×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,843Các thị trường giao dịch:  20,798Vốn Hóa Thị Trường:  $219,785,221,774Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $68,957,161,680BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%
Vốn Hóa Thị Trường:  $219,785,221,774Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $68,957,161,680BTC Chiếm Ưu Thế:  65.8%Các loại tiền điện tử:  4,843Các thị trường giao dịch:  20,798

Braziliex

$110,556 USD
13.79642063 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$103,789
$8,147.74
93.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,011
$0.252808
1.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,227
$33.25
1.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$846
$173.15
0.76%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$674
$56.05
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$562
$64.21
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$491
$1.01
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$475
$1.01
0.43%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$388
$248.04
0.35%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$73
$182.42
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$16
$0.258637
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$5
$22.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$?
$22.05
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$?
$0.036728
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$?
$33.16
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$90.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.008594
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$291.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$56.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$1.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...