×
×
Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502Vốn Hóa Thị Trường:  $271,419,019,041Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,107,985,221BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $271,419,019,041Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $114,107,985,221BTC Chiếm Ưu Thế:  64.9%Các loại tiền điện tử:  5,537Các thị trường giao dịch:  22,502

Braziliex

$405,500 USD
42.33236160 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$375,709
$9,600.56
92.65%
104
Spot
Percentage
Gần đây
2
$12,091
$0.207420
2.98%
46
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,643
$250.88
2.13%
32
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,941
$1.03
1.22%
31
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,289
$47.42
0.56%
26
Spot
Percentage
Gần đây
6
$645
$253.45
0.16%
16
Spot
Percentage
Gần đây
7
$410
$84.87
0.10%
14
Spot
Percentage
Gần đây
8
$240
$1.80
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$239
$1.03
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$145
$17.98
0.04%
7
Spot
Percentage
Gần đây
11
$75
$0.355577
0.02%
14
Spot
Percentage
Gần đây
12
$56
$1,777.88
0.01%
0
Spot
Percentage
Gần đây
13
$10
$17.29
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7
$1.03
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
15
$0.395085
$55.43
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
16
$?
$0.215336
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
17
$?
$0.050149
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
18
$?
$51.68
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
19
$?
$86.13
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
20
$?
$0.018184
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
21
$?
$1,665.27
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$220.12
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$1.53
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$44.02
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$287.11
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...