×
×
Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,615Vốn Hóa Thị Trường:  $278,039,873,348Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,373,772,671BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $278,039,873,348Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $92,373,772,671BTC Chiếm Ưu Thế:  64.8%Các loại tiền điện tử:  5,547Các thị trường giao dịch:  22,615

BtcTrade.im

$571,687 USD
58.37020053 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$230,799
$55.86
40.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$179,541
$212.54
31.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$117,197
$6.52
20.50%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$23,978
$3.04
4.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$22,916
$0.980118
4.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,948
$0.748810
1.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$4,522
$0.980118
0.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$686
$0.000784
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$20
$0.001666
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$?
$0.003528
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$?
$0.392047
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...