC/BTC $52,598 $1.46 0.91% Spot Percentage Gần đây
9 AI Doctor AIDOC/BTC $30,805 $0.004531 0.53% Spot Percentage Gần đây
10 BitcoinX BCX/BTC $13,050 $0.001827 0.22% Spot Percentage Gần đây
11 Bitcoin Diamond BCD/BTC $1,763 * $0.075274 0.03% Spot Percentage Gần đây
* Không bao gồm giá
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện