×
×
Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854Vốn hóa thị trường:  $393,220,383,005Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,699,718,194BTC Chiếm Ưu Thế:  62.2%
Vốn hóa thị trường:  $393,220,383,005Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,699,718,194BTC Chiếm Ưu Thế:  62.2%Các loại tiền điện tử:  7,533Các thị trường giao dịch:  31,854

Braziliex

$393,450 USD
29.80432950 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$335,258
$13,251.39
85.21%
94
Spot
Percentage
Gần đây
2
$29,078
$384.10
7.39%
56
Spot
Percentage
Gần đây
3
$10,058
$1.00
2.56%
82
Spot
Percentage
Gần đây
4
$7,565
$0.047121
1.92%
19
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,214
$0.253055
1.33%
40
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,381
$279.34
0.61%
19
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,250
$55.85
0.57%
31
Spot
Percentage
Gần đây
8
$577
$69.81
0.15%
18
Spot
Percentage
Gần đây
9
$378
$0.356023
0.10%
14
Spot
Percentage
Gần đây
10
$275
$0.995164
0.07%
9
Spot
Percentage
Gần đây
11
$220
$3.28
0.06%
11
Spot
Percentage
Gần đây
12
$53
$11.75
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
13
$50
$1,780.82
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
14
*** $26
*** $1,980.22
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$24
$60.15
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
16
$23
$11.87
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
17
$13
$253.31
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$356.44
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$59.67
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.015709
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$92.41
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$60.86
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.092410
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.285540
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$0.961706
0.00%
9
Spot
Percentage
Gần đây
26
*** $?
*** $4.95
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.070628
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...